Senator dr Branislav Radulović

Slijedi revizija putnih naloga iz 2015.

Skupština je dostavila Državnoj revizorskoj instituciji akcioni plan za realizaciju 23 preporuke. Predložiću da se u narednoj godini sprovede kontrolna revizija, a u okviru nje i kontrola nerazduženih putnih naloga iz 2015, kazao je u intervjuu Pobjedi senator DRI dr Branislav Radulović. 
Objavljeno: 22. 11. 2017 - 07:10 Promjenite veličinu teksta: A A A

U izvještaju DRI za prošlu godinu konstatovano je 239 nerazduženih putnih naloga vrijednosti 120.785 eura, što je predmet kontrole tužilaštva po prijavi Skupštine od 9. januara.

POBJEDA: Što sadrži akcioni plan?

RADULOVIĆ: Skupština je u utvrđenom roku 17. novembra dostavila akcioni plan, koji sadrži mjere za svaku od 23 preporuke, nosioce aktivnosti i rokove za realizaciju. Ovaj plan je cjelovit, jer sadrži objedinjene preporuke izdate za Generalni sekretarijat Skup- štine i za Administrativni odbor, na koji je donose tri preporuke. Skupština ima rok do kraja aprila 2018. da dostavi DRI izvještaj o realizaciji preporuka.

POBJEDA: Da li će DRI raditi kontrolnu reviziju parlamenta, s obzirom na negativno mišljenje?

RADULOVIĆ: Senat DRI je u fazi predlaganja revizija za 2018. Polazeći od činjenice da je u predmetnoj reviziji izraženo negativno mišljenje, kao neposredno nadležan za tu reviziju, kao i u prethodnim slu- čajevima kada je izraženo negativno mišljenje, a u skladu sa metodologijom DRI i našom unutrašnjom procedurom, predložiću da se u narednoj godini sprovede kontrolna revizija.

Primarni zadatak kontrolne revizije je da se utvrdi stepen realizacije preporuka DRI. Kako DRI ima i savjetodavnu i preventivnu funkciju, ova kontrolna revizija bila bi i prilika da se pomogne parlamentu u njihovoj punoj realizaciji.

Primarno da Skupština dodatno izgradi unutrašnji sistem finansijske kontrole i interne revizije, kako se utvrđene nepravilnosti i nezakonitosti više ne bi ponovile.

Opširnije u Pobjedi

Komentari: 0

Novi komentar