Godišnji izvještaj

Unutrašnja kontrola: Postupak protiv 16 policajaca

Unutrašnja kontrola je tokom prošle godine pokrenula disciplinski postupak protiv ukupno 16 policajaca zbog teže povrede službene dužnosti. Protiv devet policajaca je to urađeno po službenoj dužnosti, dok su sedam policajaca prijavili građani, pokazuje godišnji Izvještaj o radu. Portal Analitika prenosi djelove ovog izvještaja.
Objavljeno: 12. 02. 2018 - 11:37 Promjenite veličinu teksta: A A A

Nakon sprovedenog postupka provjera, u 17 slučajeva izvršene kontrole imale su za rezultat konstatovanje izvjesnih propusta ili nezakonitosti u postupanju policijskih službenika.

Na osnovu izvršenih provjera u ovim slučajevima, Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije je preduzelo slijedeće mjere:

„U tri slučaja, izvještaji sa spisima predmeta sačinjenim u postupcima unutrašnje kontrole dostavljeni su na dalji postupak nadležnim državnim tužilaštvima, u cilju utvrđivanja postojanja elemenata krivične odgovornosti u radnjama i postupanju policijskih službenika. Nadalje u šest slučajeva podnijeti su predlozi za pokretanje disciplinskog postupka protiv 9 policijskih službenika, zbog osnovane sumnje da su počinili teže povrede službene dužnosti“, kaže se u godišnjem izvještaju.

Osim toga, u jednom od ovih slučajeva, izvještaj sa spisima predmeta dostavljen je i nadležnom državnom tužilaštvu, u cilju utvrđivanja postojanja elemenata krivične odgovornosti u radnjama i postupanju policijskih službenika.

Takođe, u jednom slučaju je konstatovano da su od strane nadležne organizacione jedinice policije i neposrednog rukovodioca već preduzete mjere u cilju utvrđivanja krivične odgovornosti policijskih službenika zbog načina postupanja u konkretnom slučaj. Spisi tog predmeta dostavljeni državnom tužilaštvu na ocjenu i odlučivanje o postojanju elemenata bića krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti).

U sedam slučajeva, na osnovu izvršenih kontrola zakonitosti vršenja pojedinih policijskih poslova u organizacionim jedinicama Uprave policije, konstatovane su određene nepravilnosti u postupanju policijskih službenika u pogledu urednog i ažurnog sačinjavanja službene dokumentacije i evidentiranja aktivnosti, uslijed čega su naložene mjere za otklanjanje konstatovanih nepravilnosti.

U preostala 24 slučaja, u postupcima kontrole nijesu utvrđene nepravilnosti ili nezakonitosti koje bi ukazivale na postojanje elemenata za disciplinsku ili drugu odgovornost policijskih službenika.

„Međutim, i pored činjenice da se u predmetnim slučajevima nije moglo utvrditi postojanje elemenata za disciplinsku ili drugu odgovornost policijskih službenika, u 4 od pomenutih slučajeva, spisi sačinjeni u postupku unutrašnje kontrole dostavljeni su nadležnim državnim tužilaštvima na konačnu ocjenu i odlučivanje o postojanju elemenata krivične odgovornosti u radnjama i postupanju policijskih službenika“, potencira se u Izvještaju.

Kontrole po pritužbama građana

Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije je u toku 2017.godine izvršilo kontrole zakonitosti vršenja policijskih poslova i primjene policijskih ovlašćenja na osnovu 30 pritužbi građana na postupanje službenika Uprave policije. Nakon sprovedenih postupaka provjera od strane službenika ovog Odjeljenja, ocijenjeno je da je 6 pritužbi osnovano (20,00 %), dok je za 24 pritužbe (80,00 %) ocijenjeno da su neosnovane, odnosno da u postupku izvršenih provjera nijesu utvrđene činjenice i dokazi koji bi ukazivali na postojanje disciplinske ili druge odgovornosti policijskih službenika. U slučajevima u kojima je Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije utvrdilo osnovanost pritužbi, preduzete su slijedeće mjere:

“U jednom slučaju izvještaj sa spisima predmeta je dostavljen nadležnom državnom tužilaštvu u cilju utvrđivanja postojanja elemenata krivične odgovornosti u radnjama i postupanju policijskih službenika. Nadalje, u pet slučajeva podnijeti su predlozi za pokretanje disciplinskog postupka protiv 7 policijskih službenika, zbog osnovane sumnje da su počinili teže povrede službene dužnosti”, ističe se u dokumentu.

U preostala 24 slučaja nije utvrđena osnovanost pritužbi jer u sprovedenim postupcima provjera nijesu utvrđene činjenice i dokazi koji bi ukazivali na postojanje disciplinske ili druge odgovornosti policijskih službenika.

I pored toga, u tri slučaja u kojima su pritužbe ocijenjene neosnovanim, izvještaji o izvršenim provjerama, sa spisima sačinjenim u postupku unutrašnje kontrole, dostavljeni su nadležnim državnim tužilaštvima na konačnu odluku i odlučivanje o eventualnom postojanju elemenata krivičnog djela u radnjama i postupanju policijskih službenika.

 

 

 

Komentari: 0

Novi komentar