Novi zakon o unutrašnjim poslovima

Evo ko ne može biti zaposlen kao policijac

Predlog zakona o unutrašnjim poslovima predviđa uvođenje bezbjednosnih provjera koje će se vršiti prilikom zapošljavanja u policiji. U policiji, prema novim priopisima ne može biti zaposlena osoba koja je dala lažne podatke o sebi ili svojima kao i osoba koja je ugrozila saobraćaj pod desjtvom alkohola, droge i ostalih psihoaktivnih supstanci.
Objavljeno: 20. 02. 2018 - 11:27 Promjenite veličinu teksta: A A A

Za zasnivanje radnog odnosa u policiji, pored opštih uslova, treba da ne postoje bezbjednosne smetnje za vršenje policijskih poslova.

Po slovu zakona, Smatra se da postoje bezbjednosne smetnje i ako je lice pravosnažnom presudom osuđeno za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, osim za krivično djelo za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine, ukoliko nije brisana iz evidencije i ukoliko je lice pravosnažnom presudom osuđeno za krivično djelo ugrožavanja saobraćaja na putevima učinjeno pod dejstvom alkohola, droge ili drugih psihoaktivnih materija.

Policijac ne može biti je lice registrovano u evidenciji uživaoca opojnih droga, kao ni lice koje ima ili održava veze sa licima koja neovlašćeno prikupljaju podatke, teroristima, saboterima, članovima organizovanih kriminalnih grupa ili licima za koja se osnovano sumnja da pripadaju takvim grupama;

U policiji ne može biti osoba kažnjena za prekršaj protiv javnog reda i mira sa elementima nasilja, nasilničko ponašanje ili izazivanje težih sukoba u svojoj radnoj i životnoj sredini, kao i ni lice prikriva ili daje netačne podatke o sebi i članovima porodice. Brisana je tačka koja se odnosila na utvrđivanje postojanja bezbjednosne smetnje prilikom prijema na stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje za potrebe policije.

Postojanje bezbjednosne smetnje utvrđuje se i u toku rada u policiji.

“Postupak utvrđivanja postojanja bezbjednosne smetnje sprovodi komisija koju obrazuje Ministarstvo. Prilikom utvrđivanja postojanja bezbjednosne smetnje u toku rada u policiji predlog za utvrđivanje postojanja bezbjednosne smetnje podnosi neposredni rukovodilac policijskog službenika, policijski službenik ovlašćen za vršenje unutrašnje kontrole rada policije ili direktor policije, bez prethodne saglasnosti policijskog službenika za kojeg se utvrđuje postojanje bezbjednosne smetnje”, piše u Predlogu zakona.

P.Z.

Komentari: 6

Mrtvozornik

20. 02. 2018 - 11:42

Ova rjesenja je sigurno predlozio pomocnik cupic..expert zajedno sa ministrom.bez dana staza u drzavnoj upravi postavljen za pomocnika
449

20. 02. 2018 - 12:34

Ako novi Zakon primijenite na postojeće žandare, polovinu biste doma poslali.tj.put Sjevera CG...
Mith

20. 02. 2018 - 13:08

Vidimo na onom snimku danas ko sve može da se zaposli u policiji
???

20. 02. 2018 - 13:26

A treba li im kakva škola
TRAGOM TRAGEDIJA

20. 02. 2018 - 20:44

Mi smo jedina država i društvo u EVROPI gde su 40% POLICIJE PRITIV DRŽAVE I PROTIV SISTEMA, Imate na stotine primjera ,Drugo u nasoj policiji imate 70% neprofesionalaca ,, Policija je opsednuta ličnim intetesima za koje koristi unifirmu i značku da bi nelelgalnim radnjama profitirala u svoju korist,
Nera

20. 02. 2018 - 21:33

Dobar dio policije su posteni i uzorni gradjani.Tako da pd hitno doma i tamo okle su dosli treba poslat onaj manji dio koji svojim ponasanjem stete ugledu policije.
Novi komentar