Adžić o zloupotrebi najvećeg pjesnika

Njegoš nije nikada nogom kročio na tlo Srbije (I)

Njegoš je smatrao i Srbe, Hrvate, Bošnjake, svojom braćom, inače, najviše se družio sa Hrvatima, nikad nije kročio nogom na teritoriju Srbije, bio je suprotan politici koju je vodio Miloš Obrenović, koji je prijetio da će sa turskom vojskom napasti Crnu Goru.
Objavljeno: 22. 12. 2017 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Petar II Petrović Njegoš, njegovo državničko i književno djelo i ukupna njegova zaostavština, više od jednog vijeka, predmet su permanentne ideološko-političke, nacionalne i nacionalističke, nerijetko i šovinističke, te vjerske, jezičke, kulturne i  druge zloupotrebe. To je, puno puta, dolazilo (u većoj ili manjoj mjeri) do izražaja kroz čitavi,  XX vijek i to traje, intezivno, i u ovom, XXI vijeku.

Stanovišta sam da mrtvi Njegoš, dakako, ni subjektivno ni objektivno, ne može biti istorijski i idejno odgovoran za nedjela onih koji su ih činjeli sa njegovim imenom na usnama i sa njegovim likom na transparentima i drugim parolaškim sredstvima, koja su korišćena u ideološko-političkoj i propagandnoj, ratnohuškačkoj i ratnoj akciji raznih krugova i centara vlasti i moći, pogotovo u potonjoj deceniji XX vijeka.

Zloupotrebe pjesnika: Jedno je istinski, originalni i autentični Njegoš iz prve polovine XIX vijeka, a nešto sasvim drugo zloupotreba Njegoša u XX i XXI vijeku. Njegoš je bio crnogorski vladar, državnik Crne Gore, pjesnik slobode, filozof, mislilac, diplomata, reformator i poglavar autokefalne Crnogorske pravoslavne crkve, koji je ostavio brojne tragove u svojim zapisima o njenoj autokefalnosti. Slobodna i nezavisna Crna Gora i opstanak crnogorskog naroda, za Petra II Petrovića Njegoša bili su imperativ i aksiom njegovog državničkog i drugog djelovanja tokom čitavog njegovog političko-državničkog životopisa.

Dovoljno je, kao jedan od brojnih dokaza rečenih tvrdnji, navesti ovom prilikom i to da se Petar II Petrović Njegoš, u svojstvu tadašnjeg arhimandrita crnogorskoga i u ime Praviteljstvjušćeg Crnogorskog Senata, službenim pismom sa Cetinja 17. jula 1832. godine, obraća osmanskom veziru i upravitelju Rumelije, Mehmed-Rešid paši, u kojemu, pored ostalog, navodi:

Pismo Mehmed paši:Crna Gora nepresječno je kako svoju nezavisimost tako i svoju vjeru sačuvala i krv svoju prolijevala samo radi slobode, nezavisimosti i svoje vjere, niti se ikad ikomu hoćela pokoriti, znajući ona dobro počitovati što je to sloboda i predviđajući kakva bi to nevolja bila tuđima robovima biti” (Petar II Petrović, “Djela”, CID, Podgorica, 1995., str. 803). U istome pismu veziru Mehmed-Rešid paši, Petar II Petrović-Njegoš mu poručuje: “I ako Vi na nas napadnete, mi ćemo prinuđeni biti braniti našu slobodu i nezavisimvost, koju su i naši prađedovi branili i mlogi žrtvom postali. Tako isto i mi svi jednodušno prolićemo našu posljednju kaplju krvi za vjeru, slobodu i nezavisimost, i da znate dobro da Crnogorci radi su vi do posljednjega pogrebsti sebe pod razvalinama svojijeh kućah i so tijem ostaviti potomstvu svjedočanstvo grobovijeh krstah das u postradali za vjeru i otečestvo negoli potpasti pod igo tuđega ropstva” (Ibidem, str. 804).

Poglavar autokefalne crkve: Petar II Petrović Njegoš je bio poglavar autokefalne Crnogorske crkve. To je istorijska činjenica, koju ne mogu potrijeti oni koji su to u prošlosti negirali i oni koji to i danas osporavaju iz nacionalističkih, velikodržavnih, asimilatorskih, ideološko-političkih razloga. Tako je Njegoš izričito u pismu karlovačkom episkopu (docijem mitropolitu i patrijarhu Karlovačke crkve, koja je djelovala u okviru Austrijskog carstva) Josifu Rajačiću od 2. oktobra 1832. godine pomenuo Crnogorsku pravoslavnu crkvu, zahvaljujući se Rajačiću za pomoć koju joj je pružio. Bio je Njegoš poglavar autokefalne Crnogorke crkve i kao takav hirotonisan avgusta 1833. u Petrogradu, uz lično prisustvo ruskog cara Nikolaja I Romanova.

Zaboravljaju namjerno oni pojedinci i grupe koji zloupotrebljavaju Petra II Petrovića Njegoša, da je Njegoš osnivača raške/srpske dinastije Nemanjića STEFANA NEMANJU DOŽIVLJAVAO I KARAKTERISAO KAO OSVAJAČA i OKUPATORA CRNE GORE, odnosno, njene preteče, srednjevjekovne Duklje/Zete, prve i najstarije crnogorske države, kojom je upravljala dinastija Vojislavljevića (XI i XX vijek). Njegoš je Nemanju smatrao osvajačem i okupatorom tuđih država, naroda i prostora, kao je što je to smatrao i osmanskog sultana Murata i francuskog cara Napoleona I Bonapartu.

novak1

Naime, Petar II Petrović Njegoš je, pozivajući »na dvoboj« svog učitelja Sima Milutinovića Sarajliju, iskazao vlastito poimanje crnogorske državne i nacionalne slobode, časti i ponosa i ovim riječima:

           »A DA ČOČE, BOŽIJA TI VJERA, ZNAM JA TU VESELU SRBADIJU, NO KUD SU JOJ TI SINOVI JUNACI BILI, DOK JOJ NIJE BOG DA KARAĐORĐA? TA VI SVI TAMO FASTATE JEDNOGA NJEGA JUNAŠTVOM; A KAD VI BOG NJEGA UZE IZMEĐU VAS, A VI SVI SUNOVRAT U TURSKI JARAM OPET!

            NO KRŠNA I SIROMAŠNA CRNA GORA NE HAJE NI ZA NEMANJE NI ZA MURATE NI ZA BUNAPARTE; ONI SVI BIŠE I PREMINUŠE, I MAČ SVOJ O CRNOGORCE ĐEKOJI OPITAŠE, PA NESTAŠE, A CRNA GORA OSTADE DOVIJEKA I STRAŠNOGA SUDA, U SVOJOJ VOLJI I SLOBODI; A TO TI JE U SLAVI«.

           (Ovo je Sima Milutinović Sarajlija objavio za Njegoševa života u »Golubici« za 1843/44, 5, 18-22. Isti tekst publikovao je 1884. godine i Konstantin Nenadović u knjizi o Karađorđu, koja je u Beogradu fototipski objavljena 1971. godine. Ove Njegoševe riječi, kojima je srpskog velikog župana Nemanju, turskog sultana Murata i francuskog imperatora Napoleona Bonapartu označio kao osvajače i okupatore koji su pohodili na Crnu Goru, objavljene su i u časopisu »Zapisi«, Cetinje, 10, 1937, XVIII, 4, 250-251).

Svojatanje Njegoša: Njegoša svojataju oni kojima on nije nikada pripadao i koji ne umiju ili neće da ispravno čitaju njegovo djelo i istorijski kontekst u kojemu je ono nastalo. Naravno, Njegoš je pripadao i pripada svim njegovim čitaocima, bez obzira na državu, vjeru i naciju, ali on se ne može smjestiti u državni i nacionalni ram, onamo i onako kako su to htjeli i kako hoće velikosrpski ideolozi, političari, klero-nacionalisti i propagandisti. Njegoš je bio i ostao u državno-političkoj, etičkoj, kulturno-istorijskoj i idejnoj ravni simbol Crne Gore i crnogorske nacije.

Bio je, pored toga, Njegoš pristalica južnoslovenskoga zajedništva i panslovenskog integralizma, ali Njegoš nikada i ničim nije pokazao, htio da Crna Gora nestane u nekoj široj zajednici i da Crnogorci budu asimilirani i depersonalizovani kao etnos i zasebna nacija. Njegoš se zalagao za oslobođenje i ujedinjenje južnoslovenskih naroda i zemalja ispod osmanske i austro-ugarske vlasti; njegovo jugoslovenstvo nije bilo hegemonističko i negatorsko prema drugim “bratskim narodima” i ostalim narodima, te nije bilo destruktivno prema Crnoj Gori i crnogorskom identitetu.  

Brojni prošli i sadašnji politički i ideološki, klerikalni, publicistički i medijski agitatori i agenture, svjesno i planski, odani projektu falsifikovanja crnogorske istorije i hotimičnog dezavuisanja činjenice da je Njegoš ponajviše (primarno) bio sekularni vladar u Crnoj Gori, a ponajmanje (sekundarno), u realnom njegovom biheviorizmu, monaško, episkopsko, crkveno lice. Ponajmanje se ponašao kao mitropolit, iako je to činom i zvanjem bio. S tim u vezi, bitno je, za savremenu naučnu istoriografiju, navesti i to da je Njegoš, svom ljekaru, dr Petru Marinkoviću, napisao, sa Cetinja, 10/22 avgusta 1850. godine, kad je bio već uveliko bolestasan, pored ostalog i ovo: “Neki su me sovjetovali, da oči na ženski pol ne okrećem, a čovjek ne može i sa samrtnog odra da oči ne baci na krasno stvorenije” (Petar II Petrović, “Djela”, CID, Podgorica, 1995.,str. 872).

Njegoš, elem, nije, onaj i onakav, kakvog ga hoće prikazati vođa današnje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koji je Njegoša, suprotno stavu Srpske patrijaršije iz Beograda, samovoljno proglasio svetiteljom. Dakako, o Njegošu se može govoriti kao dominantno svjetovnom vladaru Crne Gore i on je u načinu vladanja pokazivao zapažen stepen surovosti i apsolutizma, ali to je priča za neku drugu priliku.

Velikosrpski kleronacionalisti i svetosavski militantni i etnocentični ekspanzionisti uvijek su, najčešće banalno i oloho (ali i perfidno i sofisticirano) pokušali da Njegoša svojataju i koriste kao instrument protiv Crne Gore i crnogorskog naroda i protiv drugih etničkih, nacionalnih i vjerskih zajednica u Crnoj Gori i na prostoru bivše jugoslovenske države. Njegoš nikada nije bio ono što mu govorili da jeste, recimo, Amfilohije Radović, Matija Bećković i Dobrica Ćosić, niti je bio onakav kakvim ga je u nacionalnom i državotvornom smislu, robujući brojnim istorijskim falsifikatima, prikazivao Milovan Đilas. Njegoš nije bio šovinista u nacionalnom i vjerskom smislu, već državnik, političar i ideolog koji se borio za odbranu i afirmaciju slobode crnogorskog naroda i protiv osmanskog imperijalizma koji je u XIX vijeku, a i stoljećima ranije, prijetio da poništi državni subjektivitet i  nezavisnost Crne Gore i Crnogoraca.

Interpretacije: Njegoša treba interpretirati saobrazno istorijskim činjenicama u kontekstu svoje epohe- a to vrijeme XIX vijeka. Njegoš je bio hrišćanin, pravoslavne konfesije, u religijskom smislu njegova misao i praktično djelovanje ne može se smjestiti u teološke kalupe, crkvene dogme i kanone, ali treba reći da mu ni katoličanstvo nije bilo daleko, a njegov, uslovno rečeno, antiislamizam je u stvari emanat i sublimat njegove antiosmanske imperijalne politike.

Njegoš je vodio antiokupatorsku politiku i u tom smislu treba pokušati razumijevati odnos prema islamiziranim Crnogorcima i uopšte odnos prema islamu, u njegovo doba i ranije, politički korištenom u funkciji širenja Osmanskog carstva. Ne valja to simmpifikovano tumačiti, ali naravno moramo se kritički u tom smislu odnositi prema Njegošu, pokušavajući objasniti kakva je Crna Gora bila Njegoševa vremena i shvatiti da neke Njegoševe poruke iz XIX vijeka nijesu prikladne za multivjersku i multietničku Crnu Goru XXI vijeka. Ali, ne zaboravimo da je Njegoš sačinio veličanstvenu odu, apoteozu Stambolu.

Treba reći da je Njegoš smatrao i Stefana Nemanju osvajačem i okupatorom Duklje, kao što je smatrao i osmasnkog sultana Murata i francuskog cara Napoleona, koji su vojštili na Crnu Goru, pa veli da Crna Gora “ne haje za njih“, „oni biše i preminuše“ a da Crna Gora osta „dovijeka i strašnoga suda u svojoj volji i slobodi“.

milosobrenovic2

Njegoš je smatrao i Srbe, Hrvate, Bošnjake, svojom braćom, inače, najviše se družio sa Hrvatima, nikad nije kročio nogom na teritoriju Srbije, bio je suprotan politici koju je vodio Miloš Obrenović, koji je prijetio da će sa turskom vojskom napasti Crnu Goru.

Oni koji iz ideološko-političkih i doktrinarnih nacionalističkih razloga nastoje srbizirati i prisvojiti Njegoša kao “srpskog vladara i pjesnika” često, namjerno, zaboravljaju brojna Njegoševa službena pisma i prepiske, u kojima je isticao da su Crnogorci, Hrvati, Bošnjaci i Srbi bratski slovenski narodi, ali istorijski oformljeni posebni narodi, iako su oni, po Njegoševim saznanjima i tumačenju, zajedničkog slovenskog, plemenskog, porijekla, odnosno, srodni narodi, zajedničkog južnoslovenskog korijena. 

Njegoš je bio kosmopolita i pobornik kulturne emancipacije Crnogoraca, u Italiji se divio veličanstvenom Rimu i njegovoj povijesti i najvjerovatnije bio je primljen početkom 1851. u audijenciju u Vatikanu kod Svetog oca Pape Pije IX.

Šta je govorio Njegoš: Govorio je Njegoš 1849. godine Matiji Banu da bi kao slobodan vladar slobodne zemlje želio posjetiti Sjedinjene američke države kao zemlju slobode. Pisao je 1847 da da su se „stari đavoli bojali krsta, a ovi današnji se boje slobode“, Crnogorce je u „Šćepanu Malom“ čiji je vladar bio smatrao „šakom malena naroda, Bogu fala opita slobodom“. Njegoša ne možemo istrgnuti iz konteksta svog vremena; on ne smije biti parola ili bilbord za razne idelogije i politike, a na žalost bio je bez ikakve vlastite krivice. Mrtvi Njegoš ne može biti odgovoran za zločine živih.

Nije Njegoš kriv, niti je njegovo kniževno djelo inspirator, velikih zločina prema manjinskim narodima, nasilnog pokrštavanja Muslimana, počinjenog u Plavu i Gusinju i šire 1912/1913.; te masovnog zločina u Šahovićima (Vraneškoj dolini) 1924., niti Njegoševo djelo ima ikakve veze sa masovnim zločinom nad Muslimanima/Bošnjacima koje su počinjeli četnici 1941-1945; niti je Njegoševo djelo odgovorno kao podstrekač za ratne zločine i zločine genocida u Bosni u ratu 1992-1995. nad Bošnjacima. I nadasve, nije Njegoš ono što su od njega htjeli da naprave AB pučisti 1989., te što su ga zloupotrebljavali agresori na Hrvatsku i palioci i rušitelji Konavla i Dubrovnika 1991. itd.

(Nastavak sjutra)

Komentari: 128

@

22. 12. 2017 - 02:01

Ali Srbija mu je uvjek bila pri srcu i u mozgu a posebno je izdvajao Surdulicu.Takav odnos Surdulica mora da zahvali najkvalitetnijem svinjskom mesu i uzgajivacima koji su se isticali u proizvodnji mesa.Konkurencija je bio Donji Ljubis poznat po proizvodnji sljive koju je Njegos obozavao.A SAD OZBILJNO A STO BI NJEGOS RADIO U SRBIJI I SA KIM BI RAZGOVARAO OSIM O GORE NAVEDENOJ PROIZVODNJI.BEC VENECIJA PARIZ ITD BILO JE NJEGOVO INTERESOVANJE JER JE TAMO BILO LEGLO LEPOTICA A ON ZA RAZLIKU OD DANASNJIH POPOVA NIJE BIO NASTRAN PA VOLIO DJECAKE.ZASTO BI ON POBOGU ISAO U SRBIJU
XY

22. 12. 2017 - 09:50

Pa i BIHORCI IMAJU DOBRE ŠLJIVE ,A TEK TIKVE , A STO IMAJU I JOHE TO JE VEC UPREDO SA LJUDIMA, I ONDA MUHOVIC OPLETE PO KRITIKAMA NA NJEGISA .
Sa dna kace

22. 12. 2017 - 15:44

Možda i nije tamo kročio, ali je srbovao do daske isto kao i kralj Nikola i zato imamo sad sto imamo
Greška!

22. 12. 2017 - 16:22

Nije srbovao - bo je SRBIN.
Bio je

22. 12. 2017 - 16:58

Crnogorac vlaškog porijekla.
A dobri ste,,,

22. 12. 2017 - 23:26

Što sve nećete izmisliti samo da ne priznate ono što jeste-Srbi. Prvo ste bili Dukljani, pa Montenegrini, pa sad Vlasi. Pitam se što će te sledeće biti?
ff

26. 12. 2017 - 03:37

Sve samo ne raja
Ravnopravna Crna Gora

27. 12. 2017 - 10:35

"A sto Crnogorce nazivate hrsuzima i hajducima? Zar zasto brane svoju slobodu i nezavisimost i sto znadu uvazavati i svoj zakon pocitovati? To se ne zove biti hrsuzinom niti hajdukom, nego vjernijem sinom otecestva i istinijem bogopocitateljem." Njegos
Tara

22. 12. 2017 - 18:03

kakve bolesne lazi pisu ove Serbende!
Čitalac

22. 12. 2017 - 02:28

Čitao sam šta je o Njegošu pisao Andrić. Sad sam pročitao i šta piše Adžić. Mislim da ću ostati kod Andrića.
Deki

22. 12. 2017 - 08:37

Adžiću, svaka ti je k'a Njegoševa! Ovi srbi u mojoj kancelariji od jutros samo što ne plaču, hahahahaha...
zlire

22. 12. 2017 - 02:33

Ajde sto Njegos nije bio u Srbiju jer je to bila turska zemlja a Srbi turski podanici pa se nebi dobrro proveo ka vladar zemlje đe postoji tablja a ne ćele kula i đe nema prve bracne noći no ni mnogi veljesrbi nijesu bili u Srbiju i ne znaju da bi ih tamo tretirali ka Crnogorce osim ako se ka mnogi nebi brze bolje privatili ekavice i s prezirom gledali na zavicaj nepriznavanje CG njene crkve himne i svih osobenosti koje njihovi izmisljeni brastvenici nikad nijesu imali a bise zbog cega i akademici nazovi i profesori pribjegavaju falsifikovanju u skladu sa dnevnim potrebama.
blinker

22. 12. 2017 - 16:02

Posto se Srbi i Crnogorci smatraju istim narodom neka neko kaze bar jednu zajednicku karakternu osobinu a da ne pricamo o muzici arhitekturi folkloru obicajima na svadbama kosenju bilo cemu nekom djelanju,stvarno bi volio da znam.Kad je kralja Nikolu na Cetinje tobos unuk Aleksandar posto su ga đeca zvala Srbijanac pita da li je on Crnogorac a đed mu reka sto i đeca duboko se razocara i patio zbog toga
Objektivno

22. 12. 2017 - 03:35

Naslov sve kaže, toliko je volio Srbiju i Srbe da nikad nije kročio nogom u tu zamlju.
Mirko Bgd.

22. 12. 2017 - 11:11

[email protected] Vi gospodine razumijete Njegoša taman koliko i Andrija Mandić .NJEGOŠ NAS JE UČIO SLOBODI KAO NAJVEĆOJ VRIJEDNOSTI ,a ona s ne postiže mržnjom ,on nije mrzio nikoga ,jer takvi duhovi se upravo bore protiv mržnje kao negativne kategorije ,jer je mržnja kopile duha! Srbi ILI BILO KOJI NAROD NE TREBA MRZJETI ,u svom djelu Njegoš kao vladar jedne slobodne zemlje bodrio je Srbe "od viteštva odviknuta" da se bore za njegov ideal ,slobodu.Kada čujem takve kao vi prekrstim se ,iako ne vjerujem u Boga ,mada sam ga vazda cijenio!
Hhaaaaaa

22. 12. 2017 - 16:53

A, dobar si. Bitan je naslov, da dokaže je li Njegoš bi Srbin ili ne. Potpuno je nebitno što je sam Njegoš govorio i pisao u recimo nečemu što se zove "Ogledalo srpsko", "Gorski vijenac", itd. Sigurno ti i autor ovog teksta bolje znate što je bio Njegoš od njega samoga. Vjerujem vam ja, hahaaaaa.
Limski biser

22. 12. 2017 - 04:08

Veliki respekt za g-na Aďzića i da se ovakvih i slicninih tekstova sto vise naďju u svakodnevnom socijalnom zivotu Crne Gore. Sirite istinu istorije CG. Prfesore Adzicu jos jednom hvala za sve sto cinite da istina pobijedi mitomaniju i dopre do svakog iskrenog patriote CG. Da je vječna..!!!
Тото

22. 12. 2017 - 07:09

Njegos nikad nije krocio na tlo Podgorice, Niksica, Berana... i tako dalje.
Bokser Janko

22. 12. 2017 - 09:53

U pravu si Tuto, nikada nije virnuo u kuzinu strika Djuke na Njeguse nit se peo na Kakarcku Goru... Ali ostaje cinjenica da se nije namalja u Serviu, niti u prijestolni grad svih Serva - Beograd... I nema tih trikova I popovskih doskocica kojima mozes zatamljeti taj fakat.
Тото

22. 12. 2017 - 16:14

Boli, a?
Bokser Janko

22. 12. 2017 - 16:29

Možeš ti to bolje, a...?
Toto

22. 12. 2017 - 17:30

За тебе ми не треба боље.
Bokser Janko

22. 12. 2017 - 20:45

Za jednog Nebeskog, argumenti i pristup su ti prizemni.
srba

25. 12. 2017 - 15:55

Crna Gora jedina drzava u kojoj du stranci vecina, srba 49%, a crnogoraca, hrvata, albanaca I muslimana 51%. Pa ti izracunaj koliko je crnogoraca...
Dabome

25. 12. 2017 - 16:45

Hoces da kazes da su crnogorci manjina u svojoj drzavi?
za ovog "dabome"

26. 12. 2017 - 18:53

Neće to da kaže jer crnogorci nisu nikakva manjina, jer CG nije samo njihova država nego svakog naroda podjednako, svi su jednaki i ravnopravni. CG je g r a đ a n s k a država - ona ne može biti nacionalna iz više razloga. Drugo, CG nije dobila ime po crnogorcima - nego su nacionalni crnogorci (koji se tako legitimišu - a ispravnije bi bilo - vlasi) dobili ime po državi.
Вучји До

22. 12. 2017 - 10:22

Са Подгорицом, оном која је прије њега и оном која је у његово доба била, као и оном каква је послије њега настанула никада није имао додира. У наш крај је долазио, а ђедови су му билли из Невесиња. Па се сада поносите г-дине Аџићу! Једино што нисам до сад знао да сте Ви мултидисциплкинаран научник, разумијете се и у књижевност, те судите о Светом Владики?!
danilo s.

22. 12. 2017 - 12:38

Vucje do - Kakve veze to ima? odakle su dosli ti negovi "djedovi" u Nevesinje? Njegos se rodio, zivio, i umro u CG. I u svakom dokumenti prepiskama predstavljao se kao Crnogorac. To sto ste vi ljubitelj poezije i iz nje pokusavate da ukradete Njegosa to je vasa stvar.
@Вучји До

22. 12. 2017 - 19:14

Danas je Srbin onaj koji je 500g predvodio Turke po srpskoj carevini.
danilo s.

23. 12. 2017 - 07:56

O kojoj "srpskoj carevini" pricate? istorija samo zna za 500 godina kukavickog ropstyva Srba pod Turcima. A posto su u isto vrijeme Crnogorci bili slobodni - nema boljegf dokazao ko smo mi, a ko ste vi. I da je Njegos bio Crnogorac - valdar slobodnog naroda, an ne turske raje.
Бјелопавлић

24. 12. 2017 - 21:31

Не баљезгај Данило, зар си тоико заслепљен мржњом!? А сви ЦГ градови су били под Турском влашћу, ми смо држали висорвни, неприступчне кршеве! О којој то слободи причаш!?
zlire

25. 12. 2017 - 06:21

Bjelopavlićkom ravnicom od Spuza do Niksića nijedan turcin nije smio proć,procitaj od lj Nenadovića knjigu Crnogorac ili bilo koju od 600 stranih autora koji se dive crnogorskom cojstvu i junastvu,a otac tvoje nacije otvoreno kaze da je kroz istoriju srpskom narodu najveći saveznik bila laz vidi se da Zete nijesi pio kapi...
veliki getsbi

25. 12. 2017 - 13:48

Zlire, "krivo sjedi, al' pravo besjedi"!U ona vremena u grad Nikšić se sticalo pet carskih drumova - a iz Nikšića prema Skadru vodila je samo jedna carska magistrala, pored Spuža i Podgorice. Bila je tako sigurna i bezbjedna da karadagli nisu mogli nikada ni primirisati a kamoli kidisati na nju. Pa ni na Spuž ni na Podgoricu, naravno. Pa ni na Nikšić (razumije se). U onom Veljem ratu držali su ga u opsadi godinu dana, nisu smjeli jurišati - dok se grad nije sam predao. A što misliš zašto Pješivci nikada nisu mogli postati peta nahija, a toliko su žudjeli. Pa zato što su bili uvijek pod turskom čizmom!
za gezbija

26. 12. 2017 - 03:55

Ta teza da su Crnogorci branili krse i tako odrzali vjekovnu slobodu upravo govori o jedinstvenom narodu zbog cega mu se i dive svi antropolozi svijeta za razliku od naroda koji postaju podanici a imali bi da brane svoje gradove i civilizaciju ali ne jer su rođeni za ropstvo
veliki getsbi - "za getsbija"

26. 12. 2017 - 15:29

Kakvu crnu "vjekovnu slobodu"u kršima, kada su karadagli bila tvrdo stisnuta turska raja ( bijednija nego oni srbijanci tamo) i to za duže od dva vijeka (počev od 1499 god)! Nego ti o tome malo znaš.
Orao

25. 12. 2017 - 18:52

O slobodi krseva. "Oro gnijezdo vrh timora vije, Jer slobode u ravnici nije. " Sram vas bilo pogani izrodi...
danilo s.

28. 12. 2017 - 10:44

Sam kazes da su nasi krsevi bili slobodni. Nije jasno zasto nijesu bili slobodni "krsevi" u Srbiji, Bosni, utd. Nije da ih tamo nema?
Bura

22. 12. 2017 - 07:16

Svaka čast g. Ađžiću samo činjenice kao i uvjek. Pozdrav
@Bura

22. 12. 2017 - 08:57

Za tebe,mene i dosta nas ovo je odlican clanak jer je zasnovan na cinjenicama ali za nase Velje Srbalje ovo nista ne valje jer ne koristi velje srbske mitove!
Тото

22. 12. 2017 - 07:17

Osim toga, Herakovici su Srbi iz Zenice. Promenili su prezime da bi se pred ruskom diplomatijom predstavili kao rodjaci vojvode Radonje Petrovica, vodje Brdjana, koji je umro u Cacku, gde se obreo boreci se protiv Turaka. Zavrsio bih onim Njegosevim stihovima: "Srpstvuj djelim, vjeruj sto vjerujes" Da napomenem da je ove stihove nalisao u pesmi "Srbin Srbima na casti zahvaljuje", u kojoj opisuje srbovanje bokeljskih katolika, katolickog klira i Bokelja uopste.
Toto, tvoji komentari

22. 12. 2017 - 10:34

su, kao i uvijek, potpuno beskorisni. Zluradost, tvoj zaštitni znak, u drugom je planu.
Bokser Janko

22. 12. 2017 - 10:37

Volite citirati taj falsifikat svi u kumbulj. Mada Vi je samo to I ostalo...
Toto

22. 12. 2017 - 18:10

Јесте, кад се о Његошу ради, нама Србима је преостало само да цитирамо Њергоша.
Bokser Janko

22. 12. 2017 - 20:55

Onaj citat Vladike Rada o Nemanji i veseloj Srbadiji mi je posebno drag. Do tada ga je o crnogorskoj istoriji edukovao Sveti Petar... a onda mu je za učitelja došao tvoj duhovni predak... i danas za Simu tvrdiš da ti nije bilo bližeg pretka... svetosavska tautologija...
@Toto

22. 12. 2017 - 19:28

Ako su Njegoš i Crnogorci bili Srbi što ih to naćera da to ime preznače i Njegošu bili Nemanje ka i Murati.
Dostojevski

22. 12. 2017 - 22:33

TOTORINO ,oni koji se izjašnjavaju kao Srbi Bokelji njih oko 70 % nisu ni slaveni porijeklom a kamoli Srbi. Srbi u Boki su stvarani još od doba kada su Nemanjići došli kao okupatori i svako ko je primio srpsku vjeru odmah po automatizmu srpske crkve postaje Srbinom.Tako da od toga Srbin Srbinu zahvaljue nema ništa... I dan danas praksa srpske crkve je proglašavati savog srbinom ko primi srpsku vjeru pa tako imate komičnu situaciju da u Kotoru austrijanci koji su prešli na srpsku vjeru postadoše Srbi i to još srbuju da bi bili u kompletu i usaglašeni sa programom srpske crkve. TOTORINO da li znaš zašto u dijelovima Boke koji su bili pod turcima danas su gotovo svi velikosrpski nacionalisti a u dijelovima hrišćanskim odnosno pod Venecijom tolerantni ?
Miladinovic Boban

22. 12. 2017 - 07:39

Mozda si ti to tako shvatio prevodeci Njegosa na "crnogorski", ali mi koji razumijemo Srbski, kako je inace Njegos govorio, shvatili smo sta je imao da nam rece. A takvi, potomci onijeh koji su sceli da nam ga u skolama zabranjuju zbog njegovog velikosrpskog nacionalizma, nisu dostojni da ga u usta uzimaju. Crnogorac po babine linije
Kliff

22. 12. 2017 - 10:55

Da je Njegoš pisao na srpski ne bi ove stihove napisao ovako: "U malu se dlaku ne isklasmo, da pâs pasu dovijek kažuje za krvavo naše sastavanje." Nego bi napisao ovako: "U malu se dlaku ne isklasmo, da kučak kučku dovijek kažuje za krvavo naše sastavanje." E, ovako su Srbi, i to školovani, prevodili Njegoša sa crnogorskog na srpski.
Slobodasn Gluščević

22. 12. 2017 - 21:17

Ne Miladinoviću, ozbiljnogriješite, Pear II je po sopstvenom priznanju govorio i pisao crnogorskim jezikom. dok srpski jezik još nije bio u upotrebi. Zapravo je Petar II instirao da njegova djela budu štampana starim pismom, ali je Vuk Bandula uspio štampara nagovoriti da štampa vukovim pismom, čime bi odnio pobjedu nad Srbima i nametnuo im strani jezik, sklopljen na osnovu crnogorskog jezika, a po nagovoru Austrijskog Carstva. Znaš da Vuku nije bio dozvoljen ulazak u Srbiju, jer su za nejga govorili, s pravom, da je ćopavi austrijski špijun.
Slobodane!

23. 12. 2017 - 00:19

Pročitah ovaj tvoj komentar i hoću nešto da ti predložim. Kad imaš temperaturu od 40 stepeni treba da pieš tečnosti, jedeš voće i povrće, piješ čajeve itd. Svakako sve, samo ne da pišeš komentare sve dok ti temperatura ne spadne makar ispod 38 stepeni. Ovako...pročitaj i vidi što pišeš čoveče. Može neko doći i do grdjeg zaključka od ovog do kojem sam ja došao.
Slobodasn Gluščević

08. 01. 2018 - 11:08

Znaku uzvika, Hoćeš da kažeš da Miloš Obrenović nije Vuka Bandulu (Karadžića) nazivao ćopavi austrijski špijun i da mu nije zabranio ulazak u Srbiju? Hoćeš da kažeš da Vuk Bandula (Karadžić) nije bio podanik i službenik Austrijskog cara i zvršavao njegova naređenja? Hoćeš da kažeš da Vuk Bandula (Karadžić) nije sastasvio novi jezik za Srbe prepravljajući crnogorski jezik? Hopćeš da kažeš da Vuk Bandula (Karadžić) nije falsifikovao rukopise Petra II Petrovića, štampajući ih na drugom pismu i mijenjajući sadržaj? Pa znaku uzvika ili si neznalica ili si Srbin.
Kapetan

22. 12. 2017 - 07:48

Bravo, ovakve tekstove treba objavljivati svaki dan, dako nešto naučimo, svaka čas
Pavle

22. 12. 2017 - 08:45

Da je nacionalizam uvijek bio laz i zloupotreba govori i primjer mauzoleja na Lovcenu, ni dan danas ne prestaje kampanja protiv Mestrovicevog remek-djela. Iako je Mestrovic autor brojnih skulptura i spomenika koji se nalaze u Srbiji, iako je poznato da je bio prijatelj kralja Aleksandra i jugoslovenski orijentisan, u slucaju mauzoleja mu se pripisuju tajne namjere, toboznja zelja da rasrbi Njegosa. Uostalom, ne cini mauzolej, niti to moze, Njegosa velikim, niti od njega pravi Srbina ili Crnogorca.
@Pavle

22. 12. 2017 - 09:03

Neka laprdaju (izvini na vulgarnom rjecniku ali odgovara) koliko hoce, ali brate nasa CRNA GORA ima svoje granice i neprijatelji, a ima ih dosta, mogu samo da kmece od muke! Vjeruj mi, svaki udarac im moramo 10x vratiti da im bude jasno da svaka avantura protiv CG je preskupa. Nema druge.
veliki getsbi

22. 12. 2017 - 11:27

Pavle, Njegoš kao pjesnik i filozof bio je veličanstven , a Njegoš kao državnik i vladar CG - nula!!!!!! Paradoks? Može biti da jeste. Ako hoćeš potvrdiću ovo što napisah. A kao čovjek bio je veoma lošeg karaktera. Drugo, vezano za tvoj post: Istina je da je Meštrović bio veliki jugosloven i prijatelj kralja Aleksandra, ali je kasnije bio i prijatelj i obožavaoc Ante pavelića !!!! O tome se malo zna. Prećutkuje se...nastaviću....
Pavle

22. 12. 2017 - 15:53

Ne bih rekao da je Mestrovic obozavao Pavelica, koliko mi je poznato on je bio u emigraciji od1941, dakle nije ostao u ndh. Bio je antikomunista.
Pavle

22. 12. 2017 - 16:06

Emigrirao 1942 nakon izlaska iz ustaskog zatvora...
veliki getsbi

22. 12. 2017 - 11:37

...nastavljam, Pavle....Kralj Aleksandar je bio naumio da na Lovćenu podigne mauzolej Njegošu , po Meštrovićevom projektu, ali mu se snažno suprostavio Gavrilo Dožić, kao mitropolit crnogorsko - primorski. Pedesetak godina kasnije mauzolej je ipak podignut. Pomenuh Gavrila Dožića. Po mom ubjeđenju to je bio najbolji patrijarh kokoga je u istoriji imala Srpska Pravoslavna Crkva.
Bokser Janko

22. 12. 2017 - 14:03

Netacno! Razlozi koji su vodili Karadjordjevica da na kraju odustane od izgradnje mauzoleja na Lovcenu su puno jednostavniji - nista nalik Gavrilu Dozicu: Kralj Aleksandar Karađorđević je htio Njegošu na Lovćenu da podigne mauzolej, napravljeni su i nacrti mauzoleja, ali nije imao sredstava za takav graditeljski poduhvat. Tekst i crteži su objavljeni u časopisu Nova Evropa, 1. januara 1925. godine. Nacrte za mauzolej koji je planirao da sagradi kralj Aleksandar Karađorđević, uradio je Ivan Meštrović.S postovanjem.
spusti gard malo,

22. 12. 2017 - 17:47

Bas smijesan razlog za odustajanje od gradnje. Da kralj koji je napravio toliko slicnih objekata, dvoraca i palata sirom nove Kraljevine da nema novaca za izgradnju ovog mauzoleja???Osim toga Aca je bio izuzetno sujetan tip pa bi to prakticno bio mauzolej njemu samom-a Njegosu onako usput. Ipak na kraju je nadjen neki kompromis sa svim oponentima ideje za izgradnju o v a k v e vrste objekta na nacin sto je prihvacen projekat arhitekte Krasnova. I novi savremeni vandali porusise tu nikada prezaljenu kapelu. Neka im nedjelo bude na dusi!!! Jos dvije rijeci o Aciki ( Nikola ga je zvao Sasha) . Bio je mason. Sa ponosom je uvijek govorio da je on najveci zivi Crnogorac (naravno, srbin-crnogorac). ....veliki getsbi.
Kliff

22. 12. 2017 - 19:07

Za Petra II Petrovića se uveliko šuška da je bio mason, a vjerovao ili ne i za Petra I (postoje neke indicije).
Guest_71104

22. 12. 2017 - 08:48

ZLOCINCI SE KRIJU IZA NJEGOSA
R

22. 12. 2017 - 09:17

Ne znam koliko je Njegoš volio Srbiju, ali znam da se veliki dio Crnogorsca posrbio i smatra sebe Srbinom. Ne znam samo što ih to tako patološki privlači kod srba. A u stvari mislim da znam, neznanje, neukost, malogradjanština, strah od istine, sklonost , izdajstvu i dr.
MILJO

22. 12. 2017 - 11:56

@ Mene interesuje gdje i po čemu ste vi zaključili da je Njegoš bio Srbin?
Slobodasn Gluščević

22. 12. 2017 - 21:20

Teško je nositi stigmu izdajstva predaka, pa im je lakše izdaju proglasiti tuđim patriotizmom, kukavičluk junaštvom, laž istinom, pokvarenost plemenitošću, zločin herojstvom,...
Podgoričanin

22. 12. 2017 - 09:20

Znam samo da jezik kojim je pisao Njegoš,(pa neka ga zove kako god hoće) niko ne razumije u Srbije No,oni neznaveni,a ima i srpskih akademika,taj jezik zovu srpskim?Kako to onda da đeca u školama u Srbiji ne razumiju Gorski vijenac,s pisan je srpskim jezikom!?Utisak je da bi prije razumjeli da je pisan na engleskom ili nekom drugom jeziku,nego na ovom kako oni kažu "srpskom".Nažalost ni djeca posrbljenih crnogoraca po Srbiji ne razumiju Njegošeb jezik,jer ta đecs zbore "gospodskim jezikom",ekabicom,jer su oni koji su napuštali Crnu Goru,a ostajali sa nastanjenjem u Srbiju,jezik svojih đedova napuštali,da nebi bili detektovami kao seljaci,a preko noći uzimali ekavicu.Kasnije kao dobri janičari će krenuti u obračun sa svom traficionslniđ vrijednostima svoje pradomovine.
Jezik

22. 12. 2017 - 10:56

Gorski vijenac je 1927. preveden (prepričan i prepjevan) na srpski jezik pod nazivom Горски Венац, jer ga nijesu razumjeli u originalu: http://montenegrina.net/fokus/gorski-vijenac-iz-1927-preprican-i-prepjevan-na-srpski-jezik
!

22. 12. 2017 - 23:29

Koje gluposti. Ne znaš razliku izmedju jezika i narečja.
Bokser Janko

23. 12. 2017 - 09:44

Paaaa... kada jedna cjelina ne razumije drugu već joj je za shvaćanje napisanog potreban prijevod istog, onda se ru radi o dva različita jezika, zar ne...? Nešto kao sličnosti/ razlike između španskog i italijanskog... Dan-danas je među učenixima beogradskih gimnazija popularna knjižica koja tumači Njegoševe misli iz Gorskog Vijenca... Jednostavno Visokoumni, srbi ne razumiju crnogorski...
Slobodasn Gluščević

08. 01. 2018 - 11:13

Znaku uzvika Srbi ne razumiju crnogorski, a i Crnogorcima je teško snaći se sa srpskim jezikom
L Dabanović

22. 12. 2017 - 10:19

Ne trba bit istoričar da se shvati nečija stvarna prošlost. Pa je jasno i ako se iz nekih marifetluka ćuti-da bilo koji narod ako pod nekim živi 3-5 generacija bez pobuna i ustanaka taj narod nestaje-pretapa se u neki drugi.Pa se može reć da nemože postojat srpski narod/Srbi jer su 15 generacija /500g/ mirno živjeli pod Turcima bez podizanja glasa a kamoli kakvih pobuna i ustanaka.Turskoj raja u Srbiju jedini pravi naziv kao narodu može bit-Srbijanac.Taj narod porobljene Srbije vjerovatno bi i danas sebe zvali Srbijanci-no im poslije globalnog ukidanja ropstva i odlazak Turčina došli neki pravoslavci iz regiona da im 'prodaju muda za bubrege' i vladaju š njima do današnjeg dana.Tako od tadar do danas-sa Srbijem može vladat bilo koji pravoslavac samo ne Srbijanac. PS:Nemanjići su i Grčku bili osvojili pa su šćeli istočno hrišćanstvo /Grk Otodox-Pravoslavlje/ da preznače u 'srpsku vjeru' i tako to ostalo nekim današnjim narodima.Tako je i Njegošu srpstvo imalo značenje-pravoslavlja.
Djordje

22. 12. 2017 - 22:22

Ti mora da si isa na predavanja kod Milovijeh istoricara cim tako izvrsno poznajes tematiku i istorijske cinjenice. Prihvaticemo to tvoje tumacenje takog vrsnog poznavaoca....
ACO

22. 12. 2017 - 10:39

Krocio je krocio, i to kao nejveci srpski pjesnik ikada
danilo s.

22. 12. 2017 - 12:42

Po vasoj logici, i Karl Maj (Njemac) je bio najveci Inidjanac - jer je pisao o Indijancima A Zil Vern, "mjesecar" je je pisao o putu na mjesec?
Freeman

22. 12. 2017 - 11:06

Gospodine Adžiću,to što Njegoš kao što kažete nikad nije bio u Srbiji ,nije nikakav dokaz da Njegoš nije bio srbin.Naravno, Njegoš je bio čovjek ispred svog vremena,on je bio svjetski čovjek,ali i autentični crnogorski srbin u to nema nikakve sumnje.Kome to smeta ,to je njegov problem.
...

22. 12. 2017 - 15:45

Freeman , da te podsjetim: "U SVIM ŽIVOTNIM SITUACIJAMA CRNOGORAC JE UVIJEK CRNOGORAC:" (Njegoš II) . Budi siguran da je Njegoš JEDINO i SAMO Crnogorac! Nikakav Srbin u nacionalnom obliku!
!

22. 12. 2017 - 16:27

Pročitaj makar Gorski vijenac, pa onda presudjuj je li Njegoš Srbin ili ne. Ako znaš da čitaš.
Slobodasn Gluščević

22. 12. 2017 - 21:25

Preporučiujem pročitati Orao i svinja, pjesma sa jasnom aluzijom na grtbove Crne Gore (orao) i Srbije (veprova glava). Svakako jasno mišljenje Petra II Petrovića o Srbima.
!

23. 12. 2017 - 00:26

Ja te ponovo pokušavam nagovoriti da pročitaš, makar jednom Gorski vijenac i Ogledalo srpsko...pa onda se vrati čitanju tog orla i svinja. Ne tražim puno vjeruj mi. Ne pada mi napamet da ti preporučim da pročitaš Luču mikrokozma, naprotiv, nemoj nikako. To bi te čitanje sigurno tek zbunilo, pa sudeći kako ti rezonuješ zaključio bi da je Njegoš vanzemaljac. Ponavljam, Luču nikako nemoj čitati...probaj ovo što sam ti rekao, mada se ne bih iznenadio da te zbuni Gorski vijenac, ali Ogledalo srpsko, neće...siguran sam.
danilo s.

28. 12. 2017 - 10:50

Procitaj "lazni car Scepan Mali" bice vam jasno sto Njegos milsi o "srpstvu". Uostalom, ni to nije bitno, jer misljenje jednog covjeka ne vazi za cijelu naciju. Objasnite vi nama okle ovoliki Crnogorci kada ste vi davno (na Podgorickoj skupstini) objavili da, od tada (1918), - u CG postoje samo "Srbi"?
Slobodasn Gluščević

08. 01. 2018 - 11:44

Znaku uzvika, jeste li znali kako je Petar II Petrović došao do galerije likova u umjetničkom djelu Gorski vijenac? Uzeo je spisak donatora jedne crkve i bukvalno, ga prepisao. Uzgred Gorski vijenac, jednako kao i Luča mikrokozma su umjetnička djela i kao takva, potpuni produkt mašte umjetnika, ne zasnivaju se na realnim činjenicama, osim onog spiska, koji pomenuh. Pored toga što pokazujete evidentno neznanje, poštovani sagovorniče, sve mi se pouzdanije čini da ste zapravo Srbin.
P.P.Nj

22. 12. 2017 - 11:12

Njegoševi stihovi: ”Srpski pišem, srpski zborim, svakom gromko govorim. Narodnost mi Srbinska, um i duša Slavjanska.”
...

22. 12. 2017 - 15:53

P.P.Nj, Ama, čovječe, Njegoš je Crnogorac, i rekao je da su Crnogorci "Srbi" "SAMO KAD JE RAT SA TURCIMA U PITANJU", A NAZIV "SRBI" TURCI SU DALI SVIM PRAVOSLAVCIMA U OVOM REGIONU, PITAj HOMJAKOVA, to piše u njegovoj "Poslanici Srbima". Ne izmišljaj!
Boro

22. 12. 2017 - 18:54

A sto sveti Petar naziva Dubrovacku vlastelu Srbima a katolici su? Nepismeni Petrovici,bice da je to
Naziva ih tako......

22. 12. 2017 - 19:53

....jer su se oni sami osjećali Srbima Ne samo vlastela. I ne zaboravi da je Dubrovnik tada bio slobodan grad. A ne zaboravi ni to da i dan-danas u ovom narodu postoji jedna vremenska odrednica koja precizira tu epohu: "Kada je Sveti Petar palio Konavle..."Pazite, s v e t i ???!!!!Bojim se da je to tako utemeljeno da se nikada neće zaboraviti! Ali, nije ni važno.
Toto

22. 12. 2017 - 21:13

Нека он, него они сами себе.
Slobodasn Gluščević

22. 12. 2017 - 21:28

Ovakve stupidne stihove veliki pjesnik nikad ne bi napisao, jetr ne odgovaraju njegovom rječniku i stilu. S druge strane knjiga na kojoj su pronađeni ovi stihovi ispisani nevještim krupnim slovima, je pronađena poslije okupacije Crne Gore od Srbije, pa mi se provlači sumnja da ih je napisao neki polupismeni srpski pop a pripisani su velikom pjesniku iz propagandnih razloga.
Slobodane!

22. 12. 2017 - 23:37

Stalno nešto sumnjaš. Daću ti savjet da se oslobodiš tolikih sumnji. Moraš čitati mnogo više, nego što to očigledno činiš. I kad je Njegoš u pitanju, preporučujem ti da više vjeruješ njemu samome, što je i ko bio, nego onome za što biste ti i g-din Adžić htjeli da jeste. Pored više čitanja, pokušaj i da ubijediš sebe da je normalno i poželjno prihvatiti činjenice, pa iako ti ne odgovaraju, pa ćeš manje sumnjati.
Slobodasn Gluščević

08. 01. 2018 - 11:59

Znače uzvika, potpuno ste u pravu, treba prihvatiti činjenice, ane trabunjanje nepismenih popova. Dakle potpuno sam siguran da te stupidne stihove nije napisao Petar II Petroviće, već polupismeni srpski pop. Da u pravu si svakako treba čitati što više jer se čitanjem knjiha stiče znanje, zašto tu preporuku sami ne preimjenjujete nije mi popznato. Takođe sam primjetio grešku u zaključivanju. Kad se ovlada činjenicama ne ubjeđuje se ni sebe ni druge, nego se izvlače logični zaključci, što jeste teško ako se ne vlada logikom. Tada činjenice objektivne stvarnosti ne mogu da se poslože u logčni redoslijed i osoba ima konflikt sa sobom i sa okruženjem, na sreću to je prolazno.
Ravnopravna Crna Gora

27. 12. 2017 - 10:51

Taj slogan je farsa, izmisljotina! To Njegos nikad nije rekao! A da je Njegos odlicno razlikovao Srbe od Crnogoraca ima na hiljade primjera koje vi bezocno ignorisete. Sa vasim danasnjim Srbima Njegos nije imao nikakve veze. U svojim djelima je "srpstvo" koristio kao sinonim za Pravoslavlje, sto je uostalom praksa cijelog Balkana, zabludom. Nema niko nista protiv da vi Srbijanci sebe sad zovete Srbima ali Njegos NIKAD nije bio Srbijanac niti bi se posrbio kao ovi danasnji Jadocrnosrbi. Neka se oni stide Njegosa i cijele CG! Zasto bi u ovom pismu pisao da je "Carstvo srpsko palo na Kosovu" da je smatrao da je CG dio tog Carstva koja nije "pala"? Zasto ovdje navodi Crnogorce ne Srbe? zasto ovakve stvari ignorisete? Zato sto bezocno lazete, zato sto bi nam ga otudjili, zato sto ste nasi neprijatelji broj 1! Njegos (Odgovor na pismo Mehmedu Resid-Pasi) "Od nas arhimandrita crnogorskoga i Praviteljstvujuscega senata, Prvo. Jost kad je carstvo srpsko na Polju Kosovu palo i nevoljno pod ig
Ravnopravna Crna Gora

27. 12. 2017 - 17:30

Nijeste objavili cijelu objavu! U komentaru je bilo cijelo pismo Njegosevo!
Niko od Petrovića...?

22. 12. 2017 - 11:19

...Ali jeste iljade Crnogorskih famelja-spašavajući gole živote-u nemaštin i gladi od 1817.giodine pa na dalje ili od Miloša Velikoga..se iseljavale u Srbiju..i tako od Petra Prvoga pa dopotonjeg Tita svi su iz ovie krajeva bježali tamo će se dobro papii niko te bre ne pita ni ko si i ni oodakle si..brale...!!!! Objavili ovaj komentar-ili ne ovo je istina koja se ne pobija bez kastiga...!!!!! Življele dvije barcke države dva bracka naroda Crna Gora i Srbija...!!!!
danilo s.

22. 12. 2017 - 12:45

Da su se mnogi Crnjogorci iseljavali u Srbiju - to je tacno. Medjutim, nije onda jasno okle Srbi u CG? Odnosno, zasto su se Srbi(janci) naseljavali u CG kada je ovdje uvijek bila glad?
Pa i Ameri su se..

24. 12. 2017 - 10:00

..EVO od skoro.. .usekali u Crnoj Gori-nije radi da se NAIJU-te su gladni...nego za nešto drugo što su činjeli i pasani OKUPATORI počev od Nemanjića-Mlečića-Španaca-Turaka- Austrijana.-Italijana-Njemaca...i tako dalje i tome slično dragi "crnogorče"-danilo s...o...?!!! Nego dražesni danilo s...o provaj jadan bio da načuš da naški pišeš (na našemu pismu)...ružno ti stoji (ne ide ti)-te "crnogorac"-a pišeš švapski-zapadnjački-što niti jedan narod od 29 najačih i najrazvijenijih(NATO-zemlja) zemalja svijeta-računajući Bugare-Arbanase-Grke....Jer je vakat da i ti danilo s...o "crnogorac sa dna od kace"-naučiš naški crnogorski zborit-pisat-tvorit a ne mlatiti-ka što mlatiš-praznu slamu.."abeceblejalicu"...?)
Pavle

22. 12. 2017 - 11:42

Normalno je za jedno djelo pisano u 19 vijeku da ima odredjen broj rijeci koje ne razumije danasnji prosjecan citalac, pa bio on iz Beograda ili sa Cetinja. Nije problem u tome. Zar mislite da je npr. svaka rijec iz Puskinovih pjesama razumljiva danasnjim Rusima? Ovdje se jednostavno radi o zloupotrebama i falsifikatima Njegosevih stihova i ideja u cilju velikosrpskog projekta. Jedno treba shvatiti, nema nacije u 19 vijeku u smislu u kojem je to ona danas, osim kod nacionalista i njihovih budalastina o krvi, tlu i jeziku.
Овај Аџић.

22. 12. 2017 - 14:48

незнам има ли какво образовање, или је само дезинформатор. Па бре Аџо, своје највеће и најпознатије дело Његош је посветио "Светом праху оца Србије, Крађорђу..".Знаш ли то, јадо .
Mирослав Ђукић

22. 12. 2017 - 15:26

"Мала ти је жертва сва Србија, од Дунава, до мора сињега"... Рече Његош. Питам се, је ли г. Аџић ишта читао, али стварно, од оног што је Његош написао?Могао би да почне од: "Посвета праху оца Србије". Паде ми, успут, на памет Артур Кларк. Написао је десетине романа о свемиру, а никада није одлетео у свемир, није био ни на месецу, ни на марсу. Значи ли то да он није SF писац, по г. Аџићу?
Jeste,čitao je...

22. 12. 2017 - 17:05

....ali još nije stiga dotle, mislim do tih stihova dje je Njegoš, kako oni vele - srbovao.
aha...

01. 01. 2018 - 09:22

pa posvetio je Karađorđu da Srbi dignu du.e i bore se, i uz to priključio primjer Crnogoraca da Srbi nauče kako se to radi!
Djordje

22. 12. 2017 - 15:40

Ovo je tipican naslov za projekat " mjenjanje svjesti". Cija je ovo tvrdnja i sto vi to mislite reci sa ovom tvrdnjom. Da je Vladika ima kola, voz ili bilo sta i da se moglo kretat mozda bi i otisa za Serbiju. A mozda nije ima ni potrebe posto je Njegos Serbin. Po ovakvijem naslovima vidi se koliko ste ofucani i podli ka vladar vam Milo. Slika preslikana. A jos ustvrdite da je Gorski Vijenac napisa na Crnogorskom! Dajte Milojku da napise kaku knjigu pa ni za sto godina necete Milovci imat Njegosa. Imacete Mila prepoznatljivog po tome da je vladar savremene Milogore.
...

22. 12. 2017 - 15:41

Njegoš NIKAKO NIJE MOGAO BITI SRBIN! Evo njegove izjave: "U svim životnim situacijama Crnogorac je uvijek Crnogorac!" (Popov,1844 ) Pojam "srbin" kod Njegoša treba shvatiti kao pojam "hrišćanin", jer zašto onda Njegoš kaže "srpska Italija", na primjer? Niko ne zna za nekakvu "srpsku Italiju", pa analogno to me, ni za "srpsku Crnu Goru". Postoji hrišćanska Italija, hrišćanska Crna Gora...
Djordje

22. 12. 2017 - 19:22

Vi i vasa je...a tumacenja. Sto bi bilo kad bi bilo. Popov je pisao? Pa moga je i Njegos pisat ima je ruke ka i briljantnu pamet. Isto ka ti goore ovi vasi istoricari. Da mi je znat ko ih nauci tako da tumace stvari. Slicno ka i Milo
ff

22. 12. 2017 - 16:09

A i Crnjanski je posvetio roman Londonu iako nije Ebglez no ti nijesi skole gleda
E zemljo ...

22. 12. 2017 - 16:33

Svakakvih 2dokaza" je dosad potezano da se rasrbi Njegoš, ali "biser" tipa nije Srbin jer nikad nije bio u Srbiji , d danas još nečuh. No čovjek svašta danas može napisati i pročitati. Otkad je dokaz da neko nije bio u nekoj državi, potvrda da nepripada toj naciji. No ovo je Crna Gora. Normalno je da stvari stoje naglavačke, makar od drugog svjetskog rata.
Lakše je!

22. 12. 2017 - 16:48

Lakše je dokazati da Dostojevski i Puškin nijesu Rusi, nego da Njegoš nije Srbin.
Oxi

22. 12. 2017 - 16:53

Njegos nikad nije krocio ni u Niksic, Bar, Ulcinj, Pljevlja, Mojkovac, Kolasin, Podgoricu, znaci da je i to sve Srbija. Kud odvede Sekulina fasisticka ideologija krvi i tla Novaka Adzica.
Darko

22. 12. 2017 - 16:59

Upravu je autor i ovi komentatori. Njegoš nije bio Srbin, podmetnuli su mu Gorski vijenac i Ogledalo srpsko. On je ustvari bio za NATO i evroatalnske integracije, hehehee i bio je za to da Kosovo bude nezavisna država, a ne "srpska kolijevka" i za crnogorski jezik, heheeee, i bio je da vojštimo na dubrovnik i da uvodimo sankcije Rusiji, heheeee. E, dje smo mi dospjeli. Tamo dje smo i zaslužili, samo brate, malo prebrzo.
On ga nije

22. 12. 2017 - 19:14

vojštio više no li moja pokojna baba, jer je za to bio nesposoban. Kad bi se god dohvatio oružja platili bi ga Crnogorci. Bog mu je dao dar za pisanje i ništa više.
Alx

22. 12. 2017 - 18:17

E BRAVO!!!!!
Dvije stvari su uvijek tacne

22. 12. 2017 - 18:43

Da jedan Arapin optuzi Izrael da je Izrael prouzrokovao najevcu stetu za klimu zemlje, ta suluda ideja bi dobila isto glasava u gen. skupstini UN-u kao i ova glupost oko Jerusalima. Pogledajete istoriju glasanja, sve prolazi kada je Izrael meta! Druga ideja je ova: Ako ima neki cak i samo iznad prosjecni Crnogorac, Velje Srbi ga odmah proglase Srbinom a vec da ne pricamo o SLOVENSKOM VELIKANU besmrtnom vladici Radu Petrovicu! Ovo vazi i za Velje Srbsko prisvajanje najboljih kcerki i sinova iz okolnih naroda-- sve su to "srbi". I sto je nevjerovatno za normalnog covjeka, je da se onda Velje Srbalji histericno GICAJU sto NIKO ama bas niko nece sa njima i sto ih niko ne voli. Really?!
Djordje

22. 12. 2017 - 19:51

Dobar si coce. Sad je Vladika slovenski. Kaki ste vi ljudi ka i ovaj vam novi "vladar " Milo. Prevrtljivi nevjerovatno kad , a zar ovaj naslov ne kazuje da je Njegos Milogorski? Zlo zla ste.
Evo jos jedan freski primjer

22. 12. 2017 - 22:00

Velje Srbalja i njihovog gicanja! Ti dobro razumijes sto sam ja napisao ali po Velje Srbaljskom obicaju opet vuces na petu stranu iz izvrces. Nikakv drugi komentar nije potreban.
Boro

22. 12. 2017 - 19:01

Koliko zuci u ovoga Novaka,kukala mu majka kako mu nije dobro... Nuklearni otpad u Podgorici jadogorci,a vi jeli Njegos putovao u Srbiju ili ne. Njegos je bio Italijan,boravio je tamo prema tome sve je jasno. U pravu je Novak. O kukalo italijanstvo ugaseno...
Djordje

22. 12. 2017 - 19:52

Boro majstore
Novace, britka sabljo!

22. 12. 2017 - 20:02

Moram da priznam jednu stvar: Kada vidim da je Novak napisao clanak ja idem na komentare JER on uvijek tako dobro istinom i faktima(to mrze kao Djavo krst!) iznervira Velje Srbalje da refleksivno ZAPJENE kad mu vide clanak ili sliku. Hehehehe Ja uzivam u njihovom pateticnom gicanju i mentalnoj gimnastici koju praktikuju da bi skrenuli temu na nesto sasvim trece, uz psovke, ad hominem napade i onaj bas "oridjinal" kulturni Velje Srbski nacin rasprave ili debate.
Da,da,

23. 12. 2017 - 00:31

Misliš ovako nas iznervira, izvodeći zaključak da Njegoš nije Srbin, jer nikad nije bio u Srbiji, heheeee. Da, da. Razarajuće činjenice i vladanje logikom. Slažem se, hehheeee. Da ja vama rasrbicama dam jedan savjet. Jedini način da rasrbite Njegoša je da otkupite i sakupite sve od Njegoša, ikad i idje objavljeno i to spalite. Sve drugo je kao i ovaj Adžićev tekst - Sizifov posao.
ff

22. 12. 2017 - 20:57

Koje kođ da je bio nacije Njegos nebi bio za nestanak Crne Gore ka sto ovi srbi i veljesrbi vjekovima sanjaju isto ka sultan u Stambolu Crnu Goru ne mogu osvojit ma nikako da je sasvim moja
Borou

22. 12. 2017 - 21:28

Dje zivis ti te tako pricas? "Kad gođ" ahahaha...mora da si svu sumu posjekao
zaratustra

23. 12. 2017 - 04:19

Zivim đe najvise ima pascadi na dorćolu
+

22. 12. 2017 - 22:08

Uvijek je za CG najveca opasnost bila od zla domacega. Ovo je gotovo kao pravilo za svaku drzavu, pa tako i za Crnu Goru.
Zoran beograd

22. 12. 2017 - 22:35

Novak adzic je crnogorski istoričar posebnog kova.
Heisenberg

22. 12. 2017 - 23:24

Oce li neko burek sa sirom? Najljepsi je u "Sonju", pa neka je sanitarna zatvara svake pet dana vala!
Heisenberg

22. 12. 2017 - 23:24

Oce li neko burek sa sirom? Najljepsi je u "Sonju", pa neka je sanitarna zatvara svake pet dana vala!
danilo s.

23. 12. 2017 - 08:34

“Mi smo Srbi narod najnesrećni: svaki Srbin koji se prevjeri — prosto vjeru što zagrli drugu, no mu prosto ne bilo pred bogom što ocrni obraz pred svijetom, te se zvati Srbinom ne hoće. Ovo ti je Srbe iskobilo, robovima tuđim učinilo” (Lažni car Šćepan Mali). Njegos ovdje pjeva o “srpskoj vjeri”? Svaki Srbin (pravoslavac) koji se "prevjeri". Da dodamo jos jedan stih iz istog djela: "Sveta srpska zemlja Palestina". Posto Palestina nikada nije bila srpska, jedini logican odgovor je da je Palestina "Sveta zemlja" samo za "'srpsku vjeru/crkvu"! Ne, ni za naciju, ni za drzavu. Time je Njegos potvrdio da – po njemu -“srpstvo” nije nista drugo do pravoslavlje. U istom djelu: Njegos kaze: "Knjaz Dolgorukov: Okolo vas "Srbah" mnogo ima da vam, niko drugi ne pomogne s njima cuda uradit mozete, - odvazda su "Srbi" narod hrabri! Teodosija Mrkojevic: Istina je da "su" (Srbi) narod hrabri, da su bili. Ali dje su sada? ." (Njegos, Scepan Mali). Zar bi jedan "Srbin" tako govorio o Srbima?
L Dabany...

24. 12. 2017 - 10:09

...asli ti se više ne gadi od onoga groba Njegoševa na Lovćenu? Kad mi odpozdravi na ovaj Portal-tema bješe "Tvrtko tvrdi pazar"(autora M.Radojičića)...? E da nije tebe,pa ondarake danila s...e i sličnije-nebi se u našoj Crnoj Gori ni znalo za "crnogorce-poput vas.."? Plači voljena zemljo-ko te sve "brani"....kukalati majka-daleko ti bilo moja Crna Goro-Petrovića Njegoša...?
Улични ходач

24. 12. 2017 - 20:54

... а онда је мрмот завио чололадицу...
Ld

25. 12. 2017 - 08:43

Pustite Njegosa da odmara sad nije ni bitno, sad je da su Srbi najveći neprijatelji Crnoj Gori Srbi ma gde bili u svetu. Sada svi uzimamo u plodovima naseg rada i pameti.
RODOM CRNOGORAC

26. 12. 2017 - 12:16

Ah ... koliko vas je dezurnih ametera u istoriografiji il´ dopalo se il´ ne dopalo svima onima, a pogotovo sinekuristima i oportunistima, samoproglasenim "strucnjacima" za sve i svasta, a koji su sebi dali pravo da komentarisu i petljaju se u ono za sto nijesu kvalifikovani, odnosno, nijesu mjerodavni. Makar kad je u pitanju istorijski Njegos. Il´, pak, proucavanje Njegosa sa stanovista istorijske nauke. Nije vladika Rade Tomov bildbord il´ parola, vec je on daleko vise od toga !!!
Novi komentar