Vrijedan 25.000 eura

Raspisan tender za zaštitu životne sredine

Glavni grad Podgorica raspisao je tender za pružanje usluge monitoringa segmenata životne sredine Podgorice i opština u okviru Glavnog grada za period mart 2018. godine do februara 2019. godine, ukupne vrijednosti 25.000 eura.
Objavljeno: 13. 02. 2018 - 13:21 Promjenite veličinu teksta: A A A

“Monitoringom bi trebalo da se prati stanje svih segmenata životne sredine odnosno kvalitet vazduha, vode, zemljišta, biljnog i životinjskog svijeta, kao i stepen zagađenja životne sredine odnosno emisija u životnu sredinu”, kazali su iz Glavnog grada.

Takođe, kako navode, prati se i uticaj značajnih sektora na segmente životne sredine.

Na osnovu podataka dobijenih sprovođenjem Monitoringa radi se Informacija o stanju životne sredine za teritoriju Glavnog grada, a u cilju sagledavanja sveobuhvatne situacije i informisanja javnosti.

Definisano je da Program monitoringa životne sredine za period mart 2018.– februar 2019. godine, obuhvata Program kontrole kvaliteta vazduha na odabranim lokacijama, i to kod Tržnog centra „Delta city“, kod stadiona Budućnost (raskrsnica Bulevara Ivana Crnojevića i ul. 19. decembar), raskrsnice ul. Kralja Nikole i ul. Crnogorskih serdara, centra opštine u okviru Glavnog grada Tuzi, centra opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i naselje Zagorič, na potezu između Piperske ulice i brijega Morače.

Program monitoringa za period mart 2018. – februar 2019. godine obuhvatiće i praćenje kvaliteta vazduha na jednoj lokaciji koja je izvan direktnog uticaja saobraćaja, kako bi se sagledao uticaj korišćenja ogrijevnog drveta u domaćinstvima na dati segment životne sredine

“Kontrola kvaliteta vazduha vrši se u cilju utvrđivanja nivoa zagađenosti vazduha i ocjene uticaja zagađenog vazduha na zdravlje ljudi, životnu sredinu i klimu, kako bi se preduzele potrebne mjere u cilju zaštite životne sredine, zdravlja ljudi i materijalnih dobara”, kazali su iz Glavnog grada.

Mjerno mjesto će biti postavljeno tako da uzorak vazduha bude reprezentativan u odnosu na šire područje i to najmanje 250m x 250m kada se mjeri industrijsko zagađivanje odnosno najmanje u dužini od 100m na prometnim saobraćajnicama.

Rok za dostavlanje ponuda je 6. marta 2018. godine.

Komentari: 0

Novi komentar