Uručene državne nagrade Oktoih

Nosite ovaj biljeg časno kako bi se naša budućnost hvalila prošlošću

Žiri u sastavu Zoja Bojanić-Lalović, Marko Camaj, Mubera Kurpejović, Ljiljana Krivokapić i Mijailo Đurić, odlučio je da državnu nagradu Oktoih za 2017. godinu dobiju: Osnovna škola Aleksa Đilas u Mojkovcu, redovni profesor Ekonomskog fakulteta na UCG Božo Mihailović i profesorica matematike u gimnaziji Slobodan Škerović u Podgorici Snežana Delić. Nagrade je danas u Vili Gorica uručio resorni ministar Damir Šehović
Objavljeno: 17. 01. 2018 - 12:19 Promjenite veličinu teksta: A A A

Kako je kazala predsjednica žirija Zoja Bojanić Lalović, ova nagrada ustanovljena 1970 najprestižnija je nagrada u oblasti obrazovanja i tradicionalno se dodjeljuje za izuzetne rezultate ostvarene u vaspitno obrazovnom radu.

''Naša prva štampana knjiga Oktoih je velika težnja za prosviješćenošću. Simbol stremljenja duhovnim vrijendostima i neodoljiv dio naše istorije i naše kulture. Da bi smo uspješno savladali buduće izazove obavezni smo da se odgovorno odnosimo i prema našem nasljeđu. Tako je Oktoih i vizionarski odnos Đurđa Crnojevića prema knjizi i znanju svjedočanstvo jakih temelja našeg obrazovanja ali i potvrda da je znanje najbolji pokretač duhovnih vrijednosti našeg društva. Nagrada Oktoih treba da postakne ona dostignuća koja služe za ponos profesiji ali i cijelom društvu. Za ovo najviše priznanje u oblasti obrazovanja ove godine predloženo je 13 pojedinaca i 12 ustanova. Svjesni važnosti ovoga priznanja žiri je odgovorno analizirao pristigle predloge i cijenio da svi kandidati zavrjeđuju poštovanje za rad i doprinos razvoju crnogorskog obrazovanja'', kazala je Bojanić-Lalović.

dsc-0429

Ona je objasnila da je i pored teškog zadatka žiri odlučio da nagradu dodijeli profesoru dr Božu Mihajloviću, redovnom profesoru Ekonomskog fakulteta, magistrici Snežani Delić i OŠ Aleksa Đilas Bećo iz Mojkovca.

''Ime profesora Boža Mihajlovića prepoznatljivo je u široj akademskoj zajednici. Izuzetan predavač, metodolog ali i profesor sa posebnim pedagoškim manirima, kako ističu njegovi studenti. Bogato profesionalno iskustvo i njegov doprinos ekonomskoj nauci i praksi, profesora Mihajlovića preporučuju za ovu nagradu. Savremeni svijet se svakodnenvo suočava sa ubrzanim razvojem nauke što zahtijeva nova znanja vještine i sposobnosti koji se stiču i razvijaju kroz različite oblike i učenja. Profesor Mihajlović upravo posjeduje izuzetne vještine u pristupu mladim ljudima pa studenti ističu jednostavnost i razumljivost njegovih predavanja i posebno razumljiva objašnjenja složenih ekonomskih fenomena ali i primjenu praktičnih primjera za savladavanje pojedinih složenih naučnih i nastavnih oblasti'', kazala je između ostalog Bojanić-Lalović.

dsc-0450

Obrazovnom prosperitetu Crne Gore doprinosi profesionalan i predan rad nastavnika i što je najvažnije izuzetni rezultati njegovih učenika.

''Profesionalan odnos i uspješnost u pedagoškom radu magistrice Snežane Delić potvrđuje izuzetan uspjeh njenih učenika. Tako su njeni učenici osvajali najbolja mjesta na državnim i međunarodnim takmičenjima.  Svake godine njeni učenici osvajaju neka od prva tri mjesta na takmičenjima iz matematike a poebno treba izdvojiti osvojenih 100 od 100 bodova, učenika Ognjena Đukovića 2017. godine i pohvalu na 58. matematičkoj olimpijadi. Profesorica Delić je autor značajnog broja udžbenika matematike i zbirki za opštu Gimnaziju od 2007. do danas i na taj način je dala značajan doprinos samostalnoj crnogorskoj udžbeničkoj izdavačkoj djelatnosti. Divimo se svim nastavnicima koji se suoče sa izazovom obrazovanja mladih ljudi pogotovo u savremenom svijetu kada im treba više od znanja. To su oni nastavnici koji su se predali ideji podučavanja mladih i nije im važno samo preći propisano gradivo već prenijeti tako da ujedno oslikavaju važnost usvajanja vještina za buući život'', kazala je Bojanić-Lalović.

Kako je dalje objasnila njihovu odluku, JU OŠ Aleksa Đilas Bećo ozbiljna je vaspitno-obrazovna ustanova sa jasnom vizijom i načelom koje vodi kvalitetu.

''Ova nagrada treba da podstakne ona dostignuća koja služe za ponos. Zako kolektiv ove škole ide u pravcu usvajanja najboljih praksi i uspostavljanju visokih standarda. Dobra organizacija, spremnost nastavnika da nove paradigme uključe u svoj rad, preporuka su za nagradu ovoj školi. Podrška talentovanim učenicima, dobro organizovane vannastavne aktivnosti, saradnja sa lokalnom zajednicom i roditeljima ukazuju na otvorenost ove škole ali i usvajanje savremenog pristupa u organizaciji. Škola učestvuje u brojnim projektima a njeni učenici su se pokazali kao uspješni na mnogim takmičenjima. Visok profesionalizam, spremnost za saradnju, otvorenost za nove izazove donose ovoj školi nagradu kao podstica da tim putem nastavi'', istakla je Bojanić-Lalović.

dsc-0445

Ministar prosvjete Damir Šehović kazao je da se malo koji narod može pohvaliti da je prije više od 500 godina ima o i državu i štampariju i knjigu kakva je Oktoih.

''Duh naše slavne istorije, kulture i identiteta živi kroz najveću državnu nagradu iz oblasti obrazovanja čija dodjela nam ne dozvoljava da zaboravimo da je upravo u našoj, maloj Crnoj Gori štampana prva južnoslovenska ćirilična knjiga. Sa štamparskim slovima izuzetne ljepote, iz štamparije Crnojevića potekla je obaveza ali i čast da prenosimo duh Oktoiha, pismenost ali i ljubav prema knjizi ali i da usmjerimo crnogorsku mladost da na ovim temeljima stavra svoja djela, dostojna Oktoiha. Kao ministar prosvjete i predavač i sam stojim pred tim izazovom, zahvalan zbog prilike da upoznajem ljude koji se u teškoj svakodnevnici ipak ističu entuzijazmom i uvjerenjem da jedino obrazovanje vodi u pravu budućnost, ličnu i društvenu'', kazao je Šehović.

dsc-0437

Šehović je dodao da oni koji taj entuziazam imaju u učionici ostavljaju najbolji dio sebe jer znaju da su njihova djela baština naše djece.

''Ljepota prosvjete je u tome što imate čast i ogromnu odgovornost da budete kreatori ambijenta u kome mali a zapravo veliki ljudi provode najviše vremena, često više nego sa svojim porodicama. Najveći dio drušva ima uticaj na svoje okruženje, porodicu i prijatelje a nastavnici i ljudi iz obrazovanja na generacije i generacije mladih ljudi koji čekaju usmjerenja, podršku, razgovor, razumijevanje. Zato je u rukama prosvetnih radnika baština naše budućnost a nema niti može imati uzvišenijeg cilja. Nemojte ovo shvatiti kao imperativ već kao dužnost i svetu obavezu da znanje i učenike sabirate oko agore znanja kao što to od vajkada rade napredne i osviješćene civilizacije. U vas nije uperen prst čovjeka, sudbine ili boga već budućnosti Crne Gore. Znam da nije uvijek lako nositi taj teret, znam da ponekad nedostaje volje, strpljenja ili uslova. Ali kada se opraštate od generacije koju ste izveli, kada vidite kako postižu uspjehe na svjetskim takmičenjima, kada svjedočite njihovim poslovnim uspjesima, znate da niste radili Sizifov posao'', istakao je Šehović.

Šehović je dalje kazao da nema veće nevolje za nastavnike do one da prepozna talenat u djetetu a da zbog finansijskih ili drugih ograničenja ne može da ga usmjeri na pravi način.

''Promišljajući o tome došli smo na ideju da osnujemo fond za kvalitet i talente koji će značajno pomoći obrazovanju djece ali i nagrađivanju nastavnika. Prošli smo i kroz težak dio reformskog procesa učinivši sve da ne ugrozimo prosvetne radnike kao srž obrazovnog sistema. Radili smo na rješavanju nekih od njihovih egzistencijalnih pitanja i time načinili korak više ka vraćanju povjerenja u obrazovanje. Ne smijemo dozvoliti da nastavnik nema povjerenje u institucije a učenik u nastavnika. Nije lako odati samo tri Oktoih priznanja godišnje. Ipak, Oktoih je vječiti podstrek prosvetnoj zajednici i nema sumnje da će kao i do sada on pripadati najboljima. A najbolji čine da škole ne budu samo zgrade već mjesta pripadanja svih, prihvatanja različitog ali i znanja o sebi i svijetu. Ovaj vijek se neće gorditi ni demokratijom ni velikim revolucijama i herojima u njima već napredkom u nauci i obrazovanju i to najsavršenijim u civilizaciji - digitalnim. To je naša realnost. A naša obaveza je da u vremenu iskušenja koja nas čekaju prihvatimo doba u kome živimo. Da ga se ne bojimo već oblikujemo prema sosptvenim potrebama jer digitalno ima granice - um, kreacija i stvaralaštvo nemaju'', naveo je Šehović.

dsc-0424

Kako je dodao, pametniji su rekli ne pravite znanja da se takmičite sa svijetom nego nejmare koji će znanje praviti.

''A nejmari se prave tako što ćete poštovati metodiku nastave, odgovorno se odnositi prema djeci i ustanovi u kojoj provodite veliki dio života, ali i biti drugačiji i time bliži mladima. Razgovarajte sa njima, pokušajte da ih razumijete kao što smo svi u tim godinama željeli da nas razumiju i prihvate. Dajte im najbolje da imaju šta da pamte i neka vas kao sve dobre učitelje u budućnosti učenici prestignu. Nosite svoj biljeg časno i odgovorno kako bi se naša budućnost hvalila prošlošću. Nek je vječna Crna Gora'', zaključio je Šehović.

U ime nagrađenih obratio se Božo Mihailović.

dsc-0454

''Nagradom Oktoih smo dodatno obavezani da dalje naprono radimo i da doprinosimo kvalitetu i uspješnosti našeg obrazovnog sistema. Specifičnost ove nagrade je u tome što sa njom pokazuje da naše društvo posebno cijeni rad i rezultate u oblasti obrazovanja kao jednoj od najvitalnijih i najvažnijih oblasti svake zajednice. Obrazovanje je sveta dužnost a čast i poebna obaveza svih onih koji u njemu na bilo koji način učestvuju. Ono se može povezati sa riječju obraz, a u Crnoj Gori se uvijek govorilo o svijetlom obrazu kao izrazu uzviešenog ponašanja neke ličnosti. Logični slijed nas dalje upućuje da je obrazovanje društveni obraz i stvarna slika i izraz njegovog stanja. Ono je ujedno ''društveno ogledalo'' njegove zajednice. Obrazovanje je društveni putokaz prema budućnosti zajednice i pojedinaca u njoj a ko ne misli o budućnosti ne može je ni imati. Crna Gora ima veoma dugu tradiciju u oblasti obrazovanja, nezavisno od materijalnih mogućnosti za obrazovanje se uvijek izdvajalo. Na tom putu bilo je uspona i padova a učeni iskustvima koja smo imali sigurni smo da će se u buduće naša društvena zajednica ovoj oblasti još više posvetiti kao važnom promoteru opšteg socijalnog progresa'', kazao je Mihailović.

dsc-0457

On smatra da je neophodno da se posebna pađnja usmjeri talentima umjesto prosječnosti.

''Ne smijemo dozvoliti da talenti pored nas prolaze i u druge zemlje odlaze. Oni su najbolji promotri znanja i nauke uopšte. Vaspitanje i obrazovanje su jedinstvena cjelina, oni skupa vode znanju kao krajnjem rezultatu kojem mora da teži svaka društvena zajednica. Kvalitet znanja je izraz integralnih društvenih napora na datom nivou razvoja. Određeni nivo znanja je pojavni oblik funkcionisanja cjeline svih segmenata društvene zajednice. Iskustvo nas uči da znanja nikad dosta, ono se stiče na više načina a posebno naporom vlastite misli i djela. Znanje se istorijski nasljeđuje ali i kreira od strane pojedinaca i društvenih institucija. Mudri ljudi nas upozoriše da je svaka pročitana knjiga novi prozor  koji se otvara prema našem svijetu, budući da svako od nas nastoji da uveća svoje znanje i ostavi svijetli trag da njegovo znanje živi čini se prikladnim i ovom prilikom ponoviti stihove našeg velikana Njegoša koji napisa - Blago tome ko dovijek živi imao se rašta i roditi. Ubijeđen sam da će ova prestižna državna nagrada biti i dalje stimulans pojedincima i institucijama u oblasti obrazovanja i vaspitanja da predalački rade i postižu izvanredne rezultate u svojim oblastima. Tako će doprinositi boljoj i ljepšoj budućnosti generacijama koje dolaze da ih pamte kao ugledne pedagoge kao što se i mi sjećamo naših najboljih učitelja'', zaključio je Mihailović.

Komentari: 7

Durio

17. 01. 2018 - 13:41

,,Izuzetan predavač, metodolog ali i profesor sa posebnim pedagoškim manirima.'' Jeste li sigurni? Da li je neko od vas slušao njegovo predavanje, vršio ispitivanje tih manira ili makar pročitao knjige koje je pisao, odnosno reizdavao jednu te istu, ponavljajući pritom katastrofalne gramatičke greške? Neka se napravi prava anketa, gdje će kako kolege profesori tako i studenti, dati sud o profesionalnom radu dotičnog. Smatram da bi rezultat bio cementiran blizu jedinice.
Nina

17. 01. 2018 - 14:11

Ovo nema nidje do u CG, da predsjednica žirija dodjeljuje svom profesoru nagradu. Poznajete li sukob interesa ili on u CG ne važi
Gimnazijalac

17. 01. 2018 - 17:23

Zoja Bojanić iz podgoričke Gimnazije daje nagradu Snežani Delić iz iste ustanove. Pa ako su mislili da Delićka zaslužuje nagradu, mogli su joj bar natempirati manje providan žiri. A ko je završio ili ide u PG gimnaziju zna koliki su dometi prof, Delićke.
x

17. 01. 2018 - 20:05

...Tako je i ova, nekada prestižna nagrada, postala žrtva političkih malverzacija. Minut ćutanja za sve učene ljude, sve prosvjetne radnike i ustanove vrijedne pomena i nagrade, čija se imena ne nađoše u ovoj objavi. Svaka čast našim palim vrijednostima!
x

17. 01. 2018 - 20:16

Ne vidim da su negdje objavili spisak kandidata. Da li zbog straha da cemo misliti da su nagradu zasluzili vise od izabranika zirija? Slobodno ih objavite, jer mi to vec mislimo. Svi znamo da bez veza u Crnoj Gori ne mogu dobiti priznanje za svoj rad, to i nije neka javna tajna,
Blic

17. 01. 2018 - 22:07

Sramota!!!!! Mijenjati ziri i depolitizovati i deprivatizovati nagradu
"Naša budućnost hvalila...

18. 01. 2018 - 19:55

...prošlošću.."? Pitam ja sebe ko je nama u Kotoru-tako sjano na naučnoj osnovi privatizovao HTP "FJORD" i na osob prodao hotel "FJORD" (izgrađen poslije srećnotresa-1979) i URC na temeljima starog hotela FJORD ( na gracki banj-spljažu)...zarad prošlosti-dobiše budućnost da se njome hvale...-nagradama oj ha...?
Novi komentar