Komunalije od 30 do 50 eura

Nacrt odluke o naknadi za bespravno izgrađene objekte

Vlasnici nelegalno izgrađenih objekata u Plužinama komunalije će plaćati od 30 do 50 eura po kvadratnom metru, u zavisnosti od zone u kojoj se nalazi. To je predviđeno nacrtom odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte koji je na javnoj raspravi.
Objavljeno: 24. 02. 2018 - 06:45 Promjenite veličinu teksta: A A A

ZONE Prema riječima sekretara za opštu upravu i društvene djelatnosti Petra Mitrića, područ- je opštine je podijeljeno u četiri zone. - Prva i druga zona, koje su definisane DUP-om Plužine, obuhvataju centar grada. Cijena kvadrata u prvoj je 50, a u drugoj 40 eura. Treća zona obuhvata katastarske parcele i djelove parcela Brijeg i Jerinići - od Pive do magistralnog puta Plužine - Šćepan Polje, a iznos naknade je 30 eura. Četvrta zona obuhvata seosko područje i vlasnici bespravnih objekata koji su tu izgrađeni neće je plaćati – precizira Mitrić za Pobjedu.

U nacrtu odluke navedeno je da se naknada može izmiriti i u ratama, za objekte osnovnog stanovanja u najviše 240 mjesečnih rata, a za ostale objekte u 120 rata. - Naknada se uvećava pet procenata ako se iznos plati jednokratno, a 20 odsto se uvećava za plaćanje na rate. Za objekte osnovnog stanovanja naknada se uvećava za 2,5 odsto, bez obzira da li vlasnik plaća odjednom ili u ratama – stoji u nacrtu.

Prilikom plaćanja na rate, vlasnik bespravnog objakta mora da ugovori sredstva obezbjeđenja plaćanja, odnosno stavi hipoteku na objekat za koji plaća naknadu ili na drugu nepokretnost bez tereta i ograničenja. Određivanje cijena komunalija je prva obaveza koju opštine moraju da ispune prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata koji je stupio na snagu 14. oktobra. Taj dokument još treba da donesu Ulcinj, Kolašin, Plav, Pljavlja i Berane.

ZAHTJEVI Prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, vlasnici bespravno izgrađenih objekata zahtjev za legalizaciju moraju podnijeti do 15. jula. U Plužinama nije bilo podnijetih zahtjeva. - Ni jedan vlasnik bespravnog objekta u Plužinama nije podnio zahtjev za legalizaciju – kazao je Mitrić. Marko Čanović iz Ministarstva održivog razvoja i turizma je ranije kazao za naš list da neće produžavati rok za podnošenje zahtjeva.

Komentari: 0

Novi komentar