Glavni grad

Ove godine početak izgradnje objekata tržnica u Tuzima i Maslinama

Suštinu poslovne poltike Tržnica i pijaca i u 2018. godini činiće unapređenje osnovne djelatnosti kroz podizanje kvaliteta pijačnih usluga izgradnjom novih pijačnih objekata, adaptacijom postojećih objekata i pijačne infrastrukture, navodi se u Programu rada za 2018. godinu ovog Društva.
Objavljeno: 05. 01. 2018 - 14:48 Promjenite veličinu teksta: A A A

U toku 2018. godine planira se izgradnja objekta – tržnice sa trgovačko-zanatskim centrom na području opštine u sastavu Glavnog grada – Tuzi. Realizacija projekta se planira putem javno-privatnog partnerstva, pri čemu Glavni grad ulaže zemljište i vrijednost naknade za komunalno opremanje.

Na području DUP „Prvoborac“ određena je lokacija za izgradnju objekta pijace – tržnice, sa svim pratećim sadržajima. Imenovana je Komisija za poziv na otvoreno nadmetanje za prikupljanje ponuda za zajedničko ulaganje.

Imajući u vidu da je Društvo 2016. godine dobilo sertifikate za MEST EN ISO 9001:2008 standard i HACCAP (Codex Alimentarius CAC/RCP 1 – 1969) standard, u toku 2018. godine nastaviće se sa aktivnostima na implementaciji pomenutih standarda, u cilju poboljšanja kvaliteta usluga, istaknuto je pomenutim Programom.

Komentari: 0

Novi komentar