Ogromni novac u Crnoj Gori

Građani i privreda štede rekordnih 3,2 milijarde eura

Građani i privreda su, na kraju oktobra, na računima komercijalnih banaka, štedjeli rekordnih 3,2 milijarde eura, pokazuju zvanični podaci Centralne banke. To praktično znači da se u Crnoj Gori nalazi ogromni novac koji prosto vapi da negdje  bude uložen. Naša država je jedna od rijetkih zemalja na svijetu gdje je štednja veća od odobrenih kredita. 
Objavljeno: 11. 12. 2017 - 10:36 Promjenite veličinu teksta: A A A

Prema podacima CBCG, U strukturi pasive, dominantno učešće od 77,1% zauzimali su depoziti.

Depoziti u bankama u oktobru 2017. godine iznosili su 3.188 milijardi eura, i veći su u odnosu na prethodni mjesec za 1,6%, dok u odnosu na oktobar 2016. godine bilježe rast od 12,2%.

Ukupan kapital banaka na kraju oktobra 2017. godine iznosio je 522 miliona eura, i manji je u odnosu na prethodni mjesec za 0,2%, dok je u odnosu na isti period prethodne godine veći za 4,1%.

Bilansna suma banaka je iznosila 4.135,4 miliona eura na kraju oktobra 2017. godine, i bila je 1% veća u odnosu na prethodni mjesec.

„U strukturi aktive agregatnog bilansa banaka dominantno mjesto zauzimali su krediti, koji su na kraju oktobra 2017. godine iznosili 2,73 milijarde eura, i ostvarili su rast od 1,2% u odnosu na prethodni mjesec, dok su u odnosu na oktobar prethodne godine bili viši za 9,2%.“, podaci su CBCG koji su predstavljeni u Izvještaju guvernera.

Iz izvještaja se može zaključiti da je problem loših kredita prošlost.

„Krediti banaka koji kasne sa naplatom (bez kamata i vremenskih razgraničenja) u oktobru iznosili su 245,2 miliona eura i u odnosu na prethodni mjesec zabilježili su rast od 7%, dok u odnosu na oktobar 2016. godine bilježe pad od 26,4%. Nekvalitetni krediti (bez kamata i vremenskih razgraničenja) na kraju oktobra 2017. godine iznosili su 194,2 miliona eura i činili su 7,1% ukupnih kredita. U odnosu na prethodni mjesec, nekvalitetni krediti banaka zabilježili su pad od 2,8%, dok su na godišnjem nivou bili niži za 25,9%“, potencira se u Izvještaju.

Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na ukupno odobrene kredite na kraju oktobra 2017. godine iznosila je 6,94%, i bila je manja za 0,04 p.p. u odnosu na kraj prethodnog mjeseca, dok je u odnosu na kraj oktobra 2016. godine zabilježila pad od 0,71 p.p.

Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na novoodobrene kredite u oktobru 2017. godine iznosila je 7,21%, što predstavlja rast od 0,20 p.p. na mjesečnom nivou, odnosno rast od 0,48 p.p. u odnosu na oktobar 2016. godine. Prosječna ponderisana efektivna pasivna kamatna stopa iznosila je 0,74% na kraju oktobra 2017. godine i niža je za 0,01 p.p. u odnosu na kraj prethodnog mjeseca, dok je u odnosu na kraj oktobra 2016. godine ostvarila pad od 0,25 p.p.

Obavezna rezerva banaka iznosila je 229,6 miliona eura na kraju oktobra 2017. godine, i bilježi rast od 4,1 milion eura ili 1,8% na mjesečnom nivou, dok je u odnosu na isti period prethodne godine manja za 35,4 miliona eura ili 13,3%.

„Tokom oktobra 2017. godine sve banke su izdvajale i održavale obaveznu rezervu u propisanom iznosu. Od ukupnog iznosa izdvojene obavezne rezerve, na računu obavezne rezerve u zemlji izdvojeno je 50,6%, dok je na računu Centralne banke u inostranstvu izdvojeno 49,4%“, piše u Izvještaju.

P.Z.

 

Komentari: 1

suze & smjeh

11. 12. 2017 - 18:16

Bolje I štediti je imaš svoju glavnicu a od kamata šta bude nek bude.Najgora varijanta je sipati u bure bez dna -BERZU.Deseto godisnje čekanje od fondova I akcija u zvicnim firmama CG nije donijelo dividende ni ti za caffe a glavnici ni traga.Ko voli CG I manipulatore u njoj neka dadne I svoje gace ali niko nece reci niti hvala.
Novi komentar