Čak 14 opština čeka na saglasnost

Zakočili uvođenje komunalne naknade

Četrnaest opština – Podgorica, Bar, Bijelo Polje, Budva, Danilovgrad, Herceg Novi, Kolašin, Mojkovac, Rožaje, Šavnik, Tivat, Ulcinj, Andrijevica i Žabljak još će morati da sačekaju na saglasnost za uvođenje komunalne naknade, koja je Zakonom o komunalnim djelatnostima utvrđena kao namjenski prihod opština. 
Objavljeno: 14. 11. 2017 - 06:20 Promjenite veličinu teksta: A A A

Generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić Pobjedi je kazao da je veliki broj lokalnih samouprava dostavio prijedlog odluke o uvođenju komunalne naknade Ministarstvu održivog razvoja i turizma prije više mjeseci, ali da ovaj resor nije pokrenuo proceduru davanja saglasnosti. Zakonom je definisano da je preduslov za uvođene ove naknade saglasnost Vlade.

Pobjeda je tragom ove informacije pitala Ministarstvo održivog razvoja i turizma zašto se još čeka za pokretanje procedure za davanje saglasnosti i dobila odgovor da je „zakočilo“ kod Ministarstva finansija. - Ministarstvo održivog razvoja i turizma je, shodno procedurama za dostavljanje materijala Vladi na saglasnost, tražilo mišljenje Ministarstva finansija za svaki prijedlog odluke koji je dobilo od jedinica lokalne samouprave. U dostavljenom mišljenju, generalni stav Ministarstva finansija je da „s aspekta uticaja na poslovni ambijent, nije saglasno sa prijedlogom odluke i uvođenjem komunalne naknade, dok se prethodno ne izvrši reforma politike u okviru naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i naknade za puteve“.

Uvažavajući ovakvo mišljenje, a imajući u vidu cjelokupnu situaciju sa prihodima koje lokalne samouprave ostvaruju, Ministarstvo je prihvatilo da sačeka konkretne poteze u cilju najavljene reforme kako ne bi narušavalo poslovni ambijent – objasnili su našoj redakciji iz Ministarstva turizma. Iz ovog Vladinog resora podsjećaju da je Zakonom o komunalnim djelatnostima predviđena komunalna naknada kao prihod opština i izvor sredstava za obavljanje djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje, koja obuhvata usluge koje se korisnicima pružaju na javnim i drugim površinama i javnim komunalnim objektima, koju nije moguće individualno utvrditi i naplatiti.

- To znači da ova naknada predstavlja izvor sredstava za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti za opšte dobro svih građana – kažu u Ministarstvu. Članom 58 stav 8 Zakona o komunalnim djelatnostima predviđeno je, dodaju oni, da opštine propisuju uslove, način, rokove i postupak plaćanja komunalne naknade, uz prethodnu saglasnost Vlade. Bojadžić je podsjetio na nedavno usvojeni Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata kojim se lokalnim samoupravama utvrđuju prihodi po osnovu: gradske rente, naknade za komunalno opremanje, godišnje naknade za korišćenje prostora koju plaćaju vlasnici bespravnih objekata koji nijesu podnijeli zahtjev za legalizaciji i kojima je donijeto rješenje o odbijanju zahtjeva za legalizaciju.

- Od posebnog značaja je da se obezbijede pretpostavke za implementaciju pomenutih zakona kojima će se obezbijediti namjenska sredstva za izgradnju infrastrukture i njeno održavanje, kao i za pružanje usluga zajedničke komunalne potrošnje. Time bi se u značajnoj mjeri unaprijedilo stanje u finansijama lokalnih samouprava – kaže Bojadžić. 

Komentari: 0

Novi komentar