Predlog zakona o lokalnoj samoupravi

PRIBILOVIĆ: Novi zakonom do efikasnije javne uprave

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila Predlog zakona o lokalnoj samoupravi. Kako je kazala ministarka javne uprave Suzana Pribilović, novim zakonom biće značajno poboljšana efikasnost javne uprave. Zakon je podržala Evropska komisija.
Objavljeno: 14. 12. 2017 - 15:51 Promjenite veličinu teksta: A A A

"Razlozi za donošenje Predloga zakona ogledaju se u tome da je dosadašnja primjena određenih insitituta ukazala na potrebu za daljim unapređenjem zakonskih rješenja. U ovom Predlogu zadržava se dosadašnji koncept lokalne samouprave u odnosu na  jednostepenost, monotipnost oblika lokalne samouprave i jednake nadležnosti, dok su nova rješenja u funkciji unapređenja  načela na kojima počiva sistem lokalne samouprave: profesionalnosti, odgovornosti, otvorenosti i efikasnosti rada organa lokalne samouprave", navela je Pribilović dodajući da najznačajnije novine sadržane u Predlogu Zakona o lokalnoj samoupravi odnose se  na sljedeće:

"Precizniji način sazivanja prve sjednice novoizabrane skupštine, te pitanje trajanja mandata, raspuštanja i skraćenja mandata, mogućnost produženja mandata skupštine u izuzetnim situacijama vanrednog stanja, te pitanje raspisivanja izbora za skupštinu opštine u slučaju prestanka mandata prije isteka vremena na koji je izabrana. Predlog je da funkcija predsjednika skupštine bude isključivo profesionalna, a  u cilju obezbjeđenja nesmetanog funkcionisanja organa lokalne samouprave predložen je rok u kojem se mora izabrati predsjednik opštine nakon konstituisanja skupštine (30 dana)", ocijenila je ministarka.  

Unaprijeđena su rješenja koja su se odnose na pitanja vezana za odgovornost glavnog administratora, menadžera, starješina organa lokalne uprave, rukovodilaca stručnih i posebnih službi propisivanjem jasnih razloga kada navedenim licima može prestati mandat, odnosno kada se mogu razriješiti.

"Takođe, jedna od novina ovog zakona je i detaljno regulisanje statusnih pitanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, te precizna kategorizacija radnih mjesta i zvanja lokalnih službenika i namještenika,  kao i nova pravila i procedure za popunu radnih mjesta u lokalnoj samoupravi koja treba da obezbijede profesionalizaciju lokalne samouprave na svim nivoima. Predloženim rješenjima ovog zakona stvaraju uslovi da se lokalna samouprava organizuje u skladu sa principima profesionalnosti i depolitizacije", kazala je ona.

U cilju upravljanja ljudskim resursima u opštini, propisano je da predsjednik opštine donosi kadrovski plan, u roku od 30 dana od dana donošenja budžeta. Uvođenje ovog instituta ima za cilj da obezbijedi blagovremeno planiranje kadrova i da se zapošljavanje ograniči na raspoloživa sredstva u budžetu.

Fukcionalna i efikasna lokalna uprava se ne može obezbijediti bez stalnog usavršavanja lokalnih službenika. Stoga je normativno unaprijeđena  funkcija upravljanja ljudskim resursima na lokalnom nivou.

"Dosadašnja zakonska rješenja na osnovu kojih je svaka jedinica lokalne samouprave imala disciplinsku komisiju pokazala su se kao neadekvatna rješenja, pa je novim Predlogom zakona predviđena njihova profesionalizacija,radi uštede i ekonomičnijeg i efikasnijeg vođenja disciplinskog postupka i postupka po žalbama lokalnih službenika i namještenika. Polazeći od toga da se na određena pitanja, u dijelu lokalnog službeničkog sistema primjenjuju odredbe Predloga zakona o državnim službenicima i namještenicima koji se već nalazi u skupštinskoj proceduri, nužno se nameće da istovremeno počne primjena oba zakona, pa predloženo je da ovaj zakon Skupština usvoji po skraćenom postupku", zaključila je Pribilović.

 

 

 

Komentari: 0

Novi komentar