Pitanja za Nikolića

Da li će studenti učestvovati u istraživačkim projektima?

Predstavnike studenata u Senatu interesovalo je da li će buduća uprava Univerziteta Crne Gore omogućiti istaknutim studentima osnovnih studija da participiraju u projektima, kako bi stekli iskustvo i bili bolje pripremljeni za naučno- istraživački rad u drugom i treće, ciklusu studija. 
Objavljeno: 24. 11. 2017 - 15:34 Promjenite veličinu teksta: A A A

Na današnjoj sjednici Senata UCG, studenti i ostali članovi, imali su priliku da prisustvuju prezentaciji Programa razvoja v.f. rektora prof. dr Danila Nikolića.

"Predsjednica Studentskog parlamenta UCG se zahvalila prof. Nikoliću na saradnji i dijalogu koji je vođen sa predstavnicima studenata krovne studentske organizacije državnog univerziteta. Istakla je da su uspjeli da riješe  goruće probleme, ali i pokrenu pitanja od interesa za studentsku populaciju Crne Gore u veoma kratkom periodu", saopšteno je iz Studentskog parlamenta.

Predstavnike studenata u Senatu interesovalo je da li će buduća uprava Univerziteta Crne Gore omogućiti istaknutim studentima osnovnih studija da participiraju u projektima, kako bi stekli iskustvo i bili bolje pripremljeni za naučno- istraživački rad u drugom i treće, ciklusu studija.

Skrenuta je pažnja da je u interesu studenata da sve oblasti visokog obrazovanja budu pokrivene idejom trajnih gostujućih profesora po uzoru na prakse svjetskih univerziteta - angažovati gostujuće profesore za tehničke nauke, prirodne nauke, društvene fakultete i umjetničke fakultete, kao i koliko je održivo rješenje i koliko može uticati na budžet Univerziteta.

Obzirom da je najavljeno da zapošljavanje mladih saradnika predstavlja garanciju kvalitetnog rada u dugom vremenskom periodu i osigurava vlastitu naučnu, nastavnu i stručnu reprodukciju, i da će  predstavljati jedan od prioriteta uprave UCG, studenti su pitali može li se očekivati učestaliji angažman mladih saradnika u nastavi, obzirom da je veliki broj fakulteta u deficitu sa mladim nastavnim kadrom, te konstatovati da je potrebno angažovati dodatno osoblje da studenti ne bi zaostajali sa predavanjima, ukoliko profesor odluči da se usavršava u inostranstvu, kroz programe mobilnosti nastavnika.

Jedan od primarnih ciljeva Studentskog parlamenta je je kvalitetna internacionalizacija, povećanje procenta mobilnosti studenata, i olakšica tokom priznavanja ispita nakon povratka. Studenti su iskazali spremnost da imaju svog predstavnika u  timu  za izradu Plana aktivnosti za realizaciju Strategije internacionalizacije jer vjerujemo da smo dobro upoznati sa problemima koji studenti imaju nakon povratka na matični univerzitet sa programa mobilnosti.

"Budući da je internacionalizacija UCG jedan od značajnih koraka u narednom periodu, a da su dostignuća na polju studentske razmjene na nezadovoljavajućem nivou, samo Muzička akademija (i to sa jednim ugovorom) ispunjava evropske standarde u procentu studenata koji su na razmjeni u inostranstvu studente su pitali na koji način nova uprava UCG planira  da motiviše studente da se odluče za korak mobilnosti. Problem je svakako najizraženiji na tehničkim fakultetima i Medicinskom fakultetu, gdje je broj prijavljenih i pored potpisanih ugovora veoma mali", zaključuje se u saopštenju.

 

Komentari: 0

Novi komentar