Glavni grad

U novoj godini novi socijalni servisi

Glavni grad će nastaviti da vodi odgovornu politiku u oblasti socijalne i dječje zaštite otvaranjem novih servisa, najavio je gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović prilikom obilježavanja godine dana rada Centra za podršku djeci i porodici u okviru kojeg su podijeljeni novogodišnji paketići korisnicima Centra, a kojoj su prisustvovali i zamjenik gradonačelnika Boris Mugoša,  Rajka Cica Perović, direktorica Centra za prava djeteta Crne Gore kao i  Jelena Glušćević, program menadžer.
Objavljeno: 27. 12. 2017 - 15:53 Promjenite veličinu teksta: A A A

Gradonačelnik Stijepović je podsjetio da je za nama je već jedna godina uspješnog funkcionisanja ovog servisa, i da su rezultati odlični. “Centar za podršku djeci i porodici otvoren je 20. decembra prošle godine i do sada je programima podrške obuhvatio oko 100 djece. Programom podrške jačanja roditeljskih kompetencija obuhvaćeno je  52  roditelja.

Glavni grad je za potrebe ovog Centra ustupio prostor od 168 kvadrata na korišćenje i preko Agencije za izgradnju pomogao adaptaciju poslovnog prostora, uz naše međunarodne partnere koji su takođe finansijski podržali ovaj projekat.

“Svrha Centra za podršku djeci i porodici je obezbjeđivanje kvalitetnije podrške djeci i njihovim porodicama u stvaranju stimulativnog ambijenta za nesmetan rast i razvoj djeteta. Ovakav vid podrške je kvalitetan odgovor lokalne zajednice na ono što su potrebe njenih građana”, naglasio je gradonačelnik Stijepović.

Servis Centar za podršku djeci i porodici predstavlja sigurno mjesto za djecu, gdje se stručno i pravovremeno pruža podrška djeci starosne dobi od 5-18 godina, bez obzira na pol, etničku, rasnu, socijalnu ili bilo koju drugu pripadnost, kao i djeci Romima koja nijesu obuhvaćena ovim  vidovima programske podrške od strane drugih socijalnih partnera.  Pored navedenih usluga Centar za podršku djeci i porodici pruža i uslugu besplatnih užina za svoje korisnike.

“Ovaj servis je nastavak izuzetno kvalitetene saradnje sa NVO Centar za prava djeteta, sa kojom u partnerstvu duži niz godina realizujemo i projekte Lokalnog dječjeg parlamenta, podrške klubu hranitelja i djece iz hraniteljskih porodica i  stanovanja uz podršku. Takođe, želio bih da istaknem da smo stvorili sve neophodne pretpostavke da se već početkom naredne godine uspostavi i peti socijalni servis – personalni asistent za lica sa invaliditetom. Sve to samo je još jedan dokaz da ova gradska uprava vodi izuzetno odgovornu socijalnu politiku, kao i da je Glavni grad u dosadašnjem toku mandata izdvojio preko sedam miliona eura samo za tekuće aktivnosti iz oblasti socijalno i dječje zaštite” istakao je gradonačelnik Podgorice.

On je poručio da je to je, pored uvođenja novih socijalnih servisa, podrazumijevalo i poboljšanje čitavog seta postojećih servisa kao što su Narodna kuhinja, Pomoć i njega u kući starim licima gdje smo povećali broj korisnika za 30 odsto, besplatno ljetovanje i zimovanje na Veruši za oko 350 mališana godišnje iz porodica sa lošijim materijalnim stanjem, poklon paketići za novorođenčad, besplatni udžbenici za sve prvake uz novčana pomoć za nabavku školskog pripbora za djecu iz socijalno ugroženih porodica, stanovanje uz podršku za štićenike po odlasku iz Doma mladost u Bijeloj i druge.

“Glavni grad vodi odgovornu socijalnu politiku u svim segmetnima. Podsjetiću da smo voe godine opredijelili 30 stanova za lica u stanju socijalne potrebe, 171 stambene jedinice za najugroženije stanovnika sa Konika, podržali smo rješavanje stambenih potrebe za 288 porodica penzionera, osnovali dva dnevna centra za penzionere i mnoge druge. Nedavno smo postavili i kamen temeljac za Dom starih na Starom aerodromu, što je, po ocjeni mogi, najveći socijalni projekat u Crnoj Gori.  Nastavićemo u tom pravcu, kao što sam već naveo, u pripremi su i novi socijalni servisi za koje smo predvidjeli sredstva budžetom Glavnog grada, kako bi dodatno doprinijeli kvalitetnijem životu svih Podgoričana” naveo je gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović.

Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) je finansijski podržala adaptaciju prostora kroz građevinske radove,  a kancelarija Save the Children International  je podržala adaptaciju prostora u dijelu preostalih radova, opremanje prostora i projekat Centra za prava djeteta Crne Gore koji se tiče uspostavljanja nove usluge Dnevnog centra (boravka).

Sa korisnicima usluga radi stručni tim: dva psihologa, socijalni radnik, učiteljica i medijator u zajednici.

Stručni tim centra pruža podršku djetetu i njegovoj porodici kroz psiho-socijalne (individualna i grupna savjetovanja) usluge, zatim socijalno edukativne radionice sa djecom i roditeljima na različite teme I rad sa djecom kroz psiho-socijalne radionice, koje podrazumijevaju nenasilno rješavanje koflikata; razbijanje predrasuda i stereotipa; razvijanje socijalnih vještina; razvijanje komunikacijskih vještina; stvaranje pozitivne slike o sebi; usvajanje adekvatnih životnih vrijednosti; razvijanje povjerenja i odgovornosti; poštovanje i prihvatanje drugog i drugačijeg; jačanje koncentracije; razvijanje kritičkog mišljenja i kreativnosti; građenje poštovanja i empatije.

Edukativne radionice podrazumijeva grupno učenje sa učiteljicom, individualno učenje sa učiteljicom, podrška u izradi domaćih zadataka, priprema za upis u školu.

Rad sa roditeljima se odnosi na ulogu porodice u razvoju djeteta, odgovorno roditeljstvo, njegovanje odnosa povjerenja, razumijevanja i poštovanja dječijeg mišljenja, značaj emocionalne veze između roditelja i djeteta, ulogu škole u razvoju djetet, savremene medije i uticaj na razvoj djeteta, vaspitne stilovi, organizaciju porodičnog života, doprinos organizaciji slobodnog vremena djeteta, razumijevanje razlika između želja i potreba djeteta, razvijanje svijesti o prioritetima potreba porodice, osnaživanje roditelja za aktivno traženje posla, osvješćivanje roditelja u prepoznavanju različitih oblika nasilja i refleksije negativnih posljedica po razvoj djeteta, prevazilaženje adolscentskih kriza….

Program podrške porodici predstavlja psihosocijalnu podrška djeci i porodici koja podrazumijeva uključivanje osoba iz šire porodice, neposrednog okruženja i profesionalaca različitih struka od značaja za rast i razvoj djeteta.

Kreativne radionice se odnose na učenje kroz igru, ABECEDA prirode, bonton, glumačku radionicu, pričaonicu, muzičke i plesne radionice…

Pored navedenih usluga Centar za podršku djeci i porodici pruža i uslugu besplatnih užina za svoje korisnike.

Komentari: 0

Novi komentar