Ilija i Vaso Bećir–crnogorski heroji

Božićni ustanak u njeguškom i ćeklićkom kraju (II)

Položaje oko Cetinja zaposjeli su crnogorski ustanici 21. XII 1918/3. I 1919. godine. Toga dana prikupljane su i koncentrisane snage. Već 24. XII 1918/ 4. I 1919. Oko Cetinja su došle ustaničke snage iz Komana, na čelu sa kapetanom Blagotom Martinovićem i poručnicima Nikolom Begovićem i Stevanom-Stevom Radonjićem, kao i Zagarčani predvođeni kapetanom Lukom Stamatovićem i poručnikom Mirkom Grujičićem. Prispjeli su i Lješnjani sa kapetanom Perom Đurišićem i poručnikom Ilijom Brnovićem. 
Objavljeno: 05. 02. 2018 - 10:23 Promjenite veličinu teksta: A A A

Piše: Novak ADŽIĆ

Krsto Zrnov Popović, kao komandant ustanika, napravio je sljedeći raspored: Cetinjani (Konadžije i Bajice) bili su pod komandom kapetana Đura Kape i oni su posjeli prostor od Đinova Brda do iza Orlova Krša. Njeguši i Ćeklići bili su na lijevoj strani od njih i nalazili su se pod komandom kapetana Ilije Bećira.

Komadanti Božićnog ustanka: Čevljani koji su opsadirali Cetinje bili su pod komandom kapetana Đura Draškovića, a Cuce pod zapoviješću poručnika Janka Pešikana. Ustaničke snage iz Bjelica koje su brojale dvije čete bile su pod komandom poručnika Dušana Vukovića i Krsta Vujovića i one su zauzele prostor iznad Donjeg Kraja. Na Njegušima su ostale ne mnogo brojne ustančke snage pod komandom poručnika Nika Kašćelana i Vlada Vrbice. Sve ove ustaničke snage predstavljale su Zapadni sektor. Njihov komandant bio je kapetan Đuro Drašković. Istočni sektor ustaničkih snaga, koji je obuhvatao prostor od Donjeg Kraja do Belvedera, bio je: prostor od Donjeg Kraja Lješnjani pod komandom kapetana Sava Čelebića, Komani pod komandom kapetana Blagote Martinovića, kao i četa Bokovljana, Kosijera i Đinovića, koja se do Belvedera nalazila, a koja je bila pod komandom kapetana Vukala Rajkovića i poručnika Todora Borozana i Mašana M. Borozana.

Komandant Istočnog sektora bio je kapetan Pero Đurišić. Prostor od Belvedera do Donjeg Kraja ostao je neposjednut od ustaničkih snaga. Njega je po planu trebalo da zauzmu Ljubotinjani i Crmničani pošto prijethodno posjednu Virpazar i Rijeku Crnojevića. Komandant Štaba ustaničkih snaga kapetan Krsto Z. Popović smjestio se sa svojim štabom kod Barutane, u Bajicama.

Zabelješke generala Milutinovića: Komanant srpskih trupa (“Skadarskih”, zatim “Jadranskih trupa”), koje su oktobra 1918. godine okupirale Crnu Goru, general Dragutin Milutinović u svom dnevničko-memoarskom radu pod naslovom “Zabeleške o događajima u Crnoj Gori za vreme komandovanja Skadarskim, a zatim Jadranskim trupama, od 10. oktobra 1918. god. do 1. marta 1919. godine”, pored ostalog, piše da je 21. decembra 1918. godine (datum je po starom kalendaru) otišao u Ustanički štab u Bajicama (nadomak Cetinja) oko pregovora sa ustaničkim vođama i da se na tom sastanku žučno i žestoko raspravljao sa oficirima, Đurom Draškovićem i Ilijom Bećirom. Srpski general Dragutin Milutinović o tome piše (datumi su po starom kalendaru):

krstoVeć oko 20. decembra, svuda unaokolo Cetinja bile su straže od pobunjenih Crnogoraca opkolile sav grad Cetinje. Oni su se postepeno spuštali sve bliže Cetinju, stežući obruč oko Cetinja i mojih trupa, kao i štaba koji se nalazio u samome Cetinju (Austrijska legacija).

21. decembra otišao sam oko 2 časa po podne u selo Bajice, gde je bio štab pobunjenika-oficira crnogorske vojske, od kojih je najžučnije i najvatrenije govorio komandir Đuro Drašković, kao i drski poručnik Bećir, kojom prilikom ovaj mi poslednji reče, prosto na prosto: “Ili vi Srbijanci napolje iz Crne Gore, ili će krv leći, gospodine generale. Drugog izlaza nema i ne može biti”“.

(“Zabeleške generala Dragutina Milutinovića, Arhiv SANU, Beograd, broj. 11441/11443, 1-8).

Nakon sloma ustanka: Poslije sloma Božićnog ustanka, brodom iz Kotora u San Đovani di Medua su 5/18. januara 1919. godine stigli brojni Crnogorci, među kojima su bili i braća Ilija i Vaso Bećir s Njeguša. Tog dana, u Meduanski zaliv, u sabirni, vojni logor crnogorskih izbjeglica, došli su iz Crne Gore sljedeći zelenaški ustanici i crnogorski rodoljubi:

komandir Krsto Zrnov Popović, kapetan: Blažo Marićević, poručnici: Ilija Bećir, Niko Kašćelan, Ćetko Bigović, potporučnici: Đorđije Martinović, Stevan Roganović, Vaso Marković, narodni poslanici: Labud Petrović, Vaso Đ. Martinović, finansijski kapetan: Luka Popović, potporučnik i bataljonski barjaktar: Savo Perov Martinović, zastupnik plemenskog kapetana Božo Bećir, pisar ministarstva pravde: Aleksa Martinović, pisar Ministarstva inostranih djela: Đuro B. Martinović, carinik: Miloš Martinović, činovnik Ministarstva finansija: Stanko Grujić, telegrafista Đuro Otašević, Vaso Bećir, Milo Petrović, Jovo D. Popović, Đuro Božović, Ilija Božović, Stevo Božović (poginuo u Šćepan dolu, u Rubežima kod Nikšića 28. XII 1923. godine u komitskoj grupi od ukupno 11 crnogorskih patriota), Dušan J. Popović, Luka N. Popović, Krsto I. Popović, Dušan R. Popović, Rako Đ. Popović, Vido Vuksanović, Dimitrije Pavlović, Savo Pavlović, Nikola Perišić, Dušan N. Martinović, Živko Martinović, Maksim Martinović, Savo M. Martinović, Jošo Stojanović, Dušan P. Martinović, Stevan Đurišić, Mitar S. Martinović, Milan Martinović, Marko Martinović, Božo P. Martinović, Savo N. Martinović, Stevo P. Martinović, Đuro P. B. Martinović, Blažo P. Martinović, Milan Madžar, Milo Jablan, Pero Kokot, Ilija Đurović, Nikola Gavrilović, Luka Ivanović, Boško Popović (brat Krsta Z. Popovića), Stevan D. Popović, Pavle Krivokapić, Vaso Vukotić, Marko Ivanović, Blažo I. Martinović, Vaso Otašević, Marko Popović, Pero Jovanović.

nagrada(Vidi o tome: Akademik prof. dr Šerbo Rastoder, „Skrivana strana istorije-crnogorska buna i odmetnički pokret (1919-1929)“, II izdanje, knjiga VI, Cetinje- Podgorica, 2005, dok. br. 1432, str. 1799-1801. Vidi o tome i: Novak Adžić, „Crnogorac bez domovine-Milo Petrović-Njegoš i crnogorsko pitanje“, Cetinje, 2013, str. 57-58.)     

U Italiji su Ilija i Vaso Bećir bili u sastavu crnogorske vojske u egzilu (Gaeta). Ilija Bećir je maja 1919. godine najprije unaprijeđen u čin kapetana, a, istovremeno, njegov brat Vaso u čin potporučnika crnogorske vojske.

Naime, Kralj i Gospodar Crne Gore Nikola I Petrović-Njegoš je ukazom od 7 (20) maja 1919. godine u Nejiu kod Pariza, kojeg je pored njega potpisao i ministar vojni brigadir Milutin M. Vučinić, na prijedlog Ministra vojnog u crnogorskoj Vladi, na čijem se čelu nalazio Jovan Simonov Plamenac, a na osnovu člana 125  Zakona o ustrojstvu vojske, proizveo, pored ostalih, kako stoji u Kraljevom Ukazu „u čin pješadijskog kapetana stojeće vojske, dosadašnje poručnike: Rista Hajdukovića, Iliju Bećira, Mila Lekovića, Nika Kašćelana, Radovana Savovića, Dušana Vukovića, Janka Pešikana, Joka Dabanovića, Todora Borozana, Andriju Dragutinovića, Ćetka Bigovića i Luku Jovanovića, sa starješinstvom od 21. decembra 1918/3. januara 1919. godine)“. („Glas Crnogorca“, godina 47, broj 70, Službeni organ Kraljevine Crne Gore,  Neji kod Pariza od 15. maja 1919. godine, str. 1, Službeni dio). Istim ukazom kralja Nikole i ministra vojnog Milutina Vučinića proizveden je, između ostalih, „u čin pješadijskog potporučnika stojeće vojske“ i dotadašnji vodnik Vaso Bećir. („Glas Crnogorca“, godina 47, broj 70, Službeni organ Kraljevine Crne Gore,  Neji kod Pariza od 15. maja 1919. godine, str. 1, Službeni dio).

Međutim, u tekstu pomenutog Ukaza načinjena je tehnička greška od strane Miinistarstva vojnog, pa je isto Ministarstvo uskoro donijelo službeni akt (Broj 800, 20 septembra/13. oktobra 1919, Neji kod Pariza) kojim je učinilo ispravku u tom smisu što je navelo da se u navedenom Ukazu kralja Nikole, kojim se R. Hajduković, I. Bećir, M. Leković, N. Kašćelan, R. Savović, D. Vuković, J. Pešikan, J. Dabanović, T. Borozan, A. Dragutinović, Ć. Bigović i L. Jovanović, proizvedeni u čin katepana,  s tim što njihovo starješinstvo (rang kapetana) važi od 1(14) decembra 1915. godine, a ne kako je greškom napisano od 21. decembra 1918/3. januara 1919. godine.

(Viđi: „Glas Crnogorca“, godina 47, broj 78, Službeni organ Kraljevine Crne Gore,  Neji kod Pariza od 10/23. oktobra 1919. godine, str. 1, „Službeni dio“, Ispravka“).

Istaknuti je crnogorski oficir, komandir crnogorske vojske, jedan od ustaničkih komandanata u januarskom Božićnom ustanku 1919. godine, te politički emigrant u Italiji, dosljedni, promptni i nepokolebljivi borac za slobodnu i nezavisnu Crnu Goru. U ustanički oružani crnogorski državotvorni suverenistički pokret, odan pravnom poretku nezavisne Kraljevine Crne Gore i njenim legalnim institucijama, vjeran kralju Nikoli I Petroviću Njegošu, zajednom sa braćom Vasom i Đurom, kao pripadnicima zelenaškog pokreta.

Nakon sloma ustanka, Ilija Bećir je izbjegao za San Đovani di Medua, odakle je sa velikim brojem Crnogoraca emigrirao u Italiju i bio (1919-1921) sastavu komande Crnogorskih trupa u Gaeti. U Italiji je aprila 1919. godine formiran Štab Crnogorskih trupa. Za ađutanta štaba postavljen je poručnik Ilija Bećir. Okupacione srpske vlasti Iliju Bećira i njegovog brata Vasa tretirale kao „odmetnike“ i „neprijatelje“ države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, te kao „crnogorske separatiste“ i protivnika režima koji je pod egidom dinastije Karađorđevića vladao državom iz Beograda i okupaciono upravljao Crnom Gorom.

Početkom 1919. godine Ilija Bećir se razbolio od upale pluća i liječio se u Italiji: u Napulju i u Rimu tokom 1920. i 1921. godine, ali nikad nije uspio da se od te bolijesti izliječi. Ona je bila uzrok i njegove prerane smrti 1925. godine na Njegušima, kada je preminuo s navršenih 39 godina života. Dok je bio u Italiji, od strane crnogorske Vlade u egzilu, Ilija Bećir je zbog zasluga za Crnu Goru i borbe za njenu državnost i slobodu, napredovao u oficirskim činovima od ranga poručnika preko kapetana do komandira (majora) crnogorske kraljevske vojske.

Tužba: Tužbom državnog tužioca KSHS, na cetinjskom sudskom procesu (1920.) u postupku protiv 137 crnogorskih patriota-zelenaša, ustanika, boraca „Za Pravo, Čast i Slobodu Crne Gore“, pored ostalih, među optuženima, okrivljenima bio je i oficir crnogorske vojske Krcun S. Mitrović. U sudskom postupku, na glavnoj raspravi (konačnom pretresu), on je, u svojstvu okrivljenog, dao iskaz o Božićnom ustanku 1919. godine i vlastitom učešću u istome. Pored ostalog, u svom iskazu, na tome sudskom pretresu, crnogorski oficir Krcun S. Mitrović svjedoči da je oficir Ilija Bećir s Njeguša spadao među glavne oficire iz Katunske nahije, koji su, nakon neuspjeha Božićnog ustanka (januara 1919.) emigrirali u Italiju i bili u Gaeti, tokom 1919. godine, u oficiskom Štabu „Komande Crnogorskih trupa“ u inostranstvu.

Naime, optuženi Krcun S. Mitrović, prema zapisniku sa 8. sjednice konačnog pretresa pred Okružnim sudom KSHS na Cetinju, od 12. oktobra 1920. godine „priznaje da je išao u Italiju 15. februara 1919. g. iz Kotora. Iskrcao se u Medovo i tu bio dva mjeseca. Iz Medova je pošao u Gaetu, đe su mu rekli da će Crna Gora ući u Jugoslaviju sa svim svojim pravima, ako bude Jugoslavije, jer Narodna Skupština u Podgorici, nije riješila po volji naroda nego je Crnu Goru stavila pod čizmom Srbije... Priznaje da je u Medovo našao Krsta Popovića, Sava Čelebića, Dušana Vukovića i 400 vojnika, koji su ga odmah uzeli pod komandom i davali mu trebovanje za 1 ½ mjesec dana, đe su mu govorili da su poslanici Velike Narodne Skupštine u Podgorici, bili potplaćeni i da Crna Gora ostaje pod Srbijom okupirana kao što su bile Bosna i Hercegovina... Za vrijeme dok je bio u Medovo, oko njih je bila talijanska vojska. Iz Medova pošli su za Italiju u tri grupa. U prvu grupu bilo je 130 ljudi, sa kojim je komandovao Andrija Raičević. U drugu grupu bilo je 130-140 ljudi, sa kojim je komandovao Đuro Kapa. U treću bilo je 130-140 ljudi, sa kojim je komandovao Milo Petranović. Pošao je sa 2. grupom. U Italiji su se iskrcali u Formiju, đe su ih dočekali crnogorski oficiri od kojih poznaje poručnika Krljevića (Milana-prim. N.A), i Krsta Popovića i vojska koje je bilo od 300 do 400. Tu se je zadržao 1 ½ mjesec dana, đe su mu dali robu i drugo, a poslije je otišao u Gajetu. U Gajetu je bio jedan bataljon Crnogoraca, a komandant je bio Andrija Raičević. Od oficira iz Katunske nahije bili su: Dušan Vuković, Savo Čelebić, Jovan Nikolić, Savo Martinović, Milo Martinović, Ilija Bećir, Marko Popović, Luka Popović“.

(Vidi Državni Arhiv Crne Gore /DACG/, Okružni sud Cetinje 1920, V-144-150, kutija 110. Konačni pretres, Okružni sud na Cetinju, broj 2390-V-144-1920, Zapisnik vijećanja, od 12. oktobra 1920. godine; Sudsko saslušanje Krcuna S. Mitrovića; Zapisnik s konačnog pretresa, original, str. 79-80-81-82. Vidi o tome: Novak Adžić, “Politička suđenja u Crnoj Gori”, Cetinje, 2012, str.79-80). (Nastavak sjutra)

 

 

Komentari: 59

Deki

05. 02. 2018 - 10:40

Ovo bi trebalo da bude lektira za osnovnu školu u Crnoj Gori.
Тото

05. 02. 2018 - 22:49

Не разумем. зашто су се побуњеници разбежали и ко је финансирао њихов пут у Медову? Друго- ако су побегли, како су одликовани и унапређивани? Побегуља није да се одликује, него да се казни. Аха, није могла да их казни њихова команда која је већ била побегла без њих. Јесте. Зато је генерал сердар Јанко Вукотић рекао Николи да не жели више да га види, јер га је Никола слагао да ће да се врати, а није се вратио, него побегао... Логично. Бежанија општа.
max

06. 02. 2018 - 07:23

Pa, nemoj Toto sve po sebi da gledaš. Đe god ste ratovali bila je opšta bežanija, kako ti to kažeš. Pa misliš da i drugi "beže" kao i vi. "Bežali" ste od Kosova do Mojkovca glavom bez obzira, nemoj tako Toto!
čovjek kako to gordo zvuči

06. 02. 2018 - 13:51

I- ti nijesi Srbin no posrbica i ta ti gluma neće obraz oprati niti pomoći da se dostojno pogledaš u ogledalo II- Možda možeš shvatiti ovo: 250 000 srpskih vojnika predvođenih sa dva kralja "jurišaju u rikverc" junački kao pizde ostavljajući kuće, žene i đecu da se na njima iživljavaju austrougarski vojnici, a 15 000 Crnogoraca ih brane i bespotrebno ginu U znak zahvalnosti u povratku nam rasturiše zemlju, pobiše narod, uzeše državu. Ko to može uraditi osim zlikovac, nemoralan čovjek. A koliko trebaš biti bijedan, zao, pokvaren pa sve to ppodržavati, a osuđivati moral, dobročinitelja. Meni te je žao. A neka viša sila sve izravna pa će sve zle ljude smjestiti pod jednu šljivu
Pazi ćirilica!

05. 02. 2018 - 11:12

Da ovo nije falsifikat, mislim na ovu povelju. Pa u Crnoj Gori se nikad nije koristila ćirilica. Otkud ovo. Mora da je opet neka velikosrpska prevara, hahaaa.
Zoran

05. 02. 2018 - 11:17

Prvo nije Božićni ustanak, nego Božićna pobuna. Ustanak je pojam koji se veže za dogadjaj koji nije lokalnog karaktera, a pobuna je ono što opisuje dogadjanje na ograničenom, tj. manjem prostoru, a to je upravo karakteristika tzv. Božićnih dešavanja. Uzgred, odavno je pojašnjeno da je pored nespornih patriotskih i monarhističkih motiva, ova pobuna pomagana od strane tadašnje Italije, da bi se djelovalo protiv novostvorene Jugoslovenska države, a i Crne Gore, koja je zahvaljujući stvaranju te države tj. Srbiji i pobjedonosnoj Srpskoj vojsci dobila Boku kotorsku.
Novak Adzic

05. 02. 2018 - 13:48

Nije tacno. Ustanak je bio 1919. a ne pobuna. Oruzana pobuna u medjunarodnom i nacionalnom krivicnom pravu oznacava nezakonitu, protivpravnu i nelegitimnu upotrebu sile u cilju obaranja i rusenja legalne i legitimne vlasti u drzavi i protiv ustavnog i zakonskog poretka same, postojece drzave. Legalna i legitimna vlast nije bila oruzana sila Srbije u CG pomocu koje je Srbija i uz pomoc renegata i placenika osvojila, okupirala i pripojila CG Srbiji 1918. U pitanju je,elem, Crnogorski ustanak, oslobodilacki ustanak naroda u odbrani suverene i nezavisne Kraljevine Crne Gore. Ustanak legitiman i legalan. Iza ustanika stajali su kralj Nikola i vlada CG, legalni i legitimni predstavnici vazeceg Ustava medjunarodno priznate drzave KCG. Naucite g. Zorane pravne pojmove i ne pricajte ono sto ne znate.
Zoran

05. 02. 2018 - 14:25

Pobunu ste knjiški definisali, samo što ista definicija važi i za ustanak, s tim što je to ponavljam "širi" pojam. Nijesam pravnik, ali ne mogu a da ne primijetim makar logi;ku, a siguran sam i pravnu kontradikciju, kada tvrdite da je ustanak bio legalan i legitiman. Zaboravljate da je u momentu Božićnih dogadjanja Kraljevina SHS bila medjunarodno priznata država, a Kraljevina Crna Gora nije postojala kao politički činilac, što pobunu/ustanak, automatski čini i nelegalnim i nelegitimnim. Što se tiče legaliteta, odnosno legitimiteta nestanka Kraljevine Crne Gore, odnosno nastnka Kraljevine SHS i te kako se ima što prigovoriti, no politički procesi, uopšte često su imali i imaju upravo tu pravnu falinku-legalnosti i legitimnosti.
Novak Adzic

05. 02. 2018 - 14:52

G. Zorane, ne znate, pa naucite. Evo male pomoci vama. Nijedna velika sila nije priznala odluke Podgoricke skupstine. Francuska je priznavala Kraljevinu Crnu Goru, kralja Nikolu i vladu Crne Gore u egzilu i tek je 20. Decembra 1920. prekinula diplomatske odnose sa CG i povukla svog diplomatskog predstavnika, opunomocenog ministra i izvanrednog poslanika kod Dvora kralja Nikole i Vlade Crne Gore u egzilu Jovana S. PLamenca i to g. HORASA DELAROS VERNEA s obrazlozenjem u noti koju je uputila vladi Crne Gore 20.12. 1920. da Francuska "smatra prisajedinjenje Crne Gore KSHS kao svrsen cin". Dakle tek 2 godine nakon izbijanja Bozicnog ustanka, Francuska prekida diplomatske odnose sa CG. Bozicni ustanak je bio legalan i legitiman i to nije bila oruzana pobuna potiv legalne i legitimne vlasti, vec oslobodilaki crnogorski narodni ustanak protiv okupatora i anektanta Crne Gore.
Onda nema dileme,

05. 02. 2018 - 15:09

Gavrilo Princip je bio terorista.
Novak Adzic

05. 02. 2018 - 16:05

Ustanak i oruzana pobuna su razliciti pravni i politicki pojmovi. Ustanak je prirodni oruzani (i idejno-politicki) masovni otpor osvojenog, okupiranog, potlacenog naroda i njegove zemlje, otadzbine, domovine, drzave, protiv vojno-policijskog i politickog poretka nametnutog agresijom, invazijom, okupacijom ili aneksijom strane drzave i njene sile drugoj drzavi i njenom narodu.Ustanak je oslobodilacki oruzani pokret okupiranog protiv okupanta, aneksiranog protiv anektanta, otpor zrtve protiv dzelata, odbrambeni i oslobodilacki rat, otadzbinski rat ugnjetenog za osvarivanje njegovih nacionalnih i drzavotvornih prava a radi rotjerivanja tudjeg represivnog aparata iz vlastite drzave. To su Crnogorci uradili Bozicnim ustankom 1919 i taj narodni ustanak je trajao do 1926. godine u formi komitskog, gerilskig pokreta (partizanskog nacina ratovanja). Jeste li razumjeli g. Zorane.? Evo sam vam pravno i istorijski objasnio. Drago bi mi bilo da ste nesto naucili i da uvazite objektivne cinjenice.
Тото

05. 02. 2018 - 22:57

Идејно политички? Па још масовни? Које масовности? Где бре масовности? О чему причаш ти? Пет председника владе те државе су били на страни присаједињења Србији. Унитаристичке партије су на самом Цетињу добијале 80% цело време између два рата. На другим изборима на Његушима федералисти су имали испод 5%.
Pg

06. 02. 2018 - 00:26

Gospodine Adzicu ,hvala vam na tekstovima u kojima pisete o stradanju i teskom zivotu nasih junaka koji su bili odani Kralju i drzavi Crnoj Gori .Ali zelim da ukazem na drugu stvar .Zasto vasa partija danas sjedi za stolom sa ljudima koji ne vole Crnu Goru i koji cekaju momenat kad ce srusit Crnogorski blok .Dps kakav takav je jedini bedem koji stoji u odbrani drzave .Apelujem na vas gospodine Adzicu ,odmaknite se od tog stola za dobro Crne Gore i Crnogoraca .
MOMO

05. 02. 2018 - 11:29

Tih godina se u Crnoj Gori "odomaćio" izraz POSRBICA. Naime, tako su u narodu počeli da se nazivaju oni koji su se preko noći posrbili, tj. prestali da budu Crnogorci i naprasno postali srbi. Posrbica je inače naziv za ništa ljudsku robu, što bi rekao Darko Šuković, ljudske splačine. Potomci posrbica i danas žive u Crnoj Gori i istih su mentalnih i ljudskih sposobnosti kao što su im bili đedovi i očevi. Prodali bi i majku rođenu da im neko ponudi 50 eura ili kartu za derbi Zvezda -Partizan. Najlakše ih je ipak poznati po tome što su polupismeni, a ipak vole da pišu po portalima.
Neće biti Momo!

05. 02. 2018 - 11:59

Upravo je suprotno. Tih godina je nastao pojam "RASRBICA". Tako je narod nazivao malobrojnu manjinu koja je bila protiv ujedinjenja, vjekovnog sna Crnogoraca i crnogorskih vladara o stvaranju države u kojoj će biti većina Srba, pa time i Crnogorci. Motiv rasrbljavanja tada su bile italijanske lire, slično kao i danas što su dolari. Ali, ponavljam, radi se zaista o manjini. kad manjkaju pare sa strane, manjkaju i rasrbice-već toliko puta vidjeni film u našoj istoriji.
MOMO

05. 02. 2018 - 13:29

Ti vrlo dobro znaš da je izraz posrbica u upotrebi u CG već 100 godina, ali pokušavaš da nekakvim novokomponovanim nazivima kao što je rasrbica, prikriješ vašu nemoć, jad i bijedu. Ali, ecimo da i nijesi čuo za izraz posrbica, slobodno pitaj đeda ili oca. Ako išta ljudsko ima u njima, reći će ti da pripadaju posrbicama kao što je slučaj i sa tobom.
Nikako da uhvatiš istinu!

05. 02. 2018 - 14:31

Posrbica je izraz star samo nekoliko godina i koriste ga ljudi s vrlo malo pameti i obrazovanja. To su vrtokapići i njima nije bitno što su oni, a kamo li što su i ko drugi. Njima, je bitno koliko im se plati, a ne ko im i za što plaća. Prema tome - privali dolje.
MOMO

05. 02. 2018 - 14:57

Davno su rekli da sa posrbicama ne treba polemisati jer lažu toliko da na kraju i sami sebe ubijede da je to istina. Pošto vidim po retorici da polemišem sa nekim iz četničke sekte koja sebe naziva spc, onda je jasno da sa takvim falsifikatorima nema priče.
dgh

05. 02. 2018 - 22:34

Sa posrbicama nema polemike.
Mирослав Ђукић

08. 02. 2018 - 00:35

Израз "посрбица" није нико употребио у Васојевићима никада, нити се за исти чуло,све до вакта montenegra. За Васојевиће тврдим, за остатак сумњам да је коришћен до деведесетих, кад сам ја то први пут чуо ! Насупрот, изрази "потурица" и"латинаш" су стари најмање 600 година. Израз "макаронџија", стар је преко 70 година, најмање. Значење ова три израза знате, а ако неко не зна, радо ћу му појаснити.
Станислав.

05. 02. 2018 - 12:19

наведи један доказ за ту тврдњу..ја знам да се то да су Србијанци дошли да "посрбљавају" Цгце стављало под наводнике што указује на бесмисленост србијанизације цг Срба.
Bodin

05. 02. 2018 - 13:07

Stanislave, srpskim fantazijama i pozeljnoj slici proslosti nikad kraja. Ako je utopija zamisljeno mjesto, mjesto kojeg nema, onda i vi posrbljujete crnogorske patriote i zelenase na los nacin. Vise nego utopijski. U dekretu o dodjeli ordena III stepena KNJAZA DANILA ZA NEZAVISNOST CG majoru Iliji Beciru iz 1921.stoji da mu se orden dodjeljuje za osobite zasluge UCINJENE CRNOGORSKOM NARODU. DAKLE, CRNOGORSKOM NARODU A NE SRPSKOM NARODU U CRNOJ GORI. Naucite se da dokumente vjerno citate i tumacite i ne falsifikujte.
Станислав

05. 02. 2018 - 22:57

Очигледно је да нису читао да постоји и херцеговачки и приморски и раније брђански народ. Сви ти народи су тек дио србске нације.
Dokaz

05. 02. 2018 - 13:34

"Ja vas molim, gospodo, da stavimo na stranu Istoriju Crne Gore. Što se pak tiče njezine političke istorije, ja je dijelim na dva dijela: na do juče i od juče. Mi više nijesmo Crnogorci nego Srbi." Izjava Sava Fatića, podpredsjenika Skupštine 1918! Oćeš još neki dokaz?
Bravo Novače!!!

05. 02. 2018 - 11:37

Kako srbima i posrbicama ovakvi tekstovi začepe gubice!
Мирослав Ђукић

09. 02. 2018 - 15:16

А Вама је разврне?
ministre des Affaires étrangèr

05. 02. 2018 - 11:51

Interesantno ministarstvo vanjskih poslova dodjeljuje priznanje ovijama junacima iz Ceklica i Cuca . Izgleda Francuzi bacili pecat pa ga nasi kupili na buvljak i ovjeravaju u sva "ministarstva".
auuuuuh koji junaci 3 klase

05. 02. 2018 - 12:16

Eto kolko su cijenili njegove usluge kad su mu dodijelili orden III reda . U industriji III klasa proizvoda se baca u smece .
Станислав.

05. 02. 2018 - 12:18

ЦРНОГОРЦИ ПРИСТАЛИЦЕ ПЕТРОВИЋА ПИСАЛИ САМО О СРБИЈАМЦИМА А АЏИЋ САМО О СРБИМА! ЈАСАН ПОКУШАЈ ДА СЕ СВЕ СРБСКО СВЕДЕ НА СРБИЈАНСКО,И ДА СЕ Црногорци постхумно десрбизирају! http://dlib.me/sken_prikaz_1_f.php?id_jedinice=3324&skrd=1 СТР 1, СТУБАЦ 2 распис: пише СРБИЈАНСКЕ војске а не СРБСКЕ. иста стр стубац 3...Као што жалим браћу СРБИЈАНЦЕ, а не пише СРБЕ.. 4. СТУБАЦ: устанак Црногораца против СРБИЈАНСКЕ окупације..НЕ ПИШУ србске! јер су и сами Срби. у борбама око Цетиња СРБИЈАНЦИ су имали губитке.. Србијанци убијају цг рањенике... текс испод поднаслова 13.октобра ...СРБИЈАНСКО начелство.. СРБИЈАНЦИ се предадоше.. поштедјели животе СРБИЈАНЦИМА... СРБИЈАНСКИ агенти... то је све само на 1.страни,а Аџић у чланку: Komanant +++srpskih+++ trupa +++Srpski+++ general Dragutin Milutinović Okupacione +++srpske+++ vlasti Iliju Bećira
Crni

05. 02. 2018 - 13:31

Stanislave, opet nijesi uzeo terapiju!
adzija

05. 02. 2018 - 13:33

Covjek je pun mrznje koja mu razum muti .
Novak Adzic

05. 02. 2018 - 13:36

Stanislave vi slabo znate. Izraz Srbijanci oznacava Srbe iz Srbije i stanovnike, drzavljane, podanike Srbije, koji su kao tudjinci, izvanjci, stranci dosli i okupirali Crnu Goru 1918. godine. Necete valjda reci da Srbijanci nijesu nacionalno Srbi. General Milutinovic je kao Srbin i Srbijanac bio osvajac i okupator Crne Gore. Izraz Srbijanci koriste crnogorski zelenasi da oznace da su trupe druge drzave Srbije i njeni podanici anektirali i okupirali vojno i policijski Crnu Goru, drugu drzavu, nezavisnu i medjunarodno priznatu Kraljevinu Crnu Goru. Treba li da Vam slikam i uporedjujem. To isto znaci kad su Njemci i Rusi 1939. okupirali Poljsku i Poljake. Dakle, oruzana sila druge drzave Srbije i njeni stanovnici Srbijanci (znacajan dio Srbijanaca bili su Srbi po vlastitom nacionalnom iskazu) usli su nepozvani, samovoljno kao osvajaci u drugu drzavu Crnu Goru, unistili je i njenu teritoriju proglasili sastavnim dijelom Srbije i u njoj uspostavili svoju vlast i poredak. Je li jasno sad?
Bodin

05. 02. 2018 - 14:06

Tacno profesore Adzicu. General Dragutin Milutinovic Srbijanac, pukovnik Grgur Ristic, Srbijanac, pukovnik Dusan Simovic Srbijanac, pukovnik Stojan M. Popovic Srbijanac, pukovnik Dusan Besarabic Srbijanac, pukovnik Milan Zavadjil Srbijanac, kapetan Milan Kalabic zloglasni Srbin iz Dervente, major Svetolik Nikolic Srbijanac, nacelnik cetinjskog okruga Cedomir A. Jevdjenijevic, Srbijanac... itd. To je dokaz da je Srbija okupirala i osvojila Crnu Goru 1918. Onaj ko je komandovao ubistvom Radosa i Draga Bulatovica 1929 bio je Srbijanac Milojko Uzelac. Major zlogasni Kecmanovic Srbin iz Bosne, ubica je porodice Petra Zvicera 1923. Svi ovi Srbijanci bili si stranci i okupatori CG i osjecali su se Srbima.
Zoran

05. 02. 2018 - 14:40

Srbija je bila saveznica Crne Gore, pa prema tome nikako, ni logički, ni faktički, ni pravno dolazak Srbijanske vojske u Crnu Goru, ne može biti okupacija, jer se dolazi na teritoriju zemlje saveznice. Uz to Srbijanska vojska je došla po odobrenju vrhovnog komandanta Antante na Solunskom frontu, g. Deperea, a nije postojao nijedan dokument Kralja i Crnogorske vlade kojim je taj ulazak zabranjivan. Njemački i Ruski ulazak u Poljsku je potpuno druga stvar, nijesu bili saveznici, naprotiv, taj ulazak je bio tipična agresija.
Zorane Bulatoviću

05. 02. 2018 - 18:37

Otkako su Milutinović, Tankosić, Kalabić i družina izvršili genocid nad Crnom Gorom, Rovcima, posebito nad Bulatovićima( mačke u gaće stavljali etc možda čak i tvojoj babi) otada se posrbila većina Čelikovića( bulat-čelik po ruski) pa vam se đedovi ( i ČASNE BABE) u grobovima prevrću. Borba protiv okupatora ne može biti pobuna nego ustanak, a onaj koji to negira se posvađao sa logikom, a posebno moralom. Neka je vječna slava svim postradalima od okupatorske "ljubavi i pomoći
Djuro

05. 02. 2018 - 19:59

Tacno tako uvazeni gospodine. Sa srpskim okupatorskim trupama 1918 usla je u Crnu Goru i veca grupa cetnika Koste Milovanovica-Pecanca, a on sigurno nije iz CG, no stranac i okupatorski terorista i sa bombama i mitraljezima Kosta Pecanac je stajao sa svojim cetnicima u Monopolu duvana u PG sa prijetnjom i obezbjedjenjem da veleizdajnicka Podgoricka skupstina izglasa pripajanje Crne Gore Srbiji. Na silu su nam drzavu oteli razbojnici i ugurali 1918. u Srbiju. Tako su nas "ujedinjavali" silom na sramotu, no su nam preci digli ustanak protiv terorista i okupatora.
Тото

05. 02. 2018 - 23:18

И толико сте срчано бранили ту вашу државу да вам није помогао ни стимуланс у италијанским лирама.
miloandrov

05. 02. 2018 - 17:25

Ti isti okupatori su na Bregalnici molili i savjetovali serdara Vukotića da promjeni taktiku da mu ljudi ne ginu uludo(mmarkovič-dnevnici)Ti isti okupatori su zaustavili neše na Pešteru da ne učine gore od onoga što su učinjeli..Kako je govorio moj prađed Đuro Krstov ,,palo je što je bilo sklono padu!!!
Green

05. 02. 2018 - 20:10

Milo Androv lijepo je znati, da su u vrijeme bitke na Bregalnici 1913 Crna Gora i Srbija bile odvojene, samostalne, nezavisne i medjunarodno priznate drzave. A 1918 se dogodilo sramotno prisajedinjenje a ne ujedinjenje. To je i Milovan Djilas tacno napiso 1945. godine. Procirajte.
miloandrov

05. 02. 2018 - 21:42

Drugačije biste vi pjevali da je Nikolica uspio da bude kralj svih Srba..ali unuk je bio mlađi a mladost pobjeđuje ......postoji latinska izreka TEŠKO TOME KO PREDUGO VLADA....Đilas je napisao puno toga što ja ne želim da citiram...nemoraju ova đeca da znaju baš koliko smo ,,dobri,,bili
Green

05. 02. 2018 - 22:14

Jovan S. Plamenac je zvao drzavu KSHS "Kraljevstvo Palikuce". I bio je u u pravu. A kralj Nikola je samo za mrzitelje Crne Gore "Nikolica" ili "Nikita" kako ga je zvala beogradska "Politika". Kralj Nikola je grijesio u vladavini puno, ali je bio simbol trajanja Crne Gore i veliki vladar. Kralj Aleksandar je bio ubica drzave svog djeda i babe i nije svojim precima po majci dozvolio da se vrate u Crnu Goru, a oni su ga podigli i izdrzavali na Cetinju, pa im je neljudski to vratio. Aleksandar je bio nezahvalni i neslavni unuk slavoga djeda po majci.
Станислав

05. 02. 2018 - 23:05

Да су Србијанци Срби, рецимо да је јасно, мада је то спорно, сада и споредно за ову тему. Црногорци тада увијек кажу Србијанци јер су и сами национални Срби, па би било бесмислено да кажу Срби су нас напали и окупирали јер су и сами Срби али не србијански но црногорски. Има и других Срба ван Србије,личких, славонских,босанских херц, далматинских. Спомињање цг народа је остатак праксе да се ту говори и херц.народ,или приморски народ Митрофана Бана,мемоари..итд..Петру Првом су Брђани једнако драги као и Црногорци, када Брђани још нису поцрногорчени, ширењем граница ЦГ. Србијанци јесу Срби и ја то не спорим, али подмукло је пројектовати титоистичке расрбљивачке планове на периода када тога једноставно нема. Зеленађи НИКАДА И НИ ЈЕДНОМ,то одговорно тврдим НИСУ РЕКЛИ У КОНТЕКСТУ МИ ЦРНОГОРЦИ И СРБИ СУ НАС ОКУПИРАЛИ...Јер су се и сами Србима осјећали. Антисрбијанство је ту послушност политици Петровића и то није исто што и данашња антисрбска хистерија расрбљених од комунизам цг Срба.
CRNOGORSKI 007

07. 02. 2018 - 17:49

POKAJTE SE GRESNICIIIIIIIIIIIIIIII------Direktorica za kontinentalnu Evropu u MIP-u Francuske Manžen: Priznali smo grešku iz 1918. i dokazali da smo prijatelji Veoma je važno da država ima kapaciteta da prizna neke greške ili možda objektivne činjenice koje su se desile u prošlosti. Iako je od 1918. prošlo dosta vremena i odnosi Francuske i Crne Gore su se normalizovali, veoma je važno da se priznaju te činjenice, čime se dokazuje prijateljstvo i zrelost u odnosima između dvije zemlje, kaže u intervjuu Pobjedi direktorica za kontinentalnu Evropu u Ministarstvu inostranih poslova Francuske Florans Manžen.
CRNOGORSKI 007

07. 02. 2018 - 17:55

U 1918. i 1919. godini, Crna Gora je svedena na groblje. Bili su na hiljade njih pobijenih i na hiljade kuća spaljene. Žene, đeca i nemoćni starci bacani su živi u plamen i oganj. Đeca su bacana kroz prozor napolje, đe su padala na vrhove bajoneta, tamo namještenih. Nesrećnicima, koji bi još živi bili, kidani su uši, jezik i nos. Žene su silovane, pa su im poslije pod suknjama ubacivani mačkovi, koje su bezdušnici štapovima tukli i koji su raskidali trbuhe žrtvama. Obrazovane su ŇbandeŇ, koje su kao Huni pustošili krajeve jedan za drugim, pljačkale crnogorsku sirotinju, skrnavili grobove predaka, vukući kao divljaci, po blatu, kosti Svetog Vasilija Ostroškog i svetog Petra Cetinjskog, samo za to, što su svečevi crnogorski”. RADI LI JEDAN NAROD OVO SAM SEBI,AKO RADI OVO ONDA TO NIJE NAROD NEGO KANIBALI.
Мирослав Ђукић

09. 02. 2018 - 15:22

Г. Аџићу, сви знамо да вам је Секуле звезда водиља. Зашто, уместо што излажете програмске циљеве екстремистичке странчице чији сте члан, не цитирате свог вољеног Секулу, шта је он 1918. и 1919. године говорио о српској/србијанској војсци? Знамо да је Секуле био обушевљени присталица Подгоричке скупштине и национално свесни "најбољи" Србин, док га нису обрадили токома насилног заточења у загребачкој душевној болници. Чак је и Штедимлија одушевљено гањао комите двадесетих година по шумама Горе Црне!
CRNOGORSKI 007

07. 02. 2018 - 17:47

U svom dnevniku Koča Popović je zapisao: “Bašibozluk, bagra i brabonjci ustali da obnove Dušanovo carstvo. Srbi su samo protiv onoga ko bi hteo da ih makar malo opameti, a oduševljeno kliču svakome ko ih još više zaglupljuje, unazađuje i unesrećuje. Žalosno je što su Srbi u civilizacijskom i kulturnom pogledu ostali na nivou na kome su bili pre sto godina. Oni nisu u sukobu sa svetom, već sa samima sobom, vraćajući se na šajkaču i opanak iz kojih su jedva izašli. Bio sam i ostao Srbin, ali nisam bolesna zadribanda i Srbenda. Takvi su izdali i osramotili srpski narod i narugali se njegovoj stvarnoj istoriji.”
Antibotik

08. 02. 2018 - 20:42

Bolje pogledati cetvrtu stranu istog broja. Tada se nije govorilo "posrbice" vec "veleizdajnici plemena srpskog".
"nezavisni intelektualac"

05. 02. 2018 - 12:20

Sjajni tekstovi najboljeg poznavaoca istorije Zelenaškog pokreta, kojeg imamo u Crnoj Gori...
Harem

05. 02. 2018 - 13:33

Zorane, ti li si?
Posrbice

05. 02. 2018 - 12:24

"Ja vas molim, gospodo, da stavimo na stranu Istoriju Crne Gore. Što se pak tiče njezine političke istorije, ja je dijelim na dva dijela: na do juče i od juče. Mi više nijesmo Crnogorci nego Srbi." Izjava Sava Fatića, podpredsjenika Skupštine 1918!
Koristasi

05. 02. 2018 - 18:51

Uvjek smo imali veprova sto im je bitnije korito no sve na svijetu. I danas je ista prica, ali su malo vise prefinjeni i indirektni.
...

20. 02. 2018 - 01:36

A taj Savo bijaše pravnik i izdajnik
Zoran beograd

05. 02. 2018 - 14:49

Dobar feljton samo tako nastavi adzicu.
Oxi

05. 02. 2018 - 16:16

Italijanski placenici i dinasticka svita, vise nego smijesna pobuna funkcionera sa imanja Crnojevica koju narodne mase nijesu slijedile. Treba samo pogledati kako su se Arbanasi tada zestoko opirali Kraljevini SHS, ginulo je po 500 vojnika dnevno u zestokim obracunima sa njima, dok se ovih par stotina Nikolinih direktora razbjezalo cim je prva zapucalam a najhrabriji medju njima se krili jos par godina po sumama ko kakvi zecevi...
Bodin

05. 02. 2018 - 17:33

Ne benavite OXI, ne servirajte gluposti. Procitajte samo o svirepom i monstruoznom ubistvu majora Scepana Mijuskovica i bratuceda mu perjanika Stevana Mijuskovica, mucenju Scepanovog brata Djordjija Mijuskovica, komite, oficira i gaetanca, brace Vulanovica itd od strane srpskih zandarmerijskih zlikovaca i okupatora zandarmerijskog kapetana Srbina iz Bosne Milana Kalabica i njegovih pomocnika stranaca isto Vasilija Grbica, Krsta Djurdjevica, Petra Ferala i cete srpskih zandarma u Niksicu februara 1924. Procitajte kako su ubijena dva brata zelenasa i rodoljuba Damjanovica iz Brocanca kod Niksica, koje je poslije sestra Djurdja osvetila ubivsi u Niksicu glavog ubicu njegove brace. Sramotno je vrijedjati junake i vitezove crnogorske, slobodarake zelenase. Zapalise li srpski okupatori kuce Vucinica na Vranjickim Njivama, Rogamima kod PG 1919? Zapalise, na zalost, tzv. "Braca". Okupatorsko zlo je to bilo.
nauka

05. 02. 2018 - 17:00

Danas postoji tehnika a zove se nauka. Ljudi izvadi te Genetiku i saznaj te ko ste, što ste i od koga ste. Jedan dio građana Crne Gore će se iznenaditi kada dobije rezultate, što i nije loše da saznaju istinu i automatski će se bolje osjeati jer će veliki teret neznanja skinuti sa sebe. Stisnite m... i pomogni te sebi a i nama. Hvala vam unaprijed.
miloandrov

05. 02. 2018 - 19:36

Da i2a1 zajednička haplogrupa za srbe i crnogorce
Мирослав Ђукић

07. 02. 2018 - 13:47

Скрећем пажњу на квалификацију г. Аџића: "Komanant srpskih trupa (“Skadarskih”, zatim “Jadranskih trupa”), koje su oktobra 1918. godine okupirale Crnu Goru," Необавештени би помислио да су некакви незнавени "окупатори" однекуд упали у једну слободну земљу, или да су аустроугарски војници до тада држали Гору Црну као "ослободиоци"!? Ово је пример зашто г. Аџића и остале историчаре из Шербове школе, нико не доживљава као озбиљне научнике. Пре него што је наведе цитат, г. Ацић је већ дисквалификовао трупе које су, у садејству са устаницима, отерале Аустро-угаре, као "окупаторе"! Чему читати даље? Срби су окупатори и шлус!
piper

09. 02. 2018 - 08:46

okupator je i njihova spc koja je okupirala sve crkve Crnogorske i još je postavila onaj klozet na Rumiju
Novi komentar