Ministar o nacrtu zakona o sportu

JANOVIĆ: Ministarstvo prihvatilo suštinske primjedbe saveza

U postupku izrade Nacrta zakona o sportu su apsolutno ispoštovane sve zakonske procedure.  U tom kontekstu, ministarstvo je organizovalo tri okrugla stola o nacrtu zakona, u Kolašinu, Tivtu i Podgorici, kao i posebne sastanke sa predstavnicima dvadesetal nacionalnih saveza. Treba istaći da se od ukupno 144 člana nacrta zakona najveći broj komentara sportskih organizacija odnosio na svega desetak članova, što ne predstavlja ni sedam odsto zakonskog teksta. Ostali komentari uglavnom su posljedica nerazumijevanja normi, ili ukazuju na potrebu tehničkog usaglašavanja, izjavio je ministar sporta Nukola Janović povodom izvještaja sa javne rasprave o nacrtu zakona.   

Objavljeno: 24. 11. 2017 - 12:50 Promjenite veličinu teksta: A A A

- Statistički gledano, takođe je posebno interesantno što postoji veliki broj podudaranja u komentarima krovnih asocijacija sporta u Crnoj Gori, tj. COK-a i Paraolimpijskog komiteta, sa komentarima nacionalnih saveza. Čak je i određeni broj komentara potpuno identičan, što je jasan indikator da su savezi i klubovi komentare izrađivali zajedno sa krovnim organizacijama, ili po uzoru na iste - naglasio je Janović.

Precizirao je da se najveći broj primjedbi odnosi na članove kojima se uređuju nadležnosti i pozicija COK-a, sastav Savjeta za sport i Komisije za kategorizaciju sportova, uslovi za sekretara sportske organizacije, sportskog administratora, uslovi za trenera, način izbora sportiste godine, ograničavanje kruga lica koja mogu biti predsjednici i članovi upravnih odbora, nadzorni odbor, finansijski uslov za transformaciju amaterskog u profesionalni klub i uslovi u pogledu prostora, kadra i opreme za osnivanje sportskih organizacija.

Sumirajući ključne promjene sporta u Crnoj Gori koje donosi budući Zakon, resorni ministar je prvo precizirao da će COK-u biti vraćena nadležnost u izradi akta kojim se određuju vrste i discipline sporta i povećati broj predstavnika COK-a u Savjetu za sport. Upravo će to tijelo ubuduće birati sportistu godine, a ne resorno Ministarstvo.

- Tri člana Savjeta za sport koja predlaže ministar biraće se: po jedan iz reda vrhunskih sportista, uglednih sportskih stručnjaka i Ministarstva sporta. Napravili smo ustupak i u dijelu uslova za podjelu klubova na amaterske i profesionalne, tako da će biti izbrisan finansijski uslov o prilivu od 30.000 eura. Uslovi za sekretara sportske organizacije biće korigovani tako što ćemo smanjiti nivo obrazovanja potrebnog za obavljanje tog posla. Uvođenje sportskog administratora nije novina Nacrta zakona, već je riječ o sistemskom usklađivanju i stručnoj kvalifikaciji koja već egzistira u praksi - riječ je o licu koje već u sportskoj organizaciji obavlja administrativne poslove – naveo je Janović.

U pravcu decentralizacije sporta su i odluke poput brisanja Nadzornog odbora kao organa u sportskim organizacijama, a kontrola trošenja budžetskih sredstava vršiće se i dalje preko kvartalnih izvještaja.

Amaterskim klubovima biće omogućeno da, kao i profesionalni, budu sufinansirani za programe dječjeg sporta. Uz to, klub će morati da ima seniorsku ekipu samo ako se takmiči u nekoj od liga koje organizuje nacionalni sportski savez.

- Nacrtom zakona proširen je i krug lica koja mogu obavljati poslove trenera: vrhunski sportista u toj vrsti sporta, zatim lice koje se deset godina bavilo tim sportom, kao i lice koje ima deset godina trenerskog iskustva u tom sportu. Dopunićemo normu koja propisuje da sportista može obavljati sportsku aktivnost samo u jednoj sportskoj organizaciji iste vrste sporta, tako što ćemo omogućiti i obavljanje sportskih aktivnosti u više organizacija, ako pravilima međunarodne federacije tog sporta nije drukčije propisano – dodao je Janović.

Sportisti mogu u politiku

- Neće biti nikakvih novih nacrta, niti povlačenja ovog predloga nacrta Zakona o sportu. Tokom sljedeće sedmice biće objavljen izvještaj na više od 200 stranica, u kome će biti odgovori na sve primjedbe koje smo dobili i koje su se čule tokom javne rasprave, kako od fizičkih lica, tako i od predstvnika klubova, udruženja. Zatim će konačni predlog Zakona ići podresorima, a onda prema Vladi, koja treba da odobri konačnu verziju Zakona prije nego što on bude dat na usvajanje u Skupštinu Crne Gore - precizirao je Janović buduće korake do usvajanja novog Zakona o sportu.

On je kazao i kako je "očekivao i brojne sugestije, i otpor" prilikom rada na ovom dokumentu.

- Cilj javne rasprave bio je da čujemo primjedbe svih i očekivao sam otpor. Međutim, nisam očekivao otpor u dijelu ličnih odnosa, niti nadgornjavanje i pokazivanje "ko je jači". Nije mi namjera, kao ni ministarstvu, da nekome dajemo ili oduzimamo ovlašćenja, već da preciziramo procedure u sportu koje će se u buduće poštovati. Recimo, COK je bio nadležan za neke stvari još prema zakonu iz 2011. godine, ali je to konačno uređeno tek osnivanjem Ministarstva sporta, 2017. godine i našim insistiranjem. Dakle, oni za šest godina nisu mogli da završe ono što je bilo u njihovoj nadležnosti - dodao je ministar sporta, te istakao kako "oni koji dobijaju novac iz budžeta, moraju da znaju da on dolazi od građana i da može da se koristi samo za sport". 

Za Janovića je sport do sada bio "dostupan svima" samo deklarativno, onako kako je definisan ranijim Zakonom o sportu.

- Da li je sport dostupan svima, ako se članarine za sportske klubove određuju kako kome padne na pamet i ako dijete u Šavniku ne može da se bavi sportom jer nema salu? Zato ministarstvo sada renovira sportske sale širom zemlje, a novim zakonom smo ograničili članarinu za klubove koju roditelji plaćaju za svoju djecu - naveo je on.

Takođe, sportski klubovi se ubuduće neće finansirati iz sredstava koja se raspodjeljuju iz fonda igara na sreću. Takođe, odredbama novog zakona dodatno će biti pooštrene procedure kako bi se izbjegli fiktivni klubovi i, vremenom, eliminisani iz sistema.

Upitan da prokomentariše "pristupanje poznatog sportiste jednoj stranci neposredno pred lokalne izbore", Janović je kazao da "svako ima pravo da misli svojom glavom".

- To nema veze sa depolitizacijom u sportu, već je samo dokaz da su sportisti uvijek na cijeni, naročito oni koji su prepoznati kao uspješni u Crnoj Gori i van nje. Svako može da se pridruži političkoj partiji i na taj način doprinosi sportu i njegovoj arfirmaciji - rekao je ministar sporta.

Komentari: 1

Portalac

24. 11. 2017 - 13:28

Dusan Simonovic place od srece!
Novi komentar