MORT: Imenovana tri nova direktora, izmijenjena sistematizacija

Igor Građević, Ćazim Hodžić i Rina Ivančević novi su vršioci dužnosti čelnih mjesta u tri direktorata Ministarstva održivog razvoja i turizma, dok je dosadašnji generalni direktor Direktorata za upravljanje turističkom destinacijom Marko Petričević razriješen dužnosti na lični zahtjev.
Objavljeno: 11. 11. 2017 - 06:30 Promjenite veličinu teksta: A A A

Ove odluke su potvrđene na juče održanoj sjednici Vlade Crne Gore.

Time je Ministarstvo održivog razvoja i turizma počelo reorganizaciju svojih službi, čija je nova sistematizacija definisana Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji koji je zvanično donešen 20. oktobra, na predlog aktuelnog ministra Pavla Radulovića.

Kako se precizira u odlukama koje je Vlada usvojila, za v. d. generalnog direktora Direktorata za EU integracije i međunarodnu saradnju, određen je diplomirani ekonomista - menadžer Igor Građević, za v. d. generalnog direktora Direktorata za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu diplomirani ekonomista Ćazim Hodžić, a za v. d. generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje diplomirana inženjerka građevine Rina Ivančević.

Time su potvrđena ranija saznanja Portala Analitka da generalni direktori Direktorata za upravljanje turističkom destinacijom Marko Petričević i Direktorata za turistički razvoj i standarde Olivera Brajović, više neće obavljati te dužnost.

U obrazloženju predloga, ministar je naveo da su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji utvrđena nova organizacija i sistematizacija radnih mjesta, te su sistematizovana i ova tri direktorata.

- Komisija za kadrovska i administrativna pitanja, kao stalno radno tijelo Vlade nadležno za pitanja predlaganja imenovanja, postavljenja i razrješenja iz nadležnosti Vlade, razmotrila je i prihvatila predlog ministra održivog razvoja i turizma, i podnijela Vladi predlog da se oni izaberu za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za EU integracije i međunarodnu saradnju, Direktorata za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu i Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci - precizira se u juče usvojenim odlukama..

Uz to, ista Komisija je donijela odluku da generalnom direktoru Direktorata za upravljanje turističkom destinacijom Marku Petričeviću „prestaje mandat iz ličnih razloga i prelaska na novo radno mjesto“, na osnovu zahtjeva koji je sam podnio.

Nova sistematizacija

Ministarstvo održivog razvoja i turizma do sada je imalo devet Direktorata čiji su generalni direktori bili Dragana Čenić (Direktorat za planiranje prostora), Danilo Gvozdenović (Direktorat za građevinarstvo), Olivera Brajović (Direktorat za turistički razvoj i standarde), Marko Petričević (Direktorat za upravljanje turističkom destinacijom), Marko Čanović (Direktorat za razvoj stanovanja), Ivana Vojinović (Direktorat za životnu sredinu), Dragan Asanović (Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj) i Srđan Mugoša (Direktorat za klimatske promjene), dok je to mjesto u Direktoratu za EU integracije i međunarodnu saradnju bilo upražnjeno. Državni sekretari u ovom ministarstvu su Rešad Nuhodžić, Damir Davidović i Saša Radulović.

Prema novoj sistematizaciji, Ministarstvo će imati deset direktorata (od kojih samo dva vezana za turizam). To su Direktorat za planiranje prostora (pod kojim djeluju Direkcija za praćenje stanja u prostoru i Direkcija za planska dokumenta), Direktorat Glavnog državnog arhitekte, Direktorat za građevinarstvo (nadležan i za Direkciju javnih radova), Direktorat za razvoj konkurentnosti i investicije u turizma, Direktorat za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu, Direktorat za razvoj stanovanja, Direktorat za životnu sredinu (pod kojim djeluje i Agencija za zaštitu prirode i životne sredine), Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj, Direktorat za klimatske promjene i mediteranske poslove i Direktorat za EU integracije i međunarodnu saradnju, dok su kao posebna odjeljenja ostala ona za komunikaciju i PR, unutrašnju reviziju i monitoring projekata.

Tako će u narednom periodu - do šest mjeseci, kako se navodi u odluci - Igor Građević kao v. d. generalnog direktora Direktorat za EU integracije i međunarodnu saradnju biti nadležan za poslove EU integracija, međunarodnu saradnju i upravljanje predpristupnom podrškom EU i ostalim fondovima.

Kao za v. d. generalnog direktora Direktorata za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu, Ćazim Hodžić vodiće oblasti u kojima djeluje Direkcija za strateško planiranje, praćenje turističkih tokova i politike i Direkcija za diversifikaciju turističke ponude, sa svojim Odsijekom za praćenje i razvoj manifestacija.

V. d. generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje diplomirana, Rina Ivančević, pratiće poslove direkcija za inspekcijski nadzor za južni, centralni i sjeverni region, te direkcija za licence i registre i za drugostepeni postupak.

K. J.

Komentari: 0

Novi komentar