Vladajuća koalicija

Osuđenicima smanjuju zatvorsku kaznu za četvrtinu!

Poslanici vladajuće koalicije dostavili su Skupštini Predlog Zakon o amnestiji lica osuđenih za krivična djela po kome se oni oslobađaju od izvršenja 25 odsto izrečene kazne zatvora.
Objavljeno: 12. 12. 2017 - 13:26 Promjenite veličinu teksta: A A A

Zakon se odnosi na lica koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona pravosnažno osuđena za krivična djela propisana zakonima Crne Gore, kao i lica osuđena stranom krivičnom presudom koja se izvršava u Crnoj Gori.

„Licima koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona pravosnažno osuđena kaznom zatvora u trajanju od tri mjeseca za krivična djela propisana zakonima Crne Gore, a nijesu stupila na izdržavanje kazne, izrečena kazna zatvora zamjenjuje se uslovnom osudom, pri čemu se izrečena kazna zatvora uzima kao utvrđena i istovremeno određuje da se ista neće izvršiti ako u roku od dvije godine osuđeni ne učini novo krivično djelo“, navodi se u Predlogu zakona.

Za lica koja se nalaze na izdržavanju kazne obustavlja se izvršenje kazne a preostali dio kazne zamjenjuje se uslovnom osudom, tako što se ostatak kazne uzima utvrđenim i određuje da se kazna neće izvršiti ako u roku od dvije godine osuđeni ne učini novo krivično djelo.

„Amnestija se ne odnosi na lica: Koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz Krivično zakonika SRJ (Službeni list SFRJ); Koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona pravosnažno osuđena za krivično djelo silovanje, prinuda na obljubu ili protivpravni blud, obljuba ili protivpravni blud nad nemoćnim licem, obljuba ili protivpravni blud sa maloljetnim licem, obljuba ili protivpravni blud zloupotrebom položaja, protivpravni blud, bludne radnje, podvođenje i omogućavanje vršenja bluda iz Krivičnog zakonika Republike Crne Gore (Službeni list RCG). Lica kojima je pravosnažnom presudom izrečena jedinstvena kazna zatora oslobađaju se od izvršenja prethodno pojedinačno utvrđene kazne zatvora, u skladu sa odredbama ovog zakona“, kaže se u propisu.

Amnestija ne utiče na prava trećih lica zasnovana na osudi.

O ispunjenju uslova iz amnestije odlučuje sud koji je nadležan za upućivanje osuđenog na idržavanje kazne zatvora, a o ispunjenju uslova za amnestiju lica osuđenih stranom krivičnom presudom koja se izvršava u Crnoj Gori, odlučuje Osnovni sud u sjedištu Višeg suda nadležnog za poslove međunarodne krivično-pravne pomoći i to: poslužbenoj dužnosti na zahtjev osuđenog državnog tužioca ili lica koje po Zakoniku o krivičnom postupku može podnijetu žalbu protiv presude.

Predlog su potpisali poslanici Miodrag Bobo Radunović, Genci Nimanbegu, Mićo Orlandić, Adrijan Vuksanović, Ervin Ibrahimović, Andrija Popović, Jovanka Laličić, Miloš Nikolić, Danijel Živković i Željko Aprcović.

P.Z.

Komentari: 5

Lob

12. 12. 2017 - 16:20

Jedino uzemlji gdje vlada lopovluk i totalna anarhija , gdje normalan covjek koji trazi svoje ustavno pravo moze biti proglasen za drzavnog nrprijatelja , gdje se drzavni udar planira a sljedbenici naoruzavaju prackama . E u takvoj zemlji osudjenici dobijaju kolektivne amnestije, samo u proteklih 20 godina sadasnji rezim je 3 puta dao po25% posto jednom 10% . Stali kupuju ovaj put... Mozda Svetu mir... Amnestija dzelatu ...
R

12. 12. 2017 - 17:11

Pa zašto cvjeta kriminal. Niko ne izdrži ni pola izrečene kazne kojaje i onako mala bolje teći nikakva.
Mrbeen

12. 12. 2017 - 19:00

Sramota!!
Nevjerovatno!

12. 12. 2017 - 19:57

Ovo se može tumačiti i jeste, samo kao stimulans na kršenje zakonskih i moralnih normi. Nikako drugačije. Nevjerovatno.
NIKOLA

12. 12. 2017 - 21:18

Morate pustiti sve na slobodu to su vasi partijski drugovi ili nezamjenljivi glasaci
Novi komentar