Hronika jedne devastacije (X)

Manastir Ostrog primjer "industrijalizacije" crkve

Krajem dvadesetog vijeka, crnogorsku kulturnu baštinu zadesio je devastatorski talas čiji je cilj, bio i ostao, da se nastavi kontinuitet prekrajanja nacionalne kulturne baštine. Posebno su u tom periodu stradali sakralni spomenici kulture, najviše oni kojima gazduje MCP Srpske pravoslavne crkve. Riječ je o kontinuitetu prekrajanja koji je zabilježen na čitavoj teritoriji Crne Gore. U ovom nastavku biće više riječi o devastaciji Manstira Ostrog.
Objavljeno: 12. 12. 2017 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Piše: Ivan KERN

Manastir Ostrog  je osnovao Sveti Vasilije, visoko pod Ostroškim gredama. Od vremena njegovog proglašenja za sveca 1678. godine, Ostrog je najveće hodočasničko mjesto u Crnoj Gori i na širim balkanskim prostorima.

Sastoji se iz dvije cjeline, Gornjeg i Donjeg manastira, koji su međusobno povezani kolskim putem.

Gornji manastir je uvučen u udubljenje vrletne stijene. Pećinske otvore zatvara fasada sa istaknutim zvonikom iz 1923-26.g. U njemu postoje dvije male crkvice, obije su prirodne pećine, prilagođene neznatnim dograđivanjem u male hramove.

U crkvici Vavedenja čuva se manastirska svetinja - ćivot Sv.Vasilija Ostroškog. Živopisana je u drugoj polovini XVII vijeka. Freske u hrarnu Sv. Krsta radio je majstor Radul 1666/7 g, za vrijeme Sv.Vasilija i igumana Isaje, o čemu govori sačuvani natpis.

Lokacija: Donji manstir je lociran na prostranoj zaravni. Postepeno se razvijao, služeći potrebama Gornjeg manastira. Na mjestu gdje se nalazio stariji hram, iguman Josif Pavićević, uz pomoć Bjelopavlića gradi crkvu Sv.Trojice 1824.godine.To je jednobrodni hram sa polukružnon apsidom i karakterističnim dvoetažnim zvonikom.

Freske, sa čudima Sv.Vasilija Ostroškog, radio je slikar Naum Andrić 60-tih godina prošlog vijeka. Međutim, kao sto ćete pročitati nisu uspjele da opstanu i u ovom.

U sukcesivno podizanim konacima Donjeg manastira, najstarije je krilo sagradjeno 1742.godine. Manastir Ostrog je kao spomenik sakralne arhitekture zaštićen od 1960. godine.

Danas su pristupne kolske komunikacije proširene i asfaltirane. Na pristupnim platoima postoje formirani parkinzi.  

ostrog2

Konstatovano stanje: Komisija za utvrđivanje stanja nepokretne kulturne baštine Crne Gore konstatovala je stanje spomenika  2004.godine. Tada iznešene primjedbe na stanje spomenika odnosile su se na to da je u neposrednom okruženju Donjeg manastira izgrađen niz novih objekata od više hiljada metara kvadratnih nepoznate namjene, neprimjerenih materijala, oblika i gabarita. Između Gornjeg i Donjeg manastira tada je u toku bio završetak radova na gradnji nove crkve. Oni su tada iznijeli mišljenje da je izgradnjom navedenih objekata ovo kultumo dobro izgubilo urbanističko ambijentalnu vrijednost.

Oni su 2004. godine naveli da imajući u vidu značaj ovog kulturnog dobra, a s obzirom na obim i stepen degradacija sa konzervatorskog aspekta, uzurpacija manastirskog kompleksa predstavlja presedan, pa su došli do toga da  predlože preispitivanje spomeničkih svojstava istog. Po mišljenju Komisije, spomenička svojstva zadržao je tada dio Gornjeg manastira izgrađen do 1926. godine, kao i crkva Donjeg manastira sa starim konacima.

Ministarstvo kulture je 2005. godine, nakon duge pripreme, prezentiralo Izvještaj o stanju nepokretne kulturne baštine u Crnoj Gori. U izvještaju Ministarstva kulture moglo se pročitati da je kulturni reljef Crne Gore doživio katastrofalne izmjene.

Tada se moglo pročitati da je od ukupno 357 zakonom zaštićenih nepokretnih spomenika kulture 246 devastirano i degradirano. Od tog broja čak 138 spomenika oštećeni su nelegalnim i nestručnim radovima.U izvještaju se dakle moglo pročitati da se najviše protivzakonito i amaterski radilo na sakralnim objektima.

Konstatovano je 2005. godine da zaštićenu sakralnu arhitekturu, koja je jedan od najbitnijih segmenata kultume baštine Crna Gore, čini 205 spomeničkih jedinica. Autentičnost ovih objekata uglavnom se mijenja korišćenjem modernih materijala, posebno eloksirane bravarije za koju se moglo reći po količini koja je ugrađena u kulturna dobra da  je posebno prirasla srcu djelatnicima SPC u Crnoj Gori.

I ne samo to: kamen sa vjekovnom patinom se "pjeskarenjem" izbjeljuje, ručno klesane kamene ploče sve se više zamjenjuju pločama od armiranog betona, a koriste se i ostale blagodeti savremenih materijala- mermera, laminata, industrijska stolarija...

Moglo se pročitati da se i unutrašnjost sakralnih objekata sređuje po novokomponovanim istorijskim aršinima: rade se novi ikonostasi, freske, živopisi, mozaici... "Najčešće su islikani bez uvažavanja kulturno - istorijskog konteksta, oslonjeni na kvazivizantijsku estetiku", ističe se u izvještaju ministarstva kulture.

ostrog3

Izgradnja konaka: Tada se moglo pročitati i o specijalnosti  crkvenog građevinskog preporoda - izgradnji konaka. U Izvještaju stoji: "Novi konaci po gabaritu i oblikovanju (tip hotela - pansiona) neprimjereni su sakralnim kompleksima kao i objektivnim potrebama monaštva".

Posljednjih godina na teritoriji Crne Gore niklo je 8.000 metara kvadratnih SPC konaka. Samo oko manastira Ostrog izgrađeno je više objekata površine 2.500 metara kvadratnih.

Čitajući Izvještaj izgledalo je da je država konačno shvatila o čemu je tu zapravo riječ: "Kroz nelegalne konzervatorske i restauratorske radove i druge zahvate na sakralnim objektima, unošenjem novih elemenata koji nijesu svojstveni i primjereni autohtojnoj graditeljskoj i uopšte kulturnoj baštini Crne Gore, a pod izgovorom privođenja objekta bogoslužbenim funkcijama, namjerno se mjenjaju ili nastoje trajno izmjeniti njihova prepoznatljiva istorijska i kulturna svojstva i osobenosti".

Tada je o stanju u Manastiru Ostrog rečeno da: "Kompletan spomenički kompleks, Donji i Gornji manastir, novim konacima doživljava improvizatorsku urbanizaciju, koja blizinom i obimom izgrađenih objekata (4.500-5.000 metara kvadratnih), njhovim stilom i arhitektonskim rukopisom ugrožava originalnost i neponovljivost Ostroškog manastira.

Novi stil konaka u neposrednoj blizini Gornjeg manastira i sadržinski i funkcionalno i arhitektonski degradira Manastir. Manastir je izgubio svoju religijsko - isposničku duhovnost i komercijalizovao kult SV. Vasilija Ostroškog Čudotvorca.

Izgrađena je nova crkva, kao i niz objekata stambenog karaktera, radionica, garaža, pansiona, i bezbroj improvizovanih kioska sa kič suvenirima. Kompletan doživljaj kompleksa predstavlja primjer "industrijalizacije" crkve, precizira se u lzvještaju.

Ogromne nepravilnosti i svjedočenje Mitrovića: Kao da i toliko nepravilnosti nije bilo dovoljno, kršenje zakona i izvođenje nelegalnih građevinskih radova se nastavilo nesmanjenim tempom.

Iste te 2005. godine, komisija Zavoda za zaštitu spomenika je ponovo obišla Ostrog i utvrdila da je  u  Donjem manastiru uništen živopis Sv. Vasilija Ostroškog koji je tokom obilaska Komisije za utvrđivanje stanja nepokretne kulturne baštine Crne Gore konstatovan . Zavod je tada podnio nove krivične prijave.

ostrog4

Po svjedočenju Slobodana Mitrovića, direktora Republičkog Zavoda za zaštitu spomenika tada je došlo do još jednog u nizu uništavanja crnogorskog kulturnog nasljeđa.

Svjedočenje Mitrovića  sa hronologijom tog uništavanja koje se moglo pročitati u medijima išlo je ovako. Komisija Zavoda sastavljena od iskusnih konzervatora koji poznaju sve ikone i freske u Crnoj Gori, i Mitrović kao direktor Zavoda obišli su krajem 2005. godine Ostrog. Obilazak je izvršen nakon što je Zavod dobio informaciju da se tamo izvode neki radovi.

Po riječima Mitrovića ono što su tamo zatekli kada su konačno uspjeli da uđu u crkvu Svete Trojice, odnosno Donji Manastir je bio – haos.

“To je bila veoma neprijatna situacija, neprijatna atmosfera - u početku radnici nijesu htjeli da nas puste. Bilo je tu i malo nepristojnog ponašanja. Konačno smo ušli u crkvu Svete Trojice, odnosno Donji Manastir, i konstatovali da su kompletne freske premazane glet masom i pripremljena podloga za izradu novih fresaka. Porušena je i pjevnica, dragocjen arhitektonski detalj. Nema mnogo crkava sa pjevnicom u Crnoj Gori. Veliki radovi su i oko crkve - da li kanalizacija, da li vodovod, da li toplovod, ne znamo. Istovremeno se preziđuju otvori na crkvi i uvodi grijanje. Konstatovali smo dosta i arhitektonskih i zanatsko graevinskih radova. Najbolnije je uništavanje fresaka.”

Da podsjetimo to su one freske za koje je samo godinu ranije Komisija za utvrđivanje stanja nepokretne kulturne baštine navela - Donji manastir sa crkvom Sv. Trojice, u dobrom je stanju sa živopisom u unutrašnjosti, rad Nauma Andrića.

Pop uništio fresku: Komisija Zavoda je pokušala da odmah reaguje i poslala je na sve adrese dopis o zabrani radova. Koji nije ispoštovan. Međutim, taj obilazak ostaće po Mitroviću zapamćen po jednom presedanu. Do tada nezabilježenom u konzervatorskoj praksi kod nas.

Naime, Mitrović je tada kazao da su kao institucija za zaštitu kulturnih dobara imali puno problema arhitektonske, zanatske prirode, nešto se dograđuje ili obnavlja ali ne kvalitetno, u odgovarajućem duhu i stilu, ali ovo je bio prvi put da su se stručnjaci zavoda sreli sa paradoksalnom situacijom – da ljudi iz crkve unište fresku.

“Istog dana smo poslali rješenja da se radovi stopiraju. Živopis Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca je između ostalog izvrsan artefakt, te freske je 1965. radio pop Andrić. Kad kažem artefakt mislim na to da je, u sagledavanju naše istorije, konzervatorsko pravilo da se čuvaju kulturni slojevi iz svih vremena bez obzira koliko su vrijedni. Danas smo skloni da tvrdimo da su crkve u vrijeme komunizma bile zapuštene i da su propadale. To jeste velika istina, ali imate i pozitivnih primjera. Ako je neko 1965. imao toliko osjećanja I poštovanja za vjerske objekte, ako je neko imao čak i demokratske svijesti da dozvoli da se slikaju freske u Donjem Manastiru, onda to postaje jedan istorijski artefakt i dokaz da ipak nije sve bilo tako mračno u vrijeme komunizma.

Tako da smo imali zbunjujući razgovor i za njih i za nas. Jer nijesmo navikli, niti smo do sada imali slučaj da fresku unište ljudi iz crkve. Bilo bi jedino ispravno da crkva zajedno sa Zavodom objavi konkurs sa ciljem da se vrate teme iz života Svetog Vasilija. I da to rade iskusni slikari i konzervatori, a ne priučeni majstori i popovi”,  kazao je tada Mitrović.

Sve očekivano: Međutim, takva dešavanja na kulturnim dobrima su se mogla i očekivati.  O tome se moglo čitati u Izvještaju Ministarstva kulture 2005. godine.

Posljednji valjani Registar nepokretnih spomenika kulture rađen je 1961. U Centralnom registru koji je napravljen 1992. pored toga što nije upisan nijedan spomenik sa područja Kotora, Tivta i Herceg Novog, ne postoji stručna dokumentacija o izvornom izgledu spomenika. Obaveza utvrđivanja zaštićene okoline spomenika kulture predviđena je svim zakonima o zaštiti spomenika počev od 1960.

Rad institucija koje su se tada bavile zaštitom spomenika kulture - Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Centra za arheološka istraživanja u kojima je zapošljeno 97 radnika, u Izvještaju je ocjenjen ovako: "Svojom neorganizovanošću, inertnošću u postupanju, neeflkasnošću u preduzimanju mjera i nepravilnostima u radu, neposredno su pospješili neprimjerene i nelegalne aktivnosti prema spomeničkim jedinicama".

Iako se nelegalno gradilo i razgrađivalo na sve strane Republiki zavod je bio donio samo 15 rješenja kojima je naložena obustava radova na spomenicima kulture.

Graditelji se naravno nijesu obazirali na ta rješenja – ni tada ni danas.

Novi radovi: Radovi na Manastiru Ostrog su nastavljeni da se izvode. Uprava za zaštitu kulturnih dobara je podnijela tokom 2014. godine dvije krivične prijave osnovnom državnom tužiocu u Danilovgradu protiv MCP SPC zbog kršenja Zakona o zaštiti kulturnih dobara i narušavanja arhitektonskog, umjetničkog i ambijentalnog značaja Manastira Ostrog.

Iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara su tada rekli da su u saznanju da se u kontinuitetu izvode nelegalni radovi na kulturnom dobru - Manastirskom kompleksu Ostrog, koji narušavaju njegov arhitektonski, umjetnički i ambijentalni značaj.

Investitor ovih radova, Mitropolija crnogorsko-primorska SPC  bila je u obavezi da obavijesti ovu Upravu, kao nadležni državni organ, o namjeravanim aktivnostima i da pribavi potrebne saglasnosti i dozvolu - što nije urađeno. Tada su, nakon izvršenog uvida u stanje manastirskog kompleksa, iz Uprava podnijeli dvije krivične prijave protiv Mitropolije crnogorsko-primorske SPC.

- “Po saznanju o vršenju nelegalnih radova na Manastirskom kompleksu Ostrog, Uprava za zaštitu kulturnih dobara je preduzela radnje iz svoje nadležnosti, odnosno stručna lica Uprave i glavni inspektor za kulturna dobra su 4. juna 2014. izvršili uvid u stanje pomenutog kompleksa, naložili obustavu radova i podnijeli krivičnu prijavu 9. juna osnovnom državnom tužiocu u Danilovgradu.

Takođe  Uprava je 22.septembra 2014. godine, saglasno zahtjevu osnovnog državnog tužioca Danke Ivanović-Đerić, dostavila traženu dokumentaciju Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi policije Podgorica, Centru bezbjednosti Podgorica, Odjeljenju bezbjednosti kriminalističke policije.

S obzirom na to da su radovi nastavljeni i da nijesu ispoštovane naložene aktivnosti ovog državnog organa glavni inspektor je ponovo obustavio radove, 9. decembra 2014., nakon čega se Uprava za zaštitu kulturnih dobara obratila 10. decembra Upravi za inspekcijske poslove, kako bi pokušali sinergetski djelovati i stati na put ovim nelegalnim radnjama. Takođe, uslijedila je 15. decembra 2014. godine druga krivična prijava po istom osnovu. Međutim, sve preduzete radnje ovog državnog organa nijesu rezultirale obustavljanjem daljih nelegalnih radova na ovom značajnom kulturnom dobru Crne Gore.” Saopštili su tada iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore.

Sredinom 2015. godine opet su nelegalni radovi izvođeni na Manastiru Ostrog uzburkali javnost. Pljuštale su zabrane i prijave, međutim, radovi su se uglavnom privodili kraju onako kako su počinjali. Nelegalno.

"Bili smo prinuđeni da izvršimo građevinske opravke u Manastiru Ostrogu zbog toga što je postojala opasnost da se sruši ćivot Svetog Vasilija Ostroškog", kazao je tada mitropolit crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije.

On je tom prilikom komentarisao kontinuirane optužbe da SPC vrši devastaciju crnogorskog kulturnog blaga.

"Napali su me zbog toga, čak i zabranili radove na Ostrogu, jer ih nijesmo pitali. Koga, međutim, da pitamo? Da nijesmo to uradili prošle godine, srušio bi se ćivot Svetoga Vasilija Ostroškog. A da čekamo njih godinu, dvije, tri, da oni nama odgovore, pa da nam onda daju svoje uslove - e, pa neće biti tako", poručio je on i dodao da crkva poštuje državu.

Mitropolit SPC kazao je da je crkva u početku dobro sarađivala sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture, sve dok su na njegovom čelu bili zaista stručni ljudi. Vjerovatno je mislio na stručnjake koji su prepoznavali da se nešto radilo obično kada bi se radovi završili. 

"Međutim, kad su kasnije počeli da po partijskoj liniji postavljaju direktore Zavoda i Uprave, stvari su postale drugačje. Sad oni hoće da uče nas kako treba da čuvamo ćivot Svetog Vasilija Ostroškog", naglasio je Amfilohije i dodao:

"Neka država postavi stručne ljude na čelo institucija za zaštitu kulturnog blaga, pa ćemo onda sarađivati. Crkva ima takve ljude, stručnjake, najbolje arhitekte, arheologe, najbolje znalce koje angažujemo. Oni su ne samo odavde, nego ih angažujemo od Italije do Srbije. I onda možemo da se na pravi način brinemo o hramovima, jer za nas oni nijesu mrtvačnice nego živonosni izvori. Stoga je za crkvu od izuzetne važnosti da na čelu institucije za zaštitu kulturnog blaga budu stručni ljudi", istakao je Amfilohije.

U toj izjavi se možda nazire dio problema i rješenja zbog čega se neprestano poslednjih dvadesetak godina u kontinuitetu pojavljuju zabrinjavajuće ocjene stanja crnogorskih kulturnih dobara. I zbilja, sigurno bi stanje, bez “možda” na crnogorskim kulturnim dobrima bilo prihvatljivije kada bi na njima počeli konačno raditi stručnjaci iz Crne Gore. A ne kao sada ovi  “angažovani od Italije do Srbije”. Jer, neće biti da oni više brinu i bolje znaju tradiciju, istoriju, kontekst nastajanja crnogorskih kulturnih dobara .

 

(Autor  je diplomirao na Kulturološkom fakultetu na Cetinju 1991. godine. Kao slikar-konzervator, više godina radio je na konzervaciji i restauraciji štafelajnog slikarstva, kao i fresaka i mozaika. Kao saradnik Zavoda za zaštitu spomenika bio je angažovan na obnovi više crkava i manastira u Crnoj Gori, Srbiji i na Kosovu)

 

 

Komentari: 50

Zoran beograd

12. 12. 2017 - 00:32

Kada ce amfijevi popovi odgovarati za dozidjivanje ostroga manastir treba vratiti pod okrilje crnogorske pravoslavne crkve.
Zorane sa Konika

12. 12. 2017 - 08:31

Prvo - istina je da se svašta dešava u Ostrogu, ali to ne rade "amfijevi popovi" - to neko drugi radi. Drugo - ne postoji nikakva "crnogorska pravoslavna crkva" _ postoji jedna NVO koja se tako zove, ali to nema blage veze sa crkvom.
Objektivni

12. 12. 2017 - 09:33

A ko su ti " drugi " koji to rade oko mamadtira Ostrog ? Ko ? Ko im je dao pravo da prave " spa centre od Ostroga ? Ta tvoja SPC tek 1987 priznala sv . Vasilija za svog sveca ( provjeri neznalice ) i osjetila je ono sto je njima najvaznije - novac . Tako da i ovo sto rade ima ssmo jedan cilj uzeti pare . Onaj ko u srcu osjeca ovu svetinju NIKAD ne bi dozvolio njeno devastiranje i unistavanje . Sram vas bilo . U Bosni ste svaku dzamiju obnovili dinamitom a ovdje crkve laminatom i ekolsiranom . Imate li vi malo straha od Boga ?? Ps . Da ne pominjem sramotnu drzavnu upravu , koja je zbog kojeg glasa vise sve ovo dozvolia . Ta krivica je jednaka krivici popova Crkve susjedne drzave .
za neobjektivnog

12. 12. 2017 - 14:31

1. Pitanje na početku posta si uputio na pogrešnu adresu 2. Niti je "moja" niti je "tvoja" - CPC je crkva pravoslavog vjerujućeg srpskog naroda ma gdje on u svijetu živio. I svih drugih dobronamjernih ljudi koji srcem hoće da se pridruže. 3.Nisam neznalica - dobro sam upućen u materiju (ovo za tvoju informaciju). 4.Ako SPC dugo vremena nije formalno "priznala" Sv. Vasilija(slava mu i milost) za svog sveca ne čini li ti se da bi razlog mogao biti i u tome (ovo je samo moja špekulacija) što je Sv Vasilije živio jedan dio života u k a t o l i č k o j vjeri (kao i sva sabraća mu) u onom manastiru u Hercegovini? % A lova? Vaša bolna tačka! Hoćete da je lapite, bale vam cure! Gore u Ostrogu se prihoduje godišnje od 11 do 12 miliona eura, i vi hoćete da "plijenite" (nema više "bijelih brava"). Neće moći. Oladite malo!
Objektivni

12. 12. 2017 - 17:18

Boze samo otkri kolika si neznalica . Zato tako i mislis i razmisljas jer iz nepameti ili polupameti zlo nastaje . Pitaj. Raspitaj se . Procitaj tupče . Uči . Nauci barem elementarne stvari kad hoces o necemu da pričas . Jedno je izraz katoličanska . A drugo katolicka . Nemaju isto znacenje . Treba li i to da te ucim . Jer ti puno znas o religije. Sjedi dolje- kec kao vrata .
za neobjektivnog - dodatak 1

12. 12. 2017 - 19:55

Zbilja si primitivan i nevaspitan Elementarno. Sada ovo što pročitaš - zapamti! 1.Hercegovački vladika Vasilije (1610- 1671), sveti kasnije, stolovao je u manastiru Tvrdoš. 2.U Tvrdošu 1660-61 god. živjelo je 30 kaluđera. 3.Za vrijeme trebinjsko-mrkanskog biskupa Sabina Cvjetkovića (1647-61 god.) s v i kaluđeri Tvrdoša, uključujući i Vasilija o d r e k l i su se pravoslavlja i p r i m i l i katoličku vjeru. nastaviću....
za neobjektivnog - dodatak 2.

12. 12. 2017 - 20:07

...nastavljam...4.Vasilije je otišao za nikšićko-moračkog eparha, a na njegovo mjesto je došao vladika Arsenije koji je potpuno okrenuo crkvenu politiku od Rima i okrenuo se prema Rusiji (prvi je i posjetio) 5..Patrijarh srpski iz Peći Gavrilo premjestio je Vasilija iz Tvrdoša u Nikšić 1651 god.....nastaviću
za neobjektivnog - dodatak 3.

12. 12. 2017 - 20:12

...nastavljam i završavam....6. Usput bih dodao samo da su Mlečani razorili manastir Tvrdoš 1694 god pod bijednim izgovorom " da bi mogao postati turska tvrđava". Kako ne - nije se teško dosjetiti zašto su ga razorili. Moji zemljaci, providur kotorski Maćelo i Ivan Burović podmrtnuli su lagum i razorili ga. The end.
Objektivni

12. 12. 2017 - 17:28

A ovo je ono na sto ti mislis . I sad neko treba sa tobom da raspravlja . I sad treba da se sa vama ubjedjuje . I jos da od tebe i takvih iste pameti slusa da je SPC crkva Pravoslavnih Crnogoraca . Ti si se dovoljno prosuo . Pa ili nestani sa portala ili mjenjaj nik .
Bokser Janko

12. 12. 2017 - 22:16

Ako je Sveti Vasilije Ostroski par vjekova bio nedostojan da bude priznat kao svetac u srpskoj crkvi, kako ti tvrdis u svojim 'spekulacijama', koje su onda cinjenice uticale na odluku Beogradske patrijarsije da ipak promijeni svoje misljenje i tog 'nekadasnjeg katolika' kanonizuje u pravoslavnog sveca? Ajde da i ja malo 'spekulisem" - moguce hipnoticki zvuk zelenih novcanica koji srpski popovi skupljaju kao kajmak sa Ostroske varenike?
napravih grubu grešku....

13. 12. 2017 - 09:32

...u postu gore - u brzini kucanja i nepažnji napisah ".....CPC je crkva...", a treba "....SPC je crkva...". To potpuno izvrće smisao misli. Moje izvinjenje.
R

12. 12. 2017 - 17:06

Kao prvo Zorane sa Konika , vama srbima uvijek neko nešto radi, vi ste uvijek nekakve žrtve. Baš mi vas je žao. Kao drugo od manastira Ostrog Risto je napravio kič i vašarište. Kao treće Autokefa pravoslavna crkva je postojala, postoi i postojaće pa da se svi Srbi na glavu popere i sve crkve i manastire u Crnoj Gori koje je zaozeo Risto sa takvima kao što si ti , vratiće Crnogorskoj crkvi i državi,
Objektivni

12. 12. 2017 - 17:22

Католичност (грч. καθολικη — универзалност, васељенскост) или саборност представља једно од четири обележја Цркве („једна, света, саборна и апостолска Црква“). Појам католичанска Црква (грч. η καθολικη εκκλησια) први пут је употребио Игњатије Богоносац: „Где је Христос тамо је и саборна Црква.“ (Смирњанима 8, 2). Evo ti da se ne mucis - neobrazovani koji se blamira .
Sa SJEVERA

12. 12. 2017 - 17:44

Kaze moj otac ,, Da bi da dozivim da OSTROG PRIPADNE NAMA CRNOGORCIMA ,, NEBIH ZALIJO DA UMREM SJUTRA,
Mika

12. 12. 2017 - 01:11

Joj, kako lijep "hotel".
Pješivci

12. 12. 2017 - 02:58

Bože sačuvaj što su unakaradili ovu veliku bpgomolju Crnogorske pravoslavne crkve! Oprosti im Sv. Vasilije, jer ne znaju što čine. Crnogorci su pod skute krili tvoje mošti od dušmana, a vidi što čini ova srpska sekta od tebe. Bože, oprosti!
nek opropsti tebi gresnom

12. 12. 2017 - 08:38

Sv. Vasilije Srbin iz okoline Trebinja .
zeljeni

12. 12. 2017 - 11:10

Petrovici -dinastija dosli iz srpske Ercegovine . Lazni Car Scepan mali dolutao odnekud rekose sa Urala . Ima li ijedan autohtoni da je ista vazno obavljao osim cuvanja koza ?
Ima, ima

12. 12. 2017 - 14:22

Karađorđevići - od Albanaca preklom iz Klimenata.
može biti,

12. 12. 2017 - 14:42

ali i Crnojevići su po krvi više albanci nego autohtoni vlasi, pa šta?Ništa ne smeta da se beg- Ivan kanonizuje za sveca tzv CPC i da mu se hram podiže iako je njegovim venama tekla u najvećoj mjeri abanska krv!!! "Nemajući sokola obeseliće se i kukavici"
Nije "može biti",

12. 12. 2017 - 15:21

nego je tako i nikako drugačije. Crnojevići su Vlasi a ne Albanci, a ako ciljaš na ženu Stefana Crnojevića, koja je od Kastriota - ni oni nijesu Albanci.
za ovog Nije "može biti"

13. 12. 2017 - 20:37

Pomenu Kastriote. Oni su bili srbi. To tvrde i dokazuju sami albanski istoričari ( iz Tirane) i to možeš naći ovdje na nettu. Možemo priču i raširiti - nema problema . ali plašim se da čemo ući u dugu polemiku. Pa ako bude od koristi - i tu nema problema.
Puśo

12. 12. 2017 - 15:26

Pojma nemaš, brkaš sve Crnojeviće, nemoj da ti kažem koga je sve kanonizovala SPC, poslednji su svecima proglašeni sveštenici Slobodan Šiljak i Milorad Vukojičić Maca - ratni zločinci....
Мирослав Ђукић

25. 12. 2017 - 09:08

Скендербег је Србин, а Карађорђевићи нису Албанци. Све и када би били, у чему се састоји Ваш проблем? Ако је српски књижевник Бранислав Нушић по крви Цинцарин, а српски глумац Зоран Радмиловић по крви Немац, у чему би био проблем и да је српски вођа Карађорђе био, неким случајем, по крви Албанац? Је ли то инсинуирате да су Албанци мање вредни од Срба или од Немаца?
Krsto

12. 12. 2017 - 17:46

http://portalanalitika.me/clanak/182013/da-li-je-sveti-vasilije-bio-srbin
Bravo Ivane!

12. 12. 2017 - 07:04

Ivane, jos jednom velika ti hvala sto strucno i objektivno pises o ovoj devastaciji koja je opasnija no sva prdnjava (izvinite na vulgarnosti, ali je perfektni opis) Velje Srbaljska! E ovo je "Long Game" dame i gospodo: Unistiti sve sto jasno pokazuje na POSEBNOST Crnogoraca i ostalih ne Srba na podrucju Crne Gore i izbrissao s si Crnogorce i posebnost Crne Gore! Svjesan sam da ovo zvuci zapaljivo, i zato vas pozivam da HLADNE GLAVE razmislite i trezveno sudite sto nam ova paramilitarna crkva radi i sto joj DRZAVA dozvoljava! Izvolite, dokazite da ovo nije istina!
MOMO

12. 12. 2017 - 07:47

Četnički neimari su od Ostroga napravili grdnu kosovsko - pomoravsku građevinu i devastirali svaki kamen što su dofatili. A puštila ih Država.
danilo s.

12. 12. 2017 - 07:53

Mitropolit okupatorske crkve (SPC) vrsi kultorocid i etnocid po CG - ne samo bez pravnih sankcija - vec i bez ikakvog osjecaja griznje savjesti. On to radi sa sadistickim uzivanjem? Pitanje je samo zasto sve ove silne NVO koje toliko brinu o primjeni zakona u CG, skoro nikada ne pomenu krsenje zakona od strane Amfilohija i SPC. Oni su opsjednuti slobodom medija (slobodom za Vijesti, Dan, itd.) toliko, da im na um ne pada da stite slobodu vjeroispovijesti? I vjersku toleranciju? Zasto taj strah i povlacenje - predaja - pred takvim bezocnim vandalizmom i destrukcijom? Odakle potice ta sramna predaja pred zulumom SPC? Izgleda da "pukovnik Arkan-Amfilohije" - da parafraziramo Staljina - "ima daleko vise divizija i tenkova od Pape"? Nije vise pitanje kada ce se zaustaviti ovo vandalsko divljanje Amfilohija i njegovih bosansko-hercegovackih i srbijanskih popova po CG? Toliko smo oguglali na ove zlocine, da je pitanje je da li ce biti zaustavljeno – uopste?
Demagogija svuda oko nas

12. 12. 2017 - 09:08

Ko je veći krivac, Amfilohije i njegovi crnomantijaši ili Đukanović i njegovi Dps-ovci? Ili kako neki tvrde razne Nvo?
danilo s.

12. 12. 2017 - 11:58

Pa "i vuku jagnje muti vodu - uzvodno". Valjda je kriv i onaj ko vrsi krivicno djelo? Tu je zgodna jedna sufi prica o Nasrudin hodzi kojiemu su opljackali kucu, pa ga saleceli zena i komsije sa opuzbama da je on kriv sto nije zakljucao vrata, sto nije sklonio novac, itd. Toliko su ga ugnjavili sa njegovom krivicom da je na kraju hodza zavapio:" Aman ljudi ima jos neko ko je kriv!" "Ko" - viknuse svi. "pa valjda lopov"? Svi zajedno su krivi - ali najvise je kriv onaj ko krsi zakon. Ostalu su saucesnici u zlocinu. Mora da ste iz beecicevog tima -, savrseno "demagogirate"?
Tesla

12. 12. 2017 - 14:23

Hahahaha, dobra ti je ova sa Nasrudinom hodzom, jos je nijesam cuo. Mislim da su tu svi pomalo krivi a ipak je drzava ta koja bi tebalo,nadam se uskoro, da daje instrukcije SDT-u da se slucaj istrazi od temelja. Vjeruj, da je 10% istina od onog sto se prepricava po kafana uz soljicu kahve, imali bi mi sta i cuti i procitati u toku istrage.Ovo sudjenje bi mu doslo kao maciji kasalj.
Demagogija svuda oko nas

12. 12. 2017 - 14:35

Obratite pažnju. Postoje: izvršilac krivičnog djela; saučesnik u izvršenju krivičnog djela; podstrekač na izvršenje krivičnog djela; pomagač u izvršenju krivičnog djela. Pitajte pravnika da li postoje razlike u odgovornosti navedenih lica. A Vi gospodine samo obavljate ono za šta ste zaduženi, demagoški naravno.
danilo s.

12. 12. 2017 - 19:12

Ako vec insistirate na stepenu krivice (mada je to ocigledno), da pogledamo ko je ko - u ovoj vandalskoj devastaciji crnogorske crkvene i kulturne bastine. 1. Izvrsilac krivicnog djela – Amfilohije (SPC) 2. Podstrekac – veljesrpaka klero-fasiticka i rasisticka ideologija i njeni sljedbenici u CG. 3. Pomagac – vlasti koje ne primjenjuju Ustav i zakone CG – I krivicno ne gone ove kriminalce. Nema nikakve sumnje da je najveca odgovornost na izvrsiocu krivicnog djela. Pa, prema tome, i kazna. Nije mi jasno sto zelite da kazete sa vasom posljendnjom recenicom? Ja ne “obavljam” sem moje gradjanske duznosti – tj. slobodno iznosim moja misljenja o dogadjanima u CG. Ne pripadam nijednoj stranci ili pokretu. Nijesam ni nacionalista, ni rasista. Nijesam ni demagog, ni populista. Interesuje me samo istina. I prezirem lazi. Ako vam to smeta zao mi je.
Nije mi jasno.....

15. 12. 2017 - 19:40

.....zašto kažeš "...okupatorske crkve (SPC)..." kada je ona domicilna i utemeljena u ovoj zemlji vjekovima ?
danilo s.

16. 12. 2017 - 10:55

Da bi vam bilo jasno morali bi da citate neke druge knjige sem srpskih istorija. SPC je nastala 1920 g. Ukazom regenta Aleksandra. Do tog momneta zvanicna Crkva u CG je bila Crnogorska Pravoslavna Crkva (CPC). A pridjev "okupatorska" dolazi od okupacije CG od strane srbijanske vojske "ozakonjene" od strane sramne Podgoricke skupstine - 1918. Okupatori su nam nametnuli stranu crkvu.
veliki getsbi

16. 12. 2017 - 12:47

To naprosto nije tačno. Inicijator i pokretač ujedinjenja Srpske Pravoslavne Crkve b i l a - j e upravo Pravoslavna Crkva u Crnoj Gori (tada se tako zvala) i to mnogo prije nego što je regent Aleksandar u ime vrhovne civilne vlasti u novoj državi stavio potpis i aminovao već svršeni čin ujedinjenja. To je uradio 17. 06 1920 god.
Biznis bato...

12. 12. 2017 - 09:20

Dali su jutros ovi iz DF i predstavnici nama "majke" Rusije kod Ampilohija pod Ostrog, da utanače sledeći pokušaj devastiranja Crne Gore...?
maestro

12. 12. 2017 - 10:50

Risto Radoviću kad te već država pušta da se sprdaš sa istom i da činiš što ti je volja ja sam za to da ti naruče npr. od BMW-a specijalno (obavezno blindirano) vozilo naravno sa M opremom tipa onoga u kojem se vozi Papa samo bi mu nađenuli ime "amfo-mobil" pa da se fino voziš i sprdaš nam se svima u facu a ne da se kriješ u zatamnjene džipove i sve to o trošku države ! A đe si državo nemalo te ?!
Crmničanin...Maestru...

12. 12. 2017 - 12:22

Fabrike druže Maestro...Fabrike para prave... Ovaj hram u Bar proizvodi više para no Luka Bar, a zašto..? Uložilo se u njega ( zbore ) preo 30 meleona, a Luka se izdaje za 7-8 meleona... Ne zborim samo za ovi hram nako za sve i svačije bogomolje... Malo ni je bilo ovo što imasmo, nako kao fali prostora pa se nemamo đe molit... Bolje da su te pare (kad se saberu) preo' 100 meleona uložili u kakve fabrike ili kad su već toliki dobro-činitelji i Božiji predstavnici, što ne napraviše kakve zgrade za ove te nemaju ni kuće ni kućišta, nako samo da h'apaju za sebe. BMW obavezno i predlažem ''AMFO-TROMOBILJ''.
A

12. 12. 2017 - 11:09

Kakva mrzitetljska grupacija.
AA

12. 12. 2017 - 13:18

Tuzno je sto ljudi na ovaj nacin dozivljavaju i komentarisu ovo sveto mjesto.
AAA

12. 12. 2017 - 14:41

A kako ga tek ti doživljavaš kad ga pišeš malim slovom?
Zoran

12. 12. 2017 - 13:57

Komunisti i neokomunisti nikako da oproste Mitropolitu činjenicu da je obnovio više od 200 crnogorskih crkava i manastira i tako ih spasio od sudbine koju im je bila namijenila komunistička vlast od 1945 i isto tako, sadašnja neokomunistička. I ovaj tekst je samo jedan žal više zašto zub vremena nije uradio ono što je po njima trebalo uraditi - pod firmom autentičnosti izbrisati tragove pravoslavlja sa ovih prostora, a time i crnogorsku istoriju. Ipak od tog posla-neće biti ništa.
Lagiš Z(l)oćo

12. 12. 2017 - 14:40

Ne bi mu u Srbiji dozvolili da od njihovih starih crkava i manastira radi ovo što radi ovđe. Ovo što rade nema niđe u svijetu, bez ovđe kod nas. Samo poremećene osobe uživaju u ovome.
Zoran ne lagi.......

15. 12. 2017 - 15:23

.......postavio je tačnu dijagnozu!
Bivši vjernik SPC

12. 12. 2017 - 15:13

Amfilohije ne ruši crkve kao Nemanjići on ih prepravlja u Svetosavski stil i naravno uljepšava da bi izgledale skuplje pa će ljudi i više novca ostavljati. Đe je vlast i država da ovoga malog crnog čovjeka sprovede u Spuž??!!!
Amfi za Dobrotu zreo

12. 12. 2017 - 15:18

Ovo je bolesno što se radi....
Guest_79424

12. 12. 2017 - 17:17

JEDNO OD NAJACIH PREDUZECA U CRNOJ GORI JE CPC
Zvanican stav SDP

12. 12. 2017 - 22:50

SPC i CPC su jedno isto !
Tako je...

13. 12. 2017 - 12:20

...to je jedna neupitna istorijska realnost. Hoćeš li ti rođenu majku zvati: majko, majčice, mati mama, stara, kevo,mama ili kako god hoćeš - potpuno je svejedno. Ona uvijek ostaje ono što i jeste.
Novi komentar