Direktor Poreske uprave

Mugoša: „Namakli“ još 56 miliona eura doprinosa i PDV

Poreski inspektori su za 11 mjeseci prošle godine izvršili 2.220 paket kontrola i utvrdili korekcije u iznosu od preko 56 miliona eura, u najvećem dijelu po osnovu poreza i doprinosa na zarade i PDV, kazao je u intervjuu Pobjedi direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša. 
Objavljeno: 09. 01. 2018 - 07:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

- Naravno, svi poreski obveznici imaju pravo žalbe na rješenje poreskog inspektora, odnosno da se u drugostepenom postupku utvrdi osnovanost obračuna dodatnih poreskih obaveza. Takođe, zaključno sa novembrom prošle godine izvršili smo preko 15.000 provjera regularnosti poslovanja poreskih obveznika i izdali prekršajne naloge u ukupnoj novčanoj vrijednosti od skoro dva miliona eura. Inspekcijski nadzor poreskih obveznika vršimo na osnovu godišnjeg plana kontrola i različitih drugih faktora koji se ne mogu unaprijed planirati, kao što su koordinisane akcije sa drugim organima, analiza dostavljenih prijava i finansijskih iskaza, ali i operativna saznanja i inicijative građana i drugih zainteresovanih. Osnovi za kontrolu su različiti – od redovne kontrole kojom se analizira sveobuhvatno poslovanje obveznika, preko provjere osnovanosti poreskog kredita i zahtjeva za povraćaj, do terenskih brzinskih provjera kojima se prati regularnost poslovanja u dijelu evidentiranja prometa preko poreskih registar kasa, zapošljavanja radnika , uplate dnevnih pazara i poštovanja pravila blagajničkog maksimuma - kaže Mugoša.

POBJEDA: Koliko je učinjeno u prošloj godini, a koliko u ovoj namjeravate da naplatite poreskog duga?

MUGOŠA: Do 20. decembra 2017. naplaćeno je 22.626.367 eura poreskog duga, pri čemu je 14.907.325 eura naplaćeno po osnovu jednokratne uplate, a 7.719.042 eura po osnovu mjesečnih rata. Posmatrajući plan otplate poreskog duga kod poreskih obveznika koji su u reprogramu, i kod kojih su rješenja još na snazi, tokom 12 mjeseci 2018. dospjeće za naplatu poreski dug u iznosu od oko 24 miliona eura. Poreska uprava će ulagati maksimalne napore da taj iznos u najvećoj mogućoj mjeri i naplati. Svakako da treba imati u vidu da će naplata planiranog iznosa zavisiti od dinamike izmirivanja obaveza poreskih obveznika. Ne može se predvidjeti koliko će poreskih obveznika nastaviti da poštuje rješenja o reprogramu, a koliko će zbog neizmirivanja obaveza biti ukinuta.

POBJEDA: Kako ste zadovoljni poštovanjem obaveza iz reprograma?

MUGOŠA: Kod određenog broja poreskih obveznika primijećeno je manje ili veće kašnjenje u izmirivanju dospjelih mjesečnih rata. Imajući u vidu da zakon predviđa da će se rješenje o reprogramu ukinuti, između ostalog, u slučaju da poreski obveznik ne uplati tri mjesečne rate, u Poreskoj „Namakli“ još 56 miliona eura doprinosa i PDV upravi svakodnevno se analizira uplata za svakog poreskog obveznika. Tako će se i kod obveznika koji kasne, u skladu sa odredbama zakona, u narednom periodu ukidati rješenja o reprogramu.

POBJEDA: Koje od srednjih i većih firmi ne poštuju reprogram, koliki je ukupni njihov dug i na koji način će Poreska uprava reagovati?

MUGOŠA: Ono što nam je bilo izuzetno bitno pri sprovođenju Javnog poziva Ministarstva fina nsija za reprogram poreskog potraživanja bilo je upravo to što su se za izmirenje poreskog duga prijavili brojni veliki duž- nici, koji se nalaze na našim crnim listama i od kojih je do sada bilo jako teško naplatiti poreski dug. Tako su za reprogram aplicirala 103 najveća poreska dužnika, sa iznosom duga od gotovo 104 miliona eura. Zahtjevi nekih od njih, kao što je Montenegro erlajnz, odbijeni su zbog neispunjavanja kriterijuma propisanih zakonom, a kod nekih su rješenja o repro gramu ukinuta zbog neizmirenja jednokratne uplate u predviđenom roku. Tako je do sada ukinuto oko 600 rješenja o reprogramu duga pravnih lica, a među njima su najveći dužnici - Montenegro sekjuriti servis Podgorica , Vorkfajnder Podgorica, Komerc Keka Bar, Put Bar, Merkur Budva, Dekor Rožaje, Eko Meduza Bijelo Polje, Hidromont Merkur Budva i „Radenko“ Podgorica.

POBJEDA: Od početka reprograma do sada koliko je pokrenuto stečajeva i prinudnih naplata?

MUGOŠA: Poreska uprava je do sada podnijela prijedloge za pokretanje stečajnog postupka za četiri poreska obveznika kojima je izbog neizmirenja jednokratne uplate donijeto rješenje o ukidanju rješenja o reprogramu. Poreska uprava preduzima mjere prinudne naplate prema svim poreskim obveznicima kojima su rješenja o reprogramu ukinuta, od kojih su većina pravna lica. Prijedlozi za pokretanje stečajanog postupka podnijeće se Privrednom sudu za sve one kod kojih mjere prinudne naplate ne dovedu do naplate potraživanja u skladu sa zakonskim preduslovima (propisanim Zakonom o stečaju i Zakonom o poreskoj administraciji), pri čemu se najprije kod poreskog obveznika vrši analiza posjedovanja imovine, od koje zavisi i svrsishodnost iniciranja stečaja za eventualnu naplatu poreskog duga kroz njega.

Komentari: 5

zalud

09. 01. 2018 - 08:13

Kolko narod namakne ttri put vise vi odmaknete .
Dušan

09. 01. 2018 - 08:35

Što ne kažeš kome si vratio blizu milion eura pdv kredita u roku od 8 (osam) dana? A rok je 60.
Mikan

09. 01. 2018 - 13:27

Zna se i to. Hvalio se po barskim kafanama. A kada dođe do nezavisnih medija, pući će bruka.
Mila K

09. 01. 2018 - 09:13

Steta sto je ovaj intervju skoro pa suprotan nedavnom u Vijestima iako su pitanja skoro pa prepisana. I porezi i doprinosi se ne "namicu" posto taj rjecnik sa ulice (to nije izraz ni za kafanu) nije dostojan vaznog posla konstatovanja da je odradjen zakonit posao od strane privrednika i gradjana u zemlji. Ni ovaj direktor PU ne zeli da izgovori ono sto mu je zadatak "hvala poreskim obveznicima", posto su oni ti koji ispunjavaju svoju zakonsku obavezu dobrovoljnog prijavaljivanja poreskih prinadleznosti i njihovog placanja. Tako se radi u Danskoj, ako se vec podijelilo sa javnoscu da su nas iz Svjetkse banke konacno udaljili od Filipina i mozda priblizili komparativnim sistemima iz kojih ponesto mozemo nauciti na pravilan nacin,
'Ambra Declich.'

09. 01. 2018 - 12:43

"Komunistička komponenta u Crnoj Gori predstavlja sivu oblast koja je i dalje veoma jaka u mentalitetu, politici i reformama.Ona se miješa sa jakom kapitalističkom tendencijom, tako da je rezultat jedna vrsta komunističko-kapitalnog sistema.Ukoliko uporedimo stanje imovinskih prava, između Crne Gore i zapada postoji velika razlika, iako je i Crna Gora inspirisana i bazirana na zapadnim principima.“ Ambra Declich.
Novi komentar