I kružnog toka

Raspisan tender za rekonstrukciju mosta u ulici Vojisavljevića

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice raspisala je danas tender za izradu projekta rekonstrukcije mosta na trasi ulice Vojisavljevića i kružnog toka na raskrsnici puteva za Cetinje i Nikšić.
Objavljeno: 21. 03. 2018 - 13:50 Promjenite veličinu teksta: A A A

Tender je u vrijednosti od 80.000 eura, a raspisan je po skraćenom postupku u trajanju od 22 dana zbog regulisanja velikih saobraćajnih gužvi i realizaciji planskih rješenja.

Takođe, u okviru ovog projekta gradiće se i pristupna saobraćajnica mostu u ulici Vojislavljevića približne dužine 250 metara.

U tenderu se takođe navodi da da će se graditi i rampe za kretanje invalida.

Ponude se predaju radnim danima od 10 do 13 sati, zaključno sa 13. aprilom do 13 sati.

Ponude se mogu predati neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Jovana Tomaševića 2A, Podgorica, preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Jovana Tomaševića 2A, Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se 13. aprila u 14 sati, u prostorijama Agencije koja se nalazi u ulici Jovana Tomaševića 2A.

Komentari: 0

Novi komentar