Podgorica

Glavni grad diže kredit kod IFC i Erste za gradnju jugozapadne obilaznice

Glavni grad Podgorica donio je odluku da se kreditno zaduži 15 miliona eura za izgradnju saobraćajnice “Jugozapadna obilaznica”. Odluku o zaduženju treba da verifikuje lokalni parlament Glavnog grada, čija sjednica je zakazana za sjutra.
Objavljeno: 13. 11. 2017 - 10:50 Promjenite veličinu teksta: A A A

Prema Predlogu odluke koju objavljuje Portal Analitika, Glavni grad će se zadužiti kod Erste banke i IFC-a po 7,5 miliona eura.

Kredit se daje na rok od deset godina, sa grejs period dvije godine.

Kamata iznosi 3,95% godišnje plus šestomjesečni EURIBOR. Kredit će biti korišćen u 2018. i 2019. godini. Otplata rata i kamata počeće 2020.godine.

Sredstva za otplatu kredita obezbijedit će se buđžetom Glavnog grada prema utvrđenom vremenskom rasporedu plaćanja. Prije stavljanja kredita u otplatu dogovorena je mogućnost u koliko to bude odgovaralo Glavnom gradu da se na bazi tadašnjih tržišnih uslova varijabilna kamata pretvori u fiksnu.

Ugovor o zaduženju na osnovu ove odluke, a nakon pribavljenje saglasnosti Vlade Crne Gore potpisaće Gradonačelnik Glavnog grada Podgorice.

Zaobilaznica će ići od budućeg kružnog toka u Donjoj Gorici (koji će biti kod nekadašnjeg restorana “Palma“) do kružnog toka na putu Podgorica – Petrovac (u neposrednoj blizini distributivno-logističkog centra “Volija”) približne dužine 3,6 km, uključujući i 150 metara dug most preko rijeke Morače.

P.Z.

 

Komentari: 4

podrzavam

13. 11. 2017 - 11:41

Valahi to je davno bilo potrebno kad se sjetim guzvi na onoj CT_NK rasksnici. Dako bar dio tranzita preusmjeri tim putem .
pljevaljski jalijs

13. 11. 2017 - 15:56

O ptpisivanju kredita nije problem samo da se nade mehanizam kako kredit sjever CG da vraca.Jedna od opcija je:KAP vraca kredit kroz dzabnu elektičnu energiju iz Pljevalja(vec isprobata varijanta ).Nije da nema el.energije I rudnog bogatsva na sjeveru ali ima I dosta zelja Podgorica -NIJESU PLJEVLJA NIKAD BILA CICIJA.
sa ima ba

13. 11. 2017 - 16:45

Placaj i ne galami . Valjace i tebi kad krenes prodavati sir izPljevalja sa aromom uglja .
JULIJANA.

15. 11. 2017 - 15:02

Mje­šta­ni Beogradske uli­ce već 50 go­di­na če­ka­ju da se ulica dovede u iole normalno stanje. Uska je da se dva auto­mo­bi­la ne mo­gu mi­mo­i­ći normalno, NEMA TROTOARE, NEMA ODVOD VODE. Mje­šta­ni tvr­de da sa istim pro­ble­mom mu­ku mu­če sva­ke go­di­ne, ali da se ni­ko ne okre­će na nji­ho­ve mol­be. Dva da­na je pa­da­la ki­ša i uli­ca je po­pla­vi­la da smo mo­ra­li no­si­ti čizme. Ov­dje ži­vim 60 go­di­na i sta­nje je isto, ka­ko ta­da ta­ko i sa­da. Ni­ko se ži­vi ne okre­će na taj na­š vrlo ozbiljan problem. Poprilično smo platili komunalije, plaćamo porez na nekretnine - ne pomaže ništa. Violeta iz "Puteva" je prije pet dana zakrpila jednu rupu 0,4 x 0,4 m. I to je sve. O bulevarima, mostovima i parkovima - sve najbolje.
Novi komentar