Saopšteno iz PG Biroa

IJZ će vršiti sistematsku dezinsekciju

Glavni grad Podgorica zaključio je ugovor sa  JZU Institut za javno zdravlje Podgorica za sistematsku dezinsekciju na području grada i dezinsekciju, dezinfekciju i deratizaciju u izbjegličkom kampu Konik 1 u 2018. godine.
Objavljeno: 05. 04. 2018 - 10:25 Promjenite veličinu teksta: A A A

Glavni grad Podgorica kontinuirano iz godine u godinu sprovodi  Program sistematske dezinsekcije na području grada i dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije u izbjegličkom kampu Konik sa užom okolinom, kako bi se broj insekata i glodara sveo na biološki minimum.  

U tu svrhu su i ove godine izdvojena sredstva u iznosu od 31.000 eura.

Sistematska dezinsekcija grada sprovodi se u dvije etape-larvicidni tretman i uništavanje letećih formi komaraca.

Sprovođenjem Larvicidnog tretmana, kontinuirano od marta do oktobra, doprinijeće se sprječavanju razvijanja letećih formi, obzirom da se larve komaraca nalaze u stajaćim vodama, zatim u mjestima gdje dolazi do izlivanja septičkih jama, kao i na području gdje je lociran kolektor otpadnih i fekalnih voda, području rijeke Mareze, koritu rijeke Ribnice, Savinom potoku, naselju Konik kao i ostala mjesta gdje su prisutne stajaće vode.

Uništavanje letećih formi komaraca sprovodi se kontinuirano od juna do oktobra vrućim zamagljivanjem kako bi se broj insekata sveo na biološki minimum.

Sistematska DDD u Kampu Konik, sprovodila bi se kontinuirano od aprila do oktobra.

Dezinsekcija predstavlja mjeru za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. Ova higijensko – epidemiološka mjera preduzima se u cilju uništavanja insekata kao važnih činilaca u nastanku zaraznih bolesti.

Komentari: 0

Novi komentar