POGLED IZ BEOGRADA: Zašto je otvoren konzulat u S. Karlovcima gdje živi 40 Crnogoraca?

Po anti-logici, birano je i mjesto konzulata Crne Gore u Srbiji. U Sremskim Karlovcima. Taj uslužni diplomatski servis namijenjen, prije svega Crnogorcima u Srbiji, smješten je tamo gdje ima svega oko 40-tak Crnogoraca. Naravno, važno je zadovoljiti identitetsku potrebu svakom Crnogorcu u Srbiji, ali pravim sadržajima koji afirmišu suštinu identiteta, a ne jeftinim kompromitujućim pakovanjima. A u Srbiji ima 37 gradova gdje živi više od 100 Crnogoraca. Samo u Beogradu je jedna četvrtina svih Crnogoraca u Srbiji, a u Novom Sadu i Vrbasu ih ima preko deset hiljada. Da li su oni prezreti i marginalizovani?
Objavljeno: 25. 10. 2017 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Piše: Mihailo TERZIĆ

Potpuno je politički korektno i objektvno, tvrditi da je Crna Gora od obnove državnosti postigla  globalni ekonomski i civilizacijski napredak i ugled, koji nikada nije imala u svojoj istoriji. Važeća državotvorna vizija i strategija Crne Gore je optimalan i objektivan istorijski cilj u skladu sa istorijskim trendom crnogorskog državotvornog trajanja. Vizija razvoja Crne Gore je objektivna interpretativna formulacija politike u uslovima  globalnih geopolitičkih odnosa. Vizija je mjera valjanosti svakodnevnog političkog dešavanja u svim sferama države i društva u Crnoj Gori.

Politička korektnost prema Viziji ne abolira od odgovornosti nosioce loše prakse u  ostvarenju pojedinačnih ciljeva države ka tom cilju. Nužna je stručna korektnost i  politička nekorektnost da se javno osude praktični potezi koji ne vode ostvarenju Vizije.

Snalaženje i bogaćenje: Utilitarističke deformacije u institucijama države prijete da se Vizija iz cilja  pretvari u sredstvo. Da se nametne mentalna matrica uspješnosti, po mjeri „snalaženja“, za lično bogaćenje. Te deformacije su infektivno jezgro koje, na žalost, generira i dio vladajuće političke elite.

konzulatSlabosti u praktičnom funkcionisanju države, protivnici samostalne Crne Gore zlonamjerno, pripisuju Viziji razvoja samostalne i slobodne Crne Gore. Oni  opšte prihvaćen, dugoročni cilj, proglašavaju „krivcem“ za sve dnevne probleme. Nosilac te manipulativne interpretacije je deluzivni velikosrpski Projekat sa četničkom ideologijom i SPC kao njenim najžešćim klero-političkim predvodnikom. Njihova vizija razvoja Crne Gore je podanička, vazalna država, bez identiteta i suvereniteta. I povratak poslušnom podaničkom statusu u kome prosperiraju poslušnici iz „Balkanskog špijuna“ sa „Palanačkom filozofijom“ besčašća.

Čini se da političko trajanje te zloćudne opcije, odgovara i njenim ideolozima i dijelu vladajuće političke nomenklature. Prvima koriste da aktuelne deformacije sistema pripišu pogrešnoj Viziji, a drugima da svoje prljave poslove i nesposobnosti maskiraju prenaglašenim strahom od  protivnika samostalne Crne Gore.

Sa pozitivnom tendencijom politički nekorektne korektnosti, na perifernom primjeru odnosa države Crne Gore prema crnogorskoj nacionalnoj manjini u Srbiji, uočava se,  kako se razvodnjava, razgrađuje i kompromituje jedan pozitivan politički stav Predsjednika Crne Gore i kako u praksi dobija karikaturalan i štetan sadržaj. Možda primjer, koji slijedi, nije pravi reper, kako „šumovi“ u lancu državnog funkcionisanja deformišu i kompromituju „originale“, ali je poučan za lociranje žarišta krize u normativno vrijednosnom sistemu države.

Dešavanja prije sedam godina: Prije skoro sedam godina u ambasadi Crne Gore u Beogradu Predsjednik Crne Gore je primio na razgovor predstavnike asocijacija crnogorske nacionalne manjine u Srbiji i tom prilikom rekao "da je briga za crnogorsku manjinu u Srbiji, zapravo, politička briga za stabilnu Crnu Goru. Istakao je potrebu za reciprocitetom prava Crnogoraca u Srbiji i Srba u Crne Gore. Obećao je pomoć države i prioritet da se formira crnogorski kulturni centar u Beogradu. Ti stavovi su bili optimistički prihvaćeni od svih prisutnih.

Tri godine kasnije, tadašnji Predsjednik Skupštine Crne Gore, u razgovoru sa predstavnicima crnogorske manjine u Ambasadi u Beogradu, počinje razgrađivati politički stav Predsjednika, tvrdnjom da Crnogorci u Srbiji ne treba da budu „prva vatrena linija“ u odbrani nacionalnog identiteta, jer je Crna Gora građanska država.

ivica-dacicEnklave: Nakon toga je srpski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić javno reče, da Crnogorci postoje u Srbiji, tamo u nekim enklavama u Vojvodini.

Kao da je ta Dačićeva javna provokacija uticala da se politička pažnja predstavnika matice države usmjeri baš tamo, na periferiju, tamo gdje je Crnogoraca svega oko 4% i gdje se ne postavljaju teška i ozbiljna identitetska pitanja, važna i za afirmaciju Crnogoraca i za stabilnost Crne Gore.

Estrada i folklor su, naravno, lakše teme?

Možda je po toj, anti-logici, birano i mjesto konzulata Crne Gore u Srbiji. U Sremskim Karlovcima. Taj uslužni diplomatski servis namijenjen, prije svega, Crnogorcima u Srbiji, smješten je tamo gdje ima svega oko 40-tak Crnogoraca. Naravno, važno je zadovoljiti identitetsku potrebu svakom Crnogorcu u Srbiji, ali pravim sadržajima koji afirmišu suštinu identiteta, a ne jeftinim kompromitujućim pakovanjima. A u Srbiji ima 37 gradova gdje živi više od 100 Crnogoraca. Samo u Beogradu je jedna četvrtina svih Crnogoraca u Srbiji, a u Novom Sadu i Vrbasu ih ima preko deset hiljada. Da li su oni prezreti i marginalizovani? Čak ni prvi „istorijski“ manjinski Savjet Crnogoraca u Srbiji nije bio vrijedan pažnje za vrijeme posljednje posjete Predsjednika crnogorske Skupštine Srbiji.

Loše nam se piše: Ako se briga predstavnika vrha države za očuvanje i afirmaciju identitetskih vrijednosti koletivnog identiteta crnogorske manjine u Srbiji mjeri odabirom njihovog mjesta posjete i sadržajima koji se tim povodom prikazuju i ako je takva selekcija politički stav koji je nužno u korelaciji sa brigom o stabilnosti Crne Gore, onda nam se, izvjesno, loše piše.

79terzicZbog čega ozbiljni ljudi na odgovornim političkim izbornim mjestima u državi, više vole fikciju i privid, od susreta sa stvarnim stanjem i istinom. Odkuda to da porodična manufakturna zadruga u kojoj je nacionalni identitet postao biznis, biva prihvaćena kao dominantan obrazac i promoter crnogorskog nacionalnog identiteta u Srbiji.

Samoproglašeni bastion crnogorstva bez pokrića.

Apsurd: Zar je anomično oportunističko slijepilodovelo do apsurda, da neki državni lideri Crne Gore rizikuju da, svojim postupcima, kompromituju izvorne identitetske vrijednosti crnogorskog nacionalnog entiteta. Da li je ta inertnost odgovorna za bujanje anticrnogorskog korova u Crnoj Gori i za komfor mentalnih i političkih zagađivača crnogorskog ambijenta. Za nesmetane redovne „stendap“ nastupe mefistofalesa popa Rista i anticrnogorskihčetničkih kabadahija?

Da li su oni uzrok ili posledica nedovoljno efikasne i neintegrisane vladavine prava i pravnog reda u Crnoj Gori?

I dok se na jednoj strani krijepi subverzivna regresija sa „lomehozovim bubama“ u sistemu države kao preprekom na putu ostvarenja Vizije razvoja Crne Gore, na drugoj strani, skoro bez prepreka, jača anticrnogorska velikosrpska politička agresivnost.

Mitovi Velikosrpstva: Oživljavaju mitovi Velikosrpstva. Od pomilovanja četničkih vojvoda do Deklaracije o zaštiti nacionalne geografije Srba. Od negiranja postojanja crnogorske Crne Gore i Crnogoraca do otimanja, prisvajanjai falsifikovanja identitetskih sadržaja Crnogoraca. Od pružanja kadrovske i logističke podrške nasilnom spriječavanju slobodnog razvoja Crne Gore, do novog “otkrića“ nove intelektualne „lake konjice“ u Srbiji, da su, zapravo, Srbi pobijedili na Kosovu?

amfilohije-mitropolit A  kada god se oživljavaju Mitovi, spremaju se i Migovi. ONI su već tu?

Navedeni primjer, potpuno tendeciozno, i politički nekorektno-korektno, ukazuje na urušavanje jezgrovnih identitetskih vrijednosti Crnogoraca.

Prije svega, urušavanje Riječi!

Stega je počinjala „Rekosmo i zaklesmo se...“I uvijek je Riječ u Crnogoraca imala pravo prvenstva; i moralnog i duhovnog i zakonskog. A riječ Gospodara Crne Gore posebno.

Izdaja njegove riječi je uvijek bila veleizdaja. A veleizdajnicima je mjesto u devetom krugu Danteovog pakla.

Briga za kolektivna nacionalna prava Crnogoraca u Srbiji od strane matice države,  pogrešnim činjenjem i nečinjenjem, doživljava kompromitaciju, a vjeru u tu brigu, nagriza nevjera i nebriga.

Rezultat toga je, da u Beogradu nema ni kulturnog centra ni brige za Crnogorce. Za sada „briga“ prati Palanku i palanačku filozofiju. Uspostavljen je nakaradan i apsurdan odnos; tamo gdje su brojniji Crnogorci i ozbiljniji problemi, đe su potrebni pravi i javni identitetski sadržaji, briga matice države je manja!?

Crnogorska kuća u Beogradu nije u funkciji ostvarivanja manjinskih prava Crnogoraca.

A Predsjednik reče, da je zaštita i odbrana identitetskih prava Crnogoraca u Srbiji odbrana stabilnosti Crne Gore. A ta odbrana, valjda, zahtijeva, stalno, organizovano političko i naučno angažovanje. Identitet Crnogoraca je antropološko-državotvorni fundament koji je zatrpan neistinama i falsifikatima. Treba ga otkrivati, pokazivati, afirmisati i primjenjivati.Trebaga otimati argumentima i znanjem. Stalno i složno.

“Pokoljenja djela sude, što je čije daju svjema...“

Građanska država ne ignoriše pojedinačna i kolektivna  nacionalna i identitetska prava, ta prava su, zapravo, pretpostavka i uslov za istinsku građansku državu i savremeno civilno društvo kome opravdano teži Crna Gora.

Vjerujem da ni ovaj tekst neće imati fidbek sa pravog mjesta, ostaće vox clamantis in deserto.

                                                                                             

 

Komentari: 68

Mozda zbog ovoga?

25. 10. 2017 - 00:18

S. karlovci su mjesto sa najvecim brojem pop[ova po kvadratnom metru.
Ljubavnik Bebe Dzaković Bgd

25. 10. 2017 - 08:12

Možda zbog [email protected] Mnogo više nego što padne kiše u Crkvicama po kvadratnom metru.
Možda zbog.....

25. 10. 2017 - 16:00

.....činjenice da je Karlovačka eparhija vremenom postala "prva među jednakima". Šta to znači? Kada je Murat III god 1766 ukinuo Pećku patrijaršiju SPC,neke eparhije te crkve su se spasile ropstva i izbjegle su tursku šapu pošto su ostale van domašaja osmanlija: crnogorska, dalmatinska i karlovačka funkcionošu potpuno samostalno.Sremski Karlovci su prećutno bili priznati kroz dugo vrijeme kao svjetionik srpskog pravoslavlja . ne samo zato što je onda Patrijarh iz Peći prešao u Karlovce, nego iz niza drugih stvari vezano za prosvjetu, književnost itd. Na kraju , oni su se 1848 god uzdigli na rang Patrijaršije. " O Karlovci, mesto moje drago...." (Branko) I na kraju - bolje i korisnije je "popovi po kvadratu - nego bravi po Portalu"! veliki getsbi
Dukljani,

25. 10. 2017 - 01:52

vazda kukate, ka zene...
MOMO

25. 10. 2017 - 07:27

A, ko nam kaže. Posrbice koje non-stop plaču jer su "ugroženi" u CG. O, kukalo srpstvo ugašeno!
Beranac

04. 12. 2017 - 19:55

Milogorac Momo..nesto rece..
Ljubavnik Bebe Dzaković Bgd

25. 10. 2017 - 07:54

[email protected]šaj ,guslarsko ćirilična avetinjo, niko ne kuka ,ukazujemo na činjenice koje su nelogične i ukazuju na potpunu nebrigu države Crne Gore za dijisporu.Konzulat je smješten u Sremskim Karlovcima gdje kako rče jedan komentator ima više popova nego Crnogoraca . Šta radi konzul u Karlovcima ? Koji su dosadašnji njegovi učinci?
RAŠO

25. 10. 2017 - 09:16

Ako se pitaš što radi konzul u Sremskim Karlovcima, mogu ti reći da se moli u manastiru da bog vrati pamet posrbljenim Beogradskim Crnogorcima koji su izgubili svoj indetitet i postali veći Srbi od samih Srba u Srbiji. Da ih podsjeti da su Crnogorci iako žive i rade u Srbiji. Mislim da neće uraditi ništa ali neka proba, nije na odmet.
Nekome je to dobro "pasalo"!

25. 10. 2017 - 04:39

Kod nas sve polako ( uzasno sporo, ako hocemo iskreno!) ide, pa se nadam da ce i ovo doci na red! Ne cudim se sto mislis vox clamantis in deserto-- to ponekad pomislim za dosta stvari kod nas. Ali ako ovo nasi mudrovani na stave na listu prioriteta i to na veoma visokom mjestu, taj ce nas kratkovidi idiotizam kostati preskupo u buducnosti a da ne pominjem koliko nas trenutno kosta! Ali nazalost, ovi nasi kao da su operisani od sposobnosti da razmisljaju o posledicama koje njihovi kratkovidi potezi izazivaju.
milica

25. 10. 2017 - 07:38

tadašnji Predsjednik Skupštine Crne Gore, evo još jednog od brojnih nepočinstava bivšeg prešednika Skupštine. Sjetite se njegove priče o Ristu i crkvi, šta bi sa tom pričom, št abi sa crkvom na Rumiji, đe su ugledni parlamentarci sa kojima uzima stotine hiljada eura od poreskih obveznika svakog mjeseca. A pitanje identiteta nije samo stvar građanske države, to je u suštini pitanje opstanka naše države. Davno nas je počeo taj sujetnik podrivati, posledice su katasrtrofalne, a to nije sve. U pamet se CRNOGORCI.
u tranjama tata vas ostavlja

25. 10. 2017 - 09:44

Ima jedna napustena kuca u Cortanovce povoljno se izdaje.
Gle,

25. 10. 2017 - 10:59

Da li je moguce da tako malo znate? Pa draga moja, jedino je mogla Vlada sa uradi, ne skupstina... pitanje je zasto to ne samo da nije uradjwno , nego je Mijistarrsvo kulture postalo pokrovitelj razaranja crnogorskogn identiteta, jer njegove sluzbe nikad ne ustadose protiv Ristovih zlodjela, o cemu Analitika ljep feljton objavljujej. I jos... ko su ono Dzomixcevi najvecu prijatelji, s kojima nam mase ?
Da rečem i ja koju

26. 10. 2017 - 09:29

Koliko gođ "veliki" Crnogorci bili uvjereni da je Crna Gora dobila ime po njima, stvar je podpuno suprotna. S toga puno pravo na crnogorsko ime imaju svi kojijema je Crna Gora matica i nemaju rezervnu državu. I to bez obzira na vjeru, etničko porijeklo, boju kože, boju krvi i slične trice. Ako tako ośećaju i tako žele. Crnogorstvo koje zagovara ovi Terzić, vrijeme je pregazilo, baš kao i njega samoga. Stožer okupljanja Crnogoraca treba bit Crna Gora, ovakva kakva jest, "multi-kulti", a ne ona od četiri nahije. Ako želimo dobro svojoj državi. I nama.
MihailoTerzić

26. 10. 2017 - 10:58

REKAO SI PRAVO. To je vrijednost koju sve vrijeme pisanja i pričanja i ja zagovaram... PATRIOTSKI DRŽAVOTVORNI patriotizam je osnov jedinstva crnogorskih različitosti. Ali problem su oni koji ne prihvataju Crnogorce kao jezgrovnu istorijsku konstantu i ne prihvataju samostalnu i slobodnu CG u drštvu savremenih država i u društvu bezbjednih saveza. Nikada i niđe nijesam drukčije tvrdio a i neću . I u ovom tekstu sam pokušao da osudim one koji kojima je ovaj ili onaj identitet maska za profit. Te maske i manipulacije treba ogoljeti i moralno i politički i afirmisati garađanske patriotske vrijednosti civilnog društva u kome će pojedinačni i kolektivni identiteti i različitosti imati prostora i slobode za punu afirmaciju ne rušeći pri tom stabilnost države CG.
Da rečem i ja koju

26. 10. 2017 - 14:05

Kako ja razumijem, Crnogorci u Srbiju imaju udruženja izključivo "nahijskoga" karaktera, bilo da su stvarna ili fiktivna, i kao takva retrogradna su i diskriminatorska. I predśednik Skupštine imao bi pravo da je na to mislio. Bojat se da su mu na um više bili interesi manjina (čitaj: glasača).
GRIJEŠIŠ,

26. 10. 2017 - 17:29

@ Da rečem... miješaš nacionalna i ZAVIČAJNA udruženja. Ova druga su takva a prva nijesu osim jednog koje nije ni nahijsko nego brstsko rodbonsko-zadrgarsko...Ostala znaju šta je identitetski entitet Crnogoraca i trude se da ga oslobode afirmišu i očuvaju...e tu see pojavljuje političko patriotsko interesna sfera koja remeti cijelu rabotu. Naravno da nema masovnih udruženja to i nije potrebno potrebna su kadrovska zdrava jezgra sa logističkom podrđškom e tu smo tanki. A niko nije ni retrogradan a pogotovu ne dikriminatorski jer svi smo lojalni građani Srbije.Poštujemo tđe a volimo svoje!
Da rečem i ja koju

26. 10. 2017 - 18:53

Koliko članova imaju sva crnogorska udruženja (zbirno) u Srbiju, koji se ośećaju i izjašnjavaju kao Crnogorci, a islamske su ili katoličke vjere ili arbanaškijeh ili hrvatskijeh korijena (ne onijeh mitomanskijeh, već novijega datuma), na primjer? Ja znam takve koji žive u Srbiju. Onda se javi..
UČINILO MI SE

26. 10. 2017 - 20:45

@Da rečem...da razumiješ suštinu nacionalnog identiteta,Vjera nije odlučujuća a može biti(ima mnogo različitih nacija iste vjere) tako i jezik,državotvornost,istorija ,kultura itd.Postoji tridest definicija nacije.. Dakle Crnogorac može biti ko se iskreno tako osjeća ko prihvata antropološko- državotvorni kontinuitet CG,ko poštuje njen ustav i ko voli,cijeni i čuva sve to zajedno. Svijest pojedinačna i kolektivna o pripadnosti jednom narodu-naciji određuje identitetsko usvajanje entiteta jedne nacije.Dakle ko god bez kalkulacija i licemjerja pristupi nacionalnoj asocijaciji Crnogoraca -dobro došo! Poznati su mi Crnogorci muslimanske vjere koji su" bolji" Crnogorci od mnogih pravoslavnih itd. No izgleda prijatelju tebi nije baš jasno gdje ti pripdaš?Ovo ti je gratis-tečaj!
vox clamantis in deserto

25. 10. 2017 - 09:02

Dokon pop i jarice krsti a ti si Mikaile pretpostavljam u pemziju pa ti dobro dodje da ubijes vrijeme a mozda kapne i koji sitni euric za pisanije . Crnogorci u Srbiji su samo oni razvedeni beskucnici koje je sa miraza izjurila zena Srbijanka. Svi ostali cute i slusaju zenu da nebi postali Crnogorci. Da se ja sto pitam konzulat bi bio u Mionicu ili Ljig.
Miljan Novi Sad

25. 10. 2017 - 09:20

Diplomate u Srbiji svjesno podržavaju najgore oblike ponašanja raznih konvertita i "crnogorskih Šojića"koji samo stvaraju privid da se nešto radi.Nedavno je u Beogradu prestavljeno djelo Branke Bogavac , kojaje zadužila crnogorsku i svjetsku kulturu,,u organizaciji Crnogorske nacionalne zajednice,Ambasador Mićunović je to izignorisao ,ali je zato uvijek gotov da ode na Raštan u lovćenac i na primitivne performanse crnogorskog Šojića..Nekoliko nas je došlo iz Novog Sada i dava sata uživali i viđeli kako se na pravi način afirmišu sadržaji crnogorske nacije u Srbiji.
Ljubo

25. 10. 2017 - 11:49

Šta ima primitivno u otvaranju prve crnogorske čitaonice koja je odlično opremljena? U brojnim aktivnostima prvog Crnogorskog kulturnog centra? U organizaciji prve Pokrajinske recitatorske smotre na crnogorskom jeziku uz učešće 12 škola iz pet opština? Šta je to naspram jedne književne tribine? Ali ako je tribina u Beogradu to je odmah vrhunska manifestacija neizmernog značaja. Zapravo, primitivna je ta potreba za neprekidnim omalovažavanjem Lovćenca i drugih manjih sredina.
Ljubo

25. 10. 2017 - 12:14

Šta ima primitivno u otvaranju prve crnogorske čitaonice koja je odlično opremljena? U brojnim aktivnostima prvog Crnogorskog kulturnog centra? U organizaciji prve Pokrajinske recitatorske smotre na crnogorskom jeziku uz učešće 12 škola iz pet opština? Šta je to naspram jedne književne tribine? Ali ako je tribina u Beogradu to je odmah vrhunska manifestacija neizmernog značaja. Zapravo, primitivna je ta potreba za neprekidnim omalovažavanjem Lovćenca i drugih manjih sredina.
KOME LJUBO BIBLIOTEKA,

25. 10. 2017 - 16:58

pogledajte kartoteku ko i šta to čitaju...bila je tu i "crkva" i "pop crnogorsk"i sve privid fikcija...mamipara...brate ništa za nikoga ...o tome se radi...a u beogradu,N Sadu,Vrbasu đe ima ko da čita nema ni kioska...lLjubo shvati o čemu se radi o čistoj manipulaciji obmani i samoobmani....zar se to ne vidi?
Miljan Novi Sad

25. 10. 2017 - 18:30

Ljubo @Nema ništa loše u otvaranju Čitaonice u jednom selu .Ali to mi liči na onaj vic o Bosancu koji je švercovao kafu .Kada su ga uhfatili na granici sa ogromnom količinom kafe i pitali ga šata ima da prijavi ,on je rekao ima samo papagaja koga je i pokazao.Carinik je pokazao na kafu i upitao ,a šta je ovo .? Bosanac je odgovorio :"Pa to je hrana za papagaja!"Carinik je začuđeno upitao ,otkad papagaj jede kafu? "MOJE JE DA PONUDIM! ,odgovorio je švercer. kO ČITA KNJIGE MEĐU POLUPISMENIM LJUDIMA ,NIKO ! dOSTA JE VIŠE "POTEMKINOVIH SELA" Bez Beograda nema emacipacije crnogorske dijaspore moj Ljuša!
Ljubo

25. 10. 2017 - 19:40

To je sramota što pišete a tragedija što tako i mislite. Takav potcenjivački i uvredljiv stav prema jednom naselju iz koga su iznikle mnoge umne i ugledne glave i u kome danas žive stotine crnogorskih porodica je dosad najgore što sam pročitao u inače dugoj i sramote prepunoj crnogorsko-crnogorskoj svađi. Sram vas bilo!
TO SU ČINJENICE,

25. 10. 2017 - 20:58

nema nikakvog podcjenjivanja.Domografsk, sve je manje stanovništva. Kartoteka čitalaca je nikakva. Ti podaci ne vrijeđaju nikoga.Danas je elektronska knjiga sve prisutnija i u velikim mjestima se malo čita . Niko ne podcjenjuje nikoga a posebno ne "umne glave"i čestite porodice. Radi se o manipulaciji pojedinaca koji su nacionalnu pripadnost pretvorili u biznis. TO JE SRAMOTA! I takvoga ne treba miješati sa poštenim Crnogorcima..
Milorad O.

25. 10. 2017 - 21:01

[email protected] Znamo Ljubo da je za tebe tragedija misliti,jer za tebe je to veliki napor.Da misliš bilo bi ti jasno da niko nikog ne potcjenjuje niti se svađa ,samo iznosi činjenice o jednom naopakom kulturnom obrascu koje ti ne razumiješ. To selo nije Toledo uŠpaniji ,nego tamo nema apsulutno ništa ,nema iole pismenog čovjeka ni intelektualca .Ali ne znači da su to loši ljudi i da nijesu Crnogorci,naprotiv .Ali kao što šofer ne može biti ministar kulture ,to ne znači da nije dobar šofer.Ljuša drž se volana da ne skreneš s puta !
Ljubo

25. 10. 2017 - 22:17

Čujete li Lovćenčani, bivši i sadašnji što o vama misle Terzić i njegovo društvo iz C. zajednice Beograda. Kakva nadmenost, kakvo omalovažavanje. To su ti Bg Crnogorci, svakoj vlasti mili. Sve je za njih pogrešno i smiješno sem njih samih. Napravite vi neki pravi gest tu u Beogradu sa petljom, sa porukom a ne da glumite klub književnika.
Milorad O.

25. 10. 2017 - 23:33

[email protected]če ti izgleda ništa drugo ne znaš nego da huškaš na svađu.Ti bi nama zabranio i da mislimo. Svaki primitivac generalizuje stvari ,a njegov svijet je pojednostavljen,uprošćen bez moralnih dilema.Ti znaš da su Crnogorci u Beogradu "svakoj vlasti mili" Takvi ljudi kao vi u civilizovanom svijetu,kao oličenje prostakluka ,služe za podsmjeh.Zato Ljupče tebe imponuje prostaštvo i ostaješ gluv i slijep za sve činjenice.Između Šekspira i Raštana ,bez dileme uvijek ćeš izabrati Raštan!Promocija najvećih dometa duha crnogorskih stvaralaca za tebe je to crnogorstvo "bez petlje"!
Dejo

25. 10. 2017 - 13:35

Dosta sa tim Beogradom i beogradskim Crnogorcima koji su zavili Balkan u crno.Od Miloševica Arkana i Akademije, opozicije i vlasti o jadu nas sve zabaviše. Pustite vi tralala priče o knjigama nego nešto politički preduzmite.
Miljan Novi Sad

25. 10. 2017 - 23:52

[email protected] Dejo ti si genije! J.... knjge.....
Da rečem i ja koju

26. 10. 2017 - 18:43

Treba pitat Branku Bogavac za impresije koje su na nju ostavile organizacione (ne)sposobnosti spomenute CNZ, zapravo M.Zečevića. Razlog što niko bitan nije došao na taj događaj upravo je "renome" organizatora. Zapravo, njega sam događaj i ne zanima, on samo piše "recke" i sam sebe fali na portal Analitiku, kako bi kod nadležnijeh stvorio privid aktivnosti mrtvorođene CNZ i njega lično.
Ćalasan

26. 10. 2017 - 21:00

BEZIMENI i ovdje i u životu,dozvolio si sebi da LUPAŠ-BAŠ.Zar nije svaki posjetilac bitan. A g. Zečević je više učinio za CNM u Srbiji -iskreno i sa punom savješću,nego TAKVI koji su podli i uvredljivi. Takvi su štetočine za sve nacije.Štetni su kao građani,jer su mrzitelji,zavidnici i zavisnici. Idi pred ogledalo i slobodno pljuni u njega nećeš pogriješiti. Jako mi je neprijatno što ovako moram da komentarišem ali zaslužio si mnogo gore. Pođi svojim putem i ne okreći se za sobom...
Miljan N.S.

27. 10. 2017 - 09:01

Da rečem i ja [email protected] Gospodine važno je da si svojim odsustvom bar ti uveličao ovaj impozantan intelektualni skup.Zloba i zavist proizvode jedino besmisao ,pa je zato apsurdno i odgovarati na tvoje gluposti.Ovo nije prvi put da Branka Bogavac gostuje u Beogradu i organizaciji CNZ i M.Zečevica ,koji je organizovao i Tribinu ''Razgovori o Dadu Đuricu''Prije dvije godine. Međutim tebi zlo koje isijavaš jedino pomaže da ignorišeš činjenice i da se baviš podvalama i obmanama.Branku Bogavac su vec pitali u nekoliko intevjua (Tv Cg , Radio Crne Gore...i upravo je rekla suprotno .Malo koja književna Tribina okupila toliko ljudi,upravo zahvaljujuci dobroj organizaciji. Tvoja palanačka vizija svijeta ,sistem obmana i podvala ce dovesti do toga da cete jedino podvaliti sebe.Osovio si se na stražnje noge i kukavički lupetaš po portalima.
izPljevalja bolan

25. 10. 2017 - 09:36

Karlovci su ,more se reci, predgradje Novega Sada . Uzmes lokalni autobus , zaboravio sam koji broj, i druga stanica je u centru grada sa druge strane reke.Dje ces bolje mjesto za ambasadu ? To sto ima bogoslovija i puno popova je od prednosti da se antikristi i konvertiti dozovu . Gospodiiiiiiiiiiiii poomiluuuuuuuuuuuj !
da nebi u Zmaj Jovinu

25. 10. 2017 - 09:40

Blizi su Karlovci centru NS nego recimo gradske opcine Detelinara , Telep , Liman itd.
rizling

25. 10. 2017 - 09:58

Dzaba CG otvara konzulate kad u njima rade neusluzni , arogantni i drski sluzbenici . CG u inozemstvu je puno lakse doci direktno u CG i zavrsiti posao u svojoj opstini nego se natezati sa koji tamo " radi" .
Jokan

25. 10. 2017 - 10:11

Kakva papazjanija! Bolje da se autor ozbiljno i sveobuhvatno pozabavio bilo kojim od pitanja dotaknutim u tekstu. Ovako ostaje utisak da je samo htio da ispuni neku normu.
ricardo

25. 10. 2017 - 10:38

ja sam odustao u trećem pasusu, klasičan "švrabopis"!
ćamil

25. 10. 2017 - 11:15

JOKANE preteško je ovo štivo za tebe. Pređi na estradu!
AJDE JOKANE,

25. 10. 2017 - 15:17

uzmi polako još jednom,polako pročitaj otvoriće ti se...rečenicu pa razmisli...pa drugu i tako redom...Repetita iuvant! Vidjećeš kad klikne TMINA bićeš zadovoljan...
Ćalasan

25. 10. 2017 - 10:49

Poenta teksta nije Konzlat i Ambasada. Poenta je velika nedosledsnost resora, sistema i podsistema u državi CG da se ostvari glavni Cilj, Slobodna ,bezbjedna,savremena država CG u drštvu modernih država Evrope. Koja će obezbijediti bolji kvalitet života građana... Na primjeru odnosa države prema CNM u Srbiji vide se različite deformacije sistema koje ga kompromituju ai koje se tolerišu.Prva je greška da je CNM u Srbiji utopljena u Zakon o iseljenicima,pa se tretiraju isto kao i oni u Argentini što je SULUDO i ŠTETNO.. Prisutna je i KADROVSKA greška u diplomatskom resoru. Postavljaju se kadrovi koji u Beogradu dolaskom na diplomatsku funkciju, ulaze u SUKOB INTERESA i dilemu IZBORA između ličnog i državnog interesa.. TEKST TREBA PAŽLJIVO ČITATI!
Yingluck Shinawatra

25. 10. 2017 - 11:27

Pa evo , kad ih toliko voli,nek Montenegro dadne za pocetak pasose Crnogorcima u Srbiji kao sto je recimo Hrvatska dala SVIM SVOJIM Hrvatima u BiH i Crnoj Gori i ostalim YU republikama. Sta ce Crnogorcima konzulat u Srbiji ? Oni svi imaju srpska dokumenta i drzavljanstvo i jedino ako se uvedu vize moraju stati u red ispred zgrade.
ubli

25. 10. 2017 - 10:59

Srbi su najveci i jedini mrzitelji CG i Crnogoraca
braca

25. 10. 2017 - 12:07

Kako ono pjevaju Cetinjani Ubli ,Vrela sve to lici na gabelja ? Moram pitat tastu zaboravio sam .
Dodji na Cetinje

25. 10. 2017 - 18:37

pa to im reci brk u brk junacki Velje Srbalju pa da vidis kako ce te Konadzije/Cetinjani fino ispratiti nazad za pasaluk. Ne bio ja u tvojoj kozi.
ricardo

25. 10. 2017 - 13:02

dugo mi nije bilo jasno zašto na primorju imaju tako visoko mišljenje o ljudima "sa Ubala"
Tako je!

25. 10. 2017 - 13:20

Žalosno, ali istinito. Ma im ni ja ne ostajem dužan!.
Djole

25. 10. 2017 - 12:23

Primat medju najgorim Srbima su do skora drzali Hrvati. Danas su to Milogorci. E Viva Vam MNE. Pozdrav i tebi Admine.
FreeMontenegro

25. 10. 2017 - 14:32

srbi i hrvati su dvije strane istoga novcica....dok se mi Crnogorci ogradjujemo i od jednih i od drugih ;)
U pravu si, FreeMontenegro....

25. 10. 2017 - 17:36

...potpuno si u pravu. Hrvati i Srbi su dvije grane juznoslovenskog naroda, dok su Crnogorci (tako se danas zovu) ostatak jednog autohtonog, od slovena zatecenog, urodjenickog naroda koji se zvao Vlaski narod. Vidis da su se potomci tog naroda danas probudili i dizu strasnu galamu. Ista vrsta tog naroda zivi danas i u Hercegovini i u Dalmaciji i u Bosni, imaju istu krv, iste obicaje, skoro isti jezik (ovdje ga zovu crnogorskim), ali razlicitu istoriju koja je uvijek ostavljala vidljiv pecat na mentalitet naroda. Mozes biti ponosan sto si Vlasko celjade.
Da rečem i ja koju

26. 10. 2017 - 14:18

Crnogorci, jednako kao i bilo koji narodi ovoga dijela svijeta, nijesu etnički homogen narod, već su mješavina različitijeh naroda, koji su kroz povijest nastanjivali danas crnogorske prostore. Razlika je samo u tome što se melting pot u Crnu Goru završio mnogo prije no u okolne zemlje, jer u potomnjijeh 1000 godina niko nije doseljavao u ove prostore. Bilo je uticaja mletačke i turske kulture, izvjestno i nešto "uvozne" genetike, ali se sve ipak svodi na dukljansko-zetsko-crnogorsku vertikalu. Prema tome, Crnogorci su genetski potomci Ilira, Vlaha, Romana, Grka, Gota, Slavena uz mogući, ali ne bitan upliv svijeh docnijih okupatora. Ipak, samodefinisao se kao jedan narod prije najmanje hiljadu godina.
Prcojka

25. 10. 2017 - 14:54

Sjutra će to biti Norvežani (uopšte Skandinavci), preksjutra Holanđani, pa Portorikanci, Indijci... Na koju god stranu svijeta da se okreneš sve Srbi - breeee. P.S. Mada mislim da ste za Indijce u pravu, najsličniji su vam.
Pojam

25. 10. 2017 - 14:08

Znate, g-dine Terziću, da se uporno u tome da se Srem. Karlovci nametnu na način da se kod manje znavenih i neznavenih stvori pometnja u odnosu na Karlovac, odnosno Karlovačku Mitropoliju, čije je osnove postavio 1690. godine,patrijarh Arsenije III Čarnojević, i jedna od njenih eparhija je bila Sremskokarlovačka. Suština je da se sakriju dešavanja iz vremena Balšića i molbe kneza Lazara da se omogući da svojunekanosku patrijaršiju prebaci u Pećku, jer su je navodno ugrožavali Mađari.Taj dio je poslije pada pod otom.i periju upravo bio onaj koji je odmah prihvatio Carigradsku, koja je bila pod nadležnošću Sultana. Autohtoni dio Pećke patrijaršije odbija da prizna vrhovnu vlast Carigrada i takvu patrijaršiju i to je upravo onaj dio koji će se kasnije iseliti ,po meni, pogrešno ali namjerno nazvan ''seoba Srbalja'' jer je to fakat bila''seoba Zećana'' u Austrougarski dio Hrvatske...
Vrtiš se kao mačak ....

25. 10. 2017 - 16:32

....oko vrele kaše, ali suštinu nećeš da ubodeš. Prostim riječima kaži da je ta "velika seoba srbalja" na sjever bila jedna nužnost uvjetovana preokretom u ratnim dešavanjima između Austrije i Turske. Austrijska pobjednička ofanziva je bila zaustavljena negdje u južnoj srbiji i makedoniji pa su oni morali sada u rikverc, a osmanlije su krenule u kolosalnu ofanzivu. Srbi pravoslavci su do tada zdušno podržavali Austriju, a srbi-muslimani podržavali su turke. E sada je ovim prvima grozila strašna osveta - pa su morali "bješte noge, po..ra vas gu...ca"!. Turci su stigli samo da ukinu Patrijaršiju u Peći. Interesantno je da oni nikada nisu razarali crkve i manastire, a braća srbi u Banjaluci prošlih dana i Ferhadiju sravniše sa zemljom. Koliko su srbi u onom povlačenju gubili toliko su se braća muhamedanci okoristili." Dok jednome ne mrkne, drugome ne svane". Tako je uvijek bilo i biće! veliki getsbi
ziva istina

25. 10. 2017 - 15:04

Prilikom odabira kadrova, za vojne skole i akademije nekadasnje JNA,desavala se zanimljiva prica.Kada bi kandidat prilikom potpisivanja ili tokom polaganja testova,koji su se polagali pismeno,jace pritisnuo olovku,nerijetko I probio papir, obavezno su ga slali u bezbednjake,vojne politicare i slicne specijalnosti .Kasnije bi takvi bili pomocnici za politicki rad,sefovi dramskih sekcija,bezbednjaci ,kojih se svako normalan klonio.S vremena na vrijeme zaista su sumorni su I jako zamagljeni ovi pogledi iz Belog grada...
Moze malo bolje da spinujes

25. 10. 2017 - 18:22

Ne pricaj gluposti, znam covjeka koji je bio u komisiji u kojoj su bili ozbiljni ljudi a ne dripci!
slusaj dripac

26. 10. 2017 - 10:06

Mora da si neka vojna penzionercina koja non stop visi na portalima I truje drustvo.Ako si ceo zivot proveo na drzavnim jaslama ne moras se ponasati kao bik.Vjerovatno si radio u navedenim sluzbama ceo zivot jajario dok su drugi profesionalci u vojsci krvarili.Sad dalje pises studije o velikim pitanjima,tipicni dresirani analiticar.I uvijek u prazno.Svaka ti se analiza temelji na ostvarenjima bravara Broza.Nanosis ogromnu stetu Crnogorcima u Srbiji...
Ćalasan

26. 10. 2017 - 14:48

@SLUŠAJ DRIPAC, MANI SE LIČNE MRŽNJE. TI BEZIMENII GOVORIŠ NEKOME NEIMENOVANOM,SAMO DA BI IZBLJUVAO PAKOST.. TO TI,ZDRAVO ŠTETI I MENTALNOJ I FIZIČKOJ HIGIJENI. SA TIM MENTALNIM BALASTOM TEŠKO DA POSJEDUJEŠ I GRAĐANSKI IDENTITET JER NEMAŠ LJUDSKOG ENTITETA... OD SLABOG MATERIJALA OSTAJE ČOVJEK U POKUŠAJU. A PO PRAVILU NJEGA PRATI; ZLOBA,PAKOST I ZAVIST.. Važno je da si ti zdovoljan sa svojim LIKOM i DJELOM. A šteta da BROZA nijesi UPOZNAO- BIO JE DIVAN.-plavih očiju....
moj calasane

30. 10. 2017 - 09:58

Nema nikakve licne mrznje prema bilo kome.Boze sacuvaj.Nego ti to tesko kapiras.Vjerovatno si ateista,revolucionar,komunista,antifasista,Boga se ne bojis a od ljudi se ne stidis.Ja sam samo uocio problem gdje se Crnogorcima u Srbiji,besmislenim pisanijama nanosi ogromna steta.To nikome nije cilj.Do ovoga gdje smo sada doveo je licno Broz I njegova druzina,neznam da li je imao plave ili crne oci.Za moj ukus,mada je vec bio u godinama,ali I sa slikaod ranije ,kao muskarac bas ruzan.Malog rasta,vjerovatno plav,kasnije ruzno ofarban,neprimjereno debeo.Ne bi ga covjek poljubio kroz tri cebeta.Nego ukusi su razliciti.Kazu mnoge je lijepe odveo u krevet,.I simpatije svojih drugova.Bas pustahija ,olos,stokupljevina,svastocinja.Fino nas je udesio.Uz dobro nase pristajanje.
"DRiPAC" ISTI SI BROZ,

30. 10. 2017 - 15:42

i on je sve lakiro, i loše je bilo dobro i ružno lijepo javno se lakiralo i eto puče nam pogibija,ali ne zbog njega no pošto nebi NJEGA. I ti bi sada da se ništa ne kaže đe smrdi. No po onom, ti meni serdare a ja tebi vojvodo a kod kuće znamo koja smo g... Eto ja na taj smrad ne pristajem. No ko je Crnogorac neka kaže,ko je patriota crnogorski nek dokaže samo da se ne laže... razmisli ako možeš?
"DRiPAC" ISTI SI BROZ,

30. 10. 2017 - 15:42

i on je sve lakiro, i loše je bilo dobro i ružno lijepo javno se lakiralo i eto puče nam pogibija,ali ne zbog njega no pošto nebi NJEGA. I ti bi sada da se ništa ne kaže đe smrdi. No po onom, ti meni serdare a ja tebi vojvodo a kod kuće znamo koja smo g... Eto ja na taj smrad ne pristajem. No ko je Crnogorac neka kaže,ko je patriota crnogorski nek dokaže samo da se ne laže... razmisli ako možeš?
Postovani!

30. 10. 2017 - 16:25

Drzim da je gradjanska hrabrost jedna od temeljnih ljudskih osobina.Ona ne podrazumeva da se prica o velikim temama,nego jednostavno da se upristoji onaj prvi sef ako je nepristojan.I to je sasvim dovoljno.Zato sam se okomio na bezbednjake I politicare,negdje,jer bas oni nijesu radili, tu, za moj racun, svetu duznost .Licno se brinem za status Crnogoraca u Srbiji.Dosta su tu jada radile generacije pobednika I samo se plasim da ne bude skuplji izlaz nego ulaz.Zbog cvstog zastupanja istine cesto je bilo velikih problema.Pitao sam jednog uglednog Crnogorca,sto se bas toliko pise I potencira cojstvo I junastvo?Meni je negdje bilo logicnije da se cesce pise o necemu cega nema nego o necemu sto je prisutno.On mi je odgovorio da se o tim kategorijama pise upravo zato sto su jako prisutne.Daj Boze da je tako.
Nick

25. 10. 2017 - 18:40

Odgovor na naslov: tasta od konzula je iz Karlovaca
Racija malo

25. 10. 2017 - 19:16

Ljudi, DF i jos neki djelovi opozicije zajedno sa Rusijom rade o glavi drzavi. ne kazem da ove stvari nije potrebno diskutovati ali se zna mjesto na rangu prioriteta i ne smije uzrokovat konflikte u prodrzavnom dijelu CG
princip nacionalnosti

25. 10. 2017 - 20:06

E, gospodine Terziću, kad bi se barem probudili uspavani i ušuškani Crnogorci, pa da se nešto i uradi. Ovako, ostavljamo sljedećim generacijama teret sramote da nas pljuju što ništa nijesmo uradili , a mogli smo. Kroz istoriju je pokazano da neriješene stvari uvijek predstavljaju problem. Veliki su apetiti velikosrba, a što su im veći apetiti više će izgubiti. Orjentisali su se na Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu jer su svjesni da im Vojvodina izmiče. Ali, neće ovo na dobro izaći ako Vlada Crne Gore ne zaštiti Crnogorce, to živo jezgro ove države bez kojeg ona niti je kad postojala , niti može postojati. Sramno je i ponižavajuće da naša crkva, Crnogorska pravoslavna, nasljedna, služi liturgije pod vedrim nebom kod tolikih SVOJIH bogomolja. Sramno e dopustiti da neko NEKAŽNJENO tvrdi da ne postoje Crnogorci....Sramno!
zlire

07. 11. 2017 - 11:28

Sto ce vi ambasade po srbiji kad se niko ne smije izjasnit ka Crnogorac ambasador I konzul u beogradu su veljesrbi a od vasojevica I njinoga srpstva se ne moze disat,a u Crnu Goru sve neobrazovana amfijeva pascad koja vise vole cele kulu no tablju,okle oni imaju veze sa turskim haremima I anadolijama ja ne znam cao I micite mi se s oci
KRSTO

24. 11. 2017 - 10:05

Ivane, Po mojim informacijama iz Novog Sada ima ih mnogo vise od 10.000, a predsjednik Udruženja Crnogoraca Novog Sada Božo Marković najbolje zna kako žive, koliko ih ima, šta ih boli, kako predstavljaju svoju otadžbinu, kako država Crna Gora gleda na njih, šta radi za njih...... Inače, po mom mišljenju Konzulat je na pogrešnom mjestu I treba ga izmjestiti, Kulturni centar Crne Gore mora se odmah otvoriti , na isti način kako je to uradila Srbija u CG.
Novi komentar