Turistička organizacija opštine Bar

Geotursitička ruta pod nazivom „U posjeti prastarom okeanu Tetisu“

Turistička organizacija opštine Bar u saradnji sa prof. dr Predragom Djurovićem sa Geografskog fakulteta iz Beograda, prof. dr Draganom Milovanovićem sa Rudarsko-geološkog fakulteta iz Beograda, ing. Damjanom Čadjenovićem i ing. Novom Radulović iz Podgorice, započeli su sa realizacijom geotursitičke rute pod nazivom „U posjeti prastarom okeanu Tetisu“.
Objavljeno: 13. 03. 2018 - 07:34 Promjenite veličinu teksta: A A A

Na prostoru opštine Bar utvrđen je veći broj paleontoloških lokaliteta na kojima su očuvani vrlo značajni i zanimljivi fosilni ostaci, na osnovu kojih se mogu rekonstruisati prirodni uslovi i živi svijet koji je živio u ovom dijelu okeana Tetis. Radi se o vremenskom razdoblju koji pripada mezozojskoj eri od prije 245 do 65 miliona godina. Na trasi već postojeće kružne turističke rute „Izmedju dvije čarobne obale“ izdvojeno je 8 najreprezentativnijih lokaliteta. Na njima se mogu vidjeti ostaci živog svijeta koji je obitavao u ovom okeanu. Od njih su danas očuvani oolitični krečnjaci na lokalitetu Dedići, korali metarskih dimenzija kod Murića, fosilizovani ostaci modrozelenih algi stromatolita kod Stegvaša, a koji predstavljaju jednu od najranijih formi života na Zemlji. Na ovoj geoturističkoj ruti posjetioci će se još upoznati i sa živim svijetom koralskog grebena iz jurskog perioda starosti od prije 245 do  205 miliona godina, kao i sa muljojedima koji su otkriveni u Limljanima. Živjeli prije oko 250  miliona godina u plitkom moru i hranu su nalazili u muljevitom dnu.

zivi-svijet-koralskog-grebena-iz-jurskog-perioda-starosti-od-prije-245-do-205-miliona-godina

Osim živog svijeta iz daleke prošlosti posjetioci će biti u prilici da se na loklitetu Sutorman upoznaju sa stijenama nastalim tokom podvodnog vulkanizma, kao i sa silama koje su dovele do gužvanja sedimenata na okeanskom dnu i stvaranja velikh bora. U dijelu ovog ogromnog okeana čiji su tragovi očuvani na teritoriji opštine Bara turisti će u Boljevićima vidjeti i ostatke velike delte rijeke koja je postojala u dalekog geološkoj prošlosti.

 Sve ovo budući posjetioci će moći vidjeti uz pomoć 8 velikih bilborda koji će biti postavljeni na navedenim reprezentativnim lokacijama, a na postojećoj trasi kružne turističke rute „Izmedju dvije čarobne obale“. Na bilbordima će se osim teksutalnih objašnjenja nalaziti i paleogeografske karte na kojima će biti prikazan tadašnji izgled zemlje, karte, fotografije fosila i rekonstrukcija njihovog nekadašnjeg izgleda i sl.

 fosilni-ostaci-korala-metarskih-dimenzija-od-pre-200-miliona-godina

Ovim programom turistička ponuda opštine Bar biće obogaćena jednim novim vidom turizma – geoturizam, koji u svijetu bilježi ekspanziju, a u Crnoj Gori je tek u začetku. Na ovaj zanimljiv i prije svega neobičan način posetioci će sem priobalja Jadranskog mora i Skadarskog jezera biti u prilici da na osnovu očuvanih tragova fosila zavire u veliki okean Tetis i upoznaju se sa živim svijetom koji je na prostoru opštine Bar postojao prije više stotina miliona godina.

Komentari: 0

Novi komentar