Novi direktorat u Ministarstvu ekonomije

Centralizacija direktne saradnje sa privredom

U cilju podrške razvoju malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, Ministarstvo ekonomije je u procesu formiranja novog odsjeka pod nazivom Direktorat za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima, koji će omogućiti privrednim subjektima da na jednom mjestu dobiju informacije i inpute o svim programima podsticanja razvoja biznisa, mogućnostima za unapređenje poslovanja i uvezivanje sa drugim resornim institucijama na državnom i lokalnom nivou.
Objavljeno: 07. 01. 2018 - 15:06 Promjenite veličinu teksta: A A A

Pomenuti direktorat je već počeo da funkcioniše, a njegovo formalno osnivanje će biti zavšeno usvajanjem nove sistematizacije u Ministarstvu ekonomije tokom ovog mjeseca.

Generalni direktor Radosav Babić kaže u razgovoru za Portal Analitika da je Ministarstvo ekonomije pristupilo internoj reorganizaciji poslovne strukture u cilju osnivanja  jedinstvenog one-stop shopa za mala i srednja preduzeća i preduzetnike.

„Novi Direktorat za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima biće usmjeren na pružanje usluga malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, a u nadležnosti direktorata će biti i aktivnosti usmjerene na praćenje trendova privrednog razvoja, unapređenje konkurentnosti poslovnog ambijenta, koordinaciju programima podsticanja razvoja biznisa koji su u nadležnosti Ministarstva ekonomije i saradnju sa drugim resornim institucijama, uključujući i Investiciono-razvojni fond (IRF)“, kazao je Babić.

Pored toga, kako je dodao, Direktorat će sprovoditi i aktivnosti vezane za za IPA fondove, kreiranje i upravljanje investicionim politikama i pružanje podrške domaćim i stranim investitorima.

On je pojasnio da novi direktoratima pet direkcija, i to: Direkcija za investicije i unapređenje poslovnog ambijenta, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Direkcija za međunarodnu saradnju, Direkcija za saradnju sa biznis zajednicom, kao i Direkcija za programiranje i implementaciju projekata finansiranih iz EU fondova (PIU).

„Konkretno, aktivnosti Direkcije za razvoj malih i srednih preduzeća u okviru novog direktorata predstavljaće sinergiju pojedinačnih aktivnosti usmjerenih na jačanje privrede, a za koje su do sada bili nadležni Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća kao organ u sastavu Ministarstva, Direktorat za transformaciju i investicije, Direktorat za razvoj i Direktorat za industriju i preduzetništvo“, kazao je Babić.

To znači, kako dodaje, da se dio nadležnosti Ministarstva koje su do sada bile raspoređene u četiri sektora spajaju u jedan, odnosno sistem zadužen sa direktnu saradnju sa privredom postaje centralizovan.

„Na ovaj način Ministarstvo ekonomije preuzima centralnu ulogu u praćenju preduzetništva i vrši koordinaciju svih ostalih subjekata i institucija. Tako će preduzetnici imati jednu adresu kojoj se mogu obratiti za sve informacije, savjete i pomoć“, kazao je Babić.

On je podsjetio da je Ministarstvo ekonomije budžetom za ovu godinu predvidjelo finansijska sredstva u iznosu od dva miliona eura kao pomoć i podršku privredi, pola miliona više nego u 2017.

„Budžeti svakog od osam programa podrške su uvećani od 50% do 100%, upravo zbog velikog interesovanja privrednika u 2017. godini, čemu je u značajnoj mjeri doprinio Biznis karavan. Osim toga, u ovoj godini, zajedno sa UNDP-jem i PKCG, pokrenućemo novi projekat Promocija domaćih proizvoda i usluga u funkciji izgradnje nacionalnog brenda, koji ima ideju da se u najvećim trgovinskim lancima u Crnoj Gori obezbijedi posebna pozicija gdje će svi crnogorski proizvodi biti pozicionirani na jednom mjestu i obilježeni oznakom nacionalnog brenda“, rekao je Babić.

Tako će, kako je pojasnio, domaći proizvodi ne samo biti dostupniji potrošačima, već će uticati i na njihovu svijest da treba potencirati trgovinu domaćih proizvoda u smislu jačanja domaće proizvodnje.

„Podrška domaćim proizvođačima od strane Ministarstva ekonomije neće izostati ni u ovoj godini, već će biti dodatno ojačana. Zato pozivamo privrednike da uzmu aktivno učešće u programima podrške razvoju biznisa, ali i da se više interesuju za rad državnih institucija, jer postoje brojne prilike i šanse koje, nažalost, često ostaju neiskorišćene usljed inertnosti privrednog sektora“, zaključio je Babić.

Komentari: 0

Novi komentar