MJU

Transparentnost fokus Savjeta za reformu javne uprave

Savjet za reformu javne uprave u ovoj godini biće fokusiran na obezbjeđenje transparentnosti procesa reforme javne uprave, unapređenje kvaliteta praćenja i koordinacije tih aktivnosti, zaključeno je na sjednici Savjeta kojom je predsjedavao potpredsjednik Vlade Zoran Pažin. 
Objavljeno: 19. 03. 2018 - 21:34 Promjenite veličinu teksta: A A A

Savjet je, razmatrajući Izvještaj o radu za period jul – decembar prošle godine, ocijenio pozitivnom novu metodologiju izvještavanja i konstatovao da je u izvještajnom periodu ostvaren napredak.

„Identifikovane su mjere za prevazilaženje određenih prepreka u realizaciji reformskih aktivnosti“, saopšteno je iz Ministarstva javne uprave.

Na predlog predstavnika civilnog sektora, Savjet je usvojio predloge zaključaka za Vladu kojima se zadužuju nadležni organi da nacrte propisa vezanih za reformu javne uprave dostavljaju Savjetu na razmatranje.

„Predložene su mjere koje podrazumijevaju dalje unaprijeđenje transparentnosti rada Savjeta, kao i obavezu predlagača da nacrte propisa i strateških akata koji se odnose na reformu javne uprave blagovremeno dostavljaju Savjetu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Savjet razmatrao i Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave 2016-2020, za 2017. godinu, sa aneksom Akcionog plana 2016-2017.

U Izvještaju su, kako se dodaje, identifikovane prioritetne aktivnosti u cilju uspostavljanja efikasne, racionalne, transparentne i servisno orjentisane javne uprave koja će obezbijediti pružanje javnih usluga po mjeri građana, uz korišćenje savremenih informacionih tehnologija.

„Savjet je odlučio da Izvještaj inovira u skladu sa sugestijama koje su prihvaćene prilikom rasprave, i uputi ga na usvajanje Vladi“, zaključuje se u saopštenju.

Komentari: 0

Novi komentar