Spriječiti selektivne abortuse

Neželjena: Počelo onlajn potpisivanje peticije

Crna Gora se suočava sa problemom prenatalnog odabira pola, koji je narušio prirodni odnos novorođenih dječaka i djevojčica, poručuju iz NVO Centra za ženska prava. Zato kroz kampanju "Neželjena" pokreću potpisivanje peticije čiji je cilj unaprjeđivanje crnogorskih zakona i sprječavanje zloupotrebe ranih prenatalnih testova u svrhe selektivnih abortusa.Objavljeno: 21. 11. 2017 - 18:11 Promjenite veličinu teksta: A A A

Peticija će  biti podnijeta Vladi sa ciljem da se krene u rješavanje problema selektivnih abortusa u crnogorskom društvu.

U peticiji se od Vlade traži da pokrene izradu akcionog plana koji će obuhvatiti stručnjake raznih profila da rješavaju ovaj problem.

Peticiju možete potpisati ovdje:

Kako je objašnjeno, građani i građanke Crne Gore ovom peticijom traže da Vlada Crne Gore obezbijedi izradu Akcionog plana ili drugog strateškog dokumenta za rješavanje problema prenatalnog odabira pola koji treba da se zasniva na:

- pouzdanim statističkim podacima, istraživanjima, praćenju trendova;

- multidisciplinarnom pristupu i ekspertizi stručnjaka različitih profila;

- mjerama koje su lokalno prilagođene, kulturno osjetljive i rodno senzitivne;

- diskusiji i razmjeni znanja među svim sektorima, koje treba da prethode izmjenama zakonodavstva ili politika;

- novi zakoni ili propisi ne smiju dovesti do ograničavanja pristupa legalnom pravu na prekid trudnoće i opravdanoj upotrebi medicinskih testova;

- posebnu pažnju treba posvetiti izbjegavanju zdravstvenog rizika po žene, naročito od kasnih prekida trudnoće (koji su često rezultat izbora pola);

- zaštiti žena od dodatnog pritiska sredine i diskriminacije i njihovom osnaživanju da donose informisane odluke kroz odgovarajuće servise podrške;

- mjerama za sprječavanja promocije i oglašavanja medicinskih usluga s ciljem finansijske dobiti, koje ne služe potrebama i interesima žena i društva u cjelini;

- mjerama koje će uticati na zdravstveno osoblje da zasniva svoj rad na medicinskoj etici, da ne promoviše ili obavlja intervencije u svrhu profita;

- analizi normi i praksi koje doprinose negativnoj tradiciji i diskriminaciji žena;

- identifikaciji i promovisanju kulturnih praksi koje promovišu vrijednost ženske djece;

- mjere za uklanjanje uzroka i prevazilaženje problema prenatalnog odabira pola uključiti i u ostale relevantne nacionalne razvojne planove i politike.

Crna Gora se suočava sa problemom prenatalnog odabira pola, koji je narušio prirodni odnos novorođenih dječaka i djevojčica, saopštili su organizatori kampanje.

“UN Populacioni fond je u svom izvještaju “Polna neravnoteža pri rođenju (Sex Imbalances at Birth, UNFPA 2012.) Crnu Goru prepoznao kao jednu od zemalja u kojoj ovaj problem poprima zabrinjavajuće razmjere. UN Komitet za zabranu diskriminacije žena (CEDAW) je u julu 2017. izdao pravno obavezujuću preporuku Crnoj Gori da pristupi rješavanju ovog problema, a isti zahtjev je uputio i Savjet Evrope”, dodali su.

Prirodni odnos polova novorođene djece kreće se od 102 do 105/6 dječaka na 100 djevojčica. Međutim, prema podacima Zavoda za statistiku Crne Gore, u poslednjih dvadeset godina se na 109 dječaka u prosjeku godišnje rađa samo 100 djevojčica. Samo u 2009. godini, rodilo se 113 dječaka, u odnosu na  100 djevojčica, što predstavlja siguran pokazatelj prenatalnog odabira pola, čija su posledica selektivni prekidi trudnoće i sve manji broj novorođene ženske djece. Trend je bio pozitivan samo u 2016. godini, kada je taj odos iznosio 103:100.

 </p>

Korijen ovog problema leži u crnogorskoj patrijarhalnoj tradiciji koja preferira “muškog nasljednika. Riječ je o duboko ukorijenjenoj diskriminaciji koja počinje prije rođenja, a manifestuje se kroz neravnopravan položaj djevojčica i žena u svim oblastima života. Posljedice ovog problema su zloupotreba prenatalnih testova i selektivni prekidi trudnoće, ali i druge društvene implikacije, kao što su porast nasilja, organizovanog kriminala, konflikata.

Ova inicijativa je usmjerena na promjenu pomenutog sistema vrijednosti i suzbijanje zloupotrebe prenatalnih testova i selektivnih prekida trudnoće kao drastičnih primjera rodne diskriminacije, uz puno poštovanje reproduktivnih, zakonom garantovanih prava žena.

Komentari: 2

?

21. 11. 2017 - 20:05

Ko treba da potpise peticiju, mi ili Englezi?
Popocatepetl

22. 11. 2017 - 02:13

"Samo u 2009. godini, rodilo se 113 dječaka, u odnosu na 100 djevojčica, što predstavlja siguran pokazatelj prenatalnog odabira pola, čija su posledica selektivni prekidi trudnoće i sve manji broj novorođene ženske djece." Salite li se ljudi? Prosjek je isti u zadnjih 50 godina, iako je testiranje na pol moguce zadnjih desetak. Prirodni prosjek je 105:100, a kod nas je malo veci zato sto odredjeni broj porodica "tjera do muskog". Nikakvih statistickih dokaza da postoji prenatalni odbir pola u iole znacajnijem broju slucajeva nema.
Novi komentar