Ne poštuju ugovore

Evo sa kojim koncesionarima je država raskinula ugovore o korišćenju vode

Nadležni državni organi, tokom prošle godine, pokrenuli su postupak raskida ugovora sa pet koncesionara vode, pokazuje zvaničan Izvještaj Ministarstva poljoprivrede
Objavljeno: 14. 03. 2018 - 10:27 Promjenite veličinu teksta: A A A

„Pokrenuti su raskidi ugovora o koncesijama sa sledećim koncesionarima: „Novus  Montenegro“ d.o.o. Gusinje, za izvorište “Alipašini izvori”- Opština Gusinje, Igor Maslakov iz Kruča za izvorište „Jasen“ Opština Bar, „H2O Montenegro“ d.o.o. Mojkovac za izvorište „Vrelo“ u Opštini Mojkovac i Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Budva za izvorište „Reževića rijeka“ u Reževićima Opština Budva. Koncesija za izvorište „Lučičko vrelo“ Opština Rožaje u postupku je raskida ugovora o koncesiji, pokrenuta od strane Uprave za vode preko Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore“, piše u Izvještaju.

U oblasti voda trenutno su na snazi 22 ugovora o koncesijama, od čega 17 ugovora za korišćenje vode za potrebe flaširanja vode u komercijalne svrhe, dva ugovora za korišćenje vode za potrebe vodosnabdijevanja,  te po jedan ugovor za korišćenje vode za uzgoj ribe, za korišćenje vode za pogonske i tehnološke potrebe i ugovor za flaširanje vode u postupku raskida.

Trenutno šest fabrika vode obavljaju koncesionu djelatnost, ostale koncesije su u postupku pribavljanja vodnih akata u skladu sa zaključenim ugovorima.

Evidentan je problem kod 11 koncesionara iz razloga što nijesu realizovane ugovorene obaveze i ne obavljaju koncesionu djelatnost u skladu sa dinamikom utvrđenom ugovorom, gdje su rokovi za pribavljanje vodnih akata u skladu sa ugovorom odavno istekli.

Znači koncesionari nijesu: izradili projekte za izgradnju fabrika vode, pribavili vodnu saglasnost na projektnu dokumentaciju i vodnu dozvolu za korišćenje objekata, odnosno postrojenja za potrebe flaširanja vode u komercijalne svrhe. Na osnovu analize svakog ugovora, izjašnjenja i dosadašnjih ulaganja od strane koncesionara, pripremljena je Informacija o realizaciji koncesionih ugovora u oblasti voda, koju je usvojila Vlade Crne Gore.

„Shodno zaključcima Vlade, Uprava za vode je u postupku produženja roka za realizaciju ugovorenih obaveza, na period od 24 mjeseca, uz uslov obezbjeđenja bankarske garancije za valjano izvršenje ugovora na iznos koji je definisan u ugovoru o koncesiji, za sledeće koncesionare: „Đekić export-import“ d.o.o. Podgorica za izvorište „Javor“ u opštini Kolašin, „Bast“ d.o.o. Nikšić za izvorište „Pasišta“ u opštini Plužine, “Vektra Montenegro” d.o.o. Podgorica za izvorište „Drijenak“, u opštini Kolašin, „Feyur“ d.o.o. Bar za izvorište „Moračko Trebaljevo“ Sjerogošte u opštini Kolašin, „Oksarela“ d.o.o. Kolašin za izvorište „Drijenak-Rajsko vrelo“ u opštini Kolašin i „Mercur System“ A.D. Budva za potrebe vodosnabdijevanja koja se zahvata iz istražno eksploatacionog bunara na Cetinju“, zaključuje se u Izvještaju.

Komentari: 0

Novi komentar