Nakon nalaza DRI

Ministarstvo ohrabreno zaključcima DRI o o šumama

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja se sa posebnom pažnjom i odgovornošću odnosi prema Izvještaju o reviziji uspjeha „Efikasnosti obračuna i naplate prihoda od korišćenja šuma“, koji je uradila Državna revizorska institucija, saopšteno je iz Ministarstva.
Objavljeno: 20. 02. 2018 - 16:32 Promjenite veličinu teksta: A A A

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja se sa posebnom pažnjom i odgovornošću odnosi prema Izvještaju o reviziji uspjeha „Efikasnosti obračuna i naplate prihoda od korišćenja šuma“, koji je uradila Državna revizorska institucija, saopšteno je iz Ministarstva.

Navodeći značaj procesa revizije, Ministarstvo navodi da Izvještaj odražava realno stanje i daje objektivan prikaz obračuna i naplate prihoda od korišćenja šuma, kaže

Dobijene preporuke važan su putokaz za dalje aktivnosti i prema njima će se nadležne institucije (Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprava za šume, Poreska uprava, Inspekcija za šumarstvo) odgovorno odnijeti, navodi Ministartvo.

Ohrabreni smo navodima Izvještaja DRI u kojima se konstatuje ostvareni napredak u sistemu gazdovanja našim šumama, dodaju u saopštenju.

Podsjećaju da Ministarstvo u kontinuitetu radi na kreiranju mjeraza unapređenje procedura za upotrebu šumskih resursa, kaoi na reorganizaciji gazdovanja šumama u Crnoj Gori, čiji je koncept Vlada, na predlog Ministarstva, usvojila u septembru 2017.  godine.

2mek

U Izvještaju DRI je konstatovano:

Da je u aprilu prošle godine, donešena odluka o privremenom ograničenju izvoza drvnih sortimenata, čiji je rezultat potpuno zaustavljanjeizvoza trupaca i ogrijevnog drveta, odnosno značajno povećanje izvoza rezane građe i drvnog peleta. Rezultatove mjere je i stabilizovana ponuda industrijskog drveta domaćoj drvnoj industriji, kao i ponuda i cijena ogrijevnog drveta namijenjenog stanovništvu.

Da su pojačane su kontrole praćenja realizacije koncesionih ugovora i kontrole bespravnih sječa. Formirana je međuresorska radna grupaza kontrolu prometa drvnih sortimenata, sa ciljem bolje koordinacije nadležnih institucija u pravcu uređenja ove oblasti.

Da je unaprijeđena je evidencija praćenja, obračuna i naplate naknada po osnovu korišćenja šuma i obezbijeđene su garancije za dobro izvršenje ugovora o korišćenju šuma.

U izvještaju se dalje konstatuje da je u 2017. godini ustanovljeno periodično (mjesečno) praćenje i izvještavanje o obračunu i naplati prihoda; da Uprava za šume vodi evidenciju po pojedinim koncesionarima i da se zaduženja i uplate unose ažurno u informacioni i računovodstveni sistem; da Uprava za šume, u skladu sa preporukom DRI, obračunava i naplaćuje posebne naknade; da je Ministarstvo poljoprivrede zajedno sa Inspekcijom za šumarstvo, lovstvo i zaštitu bilja vršilo pojačan nadzor nad radom Uprave za šume...)

U 2017. godini povećani su prihodi po osnovu korišćenja šuma za 800.000€.

1mek

Kada su u pitanju dugovanja po osnovu koncesionih naknada konstatuje se da je dug na kraju prošle godine iznosio 5,1 milion €, a da je na kraju 2016. iznosio 8 miliona €.

Važno je naglasiti da se 3,3 miliona € tog duga odnosi na dugovanja preduzeća koja su likvidirana, nalaze se u stečaju ili su sa njima raskinuti koncesioni ugovori, kao npr. „Gornji Ibar“ koji je prestao sa radom prije 15 godina. Preostali dio naplativog duga će se naplatiti i za to su obezbijeđeni instrumenti za izvršenje.

U okviru nastavka reformi, na bazi studija pripremljenih uz podršku Svjetske Banke, u toku je međunarodni tender za izbor konsultantske kuće, odnosno tima eksperata koji će u saradnji sa Ministarstvomuraditi reorganizaciji koncepta dosadašnjeg načina korišćenja šuma, uključujući organizacioni i zakonodavni okvir, procjene fiskalnog uticajana privredu i građane i definisanje finansiranja sektora šumarstva, zaključuje se u saopštenju.

 

 

Komentari: 0

Novi komentar