Radović: Reforme u vladavini prava dale konkretne rezultate

Vlada je u potpunosti posvećena uspostavljanju održivih rezultata u oblasti vladavine prava, o čemu svjedoči evidentan napredak koji je napravljen protekle četiri godine, rekao je pregovarač za poglavlja 23. i 24., Miodrag Radović.

Objavljeno: 19. 03. 2018 - 17:51 Promjenite veličinu teksta: A A A

U Četvrtom izvještaju o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23 i pratećih dokumenata, koji je u nedjelju objavila Mreža za aformaciju nevladinog sektora (MANS), navodi se da je Crna Gora prethodne četiri godine sprovela samo polovina planiranih reformi u oblasti vladavine prava.

Radović je agenciji MINA rekao da je donošenjem više od 60 reformskih zakona zaokružen normativni okvir, a da su formirane ključne institucije za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije i ojačani njihovi kadrovski kapaciteti.

On je ukazao da su preduzeti reformski napori dali konkretne rezultate.

Radović je, komentarišući ocjene MANS-a , istakao da je u oblasti pravosuđa skraćeno trajanja sudskih postupaka i smanjen broj zaostalih predmeta starijih od tri godine.

„Značajne rezultate bilježimo i u oblasti prevencije korupcije gdje je Agencija za sprječavanje korupcije, od osnivanja podnijela veliki broj prekršajnih zahtjeva, usljed kojih je došlo do pada, odnosno smanjenja kršenja zakonskih odredbi antikorupcijskih zakona. Samo tokom prošle godine je 37 funkcionera podnijelo ostavku ili je razriješeno po osnovu mišljenja Agencije“, pojasnio je Radović.

On je rekao da je u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, u Specijalnom državnom tužilaštvu, od osnivanja do januara prošle godine, formirano 1.615 predmeta, od čega je 1.020 završeno.

Radović je dodao da su prošle godine pokrenute finansijske istrage protiv 116 fizičkih i četiri pravna lica.

„U protekle četiri godine, donijeto je 77 pravosnažnih i 41 nepravosnažna presuda iz nadležnosti specijalnih odjeljenja sudova, u oblasti represije korupcije što dovoljno govori o povećanju efikasnosti“, kazao je Radović.

On je podsjetio na stepen realizacije akcionih planova za 23. i 24. poglavlje.

Kada je u pitanju Akcioni plan za 23. pregovaračko poglavlje, Radović je kazao da je od ukupno prispjelih 219 mjera, realizovano ili se u kontinuitetu realizuje 76 odsto, djelimično realizovano 14 odsto, a nerealizovano deset odsto.

„Kad je riječ o Akcionom planu za 24. poglavlje, od ukupno dospjelih 186 mjera, realizovano je ili se realizuje u kontinuitetu 72 odsto, djelimično je realizovano 16 odsto, a nerealizovano 12 odsto“, rekao je Radović.

Kako je pojasnio, stepen realizacije tih Akcionih planova određen je po metodologiji koja je unaprijed usaglašena s Evropskom komisijom, a verifikovana od Radne grupe za 23. poglavlje, u čijem radu učestvuju predstavnici devet nevladinih organizacija (NVO), među kojima i predstavnik MANS-a.

Prema riječima Radovića, prije zaključivanja izvještaja obavljene su detaljne konsultacije s predstavnicima NVO-a, a predstavnik MANS-a je bio naročito aktivan u iznošenju činjenica dobijenih po slobodnom pristupu informacijama, nakon čega je izvještaj i stepen realizacije usaglašen.

„Ovo je kontinuiran proces i rad koji već daje rezultate, ali koji će se nastaviti ne samo do ulaska u EU nego i nakon stupanja u članstvo. Sada je važno da smo uspostavili kvalitetan zakonodavni okvir i izgradili stabilne institucije, kao preduslov za postizanje daljih mjerljivih rezultata i uspješan nastavak procesa pristupanja“, zaključio je Radović.

Komentari: 0

Novi komentar