ŽUGIĆ SA AMBASADORIMA EU

Unapređenjem regulative do zdravijeg sistema

Unapređenje regulatornog okvira doprinijeće očuvanju zdravlja bankarskog sistema, ali i efikasnijem sprovođenju fiskalne konsolidacije, ocijenio je guverner Centralne banke Crne Gore (CBCG), Radoje Žugić.
Objavljeno: 16. 01. 2018 - 18:47 Promjenite veličinu teksta: A A A

On je danas, na poziv šefa Delegacije Evropske unije (EU) u Podgorici Aiva Orava, učestvovao na sastanku ambasadora zemalja članica EU u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz CBCG, Žugić je prezentovao ambasadorima najznačajnije makroekonomske podatke i upoznao ih sa stanjem u bankarskom sektoru.

„U prošloj godini, bankarski sektor su karakterisali pozitivni trendovi, pa je poslovanje banaka obilježio rast svih ključnih bilansnih pozicija - aktive, kredita i potraživanja, depozita i kapital“, istakao je Žugić.

Sa druge strane, kako je naveo, proteklu godinu karakterisao je dalji pad učešća loših u ukupnim kreditima (NPL) i kamatnih stopa.

Žugić je zaključio da visok nivo likvidnosti i solventnosti bankarskog sektora, uz navedene tendencije, doprinose njegovom nesmetanom funkcionisanju, a time i očuvanju i jačanju finansijske stabilnosti.

On je upoznao ambasadore i sa intenzivnim aktivnostima koje CBCG provodi u pravcu snaženja regulatornog okvira, čiji je cilj usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa direktivama EU, uvođenje najbolje bankarske prakse i snaženje supervizorske funkcije.

„Unapređenje regulatornog okvira doprinijeće očuvanju zdravlja bankarskog sistema, ali i efikasnijem sprovođenju fiskalne konsolidacije, koju CBCG podržava i ocijenjuje neophodnom“, istakao je Žugić.

Kako su kazali iz CBCG, u drugom dijelu sastanka uslijedila su pitanja ambasadora i diskusija na teme koje su bile obuhvaćene guvernerovim izlaganjem.

„Ambasador Orav zahvalio se guverneru na održanoj prezentaciji i istakao da će Delegacija EU u Crnoj Gori nastaviti da prati rad i pruža podršku CBCG“, dodaje se u saopštenju.

Komentari: 1

Emina

01. 04. 2018 - 00:38

Aivo Orav i delegacija EU su finansirali MEHANIZAM, ciji je glavni protgonista .... i mahinacije dok je bio ministar finansija. i to je bila tema?
Novi komentar