Izvršni direktor Elektroprivrede Igor Noveljić

Za pet godina EPCG ulaže 170 miliona

Plan Elektroprivrede je da u narednih pet godina realizujemo projekte ukupne vrijednosti 170 miliona eura, izjavio je izvršni direktor te kompanije Igor Noveljić.
Objavljeno: 14. 03. 2018 - 06:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

On je u intervjuu Pobjedi kazao da izdvaja ekološku sanaciju prvog bloka TE „Pljevlja“, uz rekultivaciju postojeće deponije šljake i pepela, koju će nastaviti da koriste, ali uz puno poštovanje ekoloških standarda.

- Samo za ova dva vezana projekta, čija realizacija će omogućiti nastavak valorizacije termoenergetskog kompleksa u Pljevljima, do 2022. izdvojićemo 60 miliona eura. To će omogućiti da prvi blok radi još 20 godina. Nijesmo odustali ni od izgradnje drugog termo bloka, pa ćemo izradu projektne dokumentacije platiti 1,4 miliona – naveo je Noveljić.

Naglasio je da je od izuzetne važnosti za EPCG rekonstrukcija i modernizacija dvije velike hidroelektrane, ukupne vrijednosti 40 miliona eura. Za prevođenja dijela vode rijeke Zete u hidroenergetski sistem „Perućica“ predviđeno je 27 miliona eura.

- Izdvojio bih izradu investiciono-tehničke dokumentacije za izgradnju HE Komarnica koja će koštati 1,6 miliona eura – naveo je Noveljić i naglasio da je uvjeren da će realizacija ovog investicionog plana donijeti benefite u energetskom i ekološkom smislu.

- Osim što ćemo obezbijediti izuzetnu pogonsku spremnost elektrana, sigurnost i pouzdanost u radu i veću bezbjednost radnika, doprinijećemno poboljšanju stanja životne sredine u Pljevljima – naveo je Noveljić.

POBJEDA: Kakav je redosljed i dinamika poteza rekonstrukcije postojećeg bloka?

NOVELJIĆ: Ta rekonstrukcija, procijenjene vrijednosti 40 miliona eura, omogućiće dalji rad termoenergetskog kompleksa u Pljevljima i obezbijediti poštovanja najstrožijih parametara zaštite okoline predviđenih najnovijom odlukom EU iz 2017. godine. Time ćemo obezbijediti pouzdanost u radu elektroenergetskog sistema Crne Gore, čijoj stabilnosti u znatnoj mjeri doprinosi TE Pljevlja, kao bazna elektrana, koja najveći značaj ima u pokrivanju konstantnog dijagrama opterećenja. Projekat obuhvata izgradnju sistema za odsumporavanje, za denitrifikaciju, unapređenje rada elektrofilterskog postrojenja kao i izgradnju sistema za tretman otpadnih voda.

Planirano je da idejni projekat bude izrađen i revidovan u ovoj godini, uz dobijanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu. Objavljivanje tendera za izradu glavnog projekta sa izvođenjem radova planirano je za IV kvartal 2018, a izrada glavnog projekta i izvođenje radova treba da bude realizovano od naredne do 2021.

POBJEDA: Koliko će rekonstrukcija postojećeg bloka i rekultivacija deponije Maljevac uticati na smanjenje zagađenosti u Pljevljima?

NOVELJIĆ: Planiramo da, u saradnji sa Vladom i opštinom Pljevlja, učestvujemo u toplifikaciji grada, čime će biti smanjena količina emisije iz individualnih ložišta u gradu i znatno poboljšana ekološka situacija u Pljevljima.

TE je predviđena kao toplotni izvor za grijanje grada, predviđeno je oduzimanje toplote iz sistema turbine, izmjenjivači toplote, pumpna stanica kao i rezervni izvor u vidu pomoćne kotlarnice.

Po fazama ćemo rekultivisati i postojeću deponiju Maljevac uz primjenu i poštovanje svih mjera i propisanih standarda iz oblasti zaštite okoline.

Za ove aktivnosti EPCG je opredijelila 19 miliona eura, u šta je uračunat otkup zemljišta i objekata u zaštitnoj zoni oko deponije u iznosu od pet miliona eura. U realizaciji ovog projekta koristićemo i kreditna sredstva iz aranžmana sa Svjetskom bankom.

POBJEDA: Što će rekonstrukcija i modernizacija postojećih hidrocentrala značiti za EPCG i elektroenergetski sistem?

NOVELJIĆ: Drugom fazom rekonstrukcije HE „Perućica“ i HE „Piva“ produžiće se radni vijek elektrana, a EPCG će zadržati većinski portfolio proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.

Obezbijediće se visoka pogonska spremnost, sigurnost i bezbjednost u radu hidroelektrana, automatizovati upravljanje agregatima, postrojenjima i elektranama u cjelini i omogućiti daljinsko vođenje iz nadređenog centra upravljanja elektranom.

Obje hidroelektrane će u potpunosti biti osposobljene za pružanje pomoćnih i sistemskih usluga za elektroenergetski sistem Crne Gore, kao što je sekundarna i tercijarna regulacija i slično.

POBJEDA: Što podrazumijeva i kad će početi rekonstrukcija HE „Piva“?

NOVELJIĆ: Taj se projekat finansira iz postojećeg kreditnog aranžmana sa njemačkom KfW bankom. Narednog mjeseca očekujemo potpisivanje ugovora za preostalih devet miliona eura kredita za modernizaciju hidromašinske i elektro opreme svih agregata, postrojenja sopstvene potrošnje, kao i sistema upravljanja. Posao će biti dodijeljen jednoj od četiri kompanije koje su učestvovale na tenderu – GE Francuska, Andritz Austrija, Voith Austrija i Litostroj-ABB Slovenija.

U okviru druge faze projekta planirana je nabavka savremene opreme za monitoring brane kao i sanacija injekcione zavjese.

Važno je istaći da smo lani uspješno izveli kapitalni remont agregata A1, dok kapitalne remonte preostala dva agregata planiramo tokom 2019. i 2021. godine.

(opširnije u Pobjedi)

Komentari: 0

Novi komentar