Novi zakon

Evo šta je sve potrebno za izgradnju stambenog objekta do 200 kvadrata

Za gradnju kuće do 200 kvadrata po novom zakonu o planiranju i izgradnji najprije treba podnijeti zahtjev za urbanističko-tehničke uslove (UTU) nadležnom opštinskom organu - kazala je Pobjedi Tatjana Vujošević, šefica Direkcije za strateški razvoj građevinarstva u Direktoratu za građevinarstvo Ministarstva održivog razvoja.Objavljeno: 25. 11. 2017 - 08:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Nakon dobijanja UTU građanin bira projektanta koji će uraditi idejno rješenje za kuću, na koje saglasnost treba da da glavni gradski arhitekta. - Saglasnost glavnog arhitekte je neophodna kako bi se obezbijedila zaštita autentičnosti prostora i identiteta naselja, kvalitet arhitektonskih rješenja, unapređenje vizuelnog kvaliteta objekata i naselja i obezbjeđenje najbolje prakse u urbanizmu i arhitekturi - kazala je Vujošević.

Po izdavanju saglasnosti projektant može da izradi glavni projekat, a građanin angažuje drugu arhitektonsku kuću koja radi reviziju glavnog projekta.

- Glavni projekat mora biti revidovan, a građanin prilikom izbora projektanta, revidenta, izvođača i vršioca stručnog nadzora, mora da vodi računa imaju li licencu za te poslova - ističe Vujošević i objašnjava da revident provjerava da li je glavni projekat u skladu sa izdatim UTU i idejnim rješenjem na koje glavni gradski arhitekta dao saglasnost, sa zakonom, posebnim propisima i pravilima struke. - Revizor ima obavezu da za račun investitora pribavi potrebne saglasnosti, mišljenja i druge dokaze u skladu sa posebnim propisima, kopiju plana i list nepokretnosti.

Nadležni organi su dužni su da ih dostave revidentu elektronskim putem u roku od 15 dana i bez nadoknade - kaže Vujošević i dodaje da je revident do donošenja plana regulacije, odnosno do 14. oktobra 2020. godine, dužan da pribavi i dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje zemljišta.

Nakon tog perioda, navodi, zakonom je na drugačiji način definisano uređivanje građevinskog zemljišta. Revident potom predaje investitoru revidovani glavni projekat sa izvještajem o reviziji i izjavom da se može graditi. - Nakon toga, vlasnik placa zaključuje ugovor sa izvođačem radova i vršiocem stručnog nadzora i podnosi prijavu građenja nadležnoj inspekciji. Uz prijavu dostavlja glavni projekat sa izvještajem o pozitivnoj reviziji, dokaz o osiguranju od odgovornosti projektanta i revidenta, ugovor o angažovanju izvođača radova i stručnog

nadzora, dokaz o vlasništvu nad parcelom i saglasnost glavnog gradskog arhitekte na idejno rješenje - pojašnjava Vujošević i dodaje da je građanin obavezan da postavi tablu na gradilište, koja mora da sadrži podatke o investitoru, projektantu, revizoru, izvođaču radova i vršiocu nadzora i 3D vizuelizaciju objekta.

 - Inspekcijski organ 15 dana provjerava dostavljenu dokumentaciju, nakon čega može početi gradnja objekta. Ukoliko inspekcija ne dostavi rješenje u roku od 15 dana o otklanjanju eventualnih nedostatataka, investitor može započeti gradnju - kaže Vujošević i objašnjava da će se pribavljanje UTU i svih saglasnosti i mišljenja, kopija plana i lista nepokretnosti, prijava građenja i upisa u katastar obavljati elektronski. Ministarstvo treba da do 14. oktobra 2018. godine obezbijedi uslove za to, a do tada će u svim opštinama biti postavljeni inspektori koji će primati prijave građana, sa tehničkom dokumentacijom u elektronskoj formi.

- Odgovornost da li je objekat u skladu sa UTU, zakonom, posebnim propisima, pravilima struke i da li je podoban za upotrebu je na građaninu, odnosno revidentu i stručnom nadzoru – navodi Vujošević.  

Troškovi Visina komunalne naknade zavisi od grada i zone u kojoj se gradi. Uz to treba platiti 50 eura za urbanističko tehničke uslove, dok su sve ostale naknade prema administraciji ukinute i ovim i prethodnim zakonom - pojasnila je Vujošević. - Troškovi za izradu projekta, revidovanje, gradnju i stručni nadzor zavise od tržišta i od zahtjeva investitora – rekla je Vujošević.

Komentari: 5

Sanja

25. 11. 2017 - 12:15

A treba li sto vise za zgradu od 100.000 m2?
Cg

25. 11. 2017 - 19:26

Sa ovim nasim platama sigurnim korakom gradimo .
B

27. 11. 2017 - 11:42

Napisite novinari koliko to vremenski otprilike traje i takodje koliko kosta izgradnja otp. U svakom slucaju je pametkije pocet kucu of 100 m2 koja u fullu max izadje sa svim kljuc u ruke do 50 000 eura, a ne neki jadni jednosobni stan.
B

27. 11. 2017 - 11:42

Napisite novinari koliko to vremenski otprilike traje i takodje koliko kosta izgradnja otp. U svakom slucaju je pametkije pocet kucu of 100 m2 koja u fullu max izadje sa svim kljuc u ruke do 50 000 eura, a ne neki jadni jednosobni stan.
B

27. 11. 2017 - 11:42

Napisite novinari koliko to vremenski otprilike traje i takodje koliko kosta izgradnja otp. U svakom slucaju je pametkije pocet kucu of 100 m2 koja u fullu max izadje sa svim kljuc u ruke do 50 000 eura, a ne neki jadni jednosobni stan.
Novi komentar