U Ulcinju

Održan prvi kamp za golmane u Crnoj Gori

U Ulcinju se danas završava prvi specijalizovani Kamp za golmane „Golden Glove 2018“. 
Objavljeno: 13. 01. 2018 - 11:27 Promjenite veličinu teksta: A A A

Prethodnih sedam dana 15 mladih golmana , uzrasta od 9 do 17 godina bili su u prilici da uče uz poznate crnogorske golmanske stručnjake – Božidara Vuksanovića , koji jetre­ner gol­ma­na u Bu­duć­no­sti i mla­doj re­pre­zen­ta­ci­ji U21 Cr­ne Go­re i in­struk­tor ško­le za tre­ne­re za gol­ma­ne pri Fudbalskom savezu, zatim Miloša Krstajića , trenera golmana FK “Iskra”, I vlasnik Akademije golmana, koja je iznjedrila nekoliko poznatih golmana , kao i Ni­ko­la Mar­če­lja, trener u FK “Kom” I reprezentaciji U17.

-Ovo je prvi kamp ove vrste u Crnoj Gori. Odaziv je bio više nego što smo očekivali. Prijavilo se više od 20 golmana, ali smo se odlučili da ih na kampu bude samo 15 da bi rad sa njima bio što kvalitetniji.  Sa mladim golmanima radila su tri trenera. Vodili smo računa da sve bude kako treba , da na taj način stvorimo osnovu za organizovanje i sledećeg kampa. Nadam se da će ovaj kamp postati tradicionalan - kaže Božidar Vuksanović .

Vidimo da su djeca zadovoljna, a imali su i od koga da nauče, jer su sa njima radile tri generacije trenera. Polaznici su bili u prilici da uče različte tehnike, i nastojali smo da im bude i edukativno bogato ali i zanimljivo na ovim treninzima – kaže Vuksanović.

Polaznici kampa trenirali su na terenima Akademije Ulcinj , a smještaj im je obezbijeđen u hotelu „Monte Viena“. Za sve polaznike je bila obezbijeđena oprema.

 

Na sreću nijesmo imali problema sa povredama ili bolestima, tako da je ovih sedam dana proteklo u izuzetno dobroj atmosferi.

Sumirajući utiske sa kampa Vuksanović naglaša da je Crna Gora poznata po talentovanim igračima i golmanima, ali da se već duže vrijeme rad sa golmanima zapostavlja.

-Rad sa golmanima je odavno u Crnoj Gori zapostavljen. Vodi se samo računa o prvom timu, dok se sa mlađim kategorijama vrlo malo radilo. Nadam se da će se to u narednom periodu promijeniti, jer kluboviu već počinju da angažuju po jednog ili dvojicu trenera za mlađe selekcije – kaže Vuksanović.

Polaznici prvog kampa za golmane u Crnoj Gori su : La­zar Bal­tić, Ni­ko­la Ive­zić, Mar­jan Vu­ljaj, Va­si­li­je Pe­ru­ni­čić, Ste­fan Ne­ne­zić, Ma­ti­ja La­ko­vić, Ma­ti­ja Vo­ji­no­vić, Pe­tar Pe­tro­vić, Le­ka Fi­li­paj, Mi­ha­i­lo Sto­ja­no­vić, Alek­sej Je­len­ko­vić, Ta­i­ge Mi­u­ra, Da­ni­lo Mi­la­to­vić, La­zar Pe­jo­vić i Se­ki­gu­či Ken­ta. Kamp se može okarakterisati I kao međunarodnui jer među njima su i dva japanca, golman iz Prištine I golman iz Novog Pazara. Za sve polaznike kampa obezbijeđeni su pokloni.

Komentari: 0

Novi komentar