A za prvake 125.000

Glavni grad za novorođenčad opredijelio 100.000 eura

U segmentu socijalne i dječje zaštite Glavnog grada, samo za tekuće aktivnosti u ovogodišnjem budžetu je izdvojeno oko 2,5 miliona eura. Od toga 1,2 miliona je transferisano Javnim ustanovama, a ostatak je budžetiran za realizaciju brojnih aktivnosti resornog sekretarijata.
Objavljeno: 28. 12. 2017 - 11:26 Promjenite veličinu teksta: A A A

Za paketiće za novorođenčad Glavni grad je Budžetom za 2018. godinu opredijelio 100.000 eura, dok je za nabavku udžbenika za prvake kao i školskog pribora za djecu iz porodica korisnika MOP-a predviđeno 125.000 eura.

Takođe je ove godine kao budžetska stavka definisano 30.000 eura za participaciju u obezbjeđivanju užine za djecu iz tih porodica. Kada je u pitanju besplatni odmor i rekreacija djece osnovno-školskog uzrasta iz porodica sa lošim materijalnim  stanjem na Veruši, ove godine je opredijeljeno 35.000 eura.

Za novi socijalni servis-personalni asistent, predviđeno je 25.000 eura.

Servisom Pomoć i njega u kući smo za 30% obuhvatili više korisnika, i ovu uslugu prima blizu 120 starih lica. Za ovaj projekat je izdvojeno 100 hiljada eura.

Za Narodnu kuhinju je opredijeljeno 550.000,00  a za stanovanje uz podršku 5.000 eura. Još jedan od novih socijalnih servisa Glavnog grada je obuhvaćen ovogodišnjim Budžetom, Prihvatilište za beskućnike, I to u visini od 20.000 eura.

Takođe, Glavni grad svake godine izdvaja određeni procenat iz budžeta za Crveni krst, ove godine je predviđeno 72.000 eura.

Komentari: 0

Novi komentar