Odbornička pitanja

Počeli radovi na multifunkcionalnoj dvorani Sportskog centra "Morača"

“U toku je izrada studije izvodljivosti izgradnje Istočne tribine gradskog stadiona sa idejnim rješenjem za okolni prostor. Izradu studije finansira C.R.E.A.M. Montenegro, posredstvom koje su angažovani renomirani stručnjaci koji imaju vodeće reference iz oblasti planiranja i projektovanja sportskih objekata, kao i za upravljanje objektima i sportskim događajima “ rečeno je danas u Skupštini Glavnog grada na odborničko pitanje 
Objavljeno: 21. 12. 2017 - 12:06 Promjenite veličinu teksta: A A A

„Šta se u 2018. godini planira uraditi na završetku gradskog stadiona?“  U odgovoru je istaknuto da su 1. decembra 2017. godine upravi Grada predstavljeni osnovni elementi idejnog rješenja za kompletan stadion kako bi se od resornih predstavnika Glavnog grada dobili dalji inputi za nastavak rada na studiji izvodljivosti. Radi se o izuzetno kompleksnom poslu koji obuhvata rješavanje planskih, imovinskih, sportskih i ekonomskih pitanja, te se zahtijeva veoma pažljiv i studiozan pristup.  

„Da li će u 2018. godini početi izgradnja makar jedne osnovne škole u Podgorici?“ odborničko je pitanje na koje je navedeno da je planiranje, priprema i izvođenje radova na izgradnji obrazovnih ustanova, te upravljanje istim, u nadležnosti Ministarstva prosvjete.

„Kapitalnim budžetom Crne Gore za 2018. godinu planirana su sredstva za novu osnovnu školu u Tološima i novu osnovnu školu na Karabuškom polju. Glavni grad – Podgorica u realizaciji projekata izgradnje novih objekata namijenjenih prosvjeti učestvuje kao partner u procesu strateškog i urbanističkog planiranja, u obezbjeđivanju građevinskog zemljišta i komunalnom opremanju lokacija“ istaknuto je u odgovoru.

Na pitanje „Da li je Glavni grad odustao od renoviranja dijela sportskog centra?“ je precizirano da su radovi na rekonstrukciji dijela SC „Morača“ (dva bazena i prateći sadržaj) u Multifunkcionalnu dvoranu počeli su 07. novembra 2017. godine i biće završeni u roku od 18 mjeseci od dana dobijanja građevinske dozvole.

„Kada će konačno Glavni grad, odnosno „Čistoća“ doo ukloniti kontejnere pored spomenika Radomira Ivanovića u ulici „Đulje Jovanova“ u Maslinama?“ pitanje je na koje je precizirano da obzirom na to  da ne postoje uslovi za izmiještanje kontejnera u ulici Đulje Jovanova, društvo će na navedenoj lokaciji izgraditi nišu za smještaj posuda, čime će se doprinijeti povoljnijem estetskom utisku. „Ističemo da se ove posude redovno prazne, a prostor oko istih održava u urednom stanju, što ćemo nastaviti i u narednom periodu“ navedeno je u odgovoru.

“Šta se dešava sa projektom “Evidentirano, rješavamo”. Da li je projekat završen, kakvi su rezultati i šta je do sada riješeno nakon evidentiranja, kao i da li je podnešen izvještaj o rezultatima i utrošenim sredstvima za taj projekat?” je bilo dopunsko pitanje sa prethodne sjednice na koje je precizirano da je “odgovor na istovjetno pitanje je dato na XXIV sjednici Skupštine Glavnog grada. Podsjećamo još jednom, o čemu je javnost više puta obaviještena, da sprovođenje anketa nije koštalo Glavni grad ni jedan euro. Naime, taj posao bio je povjeren službenicima i namještenicima gradske uprave koji su imali obavezu da ga obavljaju u sklopu svojih redovnih zadataka, a sve sa ciljem povećanja efikasnosti rada gradske uprave u svim segmentima od interesa za unapređenje kvaliteta života građana Podgorice” istaknuto je u odgovoru. 

“Tražim da mi se jasno kaže, za one sudske sporove gdje postoje pravosnažne presude u korist zaposlenih, da li je neko odgovarao iz Glavnog grada, zbog toga što su ti sporovi izgubljeni?” takođe je bilo dopunsko pitanje. U odgovoru je ponovljeno da je Glavni grad Podgorica parnična stranka u više  sudskih postupaka koji su pokrenuti od strane kako bivših tako i sadašnjih zaposlenih, a  po različitim pravnim osnovama iz oblasti radnog prava. U parnicama, nakon donošenja pravosnažnih presuda, u postupcima po reviziji pokrenutim od strane Glavnog grada Podgorica, Vrhovni sud Crne Gore  je donio više pravnih stavova  u vezi načina  primjene materijalnog prava i razrješenja pravnih pitanja. Obzirom da se na  izvjestan broj sudskih postupaka, koji su još u toku, moraju primjeniti navedeni pravni stavovi, to se ne može dovesti u pitanje svrsishodnost vođenja ovih sudskih postupaka.

 

 

 

 

Komentari: 0

Novi komentar