Apel Montenegro biznis alijanse

Ubrzati aktivnosti na eliminisanju poslovnih barijera

I pored pozitivnog trenda kada je eliminisanje biznis barijera u pitanju, u MBA smatraju da ima još dosta prostora za unapređenje poslovnog ambijenta, kako na lokalnom, tako i na državnom nivou. Konačno, to je proces koji traži kontinuirane aktivnosti, jer ma koliko biznis barijera bilo uklonjeno, uvijek ima onih koje opstaju ili onih koje se tek javljaju. Dakle, svi relevantni subjekti moraju pažljivo pratiti stanje u ovoj oblasti, kako bi svojim aktivnostima uticali na stvaranje što kvalitetnijih uslova za razvoj biznisa u Crnoj Gori.
Objavljeno: 15. 01. 2018 - 12:41 Promjenite veličinu teksta: A A A

Inače, najčešće reakcije privrednika se odnose na dalje unapređenje zakonske regulative i relaksaciju privatnog sektora od svih nepotrebnih ograničenja koja stoje na putu razvoja biznisa.  Takođe ukazuju na neophodnost efikasnijeg rada administracije na svim nivoima. Smatraju da je neophodno jačanje stručnog kapaciteta, naročito na lokalnom nivou. Nedostatak adekvatne ponude radne snage navode kao problem koji otežava njihovo poslovanje. Takođe, smatraju da je siva ekonomija problem kome treba posvetiti posebnu pažnju. Privrednici ukazuju na neophodnost smanjenja ili eliminisanja određenih dažbina koje se odnose na komunalne usluge, razne takse i slično.

Sve ovo obavezuje, ne samo javni sektor, nego i poslovne asocijacije koje predstavljaju privatni sektor, da intenziviraju svoje aktivnosti u cilju stvaranja što podsticajnijeg poslovnog ambijenta kako na državnom, tako i na lokalnom nivou.  U tom smislu je neophodno ne samo nastaviti, nego ojačati i osnažiti saradnju privatnog i javnog sektora što bi bez sumnje imalo pozitivan efekat na ostvarenje zacrtanih ciljeva.

MBA će, ističu, i u godini koja je pred nama nastaviti svoje aktivnosti u tom pravcu, svjesna da nam samo razvijeni biznis može obezbijediti ekonomski i svaki drugi prosperitet.  

Komentari: 0

Novi komentar