Glavni grad

Povećana sredstva za finansiranje projekata NVO na 200.000 eura

Gradonačelnik Glavnog grada – Podgorice Slavoljub Stijepović će, u ime Glavnog grada, sa UNDP-om zaključiti Ugovor o realizaciji ReLOaD projekta, kojim je predviđen transfer sredstava planiranih u  Budžetu Glavnog grada za tu namjenu, u cilju kofinansiranja realizacije projekta, ukoliko Skupština Glavnog grada na Sjednici 16. marta usvoji Informaciju o učešću Glavnog grada – Podgorice u Regionalnom programu lokalne demokratije na zapadnom balkanu (ReLOaD).
Objavljeno: 14. 03. 2018 - 13:47 Promjenite veličinu teksta: A A A

Na taj način će se sredstva za finansiranje projekata Glavnog grada povećati na 200.000 eura za 2018. I 2019. Godinu.

Da podsjetimo, svake godine, iz Budžeta Glavnog grada opredjeljuje se određeni iznos sredstava za finansiranje projekata NVO, čiju raspodjelu vrši Komisija za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija Glavnog grada. U tu svrhu, Budžetom za 2016. i 2017. godinu opredjeljivana su sredstva u iznosu od po 40.000,00 eura, na godišnjem nivou. Navedenom iznosu će, u naredne dvije godine, u okviru ReLOaD projekta, biti dodata sredstva u ukupnom iznosu od 100.000,00 eura koje je izdvojila Evropska unija, a implementira UNDP, uz još 20.000,00 eura koje će, kao kofinansiranje, obezbijediti Glavni grad, što ukupno iznosi po 100.000,00 eura, na godišnjem nivou, za finansiranje projekata nevladinih organizacija, za 2018. i 2019. godinu.

Namjera Glavnog grada, prilikom apliciranja za učešće u ReLOaD prjektu bila je inteziviranje partnerstva između Glavnog grada i nevladinih organizacija sa sjedištem u Podgorici.

Samim tim, Glavni grad je potvrdio svoju opredijeljenost da, kao partnerska jedinica lokalne samouprave ReLOaD projekta doprinese jačanju demokratije i razvoju snažnijih partnerskih odnosa kroz institucionalizovanje saradnje sa nevladinim organizacijama u svrhu poboljšanja kvaliteta života u lokalnoj zajednici.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u šest zemalja regiona i to: Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu i Srbiji. Projekat je sa realizacijom počeo 1. februara 2017. godine i tokom tri godine realizacije cilj projekta je jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS) i civilnog društva u regiji Zapadnog Balkana, kroz izgradnju i širenje transparentnog pristupa finansiranja nevladinih organizacija (NVO) iz budžeta JLS, a u cilju rješavanja potreba u lokalnoj zajednici. Ukupna vrijednost ReLOaD projekta je 10 miliona eura, a finansira ga Evropska unija (EU) iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć, tj. Programa podrške za civilno društvo u iznosu od 8,5 miliona eura, dok će ostatak sufinansirati UNDP kancelarije koje djeluju u zemljama Zapadnog Balkana i partnerske JLS.

Na poziv za izražavanje interesa jedinica lokalnih samouprava za učešće u ReLOaD projektu, koji je UNDP objavio u prvoj polovini 2017. godine, prijavilo se devet jedinica lokalne samouprave iz Crne Gore, pokazujući na taj način opredijeljenost za unaprjeđenje i jačanje odnosa sa civilnim društvom. Komisija UNDP je evaluirala pristigle prijave, dok je konačnu odluku o izboru najboljih prijava donio Partnerski odbor ReLOaD projekta, 19. juna 2017. godine, u Podgorici. Za učešće u ReLOaD projektu odabrane su opštine Tivat, Nikšić, Kotor, Pljevlja i Glavni grad Podgorica.

 

Komentari: 0

Novi komentar