MORT

Licence bez polaganja ispita

Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ukinuta je obaveza polaganja stručnog ispita za dobijanje licence, koja se dobija osam dana od dostavljanja dokumentacije resornom ministarstvu - kazali su Pobjedi iz Ministarstva održivog razvoja i turizma. 
Objavljeno: 15. 12. 2017 - 06:10 Promjenite veličinu teksta: A A A

Dokazi

Za izgradnju objekata izdaju se licence inženjerima arhitektonske, građevinske, elektrotehničke ili mašinske struke. Radi se o licencama za ovlašćenog inženjera, za revizora, za projektanta i izvođača radova i za revidenta i stručni nadzor. - Licenca se izdaje na zahtjev inžinjera, odnosno firme.

Za inžinjere licence se izdaju na neodređeno, a za firme na pet godina - kazali su iz MORT-a i dodali da se obrasci zahtjeva za izdavanje licenci nalaze na njihovom sajtu. Za licencu ovlašćenog inženjera potrebni su zahtjev, dokaz o visokom obrazovanju, odnosno najmanjoj kvalifikaciji VII1, ili nostrifikacija te diplome, dokaz o najmanje tri godine radnog iskustva na izradi tehničke dokumentacije i/ili građenju objekata sa završenim najmanje VII1 stepenom, te dokaz o nekažnjavanju za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti. - Za stranca je neophodna dozvola boravka u skladu sa zakonom - kažu iz MORT-a.

Inženjeri sa licencama koje im je izdala Inženjerska komora, moraće MORT-u da dostave dokaz o radnom iskustvu da bi je obnovili po novom zakonu. Firma koja se bavi projektovanjem i izvođenjem radova treba da za licencu dostavi zahtjev, dokaz da zapošljava ovlašćenog inženjera i njegovu licencu. Za dobijanje licence revizora ovlašćeni inžinjer treba da dostavi MORT-u zahtjev, dokaz o crnogorskom državljanstvu, licencu, dokaz o najmanje sedam godina radnog iskustva na izradi tehničke dokumentacije i/ili građenju objekta u svojstvu ovlašćenog inženjera i dokaz da nije osuđivan.

Firma koja se bavi revizijom i stručnim nadzorom potrebno je da podnese zahtjev, dokaz da u radnom odnosu ima najmanje po jednog zaposlenog revizora za svaki od projekata (arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i mašinski) i njihove licence.

Iskustvo

- Radnim iskustvom za inžinjera koji ima licencu za izradu tehničke dokumentacije i/ili građenje objekata izdatu po propisima koji su važili do sada, smatra se i radno iskustvo u svojstvu odgovornog projektanta, vodećeg projektanta, odgovonog vršioca revizije, vodećeg vršioca revizije, odgovornog inženjera glavnog inženjera, nadzornog inženjera i/ili glavnog nadzornog inženjera - objašnjavaju iz MORT-a. Licenca se, na osnovu rješenja Ministarstva koje se javno objavljuje, izdaje u formi obrasca propisanog zakonom, a sve će biti u registrima licenci po kategorijama. Poslove revizora za složeni inženjerski objekat može da obavlja i stranac, ako ispunjava uslove utvrđene zakonom, što rješenjem utvrđuje organ državne uprave nadležan za djelatnost koja se obavlja u složenom inženjerskom objektu. Sve licence se moraju obnoviti šest mjeseci od stupanja na snagu novog zakona, odnosno do 15. aprila iduće godine.

Komentari: 0

Novi komentar