POLEMIKA

Bajka o zajedničkoj istoriji Crnogoraca i Srba

Kada srpski mediji žele da njihova široka publika bude zadovoljna tumačenjem crnogorske istorije oni pozovu u goste istoričare od kojih očekuju da zadovolje neutoljivu mitomansku glad svoga gledališta, pozovu Čedomira Antića, ili recimo Aleksandra Rakovića. To su istoričari čiji doprinos istorijskoj nauci nije veliki, ništa što su objavili nema većeg značaja, no, to ne znači da se oni neće dokopati zvučnih titula i položaja, preporučuje ih to što neistinito prikazuju istoriju Crne Gore, to se u SANU itekako cijeni. Svaki mit o Crnoj Gori koji promoviše neki čoek koji ima diplomu istoričara, objeručke će u SANU biti prihvaćen.
Objavljeno: 28. 03. 2018 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Da li Raković zna što je - nacizam? Raković je prije nekoliko mjeseci gostovao u emisiji "Živa istina" (urednik i voditelj Darko Šuković), nijesam je tada gledao. Tek sam tu emisiju prije neki dan pogledao na sajtu YouTube, jer je Raković  konačno uspio da mi skrene pažnju sljedećim riječima, kad je kao u transu isijavao mržnju: "Prvaci ideologije koja je nosila crnogorski separatizam – sljedbenici frankovaca na tlu Crne Gore – i te kako imaju veze sa nacizmom, jer su ustaška i nacistička ideologija jedno te isto zlo. Predrag Vukić neprestano ponavlja da je crnogorski separatizam, u svom najekstremnijem vidu, derivat nacizma." (Raković: Predstoji obnova srpske državnosti Crne GoreIN4S, 7. III 2018)

Iz ovog stava proizilazi da su Petar I Petrović Njegoš, Petar II Petrović Njegoš, knjaz Danilo, kralj Nikola bili nacisti, jer su imali separatističke težnje koje su i rezultirale separacijom od Turske i od svih ostalih država, uključujući i Srbiju. Pogledajte Vujaklijinu definiciju riječi separatist, link.

U pomenutoj emisiji "Živa istina" Raković je rekao da se bavi istorijom 20. i 21. vijeka, da je to specijalizovao. Ako je tako, da li Raković zna što je nacizam? Da li Raković zna kako nacisti djeluju, što su im ciljevi i kako dolaze do svojih ciljeva? Možda bi mogao da prouči iskustvo jednog bosanskog gradića koji su u ljeto 1995. godine pohodili nacisti, pa da sagleda kakav su trag ostavili za sobom? 

Specijalizovao rokenrol, odnose sa Indonezijom i Irskom, piše knjige o religiji: Rakovićevo glavno polje istraživanja je - rokenrol u socijalističkoj Jugoslaviji, uspješno je odbranio doktorat na rokenrolu, evo ga link.

Na svom sajtu Raković je stavio da je objavio 8 knjiga, niti jedna nema veze sa Crnom Gorom, pogledajte na linku. Objavio je dvije knjige o odnosima Jugoslavije i Indonezije! Možda griješim kad kažem da je Rakovićev doprinos istorijskoj nauci beznačajan, ovo može biti vrlo značajno, još značajnije nego knjiga o rokenrolu. Dakle, ako npr neko u Srbiju uveze indonezijsko voće dukuh, tu je Raković da kaže nešto o tome. 

Objavio je jednu knjigu o odnosu sa Irskom i nekoliko knjiga o religiji. Na svom sajtu Raković je naveo i svoja brojna predavanja, pogledajte na linku. Niti jedno nije imalo kao temu bilo što u vezi sa Crnom Gorom! Na sajtu se je još i pohvalio kako je stotinu puta u medijima govorio o rokenrolu, pogledajte na linku.

U emisiji "Živa istina", Raković je objavio da je saglasan sa (duhovitim) najavama beogradskih medija koji za njega kažu da je "dobar poznavalac prilika u Crnoj Gori". Ako je tako, zašto do sada nije objavio nijednu knjigu o Crnoj Gori, nijedno predavanje održao? Bar na njegovom sajtu nema podataka o tome. Možda ne razumije crnogorski jezik, pa mu to predstavlja poteškoću kad istražuje crnogorske arhive i čita periodiku? 

Evo jedan primjer koji nam ukazuje koliko "dobro" Raković poznaje crnogorske prilike. Za Večernje Novosti krajem februra prošle godine objavio je tekst sa proročanskim naslovom "Crna Gora neće u NATO", i gle, Crna Gora JESTE dva mjeseca kasnije ušla u NATO. 

Veselićemo se i u buduće novim proročanstvima dr Rakovića, samo neka nam, onako nasmijan (i možda pjevušeći rokenrol pjesmicu "Ja volim samo sebe"), razotkriva budućnost.

Kad se Aleksandar Raković predstavlja da je dobar poznavalac prilika u Crnoj Gori, to vam je kao kad Matija Bećković priča o tenisu, Bećković je već nekoliko puta zborio o Novaku Đokoviću! 

2

Rakovićeva bajka o zajedničkoj istoriji Crne Gore i Srbije: U emisiji "Živa istina" gospodin Raković je govoreći o stanovnicima Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, rekao: "Istorija nam je zajednička". Ja sam prije skoro 5 godina objavio tekst u kome sam pokazao da preci Crnogoraca nijesu učestvovali u Bitki na Kosovu 1389.godine, i to sam pokazao preko iskaza četiri srpska istoričara, akademika: Nikole Radojčića, Sime Ćirkovića, Momčila Spremića i Radeta Mihaljčića. Sem njih i svi (ili skoro svi) ostali srpski istoričari tvrde da Balšići i Zećani - preci Crnogoraca, nijesu učestvovali u Kosovskoj bitki 1389. Tu bitku srpski narod i velika većina srpskih intelektualaca smatra za prelomni momenat srpske istorije. U tom prelomnom momentu srednjevjekovni Srbi i naši preci Zećani nijesu bili zajedno. Preci Aleksandra Rakovića naravno nijesu učestvovali u Boju na Kosovu 1389. jer su po samoj njihovoj porodičnoj istoriji bili u Zeti, u Kučima. Ovako Jagoš Vešović piše o Rakovićima:

"Kao Kuči po porijeklu kazuju se bratstva: Rakovići u Lubnicama (15 k.) i Kurikućama (14 k.) koji su, vele, s Bezijova." (Dr Radoslav Jagoš Vešović, Pleme Vasojevići, Sarajevo 1935, reprint "Stupovi" Andrijevica i biblioteka "Radosav Ljumović", 1988, str 247)

Razni hroničari Vasojevića govore da se staro stanovništvo koje je živjelo u Polimlju iselilo u Velikoj seobi Srba 1690. godine i otišlo za patrijarhom Čarnojevićem na teritoriju Austrijskog carstva. Na mjesto tog starog stanovništva naselila su mnoga bratstva iz plemena Crne Gore i Brda, pa tako i preci Rakovića. Dakle, prema predanju samih Rakovića oni su u srednjem vijeku bili u Zeti i sigurno ih nije bilo na Kosovu 28. juna 1389. godine, a ni drugih Zećana. 

Pošto smo utvrdili da su Rakovićevi preci (kao npr i moji, i preci 80% današnjih Crnogoraca), bili u srednjevjekovnoj Zeti, moramo takođe imati na umu da su Rakovićevi preci i ostali Zećani u tri bitke pod vođstvom Stefanice Crnojevića potukli vojske srpskog despota Đurađa Brankovića, o tome sam pokazao dokumenta u dva teksta - 8. IX 2015. i 14. IX 2015. Je li i ovo gospodin Raković pribrao u "zajedničku istoriju", to što je njegov daleki đedo mačem ćerao Srbe iz Zete? 

Dalje, što se tiče "zajedničke istorije" - niko iz Srbije nije došao da Crnogorcima pomogne na Carevom Lazu 1712. godine, na Krusima i Martinićima 1796. godine, niko iz Srbije nije došao Crnogorcima da pomogne prilikom Prvog napada Omer paše Latasa na Crnu Goru 1852/3. godine, a takođe ni prilikom Drugog napada Omer paše Latasa na Crnu Goru 1862. godine, iako Srbija u vrijeme Omer pašinih vojevanja na Crnu Goru ni sa kim nije bila u sukobu. 

Ono što je još upečatljivije, vjekovima su Srbi i Crnogorci živjeli u različito organizovanim društvima. Srbi su bili Osmanlijski vazali od 1389. godine, da bi Srbija je konačno pala pod Turke 1459. godine, i od tada su Srbi turska raja, podanici drugog reda. Kod Zećana/Crnogoraca još od srednjeg vijeka postoji plemenska organizovanost društva, koju ni Turci nijesu uspjeli da rastoče. Turci su u 16. i 17. vijeku imali slabašnu vlast u Crnoj Gori (istina, nije ih puno ni zanimala), a sami Crnogorci su tvrdili (to i dokumenta potvrđuju), da takvu autonomiju u Turskom carstvu, nema niko. Skoro sam na Analitici pokazao pismo Crnogoraca vladi Venecije iz 1648. godine, u kojem tvrde da takvu slobodu kakvu oni imaju u turskom carstvu, nema niko drugi, a Venecijance nijesu smjeli, niti mogli da varaju, jer su ovi bili odlično obaviješteni o dešavanjima u Crnoj Gori. 

U 18. i 19. vijeku Turci skoro da više nijesu imali nikakvu vlast u Staroj Crnoj Gori i ona je postala federacija plemena, koja su jako ojačala i imala su svoje vlastite uprave. Plemenska organizovanost društva kakva je postojala među plemenima sa teritorije današnje Crne Gore nema ništa zajedničko sa istorijom Srba i Srbije. 

Što bi se još moglo napomenuti povodom Rakovićeve "istorija nam je zajednička"? Od svih plemena sadašnje crnogorske nacije među kojima su: Vasojevići, Piperi, Kuči, Rovčani, Moračani, Bjelopavlići, Bratonožići, Drobnjaci, Pivljani, Šaranci, Banjani, Grahovljani... ili, tu su plemena Stare Crne Gore, pa Paštrovići, Grbljani... niti jedno pleme nije otišlo u Austrijsko carstvo sa patrijarhom Čarnojevićem u Prvoj Velikoj seobi Srba 1690. godine, a ni sa patrijarhom Šakabentom 1739. godine u Drugoj Velikoj seobi Srba.

I još: Prvi srpski ustanak je trajao od 1804. do 1813. godine, Karađorđe je nekoliko puta preklinjao Petra I Petrovića Njegoša da mu pomogne, ovaj je izbjegao da to uradi i to sam prije 3 godine pokazao u tekstu "Sveti Petar Cetinjski nije bio za Srpsko carstvo", u Karađorđevom ustanku su samo neki pojedinci sa teritorije plemena učestvovali. Samo da ovo znamo i ništa drugo, da Crnogorci nijesu učestvovali u ustanku koji se zvanično zove Prvi srpski, to nam kazuje da Crnogorci nemaju zajedničku istoriju sa Srbima, a ako nemamo zajedničku istoriju, ne možemo biti isti narod. Raković zna, po definiciji - ne postoji jedan narod sa dvije istorije, tako da je, da bi isfantazirao kako su Crnogorci i Srbi jedan narod, morao da kaže da je istorija Srba i Crnogoraca zajednička, to je bilo jače od njega.

Rakovićeva fantazija o nacionalnom izjašnjavanju na popisu 1909. godine: U pomenutoj emisiji "Živa istina" gospodin Raković je rekao i ovo (na 10:30 u emisiji, zatim je uporno branio tu tvrdnju nekoliko minuta): "Na popisu 1909. godine u knjaževini Crnoj Gori, 95% stanovništva se izjasnilo da su Srbi." 

Još jedna golema Rakovićeva fantazija, ne čudi da izgovara ovakve neistine, on istorijske izvore o tom popisu nije istraživao, on nije nikada napisao knjigu o Crnoj Gori, on je rokenrol istoričar. 

Profesor Šerbo Rastoder za koga sam u tekstu od 14. januara 2017. napisao "Rastoder je odličan poznavalac naše istorije 20. vijeka" povodom ovog pitanja je u TV emisiji "Pretres" (RTCG, 26. april 2011), rekao: "U Crnoj Gori prije 1948. nema popisa po nacionalnoj osnovi."

Profesor Živko Andrijašević je u knjizi "Crnogorska ideologija 1860-1918" (Cetinje, 2017), napisao: "U formularima za prvi zvanični popis stanovništva (1909), nije bilo rubrike za nacionalnost. U uputstvu za popunjavanje popisne liste, koje je izdato prilikom prvog zvaničnog popisa, navedeno je da nacionalna pripadnost treba posebno konstatovati samo u slučajukada se ona ne može utvrditi na osnovu maternjeg jezika. Tako je rubrika pod rednim brojem 17, bila namijenjena za upisivanje 'narodnosti onih lica, kojima se to ne može odrediti po maternjem jeziku, kao npr. Jevrejima, Ciganima, Muhamedancima itd. A kao jedan od mogućih maternjih jezika u ovom se Uputstvu navode: srpski, turski, francuski, engleski, grčki... Zanimljivo, među eventualnim maternjim jezicima crnogorskih državljana nema albanskog, iako je u Crnoj Gori bilo nekoliko hiljada ljudi kojima je albanski (arbanaški) jezik bio maternji." (str 458)

Dakle, Rakovićeva tvrdnja da su se Crnogorci nacionalno izjašnjavali na popisu 1909. godine kao Srbi, je kompletna/cijela, kompaktna i čvrsta - neistina. 

3

Kosovski kult je među Crnogorce importovao Sima Sarajlija: U istoj TV emisiji voditelj Darko Šuković je (na 33:00) rekao istoričaru Rakoviću: "Jeste  čitali "Pevanija" Sime Milutinovića Sarajlije? Stosedamdesetčetiri pjesme, 30.000 stihova, sve zapisano u Crnoj Gori ili obodnim krajevima, slova o Kosovu nema, 10 godina prije Gorskog vijenca".

O ovome sam pisao nekoliko puta, ovo je dr Živko Đurković (blizak crnogorskom srpstvu), davno zapisao: "Kosovo i kosovska legenda, kao najdublji i najinspirativniji motivi cjelokupne naše narodne epike, pojavljuju se i prezentuju u "Pjevaniji" Sime Milutinovića Sarajlije na specifičan način. Naime, u pozamašnoj zbirci od 174 pjesme sa blizu 30.000 stihova, u koju je Sarajlija ugradio preko tri godine istrajnog skupljačkog rada po Staroj Crnoj Gori i pribrežnim plemenima i oblastima, nema ni jedne pjesme koja bi se neposredno, u detalju ili cjelini, odnosila na Kosovsku bitku iz 1389. godine." (Živko Đurković, Sarajlija i Njegoš, Unireks, Nikšić, 1992. str 196)

4

Na neosporive riječi Darka Šukovića Raković je odgovorio tako što je naveo da se u Stezi (mali pisani zakon iz 1796), koju je sastavio Sv. Petar Cetinjski pominje Branković koji je izdao Srblje na Kosovu. Tačno. No, već sam nekoliko puta pisao da i prije Njegoša ima pomalo srpske nacionalne (pri)misli kod cetinjskih vladika. To je razumljivo, cetinjski mitropoliti su bili u stalnom kontaktu sa srpskim klerom, putovali su u Srbiju, čitali su stare crkvene knjige koje su slavile Nemanjiće, čitali su stare srpske crkvene ljetopise u kojima su se susrijetali sa srpskim narodnim imenom, kaluđeri iz Srbije su nastanjivali crnogorske manastire. Ali, sve u svemu, srpska nacionalna ideja u Crnoj Gori prije dolaska Sarajlije bila je beznačajna, nije imala nikakvog uticaja na crnogorski narod. Ovo što sam napisao potvrđuje srpski istoričar Gligor Stanojević, evo što on kaže: "Tako je tradicija o Crnojevićima bila narodna tradicija. Ali pored ove tradicije postojala je, tačnije razvijala se, i kosovska tradicija. Nosilac ove tradicije bila je cetinjska mitropolija." (Gligor Stanojević, Crna Gora u doba vladike Danila, Cetinje 1955, str 183)

Kad govorimo o poznavaocima istorije Crne Gore, porediti u tome Gligora Stanojevića i Aleksandra Rakovića, to bi bilo isto kao da kažemo da se Gligor Stanojević može mjeriti u poznavanju rokenrola sa dr Rakovićem.  

5

Nema srpstva u Crnoj Gori prije Sarajlije: Prije dolaska Sime Sarajlije na Cetinje (1827), srpska nacionalna ideja u Crnoj Gori bila je beznačajna, ima samo nekoliko pomena Srba u dokumentima, za 1300 godina, od kad su Sloveni došli na ove prostore - do 19. vijeka. Srbi su u srednjem vijeku postojali u Zeti, kao jedna od etnija, uz Vlahe, Arbanase, a izvori navode i Latine. Među Crnogorcima postoje i ljudi koji su slovenskog-srpskog porijekla, ali ta srpska komponenta u crnogorskom biću je vrlo mala, i to su dokazale sve nauke koje se bave etnogenezom: etnologija,  fizička antropologija, genetika, pa i istorija - pod uslovom da imamo na umu da crnogorska istorija ne počinje od Sime Sarajlije. 

Samu riječ srpstvo, koja zapravo označava srpsku nacionalnu ideologiju, izmislio je Sima Sarajlija, a pošto je Raković ipak ristoričar za rokenrol, može se raspitati kod brojnih istoričara u Srbiji koji su specijalizovali 19. vijek, da mu kažu da li postoji riječ srpstvo prije nego je zapisao Sima Sarajlija? Ja mislim da je prvi Sarajlija skovao tu riječ, prema onome što sam ja spoznao, a ako nije tako, neka Raković pokaže dokumenta i neka me demantuje, slobodno, neću se ljutiti.

U septembru prošle godine sam u tekstu "Dio Crnogoraca se smatra Srbima samo zbog Njegoša i Petrovića" pokazao da se Srbi iz Crne Gore suštinski slažu sa mnom, da je srpstvo kod nas ideološka novotarija Sime Sarajlije, koju je prenio na svog učenika Rada Petrovića Njegoša.

Što se Rakovića tiče, još jednom se pokazalo da su mnogi ljudi željni društvene promocije, željni da svoje političke stavove javno promovišu, zaključili da se to divno može raditi ako se završi fakultet istorije, jer je onda put do TV studija i novinskih stubaca, znatno olakšan. Kad dobiješ ovjeru od države da si dipl. istoričar, ništa ti više ne može stati na putu da kazuješ što ti gođ padne na um! 

Kao istinski stručnjak za rokenrol, koju li je pjesmu pjevušio Raković dok je gostovao u "Živoj istini"? Meni djeluje kao da su mu kroz glavu prolazili stihovi grupe Bijelo dugme -šta bi dao da si na mom mjestu, da te mrze, a da ti se dive... (Autor je publicista, navodi iznijeti u tekstu nužno ne predstavljaju stavove redakcije Portala Analitika)

Komentari: 118

милоандров

28. 03. 2018 - 00:26

Велики и непознати историчару у научним круговима.Које пописао Црну Гору 1521 и 1523 од куће до куће???Ko je podigao 162 муслиманска вјерска објекта за вријеме турске управе.???1517. год. потврђује млетачки дужд JI. Лоредан тестамент Ђурђа Цреојевића на молбу његове жене Јелисавете. У тој се потврди каже, да je Ђурђев тестамент (ceđula testamentaria) „пнсан његовом властитом руком на српском јвзику“ („manu sua propria in lingua serva scripta“);
alaverti se milo

28. 03. 2018 - 02:00

Pa ko je popisao 1521, da nije Žika iz Baljurevca?
Nije Žika.....

28. 03. 2018 - 14:33

....nego naša krv - Skender beg Crnojević (nekada Staniša Ivanov). Kada je 1513 dobio svoj sandzakat i postao sandžak-beg krenuo je da uredi zemlju, zaveo je timarski sistem (samo je mali dio stanovništva zadržao status slobodnih stočara - filurdžija).. Staniša je bio okrutan, nasilan i gramziv. Zaveo je "porez na mrtve". A ovo mu je i zapečatilo sudbinu. Dakle, Žika iz Baljurevca nije se primicao Karadagu. veliki getsbi.
nije istina

28. 03. 2018 - 08:07

to je pravoslavni jezik.
danilo s.

28. 03. 2018 - 10:30

" 1500. Zbor u Crnoj Gori, pominje se prvi put u smislu vojno-demokratskog predstavničkog vrhovnog tijela naroda. Crnogorcem je postajao svako ko je primljen u Zbor. Ovaj zbor se razlikuje od kasnijeg Opštecrnogorskog zbora. Ali, razlikuje se i od ranijeg feudalnog zbora (sabora) sa feudalnim i katunskim predstavnicima, koji se prvi put pominje 1455. godine (prilikom sklapanja ugovora zetskih katuna sa Venecijom)." "Црквенословенски језик (црксл. славе́нскїй ѧ҆зы́къ) је литургијски језик у словенским православним црквама. Црквенословенски се почео употребљавати након мисија Ћирила и Методија и све до модерног доба је био најважнији словенски књижевни језик." (Poznat i kao “srpsko-slavenski”). U to doba je knjizevni jezik Evrope jos uviujek dominano bio Latinski – pa se Njemci nikako ne mogu nazvati Latinima zato sto su ga koristili? Rat citatima se nastavlja. Dokle? Dok pametniji ne popuste? A to,najvjerovatnije, nece biti “Srbi” ka vi? Vi ste “ruzno lice veljesrpstva”
danilo s...o!

10. 04. 2018 - 17:58

..čiji je ono "ugovor između bečkog dvora i crnogoraca-iz 17778 godine? Kad crnogoci sanjaju o presajedinjenju u repubvliku krajeva srpskih pod Turcima:Podgorica,Spuž,sedmoro brda i sve do do rijeke Bojane? Nota bene za života i vladanja vladike Vasilije-kojeg nema među potpisnicima?! Đe je tada bio Sima pandurosrajevski? Izračunaj-izračunajte koliko je to godina bilo brije dolaska Sima u Crnu Goru-đe se Srbi i Srpski krajevi spominju..?
Bevandu voleš?

18. 05. 2018 - 01:24

Ne postoji godina 17778! Jesi li se opet napio bevande? Umoči glavu u more.
Nikola

28. 03. 2018 - 20:29

"linga serva! u prevodu "jezik sluga", a ne "jezik Srba" Ne znam da li Rakovici potice od Drekalovica. Ako poticu, to bi znacilo da je Aleksandar porijeklom Arbanas od plemena Berisha. Zna se da je sin Drekalov Lale prvi presao iz katolicanstva u pravoslavlje, a zna se u Kucima ko su bili katolici - Arbanasi.
miloandrov

29. 03. 2018 - 07:44

Kakav talenat Đurađ Crnojević pisao na jezku sluga,idi malo do Morače pa bućni glavu da ti se razbistri.U Tursko vrijeme su Arbanasi bili povlašćena nacija i baš će neko da napusti sve povlastice koje ima i da pređe na pravoslavlje....smiješno ako ne i žalosno
Nikola

29. 03. 2018 - 09:00

Pa ono jes, sto kazes. Serbi i servi mu dodje isto - sluge u tursko vrijeme. A za prelazak iz katolicanstva u pravoslavlje u Kucima, pa to svaki Kuc zna. To za Lalu Drekalovog sina imas i kod Marka Miljanova. No bice da ti i Rakovic znate bolje no Marko. Nadriistoricari.
miloandrov

29. 03. 2018 - 10:34

Pa postupak oko ,bespotrebnog,protjerivanja Ruskog diplomate na najljepši mogući način manifestuje slugaranski mentalitet ovdašnjih političara i ne samo njih...Neko je juče lijepo rekao šta će nam političari i vlada postavite američkog čoveka ,ionako smo samo slijepi izvršioci.Sluga je u tvojoj glavi i ne možeš ga se otrijesti -takav si rođen ,takvi su ti bili takvi ćete biti do vijeka....
Nikola

29. 03. 2018 - 19:09

Ja o Marku Miljanovu i onom sto je on pisao, ti o ruskom diplomati. I sto ti znas sto ja o tom mislim? Mozda, barem o tome, mislimo potpuno isto? No, kad se nema odgovor na konkretne cinjenice, bjezi se s polja pricom koja veze nema. To je tako kad nekog uhvatite spustenih gaca, pa ne zna sto ce. Cujes, ruski diplomata. Kakve to veze ima s onim sto je Marko Miljanov pisao kako je Lale Drekalov presao u pravoslavlje?
miloandrov

30. 03. 2018 - 00:48

, Sva pisma Kuča su bez izuzetaka u čitavoj istoriji pisana, ćirilicom i srpski - crkvenoslovenski i slana isključivo od strane pravoslavnih kaluđera. Nije se desilo, ama baš nikada (ispravite me ako grijšim) da je neko pismo latinski i latinicom pisano, da je neki katolički svještenik zapisao ili bio iskorišćen od strane ijednog Kuča za korespodenciju. Jeste, spis Marijana Bolice ih zove katolicima, ali zašto da ignorišemo i sve ostale venecijanske izvore? Npr. kotorski providur Antonio Zen piše o Kučima kao o pravoslavcima već 1685. godine. Ako to sve nije dovoljno, onda pogledajmo materijalne ostatke rimokatolika u Kučima, analizirajmo crkvine i groblja - u Kosoru i Bezihovu. U tom slučaju one govore u korist tvrdnji da su katolici u Kučima uvijek ostali malobrojni.
Nikola

30. 03. 2018 - 09:48

Marko Miljanov: "Tu, kod volvode Peja desio se bješe vladika Rufim Boljević iz Crmnice, koji je svjetova volvodu Lala da ostavi rimokatoličku vjeru, a primi pravoslavnu. Vojvoda Lale ga posluša, te ga isti vladika krsti..." Lale je bio sin Drekalov, a od Drekala su Drekalovići, ili "Novokuči" Drekale je bio rimokatolik, a to dalje znači da veliki dio Kuča vodi porijeklo od rimokatolika. A zna se ko su bili vazda, a i sad rimokatolici kod Kuča: Arbanasi. Uostalom, i naziv plemena "Kuči" je arbanaški: kuq=crven Jedino prihvatam da su katolici u Kučima ostali malobrojni. Zato što je Lale, kao što je to zapisao Marko Miljanov, prešao iz rimokatolika u pravoslavce. To ne mijenja činjenicu da je porijeklo Drekalovića bilo rimokatoličko, iliti da su im prijeci bili Arbanasi. U šahu se ovo zove - mat.
miloandrov

30. 03. 2018 - 10:47

U istoriji se uzimju pisani uzvori a ne ,,reče mi jedan čoek na jednom mjestu jednu stvar o jednom čoeku..Prolistaj malo kako je Venecija PREKRŠTAVALApravoslavni živalj u toj oblasti. A o imenu Kuč postoji obimna literatura .pa i to možeš da prelistaš...NPR.u Srbiji postoji Kučevo pa nema nikakve veze sa našim Kučima...Dali su Srbi ili Arbanasi za to je opredjeljenje M arka Miljanova za mene dovoljno
Nikola

30. 03. 2018 - 17:56

"U istoriji se uzimju pisani uzvori a ne ,,reče mi jedan čoek" Pa, majka mu stara, citas li ti ovo sto ja pisem? To su rijeci - zapisane - Marka Miljanova. Treba li da ti izvor citiram? Oces li link? Dje ces nac vjerodostojnijeg svjedoka za Kuce od Marka Miljanova? O porijeklu imena Kuci se moze raspravljati i o tom postoje razne teorije. Nesporno je da ima puno albanskih toponima u ovim krajevima. Cak i oko Cetinja, kao Shindjon (albanski Sveti Jovan). Ono sto je za ovu pricu mnogo bitnije jeste tvoje insistiranje da je malo katolika u Kucima, a jasno je da si pod tim mislio na Arbanase. Ali, ko sto vidjosmo, demantova te Marko Miljanov - licno. Kakva Venecija u Kucima? Kakve su to...hmmm..ajd da ne kazem sto mislim, da se ne uvrijedis. Cus Venecija na Ubla i Kosor. Nemoj da se ljutis, ali mislim da je tvoje znanje i razumijevanje Kuca vrlo tanko. Bolje ti je da batalis dalju pricu, jer ces se samo dublje ukopat u svom neznanju.
Nikola

30. 03. 2018 - 17:56

"U istoriji se uzimju pisani uzvori a ne ,,reče mi jedan čoek" Pa, majka mu stara, citas li ti ovo sto ja pisem? To su rijeci - zapisane - Marka Miljanova. Treba li da ti izvor citiram? Oces li link? Dje ces nac vjerodostojnijeg svjedoka za Kuce od Marka Miljanova? O porijeklu imena Kuci se moze raspravljati i o tom postoje razne teorije. Nesporno je da ima puno albanskih toponima u ovim krajevima. Cak i oko Cetinja, kao Shindjon (albanski Sveti Jovan). Ono sto je za ovu pricu mnogo bitnije jeste tvoje insistiranje da je malo katolika u Kucima, a jasno je da si pod tim mislio na Arbanase. Ali, ko sto vidjosmo, demantova te Marko Miljanov - licno. Kakva Venecija u Kucima? Kakve su to...hmmm..ajd da ne kazem sto mislim, da se ne uvrijedis. Cus Venecija na Ubla i Kosor. Nemoj da se ljutis, ali mislim da je tvoje znanje i razumijevanje Kuca vrlo tanko. Bolje ti je da batalis dalju pricu, jer ces se samo dublje ukopat u svom neznanju.
miloandrov

31. 03. 2018 - 01:35

6 septembra1455ugovor između predstavnika iz Zete odnosno Stefana Crnojevića i mletačke republikekoju zastupa Zuana Bolani. Po tom ugovoru se Stefan zajedno sa predstavnicima plemena Kuči, Piperi, Bjelopavlići, Pješivci, Nikšići, grada Podgorice i četrdeset i pet Zetskih sela primaju dobrovoljno, pod izvjesnim ulovima ,,pod okrilje i vrhovnu vlast Mletačke Republike. Ti posebni uslovi su da nema nikakovog popa ili episkopa ili arhiepiskopa KATOLIČKOG nad nasim crkvama i da ne budu pod Latinskim arhiepiskopom iz Krajine.
Nikola

31. 03. 2018 - 06:03

Moj Milo, covjek ne zna dal da se smije ili da se samo cudi kad ovo procita. Shvatas li, jadan ne bio, da ovo sto si napisao govori potpuno suprotno od onog sto si prije tvrdio kako je Venecija prekrstavala pravoslavni zivalj? Odje pises o sporazumu po kojem, u stvari, Venecija priznaje da nema nadleznost nad crkvom, sto znaci nema ni prekrstavanja. Dakle, dajes podatak koji govori suprotno od onog sto si htio da dokazes. Inace, te 1455. Kuci su bili pod Turcima, tako da i ovakav sporazum mozes slobodno macku o rep. Jadan ne bio, pa svaki Kuc zna da Venecija nikad nije dosla u Bezjovo, na Uble, niti u Race. Pusti ti sporazume, nego uzmi citaj Marka Miljanova. Tamo imas i za Lala i za Drekala i kako je Lale od katolika postao pravoslavac. Ili, stvarno, mislis da ti znas bolje no Marko Miljanov?! Ajd, stvarno, nemoj vise da se brukas. I mene pocinje da biva blam od tvog neznanja. I s kim ulazim u raspravu. Bog je bio, izgleda, stedljiv kad ti je dijelio pamet.
miloandrov

31. 03. 2018 - 09:13

ZAŠTO TRAŽI POSEBNE USLOVE ,ZBOG PREDHODNE AGRESIVNJE PROPAGANDE KATOLIČKE CRKVE POTPOMOGNUTE VENECIJOM....o tome možeš nać i kod hrvat .istoričata Domagoja Nikolića..pa čitaj
Nikola

31. 03. 2018 - 10:03

Dje ti zivis, u kojem svijetu? Mleci su bili trgovci i to je njih najvise interesovalo. Ajd da kazemo da su Jadran samtrali svojom interesnom zonom, to bih mogao da prihvatim. Ali, da idu da prekkrstavaju parvoslavce u katolike u kamenjaru Kuca? Ja ti uporno ponavljam da citas malo Marka Miljanova, a ti o Mlecima.Nego, mislim da ti se prica Marka Miljanova bas ne uklapa u ono u sto vjerujes. Interesantna je prica kako je Lale Drekalov pocerao prvu zenu koja je bila od Kastratija u rod, zato sto tasta nije ustala da ga pozdravi kad je isao da posjeti tazbinu. Ma, pravi Malisor! I sto ima lose u tome sto su preci Drekalovica bili Malisori? Pa treba Kuci da budu ponosni na to. Ja stvarno mislim da je to najposeteniji narod u Crnu Goru.
miloandrov

31. 03. 2018 - 12:23

Mrnjavčevići i koji se, sa ponosom, osjećaju potomcima stare srpske porodice Mrnjavčevi}. Konačno, i dr Jovan Erdeljanović, u svojoj knjizi “Kuči, Bratonoži}i i Piperi”, na jednom mjestu, dok se zanima tezom o Kučima kao potomcima Mrnjavčevića, govoreći o Grči i njegovim saputnicima u Cijevni – kaže:”… tu su ostali nekoliko generacija (kolena), primili katoličku veru ..znači prvo pravoslavni pa katolici pa pravoslav SljedećeO postojanju Kuča, u nedostatku ranijih pisanih dokumenata svjedocili su tek izvještaji katolickih misionara, koji su ih posjecivali još od pocetka XII stoljeca.
Nerealno

31. 03. 2018 - 16:17

Pratio sam diskusiju milaanddrova i Nikole i imam ozbiljnih razloga da sumnjam da se radi o maslu portala Analitika kako bi se Srbi prikazali kao neznaveni i zatucani. Ne bih bio iznenadjen da su milioaqndrov i Nikola ista osoba, pa kao miloandrov pojma nema, a Nikola mu meru uzima. Nerealno je da se diskusija vodi ovako, a navodi na vodenicu Nikolinu da deo Kuca vodi poreklo od Albanaca. Znam da mi komentar necete objaviti, ali sam zeleo da izrazim protest zbog providne igre iza koje verujem da stoji portal Analitika.
sto posto realno

31. 03. 2018 - 18:05

Ja sam stekao sasvim suprotan utisak razjasni mi
Nerealno

02. 04. 2018 - 19:59

Pametnom je jasno.
Nikola

03. 04. 2018 - 13:20

Nijesam mislio da se vise javljam, ali evo, jos jednom, zadnji put. Prvo, ja nikako ne mogu biti miloandrov. Nivo neznanja koji je ovaj nick pokazao je za "vjerovati ili ne", posebno sto se predstavlja kao "rodom iz Kuca". Obzirom na nivo neznanja, mislim da je to AR licno. Kazati da su Venecijanci prekrstavali Kuce je takva glupost, da prosto ne mogu da vjerujem da je to neko "rodom iz Kuca" mogao da napise. Kad su to, pobogu, Mlecani dolazili na Uble i Bezjovo da prekrstavaju Kuce? Ima li neki izvor? Naravno da nema. Cista SF. Ako to nekome nije jasno, da pojasnim. Katolicizam je dosao s Arbanasima iz Albanije. Druga strasna glupost je da Turci nikad nijesu pokorili Kuce. Nije nego. Ne samo da su pokorili Kuce, nego je dio Kuca prihvatio islam, ako je vjerovati Erdeljanovicu. Recimo, u Medunu u koji su Turci usli jos 1455. godine. Besmislena je svaka dalja rasprava s ovakvim neznalicama. "Pametom je jasno" da bacanje bisera pred svinje nema smisla. Over & out.
miloandrov

03. 04. 2018 - 19:43

Neznam đe pročita da Kuči nijesu pokoreni od Turaka A ZA TVOJE BOLJE INFORMISANJE MEDUNJE 1467MILOŠ BJELOMUŽIĆ PREDAO TURCIMA
miloandrov

03. 04. 2018 - 21:26

1272rimska kurija počinje snažnu ofanzivu za pokatoličenje ilirikai za uspostavu raskinutog lanca biskupija na jadranskoj obali
milo

31. 03. 2018 - 10:45

1455 Kuči nijesu bili pod Turcima
miloandrov

31. 03. 2018 - 10:18

Otuda i ona jedna narodna varijanta da su potomci današnjih Drekalovića pograničnim Kučima od roda Kastriota, da je "njihov predak Drekale" (u prevodu Andrija) dobježao (ispred Turaka) u moje rodno selo Bezjovo, gdje se njegova majka ponovo udomila za Nikezu Marina - potomka Mrnjavčevića, od čijeg su poroda današnji Nikezići. Predanje nastavlja da je taj Drekale "unuk arbanaškog kneza i čuvenog junaka Đurđa Kastriota (Skenderbega), od sina mu Jovana". O tome i Marko Miljanov Drekalović, čuveni kučki vojvoda, kazuje (navodno i prema nekoj izgubljenoj istoriji koja je bila kod kaluđera Ilije u manastiru Dugi) da je tamo pisalo "da su Drekalovići od Kastriota". Rovinski isto tako kaže da "učeni Njemac L. Defenbah odlučno tvrdi da je Skenderbegova porodica slovenskog porijekla", navodeći doslovno kako to i na njemačkom piše "Zeine Familie War Slavishen Ursprungs" (u prevodu - isto)
miloandrov

30. 03. 2018 - 11:13

Nastavak:Zbog toga mnogi ime plemena izvode od arbanaške riječi кuq (crven).[1] Ipak ova verzija nije utemeljena jer se kasnije uvidJelo da se na albanskom rIJeč crven izgovara kuć a ne kuč, tako da se reč i toponim savršeno razlikuju, pa se dakle radi o kuč i Kuči, a ne kuć (alb. кuq).[2] Ovome valja dodati da su u međuvremenu, u tridesetim godinama ovog vijeka, otkriveni i istraženi toponimi, pa i prezimena porodica pod nazivom Kuči u Pribaltiku - zabilježeni još u XII vijeku - u sjedištu predaka Zapadnih Slovena.[2]
милоандров

30. 03. 2018 - 11:19

Tу је теорију најприје, још у 19. вијеку, образложио Немац Густав Мајер (1793-1850), али је њу аргументовано оповргао арбанашски линг- вист Идриз Ајети (1917). Он је указао на врло важну фонетску чињеницу да српски облик Куч (с африкатом ч, односно сложеним сугласником т+ш) није могао постати од арбанашког палаталног (предњонепчаног) Куљ, јер у арбанашком језику, па и у арбанашким говорима у Грчкој и јужној Италији, постоји апелатив (заједничка реч којом се означава род или врста) куц,
danilo s.

01. 04. 2018 - 09:30

Nikola, Neko na PA "obozava" ovog "milaandrova" jer mu objavljuje sve ove bedastoce i lazi. A, ima i armiju koja "lajkuje" njegovo "istorijsko proseravanje" (nepostovanje cinjenica i istine). Cudilo bi me da objavljuju vase komentare, da se to ne cini da bi se dala "miluandrovu" platforma za ubijanje istine o CG i Crnogorcima. Ne bih se iznenadilo da se pokaze da je "miloandrov" pop SPC?
sto posto

01. 04. 2018 - 11:01

Opa Danilo dobio partiski zadatak prije izbora..naruži sve ..pokaži svoje vaspitanje..PRIJE NEKI DAN NA JEDNOJ STRANICI SU MNOGI POSJETIOCI ISTAKLI SVOJE MIŠLJENJE O TEBI...NIJE TI BILO DOVOLJNO??
KOMITA

28. 03. 2018 - 21:08

Ne ba..ezga.....PRS .....RES
Dje si turbo trofazni?

31. 03. 2018 - 08:08

Jel te Kacavenda pomazio po starom obicaju? Sve ce on to da pozlati.
antismrdalj

09. 04. 2018 - 06:26

Ti si pravi poserebica ,od milenijumske istorije Crnograca izvadis jedan text nedje i eto pomocu trika Crnogorci postase serebalji :((( Glupost tovja nema kraja !Imali sto ljepse nokad se poserebica interesuje koliko muslimanjskih vjerskih objekata ima u CG dok u pasaluk beopgracki 240 komataH uknjhizeno :))))))))))) No da te ne drzimo za rijec aj skeniraj tu povelju dje pise serbaljski jezik :)))
sa Željeznjakom

28. 03. 2018 - 00:36

Prije godinu dana, sa Železnjakom, u intervjuu za Sputnjik, Raković daje ‘genijalnu’ prognozu kako će Tramp vjerovatno da pokaže dobru volju pa neće potpisati ulazak CG u NATO (i biće referenduma) ……… A prije toga, nadao se da će možda biti referenduma u Holandiji protiv okupacie/aneksije CG od NATO -- a kad su otišli u Holandiju izblamirali su se-- umjesto deset hiljada potpisa, uspjeli su prikupiti samo 2 potpisa… šta reći…….. video Sputnjika ― https://www.youtube.com/watch?v=NBgBd6Czkno#t=19m41s
Плужине

28. 03. 2018 - 00:37

Раковићу, одговори овоме Ћосовићу, је ли тачно да ти преци нису били на Косово 1389?
CiNick

28. 03. 2018 - 00:48

Kakva "zajednička istorija"? Toga nije bilo od vremena Dukljana do 1945. Prije toga svaki narod je nosio svoje vlastito breme. Najprije su Dukljani vladali Srbima, onda su im se ovi revanširali, da bi kolo prekinuli Turci, đe su povijesti Srba i Crnogoraca dijametralno suprotne. Duh Nemanjića povampirio se 1918. da bi se tek od 1945. moglo zborit o zajedničkoj povijesti. koja je prekinuta divljanjem srbskijeh fašista krajem osamdesetijeh prošloga stoljeća. Dakle, kad gođ je bila prilika Crnogorci i Srbi bili su NEPRIJATELJI.
милоандров

28. 03. 2018 - 08:54

Замисли Скадар био Српска престоница а около нигдје Срба,Стефан Војислав Травунјанин Србин архонт Диоклие и Далмације еј Травунјанин Србин,Божидар Вуковић најписменији човјек у оно вријеме писао Српски а около нигдје Срба.Митар Пешикан обрадио турске пописе крај Пиве и Таре око 90%имена од Српске основе.Како то нијесмо били у сукобу 1979када је Србија помагала и шаком и капом ЦГ када смо били разрушени??????Зли ови новопечени црногорци!!!!!
CiNick

28. 03. 2018 - 16:20

Sve ti se sbrkalo, mora da te je gradio sbrkani Mitar Pešikan. Samo drobiš Srbin, srbski, a niđe ni Srba ni srbskoga.
милоандров

28. 03. 2018 - 08:54

Замисли Скадар био Српска престоница а около нигдје Срба,Стефан Војислав Травунјанин Србин архонт Диоклие и Далмације еј Травунјанин Србин,Божидар Вуковић најписменији човјек у оно вријеме писао Српски а около нигдје Срба.Митар Пешикан обрадио турске пописе крај Пиве и Таре око 90%имена од Српске основе.Како то нијесмо били у сукобу 1979када је Србија помагала и шаком и капом ЦГ када смо били разрушени??????Зли ови новопечени црногорци!!!!!
1389

28. 03. 2018 - 09:46

1389 godina kao 1979 ne mogu razdužiti 1918 godinu!!! Da ne pominjem 19, 20,...
Đuro PetraMila Šutova

28. 03. 2018 - 13:06

Zamisli, Manfredu Hohenštaufenskom prijestonica njegove Kraljevine Sicilije je bio Palermo a niđe Normana, Karlu I Anžujskom prijestonica njegove Napuljske kraljevine je Napulj a niđe Francuza, Aragoni su bili kraljevi u obje navedene kraljevine a niđe Španaca....
Boban Bg

28. 03. 2018 - 01:26

Raković je najobičniji......ac koji ničim nije zaslužio da bude prezentiran publici u CG. On je za Ćirilicu i Marića, to je taj profil. Ćosović griješi kad ga naziva rokenrol istoričar. Raković nema pojma o rokenrolu, on je pisao o novom talasu u YU, a to je više pop nego rokenrol. Bolji je poznavalac rokenrola njegov svetosavski pajtaš Šijaković od njega. Raković je, u stvari, jedno veliko ništa, i on samo u ovakvoj Srbiji može dobiti prostor u javnosti.
Kod "Boba"

28. 03. 2018 - 08:11

I kod Gośe, što jest jest.
Zoran beograd

28. 03. 2018 - 01:28

Aleksandar rakovic je istoričar velikosrpskog kova kome je velika srbija na srcu.
NoName

28. 03. 2018 - 01:53

Upratio sam tu emisiju i pogledao, i Raković je u emisiji briljirao. Ovaj zluradi novinar mu spočitava nekakav nacizam, što naravno nije tačno. Svako može pogledati emisiju i sam se u to uvjeriti. A taj bosanski gradić jeste proživio pokao i ne samo 95. godine, već 4 godine rata, đe Naser Orić sa svojom hordom poklao tri i po hiljade Srba, mahom civila, i to pretežno za najveće pravoslavne praznike.
vladika

28. 03. 2018 - 10:31

Ja imam jedan predlog-prije no počnete sa komentarima odgledajte cijelu emisiju tu će vam se samo kasti i ko je nacista i ko je pokvarenjak,i ko zaobilazi istinu...pa neka svako presudi
Boro

28. 03. 2018 - 19:18

I za to još niko nije odgovarao. Zato ih stiže kazna kakvu i zaslužuju.
Patologijs (m)Rakovica

28. 03. 2018 - 02:11

Rako ic pripada grupi srpskih neofasista koji je dobar dio zivota posvetio pokusajima da podrije CG. Ista osoba koja je izjavila da su Crnogorci 1945 okupirali Beograd je nedavno pisala dvojici americkih senatora pokusavajuci da smijesnim pismommalog balkanskog provincijskog mrzitelja promjeni odluku Nato da prime CG
Anagustum

28. 03. 2018 - 04:53

Ovoga “Histericara Nove Srbske Istorije” (kako ga titularno nazivaju po trecerazrednijem emisijama, tv, I press stranicama) ,znam dace i 19-20 ljeta. Nekad davno je pod nadimkom “Serbdom” na Serbskom Caffeu prodava maglu i igra’ se istorije. Ka I danas, tako I tada je vizionarski predvidhja da Srbija nekad nece Kosovo ostavit, pa da Crna Gora nikad nezavisna biti nece, pa ako kojijem slucajem budne ( I biiii), sveznajuci ilustrisimus Gosen Rakovic nam prorece da cemo pokrepat od gladi bez Srbskoga Zita. I tako to, I tako to,...onda se nedhje docerupa Rista Radevica I SvetiIzgore, dhje ga je Risto bio uprega da razradi svoju Velikosrbsku ideju i da nastavi da manipulise s svakom istinom znanom coeeku. A “Svijetli Vladika” ili kako god ono Ristu idu nizdlaku ga je junacki placa’ od para koje je “skida” s Ostroga. Posle toga, ovi cuveni izdanak E-v13 genetickoga pula ( kojemu je center malo istocno odnas) Gosen Rakovic, posto je poco da gubi kosu na celenki, a zalisci postali dublji...
miloandrov

28. 03. 2018 - 09:35

Kako ne želiš da čuješ istine od nas Srba pogledaj Gorana Šarića on je Hrvat ,bio je katolički svješteniki proučavao vatikansku arhivu ..valjalo bi ti da otvoriš oči,Da ne zaboravim .DA LI ZNAŠ ZAŠTO NIJESU PREVELI prvih 215 strana MAVRO ORBIN -KRALJEVSTVO SLOVENA..POGLEDAJ ŠTA GOVORE I PIŠU ISTORIČARI ...ĆOSOVIĆ je naozbiljan ,pokvaren,zao čovjek koji prvo ide u,,komitet,,po temu pa kada raspali cijepaj ,krpi, nalijepi ,odlijepi jer sve će vlast da plati ,jer on samo njoj služi NE ISTINI..njegov moto je živjela vlast koja plaća...pisaće on i za druge samo da dođu na vlast
Anagustum

28. 03. 2018 - 15:06

Sto bi cita sto Saric pise, kad sam original cita na latinskome. Pa ti kad procitas, onda javi. Dosta je bilo prevoda od ovoga I onoga iz 19toga i 20toga vijeka. Neces mene preko Vode zedna prevoziti, i nije sta je neko napisa, nego STO je ISTINA, moj Andro. Makni vunu s ocinjeg vida, I pusti to sto je neko napisa poslije Garsanina. A za Rakovica, mozda bi mu bilo pametnije da se borne svojijem davnijem korjenima i da malo napise o legendarnom Gjerdhju Kastriotu i Charlesu Topiji. I da malo manje bulji kad je na kameri, I da podkrati zolufe. Hahah Ajde prashcaj,!
милоандров

28. 03. 2018 - 15:55

Лијепо се види да си ,,чита,,са оригинала слједеће да прочиташ са оригинала,,Oso 1650. год. каже турски историк и географ Хаџи-Халфа иди Ћатпб-Челебија : „Караца даг, 2 дана пута од Скадра, a 23 од Цариграда. У наоколо су : Подгорица, Скадар и Котор. Ста« вовеиштво je мешовито, од Срба u Арбанаса“.Пошто ти волиш у оригиналу несумнјам да знаш турски (генетска оставштина)Мођда би те заинтересовало ђе нестадоше онолики Срби из Сјев.Албаније што посијаше онолике топониме да их шипци нијесу успјели до данас да искорјене
CiNick

28. 03. 2018 - 16:31

Opet ti. Utuvio si u ćupinu da je dovoljno nekoga nazvat Srbinom i on je iz taka Srbin. Stare veljesrbske "fore i fazoni". No, da se vrnemo na početak: "Srbi (Servi) su narod kojemu smo mi dali ime prema sluganjskoj obući (servule) koju su nosili" (Konstantin Porfirogenit, XI stoljeće). Dukljani su tad imali vlastitu državu, a i gospodarili su okolnijem plemenima, među koje se nađoše i Rašani (docnije prepoznati kao Srbi). Pitam se zašto ta rečenica iz "Administrando de imperio" nije prevedena ni u jedno srbsko izdanje ovoga rukopisa?
miloandrov

28. 03. 2018 - 17:59

Za polupismenog i zlonamjernog cinika Ime Srbin potiče od Lezgijske riječiSUR što znači ,,čovjek i plurala BI što znači Srbi -ljudi...nijeste vi nikome davali ime ,niti ćete kada već ste u namjeri da oduzmete ime svojih predaka izgubili kompasENDE
danilo s.

29. 03. 2018 - 01:32

Miloandrov - kazete na Lezgijskom rijec SUR znaci covjek ... Interestantno - jer, citiram: "Porijeklo imena Česi je predmet rasprave i pokušava se objasniti na različite načine. Prema Slavíku Jagiću, kratica je od imena kao što su Čestislav ili Česta. Hošek smatra da je neobična izvedenica od člověk, pa bi trebala značiti 'ljudi'. Ako se osvrnemo na druge jezike i narode vidjet ćemo da u lezgijskom jeziku (pripada kavkaskima) 'čih' znači čovjek, a kod Čerkeza ima i pleme Dzih. N. Županić, vjerojatno zbog ovoga, pa i još neki tražili su porijeklo čeških predaka među kavkaskim narodima." (Wikipedia). Posto ste strucnjak za Lezgijski jezik molim vas da nam ovo objasnite?
miloandrov

29. 03. 2018 - 11:51

Uglavnom je prihvaćeno m išljen je N ika Zupanića po kom e se osnova ovom im enu m ože tražiti u kavkaskim jezicim a gde: ser-sar, sir-sor, sur na lezgijskom jeziku znači čovek, a sa nastavkom b i u pluralu lju d i ili narod. .Pošto si ti uvijek ANTIPROTIVAN zarekao sam se da sa tobom ne gubim vrijeme.......
CiNick

29. 03. 2018 - 15:00

Kako rekoh, B U D A L A Š T I N E. Svaka vama zanimljiva riječ koja počinje glasom "S" mora da ima veze sa "Srbin", "srbski".... Tako ste u Popa Dukljanina riječi "sklavi", "sklavorum" prevodili kao "srbi", "srbski", a čak riječ "Sumbram" kao Srbija. Velite, Pop se nešto sbunio... Egomanijačke B U D A L E!
miloandrov

29. 03. 2018 - 16:19

Objašnjenje je od Nika Županića slovenačkog naučnika .priznatog,nije ka ovo vaš ćosović
CiNick

29. 03. 2018 - 14:54

Pušti se naknadne pameti. Da je ime Srbi odista staro kako drobite, ne biste mu znali korijena. Sad izmišljate budalaštine koje niko ničim ne može dokazat. Valjda je car Konstantin znao KAKO su i ZAŠTO tako nazivali svoje sluge, no ćeš mu ti HILJADU godina poslije solit pamet.
miloandrov

29. 03. 2018 - 15:31

Svoji zlobu moraš sam pobjediti tu ti niko ne može pomoći.. Ko su sluge ,najgore vrste ,viđeli smo po potezu ,istorijskom ,ove vlade ,a danas već izašlo novo saopštenje Britanske policije..ali trčite ovce samo trčite.Moji su svi bili Srbi,vidim i omladina se tako osjeća a ti crkni od pakosti pa još jednom promjeni naciju sada se zovi ...............i td i td ENDE
Sabba

04. 04. 2018 - 10:29

"Srpstvo" je otrovno pice, droga, koja unistava srpskog naroda um i bice.
Anagustum

28. 03. 2018 - 05:10

...onda je Gosen Rakojlo otisa da svoje vizije Velike Srbije izopsti medjunarodnome mnjenu preko grbace Srbskoga governmenta koji ga je placa da bljuva i prosipa nebuloze koje ljudi nijesu mogli razumjeti. Nista to ovome Novome Srbskome Histericaru nije zasmetalo doklen ga jenedhje prestrojijo Brajan Hojt. Od tada mu je zamrklo ispred ocinjeg vida, pa onijem pogledom ka sova sad samo kad cuje rijec Brajan, odma pocne da vitli naokolo, nebili idhje vidio jeli tu “Preosvijetli Vladika” da ga zakadi I vine unjegovo “milo” Srbstvo. I tako , to ovi cuveni E-V13 speciman se tetura od totalne neistine do outright notorne lazi, a preskocijo bi sam preko svojega lesha samo da se domogne nekoga intervjua ili neke emisije u kojo bi najlak u jednom tonu laga’ I tebe i sebe dokle zavjesa nepane. S ovakijem, ama ni komshija, a kamoli brat. Cus Antic I Rakovic? Da su ih lucem trazili, nebi ih ovako zgodne nasli. Ovaj Antic je odnekle iz Afrina porijeklom. :)
L Dabanović

28. 03. 2018 - 05:13

Tu nema istoričara koji vjeruje da srpski narod (koji Njegoš književno sahrani i opoja u mitove) nije pokojni-no da ga je očuvalo potomstvo iz petovjekovne ljubavi raje (srpske mileti) i turskog podaništva i da srpski narod i njegovo viteštvo živi u ovaj današnji narod otrcana srpstva Srbije.I ovo je dovoljno da se shvati da je srpstvo/Srbin pokojno da i ne pričam o '2 pašina brka,prva brčna noć,šetnja opanaka i predvođenje Turaka na uništinje 'srpske carevine'-države.
Pobratim

28. 03. 2018 - 21:13

Nemoj te čuje ćoso, on veli da srpski narod nikad nije ni postojao a za crnogorce kaže da su vlasi (stočarski narod van civilizovanog svijeta).
Vasojevic

28. 03. 2018 - 07:07

Dobro bi bilo da ostavite Srbe i Srbiju na migu konacno.Opet je dobijen zadatak da se nastavi sa pljuvacinom.Crna Gora je u NATO, nezavisna, napravila otklon od svega sto je srpsko.Sta jos treba? Jos pljuvanja iz dana u dan da bi se postiglo sta? Zelite novi inzinjering kako bi preumili crngoorske Srbe sta li? Tog flma necete geldati, vec cete ovim isanimama doprinijeti da polarizacija u CG bude os dublja.A mozda je to cilj M.Dj..kako bi dobijao izbore do kraja zivota.
MNE

28. 03. 2018 - 07:35

Koliko ste nam zla nanijeli ne možemo vas ispljuvat još za 100 godina.
Mujo iz MNE

28. 03. 2018 - 21:15

Vi prikriveni .........nci kao da želite da nestanete sa planete zemlje
милоандров

28. 03. 2018 - 08:27

Ма добили су налог да протјерају неког од Руса па несмију да кажу продали су .....................и тд итд ....модерне потурице....само чини ми се да им воз полако клизи из шина
m

28. 03. 2018 - 09:03

Bolje i poturice, nego posrbice.
KUČ

28. 03. 2018 - 10:27

Sve nam reče, osim mišljenja o autoritetu i kvalitetu ovog veljesrpskog istoričara?
Luče

28. 03. 2018 - 08:08

Lepa mu je slikica, luče mamino.
Станислав

28. 03. 2018 - 08:14

Црногорска власт није сматрала за потребно да у пописним књигама има одредницу о националном карактеру свог становништва, будући да се сматрало како су сви црногорски поданици - Срби. [2] Андријашевић, Живко. Српство у Црној Гори, поглавље: Државна идеологија је истицала да су Црногорци "задужили Српство
Станислав

28. 03. 2018 - 08:33

Црногорска власт није сматрала за потребно да у пописним књигама има одредницу о националном карактеру свог становништва, будући да се сматрало како су сви црногорски поданици - Срби. [2] Андријашевић, Живко. Српство у Црној Гори, поглавље: Државна идеологија је истицала да су Црногорци "задужили Српство http://www.montenegrina.net/pages/pages1/istorija/cg_u_xix_vijeku/srpstvo_u_cg.htm
Принц Павле

28. 03. 2018 - 09:03

,Липо, љепо, лепо и лијепо, било, бјело, бело и бијело-листићи су једнога цвијета, у пупољ се један одњихали!'' - Петар II Петровић Његош
klozet na Rumiji

28. 03. 2018 - 09:04

šta nas briga šta misle istočno od drine zivili Crnogorci svih vijera i naša Cpc
Mirko Bgd.

28. 03. 2018 - 09:09

Ćosoviću ne brani nas više kumim te Bogom .Ovaj " Smijo" je najobičnija budaletina i ne zaslužuje ozbiljan tretman.Zašto nasjedaš na neznalice i primitivce koje čak i asimilatorska politika u Srbiji ne uzima ozbiljno!
Marko 18g

28. 03. 2018 - 09:36

Zašto se mi Crnogorci ne okrenemo u potpunosti zapadu i vratimo se u prađedovsku katoličku vjeru.Mi nemamo nikakve sličnosti sa drugim pravoslavnim narodima,ja mislim da smo Iliri,možda i anglosaksonci.Meni je sve nekako pomješano.Rusi,Grci i Srbi nijesu naša braća,naša braća su Englezi,Njemci,Skandinavci.
nn

28. 03. 2018 - 10:02

Lepi Cane Raković i velikosrpska šarena laža
Мирослав Ђукић

28. 03. 2018 - 15:27

А Ћосовић Вам није леп? Или Вам није довољно шарен?
Mihailo,Bgd

28. 03. 2018 - 10:42

U SANU posoji jena grupa kvazi načnika zaduežena za LELEKANJE nad srpstvom i u CG(Antić,Raković,Bećković..) Oni nijesu sami po sebi važni ali kada je njihovo lelekanje u funkciji Velikosrpske ideologije i oslobađanja "ugroženog srpstva" oni su veoma značajni kao kolektivni zagađivači i vjesnici Zla. Bolje je na vrijeme izvršiti mentalnu dekontaminaciju.Da ne bude kasno?
Мирослав Ђукић

28. 03. 2018 - 13:02

Раковић је доктор за рокенрол, а мој имењак, осим епске фантастике, сада пише и бајке! Ако, ако, треба урадити и нешто за најмлађе!
danilo s.

28. 03. 2018 - 17:54

Miroslave, Pa on vec odavno pise bajke. Sto su vecina srbijanskih istorija nego bajke i mitovi?
Мирослав Ђукић

03. 04. 2018 - 14:31

Ви, од литературе за најмлађе, највише волите да читате бајке из Шербове школе?
danilo s.

04. 04. 2018 - 10:37

Miroslave, nazalost nijesam citao Serbove knjige. Trazim izvore vecinom na stranim izvorima, jer su ovdasnji istorijski izvori konaminirani veljesrpskim sovinizmom i lazima. P.S. Volim lijepe bajke, U njima pise o najljepsim osjecanjima covjecanstva - ljubavi npr. Za razliku od veljesrpskih istorijskih bajki - punih mrznje prema drugima..
Мирослав Ђукић

05. 04. 2018 - 12:05

Данило, јесте ли читали романе Александра Тешића? Он пише најбољу српску епску фантастику! Да ли и иначе волите епску фантастику?
Pise po dogovoru

28. 03. 2018 - 19:02

Koliko para toliko i bajki.
Felix

28. 03. 2018 - 14:02

Jadni Ćosović, EVO NJEMU I SVIMA SAMO ZAVRŠNI STIHOVI IZ POEME " PJESNIK I VILA " U KOJOJ JE KRALJ NIKOLA I OPISAO CJELOKUPNU SRPSKU ISTORIJU DO NJEGOVOG VREMENA. ELEM PRI SAMOM KRAJU POEME U KOJOJ POLEMIŠU PJESNIK TJ. KRALJ NIKOLA I I VILA, KRALJ KUNE KOSOVO JER JE NA NJEMU PROPALA SRPSKA DRŽAVA I SILA A VILA MU ODGOVARA SA STIHOVIMA SA KOJIMA SE POEMA I ZAVRŠAVA I DOBRO IH UPAMTITE BRAĆO CRNOGORCI : " NEMOJ TAKO TI PJESNIČE, KOSOVO JE NADISALO TVOGA DOMA MUČENIKE I KNJAŽEVE I VOJVODE I VELIKE SVEŠTENIKE ! JEK POTONJE SRPSKE PJESME NJEGOŠEVOM LIROM JEČI ZVEKOM SABLJE LAZAREVE DANILOVA SABLJA ZVEČI ! SA OVIM JE BILO KAKVA POLEMIKA O TOME KO SU CRNOGORCI ZAVRŠENA !!!
Objektivni

28. 03. 2018 - 21:15

Zbog ovog pjesničkog kiča , megalomanije i sna o sebi kao Caru Slovena je i prosao kako je prosao . U izgnanstvu . Istjerali ga oni isti kojima je pjevao i koje je oslobadjao . E " lijepo " se proveo sa Srbima . Kao uostalom svako ko im se primakao .
crevlje dg

28. 03. 2018 - 22:04

Kad godj su Crnogorci srbovali da li pojedinacno ili kolektivno gorko su platili.Sto su im braca Srbi radili na Bregalnicu pa na Mojkovac,pa na Drinu pa 1918,pa na Dubrovnikpa kako su zavrsili Janko Vukotic,Milosevic,Mladic Giska Arkan KaradjicKralj Nikola
CiNick

29. 03. 2018 - 15:11

Srećo, "neće da može". Na tu kvazi polemiku ne možete vi metnut tačku, jer to pripada nama. Da malo proširimo priču. Srbska povijestna nauka veli da je u cijelu Srbiju poslije seoba ostalo jedva pedesetak hiljada duša, a da su izpražnjenu zemlju pod okrilje turske države naselili Vlasi, Cincari, Arbanasi, Bugari, Bošnjaci, Grci, Crnogorci. Danas su skoro svi Srbi! Ima li više išta odista srbsko, liše imena? I magle.
Lolo Nrekic

28. 03. 2018 - 14:46

Sto je s pricom?
Gost

28. 03. 2018 - 16:06

Mikroslav Ćosović istoričar, zemljo otvori se... Pošto ovu rubriku nazivate "polemika", bilo bi lijepo da pozovete i drugu stranu da čujemo šta misli o ovim navodima. Ili vi polemiku ovako zamišljate ?
Rakoviću, javi se!

28. 03. 2018 - 16:43

Pa niko mu ne brani da odgovori. Ali neće odgovoriti jer treba neke činjenice pružiti, bajke nijesu dovoljne.
On ce da kaze da je ZAVERA!

28. 03. 2018 - 19:03

Zavera, bre, ja kazem!
miruse.v

28. 03. 2018 - 18:48

A Milo reče devedest treće....ponosni smo na srpsko poreklo i crnogorsku državnost....a da no
Mihailo

28. 03. 2018 - 19:23

Ima li negde neka emisija ili bilo što gdje se gospodin Ćosović predstavio javnosti, iznio svoje teze i veliko znanje? Da čujemo čovjeka malo uživo. Još kad bi bila neka tet-a-tet emisija to bi bilo odlično, pravi show. Možda bude gost kod gospodina Šukovića? Eto prilike.
Vojislav

28. 03. 2018 - 22:05

Slažem se Mihailo. Bilo bi dobro da se gospodin Miroslav Ćosović predstavi javnosti i iznese svo svoje znanje o istoriji Crne Gore i balkana uopšte da bi bio ozbiljnije shvaćen. Ovako čovjeka niko živ nije vidio ni čuo pa se spravom shvata neozbiljno. Treba odbraniti svoje stavove na terenu, u brk. Takođe bi bilo dobro da napiše koju knjigu o pravoj istoriji Crne Gore, bez skrivanja činjenica.
Potraži ih Vojo

28. 03. 2018 - 23:02

Ćosović je napisao do sada napisao 3 knjige.
Uh

28. 03. 2018 - 19:27

Izvinjavam se autoru ovog teksta ali vi toliko lupate gluposti da ovo nije ni smiješno nego je žalosno. Ni totalni laik neće ovo progutati.
Srbin cg

28. 03. 2018 - 19:33

U PAMET SE CRNOGORCI..HTJELI STE TO I DOBILI STE .DVA SMO RAZLIČITA NARODA I PRIH0VATITE TO.UPRAVO STE TO OD SRBA TRAŽILI DA VAS NE NEGIRAMO I UVAZIMO KAO NAROD I NACIJU.I JSTA JE SAD PROBLEM..PPNASATE SE POPUT VELIKOSRBA..SVAKOG DANA NEKA BEZVEZNA PIISANIJA I SAMOPOTVRDJIVANJE.KAO DA STE NESIGURNI U VAŠE PODRIJETLO.OPUSTITE SE I UŽIVAJTE U TOME ŠTO JESTE .ZABORAVITe na nas SRBE.Leave us alone please!!
bz

28. 03. 2018 - 21:50

Crnogorci su djeca vitezova a Srbi djeca robova,kad je neko napisao nesto pohvalno o tome narodu . 600 stranih autora se divi crnogorskom narodu,200 vodjenih pobjednickih ratova u 40 godina.Selo Ljubotinj 16 narodnih heroja a Beograd jednoga,Crna Gora 240 narodnih heroja 24% sa 4% stanovniks u Jugoslaviji I sad bi da najedno budu ovce I kurjaci.
Mišo

28. 03. 2018 - 19:38

Gospodine Rakoviću, više vredi prdež Radoslava Rotkovića od svih srpskih istoričara vašeg profila. Vi ste jedna lažljiva baraba.
js

09. 04. 2018 - 07:01

Mišo, baš tako. Taj Raković je bolesno ambiciozan i ne boji se krojenja istorijskih činjenica. Izuzetan je manipulant i "popularizator" posrbljavanja, To je onaj poznati "sindrom janičara"
Bukovik

28. 03. 2018 - 19:54

Svaka čast sokole Ćosoviću, vaši članci doprinose Istoriji Crne Gore i otrežnjenju od Vlaško-karpatskih fantazija!
Janica Matova Beograd

28. 03. 2018 - 20:24

Ovaj čovjek na slici,smjela bih ruku u vatru ,stavit,da se uneredio.Po pogledu mu se vidi da ne drži u gaće,on u ovakom stanju nikako ne može pravilno rasuđivat,Molim vas nemojte ga cvijeljat!
King Kong

28. 03. 2018 - 21:50

LENCUGE neradnici paraziti prije negoli trujete narod temama iz proslosti popravite krovove na bolnicama jel poslije kise budu pune vode u vatrogasnoj stanici vatrogasci vapiju za pomoc jer im se legu zmije gule i parcovi a vozila za gasenje iz ere pokoinog Broza tamo iz 50 .tih godina a onomad kad nijeste raspeli nesrecnu majku koja je iznijela slike iz dijecije bolnice u Podgorivi kad je nijeste kao Hrista raspeli jer su bolnice iste kao iz ere pokoinog Broza kadih je sagradio nijesteni prozore oprali lenstine i neradnici smradovi nije ni cudno djubrad sto bacate kroz proor u rijeku! lenstina morate svoju kucu sami cistit jer je proslo direktovanje lijenje bube nemozese vise slat povredjeni radnici u Srbiju Drasko prije negoli kenjas ko gladan srat zasuci rukave bitango parazitska!
KOMITA

28. 03. 2018 - 21:13

U svom dnevniku pred smrt 1992. godine pisao je o braniteljima srpstva i "Srbima po profesiji". „Bašibozluk, bagra i brabonjci ustali da obnove Dušanovo carstvo. Srbi su samo protiv onoga ko bi hteo da ih makar malo opameti, a oduševljeno kliču svakome ko ih još više zaglupljuje, unazađuje i unesrećuje. Žalosno je što su Srbi u civilizacijskom i kulturnom pogledu ostali na nivou na kome su bili pre sto godina. Oni nisu u sukobu sa svetom, već sa samima sobom, vraćajući se na šajkaču i opanak iz kojih su jedva izašli. Bio sam i ostao Srbin, ali nisam bolesna zadribanda i Srbenda. Takvi su izdali i osramotili srpski narod i narugali se njegovoj slavnoj istoriji”, preneo je svoje misli na papir Koča Popović.
Mišo

28. 03. 2018 - 21:19

Uzgred, dobronamerni savet braći Crnogorcima. Mnogo bi lakše bilo nekoliko Petrovića proglasiti za neuračunljive ...... koji su prdeli o srpstvu iz ličnih interesa, nego sa .....ama tipa Raković raspravljati o tome šta je njima srpstvo značilo, Petrovićima. Uostalom najslavniji period Crne Gore je period od 1941. i ne treba se iscrpljivati. Prvo i iznad svega crnogorski komunisti, a potom poneko iz ostatka istorije. Tako bi npr. sa Rakovićem bilo lako razgovarati sa: ....š ....o četnička i, nema mnogo rasprave. Takvi kao Raković su ideolozi svih srpskih genocida na Balkanu i mi ćemo se, normalni Srbi, roditi kad neko takve malo primiri. Najgore je što je čovek na državnoj plati u prestižnom državnom istorijskom institutu, centru udruženog zločinačkog poduhvata iz domena srpske istoriografije.
@Miso

29. 03. 2018 - 08:32

E moj Miso, skupo je Crnu Goru kostalo srbovanje Petrovica, tako da to ne bi bas lose bilo :-) ! Cudo jedno, u Srbiji ima more NORMALNIH ljudi(stvarno super ljudi i izvanredno drustvo!) koji vole Crnogorce i koji ne pomisljaju da nas posrbljavaju ali njihov glas gotovo ne moze da izadje u javnost. Ta ekstremna manjina, podpomognuta sa nasim izrodima i ovim bukvama iz Bosne i Hercegovine su nam gori od bilo kakvog okupatora! Ozbiljno pitanje: Zasto normalni, obrazovani Srbi u Srbiji gotovo ne mogu da imaju glas od ovih divljaka???
mina

28. 03. 2018 - 21:52

Koju si ti skolu zavrsio i s kakvim uspjehom pa kritikujes akademike? Milovi, Royajskocetinjski intelektualci , prepravljaci istorije i geografije
vladika

29. 03. 2018 - 12:18

To je čuvena ISTORISKO -KOMUNALA škola
CiNick

29. 03. 2018 - 15:18

Danas svak može postat akademik. Kupiš par diploma, zagudiš uz režimske gusle i - eto te! Po sred ... Akademije. Da barem nešto znaju, no se uvaljuju tamo samo radi redovne mjesečne apanaže. Još je poznati srbski pisac M. Crnjanski znao s kim ima posla, kad je izjavio da bi ga više obradovao poziv u nogometnu reprezentaciju no u Akademiju.
More

29. 03. 2018 - 17:36

Vidim da si upoznat sa kupovinom diploma i mešetarenjem. Pravi ćosovićev pajtos.
Slobodasn Gluščević

16. 04. 2018 - 21:07

Raković je bezobrazna lažovčina
Novi komentar