Miloš Čelanović, ME

Podrška strateškim planovima za deset opština

Ministarstvo ekonomije će u i 2018. godini nastaviti sa tehničkom podrškom jedinicama lokalnih samouprava u Crnoj Gori u izradi novih Strateških planova razvoja, kazao je generalni direktor Miloš Čelanović.

Objavljeno: 08. 12. 2017 - 12:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Čelanović je danas učestvovao na devetom sastanku Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore, koji je održan u Danilovgradu, a u okviru kojeg je govorio na temu „Ekonomski razvoj zasnovan na lokalnim resursima“.

„Ministarstvo ekonomije je u okviru projekta 'Unapređenje konkurentnosti privrede u Crnoj Gori', koji finansira i sprovodi u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u ovoj godini tehnički podržava izradu Strateških planova razvoja za 10 crnogorskih opština. Procesi izrade planova su u različitim fazama, tako da će za jedinice lokalne samouprave koje ne finalizuju svoje planove podrška biti nastavljena i u 2018, kao i za one opštine koje iskažu potrebu za podrškom u izradi ovog strateškog dokumenta“, kazao je Čelanović.

Strateško planiranje lokalnog ekonomskog razvoja, kako je dodao, nezaobilazan je mehanizam pomoću kojeg jedinice lokalnih samouprava mogu identifikovati postojeće stanje u zajednici, odrediti pravac kretanja ekonomskog razvoja, način i sredstva ostvarivanja postavljene vizije i kojim će izvršiti kontrolu realizacije planiranih aktivnosti.

„Politika regionalnog razvoja uspostavljena je po principu 'odozdo na gore', čime smo definisali da lokalne samouprave imaju veliki značaj u kreiranju naših strateških dokumenata i mjera u pravcu ostvarivanja ciljeva politike regionalnog razvoja“, kazao je Čelanović.

Pomenuti princip, kako je pojasnio, sa jedne strane, znači da lokalne samouprave samostalno kreiraju politike na svom nivou, dok, sa druge strane, integrisanjem lokalnih definišu se državne politike.

„Dakle, ovaj odnos i njihova saradnja je dvosmjerna, jer država stvara okvire i uređuje odnose kojima je lokalnim samoupravama data samostalnost, a istovremeno lokalne samouprave šalju signale državnom nivou o potencijalima, potrebama i problemima na osnovu kojih se grade politike države“, kazao je on.

Lokalni ekonomski razvoj, kako je dodao, neophodno je planirati.

„Međutim, samo planiranje razvoja kao skiciranje željenog stanja i budućeg razvoja nije dovoljno, već je planove potrebno i realizovati. Na taj način strateško planiranje nalazi se u funkciji lokalnog ekonomskog razvoja, jer predstavlja ne samo planiranje ekonomskog rasta, već i kreiranje načina kako ekonomski rast ostvariti“, zakjučio je Čelanović.

Komentari: 0

Novi komentar