Dragulji istorije

Nakon vojnog sloma krajem srednjeg vijeka, Grbalj je naseljen iz stare Crne Gore

Jedini predio u Boki Kotorskoj koji su u ranom srednjem vijeku naselili Sloveni bio je Grbalj. Kad su zajedno sa Avarima osvojili Ilirik (zapadni Balkan) Slovene su interesovale samo ravnice i plodne župe. Planine (sem u slučajevima nužde), gradovi i kameniti pojas uz more, Slovene nijesu zanimali, jer je prvo i takoreći jedino zanimanje Slovena u ranom srednjem vijeku bila poljoprivreda. 
Objavljeno: 09. 04. 2018 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

O ranim Slovenima sam već opširno pisao na Analitici u tekstu pod naslovom "Kakvi su stvarno bili stari Sloveni". Grbalj je, naravno, u ranom srednjem vijeku i kasnije, bio u sastavu Dukljanske države. 

U srednjem vijeku i Albanci su naseljavali u Grblju: Pošto su neđe oko 1185. godine Nemanjići osvojili Duklju, Grbalj je pod njihovom vlašću bio do početka 14. vijeka, kada ga je kralj Milutin Nemanjić ustupio autonomnom gradu Kotoru, nije poznato pod kakvim uslovima - da li ga je poklonio ili prodao.

Dokumenta iz Kotorskog arhiva iz 13. i 14. vijeka prepoznaju u Grblju Slovene i Albance, a u neposrednoj blizini Grblja, npr u Lješevićima, Bogdašićima na Vrmcu, Njegušima…  živjeli su Vlasi. 

Đurđica Petrović, profesorica na Beogradskom univerzitetu piše: "Pitanje je da li je u razmatranom vremenu još bilo potomaka predslovenskog, delimično ili potpuno romanizovanog stanovništva, sloveniziranog ili albanizovanog. Pojedina neslovenska imena ukazivala bi da ih je bilo još u prvoj polovini XIV veka, npr. Makoril, Peroçan, Luko(vić), Puko(vić), Belan, u ikavskoj varijanti  Bilan Skark(vić). Ni u jednom raspoloživom dokumentu nema pomena o prisustvu Vlaha u Grblju, iako ih je bilo u susedstvu Grblja (Lješevići, Njeguši, i dr). Među Grbljanima čija su imena zapisana u Kotorskim listinama preovladavala su slovenska imena, ista ili slična kao ona koja su notirana u srednjevjekovnim dubrovačkim arhivskim knjigama." (Đurđica Petrović, Grbalj i Grbljani u XIV veku, Grbalj kroz vjekove, Školska knjiga, Novi Sad, 2005, str 394)

Lješevići u kojima su živjeli Vlasi danas su u sastavu Grblja.

Krajem 13. i početkom 14. vijeka uslijed nesmetanog prirodnog priraštaja Albanci su zbog skučenh prirodnih  resursa u planinama i svojim izvornim krajevima u kojima su živjeli, masovno počeli da naseljavaju ravničarske predjele, naravno i zetsko-bjelopavlićku ravnicu. Da bi se prehranili i preživjeli, iz statusa slobodnih stočara morali su prelaziti u status zavisnih seljaka - ratara. Tako su se u 14. i 15. vijeku naseljavali i u Grbalj.

Prof dr Nevenka Bogojević-Gluščević piše: 

2-nevenka“Grbalj je u XIV vijeku, osim opštinskim podanicima Slovenima, Župljanima koji su se u trenutku podjele Grblja nalazili na zemlji, bio naseljen i neslovenskim stanovništvom, Albancima i doseljenicima iz drugih krajeva. . .  Albanci i drugi „došljaci“ su prilikom naseljavanja sklapali sa patronom ugovor o stupanju u posadništvo. Ugovorima, kako se može utvrditi na osnovu jedne isprave iz 1332. godine, predviđena su ista prava i obaveze posadnika prema patronu kao i u ugovorima o stupanju u posadništvo u kotorskom distriktu. Doseljenik je obavezan  ''venire et stare in sdrebo in Gherbili sicut alli Possanici''. 

Sudeći po žalbama protiv Kotorana koji su početkom XV vijeka Grbljani uputili venecijanskim vlastima može se zaključiti da su Grbljani 'zbog dolaska ljudi i naseljenika iz drugih krajeva' imali dosta problema, jer su, kako se kaže između ostalog, u jednoj žalbi iz 1428. godine, ''patroni zemalja uvodili u njihove kuće te doseljenike s obzirom da su od njih dobijali više, htjeli su čak i zemlje koje obrađuju Grbljani ustupiti njima''. Da je takvih teškoća zaista bilo,  zaključujemo i iz propisa kotorske opštine iz 1339. godine kojim se izjednačava položaj svih stanovnika u Grblju, u pogledu obaveza prema opštini. Sam naslov odredbe ''De Arbanenses et Sclavi qui stentin Zoppa de Gherbili''  ukazuje da su do tada Albanci razlikovani od Župljana... “ (Nevenka Bogojević-Gluščević, Svojinski odnosi na nepokretnostima u Grblju u XIV vijeku, Grbalj kroz vjekove, Školska knjiga, Novi Sad, 2005)

Naravno, osim ove dvije naučnice i svi drugi naučnici koji se bave Grbljanima u srednjem vijeku, kao npr Božidar Šekularac, navode u tom dijelu Boke prisustvo Albanaca. Danas Grbljani i ne sanjaju da su etnički Albanci živjeli u Grblju još prije 700 godina i da među današnjim Grbljanima ima onih koji su albanskog porijekla.

Bune starih Grbljana protiv Kotora: Prema dokumentima iz kotorskog arhiva Grbalj se tokom 14. i početkom 15. vijeka praznio, seljaci su se iseljavali u Apuliju (danas pokrajina Pulja u Italiji), odlazili su na zanate u Dubrovnik i nijesu se vraćali, a na zemlju koju bi ostavili više se nijesu ni imali pravavratiti. Zato je kotorska opština naseljavala nove ljude na grbaljsku zemlju. Ako su se Albanci još u 14. vijeku naseljavali na grbaljsku zemlju, teško je povjerovati da je došlo do drastične etničke promjene na teritoriji tadašnje Zete, te da su se Sloveni opet tako namnožili  ibili naseljavani na ispražnjene djelove Grblja. Kotorani su na grbaljsku zemlju početkom XV vijeka naseljavali - ili Vlahe ili Arbanase. 

Moramo imati na umu, seljaci u Grblju bili su slobodni seljaci, mogli su otići sa zemlje, napuštiti je kad su htjeli, sve sporove između seljaka uGrblju i vlasnika zemlje rješavao je sud u Kotoru i ne postoji zabilježen slučaj da je vlasnik zemlje sam sudio svom seljaku (koji mu jeradio na zemlji i sa te zemlje mu plaćao zakupninu). Ovo nema nikakve veze sa položajem seljaka u srednjevjekovnoj Nemanjićkoj Srbiji, đe seljak nije smio da ode sa zemlje, bio je - skoro pa u ropskom položaju. Takođe, seljaci u Grblju su održavali zborove (što je smetalokotorskim vlasnicima zemlje, koji su tražili da im prisustvuju), a po zakoniku kralja Dušana sebrovima je bilo strogo zabranjeno da zboruju. Logično bi bilo da su zborovanje stari Grbljani naslijedili od arbanaškog i vlaškog elementa svoje zajednice, jer su Vlasi i Arbanasi bili slobodni ljudi u planinama, mada, možda je ta tradicija zborovanja Grbljanima ostala i od dukljanskih Slovena. 

Početkom 15. vijeka ljudi arbanaškog i vlaškog porijekla sigurno nije bilo malo među stanovnicima Grblja.

Kad su plemići grada Kotora od kralja Milutina preuzeli Grbalj i među sobom podijelili zemlju, nametnuli su dosta teže uslove seoskom zavisnom stanovništvu nego što ih je ono imalo pod Nemanjićima. Nemanjići su imali ogromne prihode iz rudnika srebra i zlata i nijesu se trudili da maksimalizuju prihode iz Grblja, dok je Kotoranima Grbalj bio glavni izvor prihoda pa su u 14. i 15. vijeku jako opteretili njegovo seosko stanovništvo.

Stari Grbljani su u prvoj polovini 15. vijeka podigli tri bune protiv svoje vlastele. Prve dvije bune su riješene na miroljubiv način bez skoro ikakvih revanšizama od strane Kotorana i Mlečana (Kotor je prešao pod mletačku vlast 1420. godine).

Slom starih Grbljana, februara 1452. godine: Treću bunu Grbljani su protiv grada Kotora (samim tim i protiv Mletačke republike), podigli u ljeto 1448, kad je vojska srpskog despota Đurđa Brankovića došla iznad Grblja. Ova pobuna je bila žestoka i krvava. Trajala je skoro 4 godine, a stari Grbljani su često držali i Kotor pod opsadom, ubijali su plemiće i uništavaliimanja seljaka iz okoline grada – onih seljaka koji su bili vjerni gradu Kotoru. Pobuna je tako dugo trajala, jer Veneciji u smutnim vremenima gušenje te pobune nije bio ključni zadatak, Mletačka Republika je imala druge prioritete, svoje galije je slala na druga žarišta. 

3-spremicAkademik SANU Momčilo Spremić piše da su početkom 1450. izaslanici iz Kotora išli u Veneciju i molili pomoć, pa piše: ''Da bi uspeh bio siguran predlagali su da se o trošku kotorskeblagajne dovede do hiljadu ‘Morlaka i drugih’'', koji će za kratko vreme ugušiti pobunu.” (Grbalj kroz vjekove, Školska knjiga, Novi Sad, 2005, str 205,)

Dakle, Kotorani ne traže u pomoć "srbske vitezove” (one iz pjesama Vuka Karadžića), već traže Morlake, Crne Vlahe, etnicitet koji je zatrt i sakriven saglasjem Garašaninove i hrvatskenaučne istoriografske elite. Đe su živjeli ti Morlaci? Bilo ih je u okolini Kotora, ali i na teritoriji današnje Stare Crne Gore, na Cetinju i okolini, đe njihovi potomci i danas žive. 

Kako piše Momčilo Spremić u istom tekstu, kotorski plemić Nikola Bolica je krajem 1451. izjavio da su se pobunjenici „ugojili od kotorske krvi”. 

Konačno, Venecija i grad Kotor napravili su dogovor i sporazum sa Stefanicom Crnojevićem (otac Ivana Crnojevića) da on uguši pobunu. Stefanica je od Mletačke republike tražio da bude njen „generalni kapetan u Zeti”, tražio je godišnju platu od 600 zlatnih dukata, imao je i druge zahtjeve. Sve njegove zahtjeve Venecija je prihvatila, ali je kao prvo tražila da se odmah skrši pobuna Grbljana. Početkom februara 1452. Stefanica se u Kotoru zakleo na vjernost Mletačkoj Republici, a veći dio svoje vojske – pod komandom sina Đurđa, ostavio je da čuva prilaze od mogućeg nadiranja despotove vojske. Zatim je Stefanica uspio da domami 80 grbaljskih pobunjenika prevarivši ih, obećavajući im da će između njih i Venecije posredovati za mir. Vezao ih je i odveo u Kotor, đe je knez Kotora trideset trojicu osudio na smrt i odmah objesio.

Pa piše Spremić, iz iste knjige: 

„Onda je Stefanica, sa nešto svojih ljudi i sa Vlasima iz okoline Kotora ‘za malo dana’ (‘per pochi quelli zorni’), u drugoj polovini februara, opljačkao i popalio Grbalj. Kotorski knez je, za primer drugima 3. marta 1452. osudio oko 200 odraslih muškaraca i njihove sinove, starije od 12 godina, na trajno progonstvo. Ako bi se ikada vratili na u Grbalj ili na kotorsku teritoriju, čekala bi ih vešala. Sa grbaljskog zgarišta, begunci su se dubrovačkim brodovima prebacivali u Apuliju. Kotorski knez je Grbljanima koji su ostali oprostio ‘uvrede’, ali su svi muškarci stariji od 14 godina morali u roku od osam dana da dođu u Kotor i zakunu se na vernost. Oni koji ne dođu smatrani su pobunjenicima. Demografska slika Grblja već je bila izmenjena. Proterani su ne samo starešine domaćinstava već i njihovi sinovi i braća. Na zgarištima su ostale žene sa kćerkama i sinovima mlađim od 12 godina. Tom življu odmah je povećana osnovna dažbina po ognjištu s jednog perpera na jedan dukat, što je bilo tri puta više. Kotorani su poslali dva svoja vlastelina da, kao i ranije, upravljaju Gornjim i Donjim Grbljem. Oni su pazili da seljaci izvršavaju svoje obaveze i da ne održavaju zborove.” (Momčilo Spremić, Grbalj i srpska despotovina (1421-1459), Zbornik „Grbalj kroz vjekove”, Školska knjiga, Novi Sad, 2005, str. 207)

Ferdo Gestrin takođe piše o bijegu starih srednjevjekovnih Grbljana u Italiju 1452. godine: „Nakon završetka pobune u Grblju (1452) kmetovi kotorskih plemića sa tog područja Crne Gore masovno su bežali lađama iz Dubrovnika i Budve u Apuliju.”  (Migracije Slovena u Italiju kroz vekove, Istorijski časopis XXXI, Beograd, 1984)

4-gestrinTako je završena priča o starim Grbljanima, koji su bili mješavina Slovena, Arbanasa i Vlaha. I to je kraj priče o etničkim Slovenima u Boki Kotorskoj, koji su i u tom dijelu zapadnog Balkana uništeni u haosu koji su izazvali Turci upavši na Balkan u 14. vijeku. O katastrofi Slovena na Iliriku (zapadnom Balkanu) opširno sam pisao u tekstu "Kako je etnički preoblikovan Balkan" koji je na ovom portalu objavljen 5. X 2013. i to je takoreći jedini tekst na internetu koji obrađuje taj prećutani dio prošlosti ovih prostora.

Svakako, i poslije raseljavanja Grblja 1452. i danas, u Boki Kotorskoj ima ljudi koji su slovenskog porijekla, ali Sloveni poslije 15. vijeka kao homogena etnička grupa više na tom području nijesu postojali. 

Od ugušenja pobune 1452. poluprazni i spaljeni Grbalj naseljavaju skoro isključivo Crnogorci i nešto malo Hercegovci.

Poslije srednjeg vijeka Grbalj naseljavaju Crnogorci i u manjem broju Hercegovci:  Imamo iz 1657. godine izričit pomen etničkih Vlaha (venecijanski - Morlaci) u Grblju, prikazao ga je Gligor Stanojević u knjizi "Crna Gora u XVI i XVII vijeku". Knjigu je priredila Milica Stanojević, a objavio cetinjski Obod, 2007. godine. Na strani 87. kaže kako je generalni providur u Kotoru zaveo neke mjere i: "Dozvoljava se trgovina Morlacima iz Bjelica, Pješivaca, Grblja i Zalaza. Međutim niko iz navedenih mjesta ne može ulaziti u grad.” (str 87)

Nema više Arbanenses i Sclao, kao u dokumentima iz 13. i 14. vijeka. 

Sava Nakićenović u monografiji "Boka" 1913. godine  piše (reprint CID, 1999, str 114), da u Grblju ima 48 starinačkih bratstava među kojima recimo navodi i bratstva Ercegoviće i Ćekliće. Kako ova bratstva mogu biti starinačka, kad im prezimena jasno kazuju odakle im je predak došao, nije jasno, možda su mnoga "starinačka" bratstva u Grblju, zapravo svojim pozivanjem na starinu željela da dobiju veća prava u plemenu. Zatim, na strani 118 iste knjige navodi da je iz Hercegovine 7 bratstava (on ih zove "plemena"), iz Crne Gore je 57 bratstava,  i iz Boke je 19 bratstava. 

5-cubrilovic-i-samardzic

Od ovih 19 iz Boke, opet je vjerovatno bar polovina iz Stare Crne Gore, proces seljenja stanovnika podlovćenskog kraja u Boku, traje od srednjeg vijeka. U vezi sa tim, akademik SANU Momčilo Spremić piše o nekim selidbama tokom 15. vijeka: "Oni iz manjih primorskih mesta selili su se u veća. Tako su Barani prelazili u Dubrovnik, žitelji Zete na Pelješac, Luštičani u Konavle, Njeguši, Cuce, Ćeklići u Boku Kotorsku...” (Momčilo Spremić, Despot Đurađ Branković i njegovo doba, Beograd, 1999)

Dakle, bar 50% bratstava u Grblju je iz Stare Crne Gore, Grbljani su jedno obično crnogorsko pleme, koje ima identično porijeklu, tradicije, običaje, mentalitet, kao i neko bratstvo iz npr. Cetinjskog plemena. U Grblju je bio jak kult Ivana Crnojevića što pokazuje da su Grbljani ništa drugo do doseljeni Crnogorci. Evo što Nakićenović kazuje za ribarsko naselje Bigovo, navodi predanje, iako nije tačno (Bigovo se u dokumentima pominje još 1332), ono pokazuje narodni duh Grbljana: "Ovo je mjesto Ivan-beg poslije jako zavolio, te je tu ljetovao. Otud se i zove Bigovo (Begovo). Ivan-beg je odbranio opet Grbljane, kad se 1489. pobiše sa Mlečićima oko granica, te su tad tačno bile označene grbaljske granice." (ista knjiga Nakićenovića, strane 115 i 116)

Rus Bronevski je početkom 19. vijeka zapisao: "Stanovnici Grblja se odijevaju isto kao i Crnogorci”. (Vladimir Bronevski, Zapisi o Crnoj Gori i Boki, Cetinje, 1995, strana 87)

Grbljani su učestvovali i u Bitki na Carevom Lazu, 1712. godine, o tome piše Marko Šovran u istom zborniku u kom su radove objavili Đurđica Petrović, Nevenka Bogojević-Gluščević i Momčilo Spremić. Razumljivo je da su učestvovali u Bitki na Carevom lazu, tamo su se protiv Turaka borili sa svojim rođacima iz Stare Crne Gore. 

U tekstu  "Istorijski izvori kažu - prije 19. vijeka nema Srba u Boki" sam na osnovu 25 knjiga sa istorijskim izvorima, pokazao da u Boki nema pomena o srpskoj narodnosti prije 19. vijeka, među knjigama koje sam naveo nalaze se i na hiljade ćiriličnih dokumenata. 

Grbljani su jedno od plemena crnogorske nacije, danas su dobrim dijelom posrbljeni zahvaljujući marljivom i udarničkom propagandnom radu popova SPC kojima je u Crnoj Gori zadatak svih zadataka - posrbiti Crnogorce, a Hrist im je samo maska za tu - glavnu djelatnost.

Kao što su Sloveni doživjeli slom u Grblju krajem srednjem vijeka, tako su to isto doživjeli i u drugim krajevima zapadnog Balkana. Sredinom 18. vijeka Slovena/Srba u Srbiji praktično više nije bilo, nekoliko sam puta pokazivao dokumenta koja su citirali srpski akademici Vasa Čubrilović i Radovan Samardžić, oni kažu da je Srbija (sa Kosovom), 1740. godine imala svega nekih 50-60.000 stanovnika. 

U 19. vijeku u mnogim krajevima zapadnog Balkana izmišljeni su "narodnosni Srbi", cilj je bio pravljenje velike nacije, po uzoru na druge nacionalne pokrete u Evropi. 

Komentari: 135

Momo, Momo!

09. 04. 2018 - 00:14

A danas Grbljanima pop Momo iz Kotora priča lude priče o Kosmetu i sličnim glupostima, izluđuje ih. Da se ovaj tekst dijeli od sela do sela po Grblju i da se čita srbijanskim turistima kad dođu da ljetuju, dako i oni nešto nauče. A Grbljani da priupitaju popa Moma - jel ovo istina?
Ластва Грбаљска

09. 04. 2018 - 01:43

Не, но ви ћете да нам кажете што смо и што треба да чинимо. Гледајте своја посла, Ластва Грбаљска је Србија.
Ljubitelj tutuša

09. 04. 2018 - 09:41

Tako je Amfilohije, liži Servijanske sare..
Kotoranin

09. 04. 2018 - 15:52

Lastva Grbaljska, ĐUKANOVIĆI NUMERO 7
Krsto

09. 04. 2018 - 17:10

I Lastva i sav Grbalj je Crna Gora. Patite janjičari veljeserbaljski !
Будванин

09. 04. 2018 - 21:19

"Здружио се Турчин с Црногорцем, оџа риче на равном Цетињу." Рече најумнији староцрногорац и Његуш и Србин, а мудри Крсто извуче закључак да смо ми у Грбљу јаничари.
Krsto

09. 04. 2018 - 21:33

Ovo ''janičari'' se ne odnosi na one časne Grbljane što ostaše Crnogorci, no na vas posrbice. Znaš li onu, poturica/posrbica gori od Turčina/Srbina ?
Будванин

09. 04. 2018 - 22:52

Добро си изучио ту науку Мустафа!
Kotoranin

09. 04. 2018 - 21:39

Alo Budvanin, jel ono ODŽA prezime bješe iz Grblja a ? Velikosrbi bez srpskijeh gena i porijekla. Aog aog aog
Будванин

09. 04. 2018 - 22:50

Јесте, доселили су се из Црне Горе у Грбаљ.
Kotoranin

09. 04. 2018 - 23:27

Odže vele da nisu ,nego da su starosjedioci a da nisu htjeli promjenit prezime da ne bi izgubili zemlju što im ostade od pretka Odže a poslije kad su primili srpsku vjeru ,proglašiše se za Srbe da bi mogli opstati u Grbalj .
Hypatia

10. 04. 2018 - 01:56

Budvanin - Vise vjekova Budva je bila Venecijanska. I Budvani su pisali latinicom. Kada ste se vi spustili na Primorje? Sramotite Budvu kao i ona lazna ploca o oslobodiocima Budve na ulazu u Stari grad. .
v sprat bz

11. 04. 2018 - 15:18

Pa na koga se odnosi pojam janjicari ako nije na srpsku raju u koju spadaju i primorci jer da se kazuju ka Crnogorci jos bi veća bila sprdnja , siromasi nemaju pojma o cemu se tu radi a srbin moze svako bit
U pravu si

12. 04. 2018 - 20:41

Pitaj ih rođaće đe im je Adžić pala funkcija pala motivacija eno ga u vijestima rasturiše se Cetinjani od sprdačina na njegov račun
Tivat

09. 04. 2018 - 21:40

Nije Grbalj Srbija,nego Crna Gora nesrećniče !
Станислав.

09. 04. 2018 - 22:02

Вараш се, то је медитеранска Србија,и по језуити Фарлатију! ЦГ је у брдима, Цетиње,Његуши...
Ljubitelj tutusa

11. 04. 2018 - 23:45

Aha, a po Amfilohiju je Zemlja ravna ploca...
Bajo

09. 04. 2018 - 16:08

Pa u tome je suština,jer je sada jasno zašto se Grbljani izjašnjavaju kao Srbi. Stara Crna Gora,a posebno Katunska Nahija,a posebno Njeguši su potomci starih srpskih porodica iz Hercegovine i oni su prenijeli to sa sobom u Grbalj.
Marko

09. 04. 2018 - 18:44

Nije samo katunska nahija no sve nahije stare crne gore su bile gotovo prazna teritorija osim vojnika komita crnogorskih i hercegovačkih koji su bili po brdima za odbranu tog dijela teritorije od osmanlija. Kasnije je taj kraj kao što je poznato naseljen sa hercegovcima pa i bosancima od kojih ovi današnji stanovnici vuku porijeklo. To je bila opšta učestala seoba stanovništva usled nekoliko nemirnih vjekova. Manje seoba je bilo kod stanovništva koje je bilo u vazalnom položaju (sjever i jugozapad današnje CG) u odnosu na osvajača.
Vukota Žanjev do

09. 04. 2018 - 21:36

Marko,u pravu si. Upravo su te hercegovačko i bosanske porodice, dakle srpski korpus,odigrale ključnu ulogu u očuvanju slobode i stvaranju crnogorske države.
Krsto

09. 04. 2018 - 22:15

Znači Crna Gora više nije ''kosovski'' no ''bosansko-ercegovački'' zbjeg ? Ima li još koja bajka ? Nema ''serbskog korpusa'' u Bosni i Ercegovini prije Turaka. Serbalji oliti pravoslavni Vlasi su u Bosnu došli sa turskim kopitom.
Будванин

10. 04. 2018 - 18:00

Па, нпр. династија Петровић - Његош је поријеклом из Босне.
nezahvalnost je primitivizam n

11. 04. 2018 - 15:27

Sto ti hercegovci i bosanci ne pokazase junastvo tamo okle su ,ili po onom psiholoskom postulatu da među ljude to i fukara moze postati.Toliko je napisano knjiga ,pjesama i umjetnickih slika o zbjegovima hercegovaca u CG,ali srpskoj lazi nikad kraja,a ni do danas se ne bi oslobodili da im nije bilo Crne Gore
Zoran beograd

09. 04. 2018 - 01:48

Šta li ce na ovo reci pop risto ili velikosrpski samozvani istoričar vasko kostic a tek goran komar.
Ništa neće reći....

09. 04. 2018 - 07:22

....budi siguran! Oni špreziru ovakve gluposti i ovakve glupandere!!!!
Rosi

09. 04. 2018 - 19:01

Duhovit si ako misliš da iko ozbiljno shvata ovog tekstopisca samozvanog istoričara koji se bavi citiranjem drugih istoričara. Sumnjam da je iko relevantan čuo za njega(osim u sprdnji) a kamoli ga neđe video i čuo uživo jer čovjek praktično ne postoji već postoje samo njegovi članci na PA. Ovo je dakle samo lično irelevantno mišljenje jednog nepoznatog čovjeka isto kao da sam i ja laik pisao.
Što ga ne spore?

09. 04. 2018 - 22:02

Nikad ga niko nije osporio, a napisao je i tri knjige.
Будванин

11. 04. 2018 - 08:04

Можда те књиге нико из струке није ни читао, па самим тим ни оспоравао.
Dante

09. 04. 2018 - 04:48

Svako pise istoriju kako mu odgovara.Treba biti rezervisam po tom pitanju.Prezimena imaju tok.
GRBLJANI

09. 04. 2018 - 19:45

ODŽA, MRŠULJA, PAVLEŽA, BUKILICA, ZORAN, ZEC, ŠOVRAN, BATUTA, MILOJKO, BUBANJA, MAGUD, KLOPAN, MENZALIN, KRALJ, TEMELJ, MAZARAK, JAGER, DUBRAJA, KUŽELJ, MASLOVAR, VRAČAR, PECELJ, KUNJERICA, MORINA, BRDAR, GILJAČA, KURAICA, PIĆAN, KOMATINA, FLAŠAN, ŠTILET, PARAPID, ROZGAJA, ĆOSO, SINUN, ......
Будванин

09. 04. 2018 - 20:42

Ако се не варам презимена Бубања и Коматина су карактеристична за Васојевиће. Морине су досељеници одскора, иначе Албанци који су прихватили православље. Шоврани су из Побора.Презимена Јагер, Дубраја, Врачар, Пецељ, Кураица, Флашан и Синун нису из Грбља. Провјерите, прије него што напишете.
Bigova Bay

09. 04. 2018 - 20:55

Ajde ne vrijeđaj ljude. Što fali ako su neka prezimena arbanaškog porijekla, ođe su već vjekovima. Vas boli to što su oni danas Srbi kao i svi Grbljani. Da su ostali albanci kojim slučajem vi biste zadovoljno trljali ruke jer su fala Bogu vaši prijatelji isključivo srpski neprijatelji. Ne uči otac Momo grbljane što su i odakle su, on se samo ponosi grbaljskom čvrstinom u očuvanju srpstva. Molio bih da mi se ne javljaju : kotoranin, grbljanin, krsto kao ni dijaspora iz njemačke, kanade i australije koji toliko vole crnu goru da se ne bi nikada vratili u nju. Zaboravoh Zorana i Danila iz Beograda, oni kao i ovi gore nabrojani su dežurni montenegrinski botovi s kojima ne želim da polemišem. Za Kralja i Otadžbinu! (morem plovi jedna mala barka...)
danilo s.

13. 04. 2018 - 10:24

Bigova Bay - Znam da ne zelite da polemiste sa mnom. Znam i zasto. Nemocni ste da se suprostavite. Sto mozete ponuditi kao argument - vase lazi o "srpstvu" kao etnicitetu. Vase “srpstvo” je cisti vjerski identitet. I to skorijeg datuma . Samo da vas priupitam, kako to da “doseljenici iz Serbije” tako brzo zaboravise "ekavicu" i progovorise ijekavski? Dje su "obojke i opanci"? Itd. itd. Naravno, vi imate pravo da slijedite amfilohijev klero-nacizam (njegov idol, Vladika Nikolaj, je obozavao nacizam sv. Save i Hitlera) da proglasavate sebe za Srbe. To sto ste vi “Srbin” ne cini vas ni boljim, ni pametnijim, od drugih koji to nijesu. Sto ce vam onda sva ta prica? Srecni vam snovi o “srpskom Grblju”.
gluperdo

13. 04. 2018 - 15:49

Primjer Ozrinići da su doseljeni iz zapadnih krjajeva prezivali bi se Ozrovići drugo haplogrupa i2a1ph908 je porijeklom iz Bojke a iz Bojke su došli SRBI...GLUPERDO!!!!!!!I još jednom GLUPERDO!!!!!!!
prvo

13. 04. 2018 - 20:52

Cijela zapadna Srbija je govorila ijekavicu što možete vidjeti na dijalektološkoj karti Pavla Ivića..još jedno danilovo naklapanje ..bolje neka pogleda knjigu Srpski narod i njegov jezik od pomenutog autora
za obraz časni

13. 04. 2018 - 21:05

Nikolaj Velimirovič nije bio nikakav poštovalac nacizma..citiraću poštovanog Miroslava,, Има ли то везе са владичином хришћанском бригом за обнову гробља немачких војника? Је ли чојствено одржавати гробове и крстаче својих непријатеља? Зашто га је 1941, Хитлер заточио у конц-логору Дахау, ако га је волио толико колико Ви тврдите,,Зарад истине..hvala na prostoru
nezahvalnost je primitivizam

11. 04. 2018 - 15:32

U beograd mnogo drze do prezimena na ić tako bez iznenađenja kad stupite u bijeli grad a mozete i doma da rmbacite jer znam da za druge rabote nijeste to ve savjetuje potomak Bijeloga Pavla koji je zaluta u bg
Vaso

09. 04. 2018 - 08:15

Kod nas u Grblju omiljena pjesma na svadbe i rodjenja je: Od tunela do tunela dvadeset je srpskih sela!!! I onda krece pucanje iz levora...
Њего

09. 04. 2018 - 11:49

Тако је Васо брате.А могло би и овако:Много Србља усред Грбља!Поздрав од града Теслића у Р.Српска!
RODOM CRNOGORAC

09. 04. 2018 - 13:35

Zar samo 20 sela kod vas u Grblju ? Bice da si koja geografski preskocio :))))
Bijeli Pavle

09. 04. 2018 - 14:42

To vi je poznato junastvo niđe narodnog heroja ka i milionski Beograd a selo Ljubotonj 16 Cetinje 9000 građana 50 vidi se da ste ista seka zato se nemojte razdvajst
Kotoranin

09. 04. 2018 - 15:57

"Od tunela do tunela dvadeset je srpskijeh sela" A ni dva sela ne bi skupio sa srpskijem porijeklom i genima Znate li za koju boju stare grbaljke kažu,MAVENA A sad google prevodioc pa ukucajte što znači riječ MAVE na turski, Pozdrav
pajo junače

13. 04. 2018 - 18:38

Ko ubi mučki i junački Danila
R

09. 04. 2018 - 08:36

O čemu mi da pričamo kad na ulaz starog grada Budve stoi ploča da je Budvu oslobodila Srbska vojska. Zamisli samo okupator ih oslobodio. Taj sramni natpis niko da skine sa ulaza u grad. Po toj logici bi mogli da pišemo da su nas 1941 g oslobodili Italijani od Srbijanske okupacije, u stvari i jesu, okupator poćerao okupatora.
Ce-tinje

09. 04. 2018 - 09:51

A zasto bi se to ticalo tebe, kad je Crna Gora na podrucje Budve prvi put dosla 1946te?
R

09. 04. 2018 - 13:14

Ce - tinje a ko ti je to reka da nije Amfilohije posrbice crnogorska. Da nije takvih kao ti sa takvim intelektom Crna Gora bi bila srećna država.
slava Srbiji

09. 04. 2018 - 10:58

No ko ju je oslobodio no srpska vojska ? Nema vecija Srba od Grbljana Eno i Sveto kad mu je prigustilo nasao spas u Srbiju . Ako vas prs zaboli vi na avijon pa za Bijograd .
Будванин

09. 04. 2018 - 15:52

Па треба да знате да је у пробоју Солунског фронта учествовало и близу 1000 Срба из Боке, највише из околине Будве: Грбља, Паштровића, Брајића, Побора и Маина. И били су ослободиоци заједно са својом браћом из Србије и других српских крајева. За разлику од Црногораца, одступили су преко Албаније и борили се до коначне побједе и ослобођења од Аустроугарске под чијом је окупацијом била Бока. Наши прађедови нису потписали капитулацију. Ниту су учествовали на Подгоричкој скупштини, јер их иста није интересовала, због тога што Бока није ни припадала Црној Гори, већ су се ујединили са Србијом. Иначе, породица Михаиловић - поријеклом из Грбља, односно чика Ђорђе, чува српско војничко гробље Зејтинлик. Плочу коју спомињете покушао је да уклони италијански окупатор, али је након разговора са тадашњим градоначелником Будве одустао од тога. Ако ви успијете да је уклоните, онда ставите нову посвећену капитулантима из 1916. године.
Krsto

09. 04. 2018 - 17:16

Misliš na ono epsko bježanije preko Albanije (i Crne Gore), kad utekaste i ostaviste žene i djecu, pa se onda vrnuste za kopitima francuskijeh konja kad je rat već bio gotov ? E, jado posrbljeni... Boka se nikada nije ujedinila sa Srbijom, no se vratila majci Crnoj Gori, prvo 1813, a konačno 1945.
Будванин

09. 04. 2018 - 19:57

Епско бјежање је било у правцу Гаете у кукњава након 1918. године., а ево траје и до данас. Преко Албаније се повлачио краљ Петар, регент Александар, Влада и скупштина Краљевине Србија, војска и народ. Са собом су водили и око 30.000 заробљених аустроугарских војника. У западној литератури тај догађај је познат као Велико повлачење. Слично повлачење је извела и белгијска држава у правцу Француске. Нажалост, није ми драго то рећи, једино је Црна Гора капитулирала. Прва која је капитулирала у Великом рату и по томе се сврстала на страну Бугарске, Аустроугарске и Њемачке. Ратне заставе Краљевине Црне Горе се и данас налазе у Бечу. Сем једне. Оне из Будве. 1813. године ујединиле су се двије независне покрајине Бока и Црна Гора, састављена је влада коју је чинило 9 Бокеља и 9 Црногораца на челу са Петром I. A ништа није коначно, а и то ваше "коначно" није се десило 1945. године већ 1946. године, а Бокељи како православни, тако и католици на то нису пристали, нити су ишта потписали.
Istina

10. 04. 2018 - 01:15

A da li si upoznat sa tim da je srpskoj vojsci pri povlacenju, odstupnicu branila crnogorska vojska? Malobrojna vojska koja je branila veci prostor nadiranja austrougarskih snaga. I kada je srpska vojska presla na sigurnu teritoriju, Crna Gora kapitulira, a zasto? Zato sto sa malim brojem ljudstva nije mogla sama da se brani. Ona je svoju duznost hrabro obavila, izginulo ljudstvo da bratska srpska vojska stupi na tlo slobodnog Krfa. Zasto se toga niko ne sjeti da pomene !!!
Будванин

10. 04. 2018 - 18:06

Клањам се сјенима мојковачких јунака. Свих изгинулих од Вишеграда до Мојковца. Њихова улога за мене никада није била спорна. Спорна је улога оних на врху који су потписали капитулацију и онемогућавали повлачење црногорске војске преко Албаније. Мада, добровољци из Боке и источне Херцеговине који су се од 1914-1916 борили у црногорској војсци су се ипак повукли. Свако је имао избор.
zlire

11. 04. 2018 - 15:11

To sto je Crna Gora cinilad za nazovi braću srbe niko ne pominje je kako kaze Andrić srpski stereotip koji glasi ,kad srbinu ucinis dobro od njega se nadaj samo zlu
SRAM TE BILO

12. 04. 2018 - 20:05

PRISJETI SE ZEMLJOTRESA KADA JE SRBIJA DAVALA I ŠAKOM IKAPOM mislim da niko ne može biti nezahvalniji od naših ludih bezobraznih glava
danilo s.

13. 04. 2018 - 10:35

Sram tebe da bude. Davali su i ostali? Oni su davali iz humanih razloga, a vi da bi nam sada prebacivali vasu "velikodusnost".
SRAM TE BILO

13. 04. 2018 - 15:27

Takvi ka ti i ne umiju da pokažu velikodušnost a skoro sam pročitao koloko lijepo mišljenje imaju o tebi dežurnom proseravatelju ili kako te neko nazvao ,,šoro.iz filma čudo neviđeno
CRNOGORSKI 007

16. 04. 2018 - 20:36

Međunarodnu i američku humanitarnu pomoć, zvanični Beograd je "krčmio" po Crnoj Gori kao "milosrđe" Srbije. Srbija je, iz Prvog svjetskog rata izašla sa mnogobrojnim obavezama i novčanim dugovima prema inostranstvu od 7500 dinara po stanovniku. Crnogorski dug je bio zanemarljiv. Zbog toga je Srbija nastojala da se jugoslovenska država centralistički uredi, kako bi sva vlast bila skoncentrisana u Radikalnoj stranci, na čijem je čelu bio Nikola Pašić. Tako su Vidovdanski Ustav, iz 1921. godine, koji je bio vjerna kopija Ustava Srbije iz 1903. godine, pripremile i podržale samo srpske političke stranke - Radikalna, na čelu sa Nikolom Pašićem
CRNOGORSKI 007

16. 04. 2018 - 20:39

Mirovna konferencija u Versaju Crnoj Gori je odredila ratnu štetu nanijetu Prvim svjetskim ratom, u iznosu od 723 miliona zlatnih franaka. Preko Srbije je stiglo i, za potrebe Crne Gore utrošeno svega 40 miliona (4,5) odsto). Podignute su neke škole, vojne kasarne i žandarmerijske stanice. Novčanu masu crnogorske države uoči pripajanja Srbiji 1918. god ine činilo je 30 miliona crnogorskih perpera. Zvaničan kurs je bio 90 perpera za 100 srpskih dinara. Naredbom vlade Srbije (Vesnićeva vlada) vrijednost je svedena na 5 perpera za 1 srpski dinar. Državni prihod na području Crne Gore 1935. godine iznosio je 107.700.000 a rashod 103.000.000 dinara. Višak prihoda je vraćan u kasu Srbije iako se Crna Gora gušila u siromaštvu ispod ljudske izdržljivosti. NISTA VI NE BISTE DALI DA NIJE BILO TITA, JOS MNOGO DUGUJETE CG I MATERIJALNO I DUHOVNO.
CRMOGORSKI 007

17. 04. 2018 - 20:56

NISTE VI NISTA DALI,NITI BI DALI DA NIJE BILO TITA.DALI SMO MI VAMA KADA JE BILO NA KOPAONIKU I KADA SU BILE POPLAVE I TO BEZ TITA.
Будванин

13. 04. 2018 - 19:10

Мало сте контрадикторни, јер ови црногорски војници на Мојковцу су неспорно били Срби!
danilo s.

13. 04. 2018 - 10:33

Budvaninu - Bezocno izvrcete istoriju. No, to nije nista novo. Srbijanski pukovnik Pesic je (po ruskom planu), po sopstvenom priznjanju, izdao i prakticno doveo do kapitulacije CG. Doduse, u tome mu je pomogla slabost i glupost kralja Nikole, koji je slijedio tudje, a ne interese CG. Da smo ostali neutralni i usli u rat kada je bio jasan pobjednik (ka Italija) i CG bi dobila nagradu kao saveznik. Zbog sopstvene gluposti i slabosti postlali smo - kao saveznici – zrtve saveznika.
pazi dobro

13. 04. 2018 - 16:06

Srbiji je Londonskim ugovorom 1915 ponuđena "Velika Srbija" ali je Srbija odbila jer se obavezala hrvatima za Jugoslaviju a Italiji za promjenu strane u rat je trebala da pripadne Dalmacija. Srbi su išćerali talijane iz Dalmacije osim iz Zadra, Istre i Visa koju su do 1947 bili u Italiji. CG su 1918 “okupirale” jadranske trupe, ne srbi (USA, FRA; ITA, SRB) a komandujući je bio francuski gen. Venel. Kad su talijani ostali bez Dalmacije poslali su “eVivaše” da dignu ustanak 1919 na Cetinje
i još da

13. 04. 2018 - 16:07

Država hrvata, slovenaca i srba je osnovana 29.10.1918 i bezslovno se ujedinila sa Srbiju. CG se na POdgoričkoj skupštini ujedinila sa Srbijom uslovno-samo ako se osnuje SHS-Jugoslavija. Boka se kao autonomna ujedinila sa Srbijom BEZUSLOVNO a sa CG tek dekretom komunista-Blaža Jovanovića na sjednici 1947 po tačkom “razno”. Autonomija Boke nije poštovana ni 2006 na referendum a ni nikad prije ni sad! Pravno formalno ujedinjenje Boke sa Srbijom je i dalje na snagu
Будванин

13. 04. 2018 - 19:15

Не изврћем ја ништа, па ни историју. И за мене је Пешићева улога доста спорна. Али прича о руском плану је најблаже речено шупља и подсјећа на неке данашње. Без обзира на Пешића, пустити да вам непријатељ пробије фронт на Ловћену, гдје имате идеалан терен за одбрану је срамота. И србијански фронтови су на свим странама пуцали 1915. године, али они нису капитулирали.
danilo s.

14. 04. 2018 - 08:34

Vrhovni komandant (iz Srbije) posalje gro vojske na Sjever i zrtvuje ga potpuno nepotrebno - jer su srbijanski viojnici vec bili u Albaniji - i istovremono oslabi odbranu na Lovcenu, R570ezultat - ocekivan. I planiran u vojnim stabovima Srbije i Rusije. Oni sto izaziva prezir je sto umjesto da pognete glavi i crvenite od stida sto ste izdali svoju bracu i domaoviniu, vi veljesrbi, sve vise falsifikujete i lazete. A znate onu "ko se Boga ne boji, i ljudi ne stidi.... "
Будванин

14. 04. 2018 - 09:56

Ја се највише бојим оних који олако Бога "узимају у уста", и причају о стиду, сраму, јунаштву и поштењу, јер такви обично причају о ономе што немају.
da ne bi bilo zabune

14. 04. 2018 - 15:06

Austrougarskoj Vladi u Beču "Kraljevska Crnogorska Vlada moli (demande) Austro-Ugarsku Vladu da sklopi mir sa Crnom Gorom. Isto tako moli i Carsko- Kraljevsku Vladu da odredi svoje izaslanike kao i mjesto dan i čas njihovog sastanka sa izaslanicima Crnogorske Vlade. Crnogorska Vlada moli Austro-ugarsku Vladu da izda potrebna naređenja za prestanak neprijateljstava i da utvrdi dan i čas prestanka da bi i Crnogorska Vlada mogla izdati iste zapovjesti svojim trupama. Ovo je telegram poslala crnogorska vlada 31.12.1915KO JE ONDA KOGA HTIO DA IZDA?Ovo je prije Mojkovačke bitke
R

09. 04. 2018 - 21:30

Budvanine svi ti gbljane i ostale koje si nabroio i za koje kažeš da su učestvovali na proboju solunskog fronta, zajedno s tobom su srbi taman koliko i Karađorđe Petrović sa kojim se vi srbi ponosite a za kojeg je istorijski dokazano da je porijeklom Klimenta tj katolik , Albanac. A što se ploče tiče to lažno obiležje je davno trebalo skinut.
Будванин

09. 04. 2018 - 23:11

Потпуно се слажем за Карађорђа и Клименте. Само што су Клименти српског поријекла. Према њиховој традицији, њихов се предак је негдје са горњег тока ријеке Мораче доселио у Албанију. Ово је 1685. године забољежио Аугуст Теинер. Податак је са википедие, Мада, можда је и овај Аугуст неки српски фалсификатор. Жао ми је што видим да дијелите мишљење са италијанским фашистима из 1941. године у погледу плоче. Али сви имамо право на избор.
gospod bog

10. 04. 2018 - 16:21

Da ne bi pričali bajke nađite knjigu Mila Nedeljkovića najopsežnija studija o Karađorđevićima i uvjerite se ja nebih da je prepričavam ....valja je pročitati
Lako mu je s njima

09. 04. 2018 - 09:09

Ne pomažu ni arhivski dokumenti iz čuvenog kotorskog arhiva. Grbljani će biti ono što im pukovnik Amfi kaže, pa makar bili i Bantu crnci.
iznenađen

09. 04. 2018 - 09:30

Iznenađeni oduševljen istoriskim radom MĆ nadam se da će bar dvadeset čuvenih svjetskih časopisa za SMIJEH ,SATIRU I ENIGMATIKU objaviti ovaj ist.poduhvat pošto nijedan istoriski časopis ne objavljuje njegove radove.Sigurno nema vezu i slaba mu rakija,pljeskavica tanka..i što ćeš jadan čovjek jadan!!!!!
Spremić smiješan?

09. 04. 2018 - 11:18

Moraćete onda se prvo smijati srpskim istoričarima dr Đurđici Petrović i akademiku Momčilu Spremiću. P aćete se morati smijati i dr Nevenki Bogojević-Gluščević i akademiku Ferdu Gestrinu. Sve njih citira Ćosović. Ako ćete Ćosoviću da se smijete morate i njima.
Станислав

09. 04. 2018 - 11:46

Па многи цитирају и Крста Поповића на начин да из чланка против Србијанца не наведу да је написао да је ЦГ она земља гдје се чувала и сачувала искра слободе Србинове! И ето ти онда несрбина и антисрбина ако се селективно цитира и склапа по нечијим жељама. Од тебе узме то а ово никако,од тебе то а ово никако,склопим и добијем шта ми је воља.
kuca mojega djeda-a

09. 04. 2018 - 10:42

Prica mi jedan Grbljanin kako je kuca njegovoga djeda ( akcenat na a) bila na samu granicu i zbori kako godj koji crnogorski tresnjevi top opali on pravo u kucu mojega djeda-a .
Vaso

09. 04. 2018 - 11:57

Oni koji su zivjeli na granicu s Crnom Gorom su stalno strijepeli oce li se Crnogorci spustit da im ponesu zivu stoku i bacve za vino.
hajducka priroda

09. 04. 2018 - 13:09

Isti ostali do dana danasnjega . Milije im je tudje . ...
BZ

10. 04. 2018 - 00:35

Dok su Crnogorci s puskom u ruci branili vjekovnu slobodu grbljani bokelji u duhu srpskog naciona u tome nijesu ucestvovali no su pazili tenace s vinom sto i danas cine osim ponekad kad iz uvate ovakve fristracije za izgubljenim srpstvom, bili bi oni Crnogorci kad bi znali sto je to i kad bi ih ko pustio pa su ono sto mogu ,raja
Будванин

10. 04. 2018 - 20:13

Грбљани су се борили на Царевом Лазу 1712. године, то је бар неспорно, као и 1796. на Мартинићима и Крусима и у Вељем рату 1876-1878. године. Увијек сте имали нашу помоћ. Ми вашу и јесмо и нисмо. У устанцима против Аустрије 1848, 1869 и 1882. године ваша помоћ се често сводила на пљачку католичког живља. Ако се не варам, код цркве Св. Агате у Тивту су сахрањени Црногорци убијени у плачки. А ако ви Црногорци нисте Срби, не знам што ће вам Обилића пољана на Цетињу, зашто вам је највише ратно одликовање била Златна Обилића медаља, што су се ваши клели гробом Његошевим и мачем Милошевим. Не можете ви бити већи Црногорци од мене, можете бити само мањи Срби.
nezahvalnost je primitivizam

11. 04. 2018 - 15:48

To obilića poljana,mac milosev je bilo u funkciji posrbljavanja Crnogoraca pa je morala istina kad tad isplivat.To da su primorci krvarili za Crnu Goru bih povjerova s ponosom ako neki primorac zna sto je to tablja sto je nemoguće kad se u mnogim komentarima spocitava nekakav slobodni izbor a primorci su izabrali ćele kulu
danilo s.

13. 04. 2018 - 10:38

Budvaninu, A ko su bili vladike za prvaoslavce iz Grblja? Da nijesu bili slucajno sa Cetinja (a ne iz Serbije)?
Будванин

13. 04. 2018 - 19:25

Наше владике су између осталог биле и са Цетиња, а рукоположене од српског патријарха у Пећи, Сремским Карловцима, а неки и у Русији. Један од владика је био и Митрофан Бан из Грбља, прије тога игуман манастира Морача, иначе сахрањен у цетињском манастиру. Једини владика СПЦ одликован Златном Обилића медаљом.
iznenađen

12. 04. 2018 - 16:28

Pa Podgorica je bila duže pod turskom vlašću no Biograd...đe mu je ta kukavna sloboda..ovi jado je nešto snijevo
Krsto

12. 04. 2018 - 17:14

Jes, no taj Biograd do 1867. nikada serbaljski nije bio, no je bio bugarski, vizantijski, ugarski, turski. Samo ga je despot Stefan Lazarević nakratko dobio od Ugara na 20 godina. A Crnogorci u Podgoricu nijesu ni živjeli do 1878. no u planinama, slobodno.
iznenađen

12. 04. 2018 - 19:51

A Kralja Dragutina si zaboravio..Pa si zaboravio Božidara Vukovića Podgoričanina i on je živio u Podgorici a ovo neznaš,,. Hroničari i putopisci toga vremena za Podgoricu kažu da je „krasna i vrlo lijepa varošica, sa 900 većinom hrišćanskih kuća“, te da je sjedište jednog dijela Sandžakata koji ima 17 sela sa 1697 domova.Koji su to hrišćani? a Crnogorci su živjeli u planinama slobodno ...živjeli od čega????I što su Turci imali da ih napadaju izoluj u planine i miran si...nešto drugo tebe muči.....
Будванин

13. 04. 2018 - 19:18

О изгубљеном српству нису причали Грбљани, него Црногорци: "О кукавно српство угашено...."
Станислав.

09. 04. 2018 - 11:41

Ћосовићеве небулозе. Прво крај населили Арбанаси а када су протјерани самим тим су нестали Словени ту па опет то населише Славени. хаха. А Арбанаси су раније Славени,не и Шиптари што и топонимија Албаније доказује као и историјске личности. Нпр отац мајке Ангелине се потписивао као КомниноВИЋ. Вицко Змјевић православне ту и у Далмацији и у ЦГ зове Србима,као и те житеље Ајнхард и Скилица прије Немањића или католик Фарлати што пише о ДУКЉАНСКОЈ СРБИЈИ,И ДУКЉАНСКИМ СРБИМА не о Србима и Дукљанима! Узгред, писари Немањића су били махом из приморја па није искључено предање да је ГРБЉАНОВИЋ Лазар из Грбља,јер му је отац био из Приморја...
svakakao

09. 04. 2018 - 12:11

Poštovani Stanislave uputite ih na Đorđija Jankovića on je izučavao arheologiju cijelog Primorja pa neka pročitaju sami da izbjegnemo Ćosovićev primjer krpaže iljepljenja,dodavanja odvajanja
Potvrdio Ćosovića!

09. 04. 2018 - 13:25

To je onaj Đorđe Jankovoić koji se složio sa Ćosovićem, koji je rekao da se Srbi razlikuju po fizičkoj građi od ostalih Slovena? Evo: https://www.youtube.com/watch?v=Hwqhv7IXB04
upravo

12. 04. 2018 - 19:53

Razlikuju se i to žene posebno cijene ljepotu i ostalo...
Kotoranin

09. 04. 2018 - 16:01

Stanislave jel si to naučio iz knjiga Vaska Kostića ? Vasko Kostić i Istorija , Xa Xa Xa Xa,
acruvium

09. 04. 2018 - 15:09

E Grbjani posrbljeni, ovaj vas Grbjanin vam je davno sve lijepo objasnio i podkrijepio, ali vi i dalje u srpske diple duvate. Kako ve volja, ali je bitno da znate sto su neoborive cinjenice. www,grbalj.org
ЕЈ. МОЈ ЋОСОВИЋУ!

09. 04. 2018 - 15:36

ЂЕ СЕ ЗА ГРБЉАНЕ ЗАКАЧИ. ОНИ ЋЕ ТИ ГЛАВЕ ДОЋИ. БОЉЕ ИЗУЧАВАЈ ЛЕГЛО АРБАНАСА!
Boka

09. 04. 2018 - 18:53

Čitajući ovu bajku pomislio bi čovjek da je Grbalj bio metropola sa puno stanovnika koji je terorisao celu boku, a ne malo ali ponosno mesto. Inače tekst je klasičan ćosovićevski, prepun kontradiktornisti i neistina (u najbolju ruku poluistina) da će se i najokorelijim dukljanima zavrtjeti u glavu. Klasičan primer naručenog ali polupanog teksta koji gle čuda piše o grbljanima koji neće i ne žele da budu nekakvi dukljanci.
Grbljanin

09. 04. 2018 - 18:59

Kad nešto prvi put saznaš. što su od tebe krili cio život, nije čudo da si u šoku. Poslije Momovih ludih bajki kako ste helikopterima iz Srbije naselili Grbalj, sva istina je nevjerovatna. No se prvo obrati ovim naučnicima koje je Ćosović naveo imenom i prezimenom i slike im dao, njih prvo priupitaj.
Baba

09. 04. 2018 - 19:19

Ma sigurno su sve to Srbi-samo vidite prezimena: Odža, Mikijelj, Klopan, Kuželj, Batuta, Milojko....sve sama srpska prezimena! Ne lupajte da vas zamolim.Dok je popa Moma i njegovih glasnika, niko ih ne može ubijediti da su to što jesu. Ja sam Grbaljka i to Crnogorka, sviđalo vam se to ili ne.
RODOM CRNOGORAC

09. 04. 2018 - 19:19

"Grbalj je pod njihovom vlašću bio do početka 14. vijeka, kada ga je kralj Milutin Nemanjić >ustupio< autonomnom gradu Kotoru, >nije poznato< (?) pod kakvim uslovima - da li ga je >poklonio ili prodaopreuzeli< Grbalj i među sobom podijelili zemlju, nametnuli su dosta teže uslove seoskom zavisnom stanovnistvu." = Kroz citav srednji vijek oni su dokazivali vlasnistvo i nad solanama i nad Svetomiholjskim zborom i nad zupom u cjelini. (tadasnji) KOTORANI SU radi dokazivanja svojijeh prava ... FALSIFIKOVALI VLADARSKE POVELJE ... od kojijeh je najnezagrapnija ona o tome DA JE 1212. GODINE KRALJ STEFAN PRVOV(J)ENCANI ... 5 GODINA PRIJE NO STO JE OD PAPE DOBIO KRUNU ... DOSA U KOTOR VIDJE DA U NJEMU NEMA NIDJE NIJEDNE CRKVE PA JE SAGRADIO CAK I KATEDRALU SV. TRIPUNA ... IAKO JE ONA PONOVO OZIDANA I OSVESTANA 1166. GODINE ... TJ 46 GODINA PRIJE NJEGOVE POS´ETE :)))))))
acruvium

09. 04. 2018 - 21:01

Takva je Srbima svaka istina! Grbjani znaju da je tacno ono sto im je plemenik dr. Popovic napisao kao podsjetnik na sajtu www.grbalj.org i da su tamo vise od 80% doseljenici nasi iz Katunske nahije.
ЏигиБау

10. 04. 2018 - 10:40

Какво просеравање самозваних историчара а нису укључени нити тумачени списи и права историја која се налази у намачким историјских архивима/рукама. Пронађите,прочитајте па ће вам након тога све бити јасно. Подрав свим србима и црногорцима и осталима ...
Мирослав Ђукић

10. 04. 2018 - 13:19

Мени је потпуно бласава ова ситуација када анонимни ботови доказују Грбљанима шта су! Можете писати колико хоћете, али ни један Грбљанин неће због тога вашег писанија престати да буде Србин! Закључујем: Докони сте, или вам плаћају пуно пара за ово!
acruvium

10. 04. 2018 - 13:51

Blesavo je Djukicu i to da ne primjecujes da pisu komentare i Grbljani Crnogorci koji ti iz prve ruke kazu da nijesu Srbi nego nasa braca Katunjani iseljeni u Crnogorsko primorje.
Мирослав Ђукић

11. 04. 2018 - 15:13

acruvium, Свако за себе и треба да збори! Све је у реду кад се свако за себе и једино за себе национално изјашњава. Блесаво је кад један учи другог шта је! Ништа друго него блесаво! Учим ли ја Вас да сте Србин? Наравно, не. У ствари, брига ме, будите шта год хоћете да будете. Кад Ви или неко од ваших истомишљеника покушавате да неког преумите ("преломите") да промени нацију, то дефинитивно јесте бласаво!
danilo s.

13. 04. 2018 - 10:57

Miroslave , “srpstvo” nije etnicka – no vjerska nacija. U pravu ste da svako moze, odnosno, ima pravo, da bira vjeru i naciju. Pitacu vas samo koje bi “nacionalnosti” i “vjere” bili Grbljani da 1920 godine nije ukinuta autokefalna Crnogorska pravoslavna crkva (Mitropolija CP) I da su crkve i manastiri ostali crnogorski? Uostalom evo nekoliko originalnih citata o pravoslavnoj crkvi u slobodnoj CG: Gramatom ruskih arhijereja Petar I. pozvan je da (citati koji slijede izvorno, na crnogorskom):„... ako osjećate svoje ogrješenje, da to očistite istinskim pokajanjem, i dobivši odobrenje ispravite propuste i s posebnom brižljivošću čuvate kod crnogorskog i brdskog naroda pravoslavnu, grčko-rusku vjeru koja se od iskona tamo ispovijeda...” Odgovor zbora Crnogoraca : „...od najstarijeg vremena vjeru hrišćansku nijesmo od Rusa, nego od Grka primili”
Мирослав Ђукић

13. 04. 2018 - 14:35

Админе, дужан сам одговор: Данило, Никаква аутокефалност никоме није била укинута 1920. године. То је ноторно! Иначе, патријарх обновљене јединствене Српске патријаршије је 1920. постао Димитрије Павловић Ђукић, мој братственик, који је рођен у Србији, али је родом из Лијеве Ријеке. Поносан сам на свог рођака патријарха Димитрија , као што је поносно и читаво братство Ђукић! Ваше виђење карактеристика српства је само Ваше. Не обавезује никога другог. Ја знам много Срба муслимана и католика, не само у прошлости, него и оних који су живи данас. Поздрављам Ваше право да будете национално шта год хоћете, али не можете мењати прошлост. Она је таква каква је била, не може се преправљати како коме одговара дневнополитички. Грбаљ до 1946. није био део Црне Горе.
PRAVNIK A LUD

16. 04. 2018 - 19:49

Crna Gora je postala poprište najkrvavijeg terora koji Chicago Tribune u tekstu od 4. septembra 1919, pod naslovom ,,Zvanični izvještači donijeli užasne izvještaje u Pariz“, opisuje: ,,Pariz, 3. septembar, američka i britanska vojna intervencija u Crnoj Gori radi spriječavanja raširenog masakra crnogorskih rojalista od strane Srba, u preporuci neutralnih posmatrača koji su došli u Pariz juče i koji danas pišu energične izveštaje svojim vladama: ,,Pod srpskom okupacijom Crna Gora danas predstavlja mesto najkrvavijeg pokolja u Evropi, izjavio je zvaničnik koji se vratio. Ukoliko se Engleska i Amerika ne umješaju, nijedan crnogorski rojalista neće ostati živ. Srbi ih ubijaju naveliko“.
Мирослав Ђукић

17. 04. 2018 - 10:13

Одговор: Тај Chicago Tribune је био оно што је данас тзв. "Сиријска опсерваторија за људска права"! Рекла-казала, за окачити мачку о реп!
RODOM CRNOGORAC

10. 04. 2018 - 14:30

U svim podjelama zemlje na oblasti posebno se pominje Grbalj. A poslije ubistva kneza Vladimira i smrt njegoveoga ubice, desila se veoma uvjerljiva zavjera Kotorana protiv Dragomira. Kotorani su nasli lukav izgovor da Dragomiru kazu: da im je potrebno vrijeme da mu u Kotoru prirede dostojan docek sa to malo vojske koju je doveo, prenoci na ostrvu Sv. Gavrila u Tivatskom zalivu.Kada su bili za ruckom, zagrijani vinom, usudise se Kotorani da ga napadnu. Dragomir zgrabi mac i pobjeze u crkvu u kojoj se Kotorani nijesu usudili da udju u crkvu no su ga napali kamenjem i drvima preko krova. Nakon toga, umjesto ubijenog Dragomira i dalje je vladala Vizantija, sve dok´ nije dignut ustanak i vlast preuzeo Vojislav.
Будванин

11. 04. 2018 - 19:51

Морате да знате да је Драгомир био из данашње Херцеговине - околине Требиња.
RODOM CRNOGORAC

10. 04. 2018 - 14:40

Grbalj je od oca dobio Vojislavljev sin Gojislav 1050-52. a poslije njegove smrti ovu zupu preuzima njegov brat Mihailo 1053-81, koji ce biti priznat kao zetski kralj Pomorske zemlje. Navescemo odjezbog ustanovljena vremena pojave kulta sv. Mihaila u Zeti. Pominje se da je zetski kralj Mihailo imao dvorove u Prapratni kod Bara i u Kotoru a da je Bodinova zena Kakvinta takodje tamo boravila (spremajuci otrov!). Kada su njeni brojni protivnici odlucili da je kazne za njome inspirisana ubistva, uspjeli su da je uhvate kod Kotora. Da li je logicno da je ona spremala otrove od trava u gradu Kotoru, ili je tu Kotor pomenut uopsteno, umjesto Boke kotorske ? A ona zivjela u Mihailovome dvoru pored njegove zaduzbine s njegovim ktitorskim portretom na odstrvu Sv. Gavrila, na lik onoga u Stonu !!!
RODOM CRNOGORAC

10. 04. 2018 - 15:08

Dakle, romanski grad koji koristi vizantijske privilegije za trgovinu i razvoj flote, stotinama godina prilicno samostalan, bez obzira da li pripada Dioklitiji, Raskoj, Veneciji, Vizantiji, Ugrima ili Bosni upravlja se prema interesima vlastele i opsti sa svima na latinskome jeziku a feudalac vazda misli na svoj prirodni feudalni interes. Kotor je vazda zavisio ne samo od prekomorske trgovine i ruda i sirovina iz zaledja no i od prihoda iz Grblja. S tim kotorska vlast cela je da uzme zemlje manastira Sv. Mihaila na Prevlaci te sastavise lazne povelje srpskih vladara, po kojima su sve zemlje negdasnjeg prevlackog manastira toboze vec u Nemanjicko doba njihove bile. Ova digresija o ostrvu Sv. Gavrila objasnjava da je prije kralja Mihaila na tome ostrvu bila crkva a prije toga hram i da je to mjesto imalo neki znacaj, cim su izabrali bas tu Kotorani dje su smrtno ugostili Dragomira.
RODOM CRNOGORAC

10. 04. 2018 - 16:22

Dakle, romanski grad koji koristi vizantijske privilegije za trgovinu i razvoj flote, stotinama godina prilicno samostalan, bez obzira da li pripada Dioklitiji, Raskoj, Veneciji, Vizantiji, Ugrima ili Bosni upravlja se prema interesima vlastele i opsti sa svima na latinskome jeziku a feudalac vazda misli na svoj prirodni feudalni interes. Kotor je vazda zavisio ne samo od prekomorske trgovine i ruda i sirovina iz zaledja no i od prihoda iz Grblja. S tim kotorska vlast cela je da uzme zemlje manastira Sv. Mihaila na Prevlaci te sastavise lazne povelje srpskih vladara, po kojima su sve zemlje negdasnjeg prevlackog manastira toboze vec u Nemanjicko doba njihove bile. Ova digresija o ostrvu Sv. Gavrila objasnjava da je prije kralja Mihaila na tome ostrvu bila crkva a prije toga hram i da je to mjesto imalo neki znacaj, cim su izabrali bas tu Kotorani dje su smrtno ugostili Dragomira.
RODOM CRNOGORAC

10. 04. 2018 - 16:54

Brojni ostaci kamene plastike, dokazuju da je jos za vrijeme Iraklija 610-641. Prevlaka bila znacajan vjerski centar. Apostol Pavle i njegovi ucenici MOGLI SU proci kroz Boku ostavivsi neizbrisiv trag, temelj manastira Svetog arhandjela Mihaila u vrijeme kada rane iz Panonskog ustanka jos nisu bile zacijeljene. Pretpostavku o apostolu Pavlu koju nije moguce negirati, ali tako isto ni potvrditi kao i lukavu plasiranu pricu o temelju manastira, jer se pod TEMELJEM moze podrazumiojevati neka druga starija gradjevina koja nema veze sa kultom sv. Mihaila, ali je mogla da bude iskoriscena za novu bogomolju. Takodje, postoji prica o domorocima "Ilirima", sto je takodje MAGLOVITO, jer otvara pitanje: KO SU TI ?
RODOM CRNOGORAC

10. 04. 2018 - 16:57

Dok je sus´edno ostrvo sluzilo za stacioniranje vizantijske vojske, koje je po tome i dobilo ime Stradioti, pri cemu je grcko dobilo prvo "d" umjesto "t" u mletacko vrijeme.
RODOM CRNOGORAC

10. 04. 2018 - 17:25

Benediktinska a ne srpska opatija "Tumba sancti Archangeli", pominje se prvi put 1124. godine. Barsku nadbiskupiju, obnovljenu 1199. branio je od pretenzija Dubrovnika barski nadbiskup Jovan Plano Karpini, franjevac koji je 50. godina prije Marka Pola obisao aziju i napisao znacajan putopis: Ystoria Mongolorum. On je kao dokaz u sporu sa Dubrovnikom navodio i Dukljaninov rukopis. A kao mjesto za sastanak i raspravu o spornim pitanjima predlagao je 1249. godine opatiju Sv. Mihaila na Prevlaci. Da je Prevlacki manastir bio 1249. godine u rukama pravoslavnih monaha, Karpini sigurno ne bi mogao imati tu slobodu da u ime pravoslavnog episkopa zakazuje susret u njegovom manastiru, odnosno ne bi ni zelio da sastanak bude u manastiru pravoslavne crkve sa kojom je postojao dogmatski sukob.
Станислав

10. 04. 2018 - 18:31

Тек пола вијека након Владимира се ркц ту шити оснивањем абрске надб да затру славенство. Неки оспоравају да је светосавски монастир био на МИХ ПРЕВЛАЦИ,као Јастребов и сл.али постоји и предање да су ту потровани од Млечана православни монаси,како пишу Василије и Петар Први. Свакако то није романски крај но романизован и није ркц но раније наш,народни,пагански и наш хришћански а не римски ни грчки.
RODOM CRNOGORAC

11. 04. 2018 - 09:44

Zaduzbina kralja Mihaila u Stonu povazana je sa ovom na Prevlaci, dje je Mihailo i odje imao ktitorski portret, jer je to uobicajno, ali odje je trebalo izbrisati sve tragove Vojislavljevica, pa se oni pod prezimenom ne pojavljuju ni u registru prve knjige Istorije Crne Gore 1967. godine! Nema nidje ni slova od imena nekoga od zetskih kraljeva, a sacuvana su nam imena na grobovima Ilira i Rimljana, jer oni nijesu smetali Nemanjicima !
RODOM CRNOGORAC

11. 04. 2018 - 10:08

Da su Vojislavljevici bili Srbi, Nemanjici bi koristili njihovu kraljevsku titulu !!! A Stefan, Nemanjin sin ... ne bi bio Prvovencani, vec bi PRVOVJENCANI BIO MIHAILO VOJISLAVLJEVIC !!!!!!!
Станислав.

11. 04. 2018 - 17:17

Први крунисани Немањић,нова лоза,свако своју фаворизује..Глупости су да неко Војислављевиће брише,они су тако стари да су избљедили из народне мисли јер је Михаило био већ католик а то је ненародни дух!
RODOM CRNOGORAC

11. 04. 2018 - 11:02

(09. 04. 2018 - 11:41) "прије Немањића или католик Фарлати што пише о ДУКЉАНСКОЈ СРБИЈИ,И ДУКЉАНСКИМ СРБИМА не о Србима и Дукљанима" Ponovo se falsifikuje istorija pa se veli da kraljevsko dostojanstvo pripadalo i srpskim vladarima u Duklji znatno ranije 1077., iako je ono bilo teritorijalno ograniceno na Duklju i Dalmaciju + PERSONALNO VEZANO ZA DINASTIJU VOJISLAVLJEVICA !!!
RODOM CRNOGORAC

11. 04. 2018 - 12:20

A vidj, rad cega se o Vukanu Nemanjicu u Zeti zna veoma malo? Zasto Vukan nije uspio da u Zeti stvori neku tradiciju o sebi? Dopisujje se s papom, ali ne znamo od kudj jer se ne pominje ´njegov´ dvor. Vukanova kraljevska titula se u svom osnovnom dijelu bez sumnje nastavljala na titulu njegovioh dukljanskih prethodnika i doprinosila je ocuvanju tradicija ranije samostalnog dukljanskog kraljevstva! Duklja je vazila kao VELJE KRALJEVSTVO OD ISPRVA (!!!) i na nju su se Stefan i Sava pozivali kad su sa papskom stolicom vodili pregovore koji su doveli do Stefanovog krunisanja za kralja. Da Raska nije naslijedila Zetu no ju je osvojila, DA SE VIDJETI IZ CINJENICE da Vukanova TITULA KRALJA PREUZETA/ OTETA OD VOJISLAVLJEVICA, NIJE VAZILA U SRBIJI !!!
RODOM CRNOGORAC

11. 04. 2018 - 13:14

Zasto je Vukan Nemanjic bio NEZADOVOLJAN ocevim izborom sto je mladji brat naslijedio prijesto u Rasu, pa rad toga i rat medju njima? Zato sto kao srbin i prvorodjeni sin nije u prvu ruku toliko mario za Duklju s njenim titulisanjem koja je za njega bila tudjinska, pored njegove pravne na svojemu glavnu vlast veljeg zupana Raske. I s tim sasvim jasno dje je centar drzave.
Станислав.

11. 04. 2018 - 17:19

у КАКВОЈ СРБИЈИ КАД И У 15.В.РАШКА НИЈЕ СРБИЈА???А ЗЕТА ТЈ ДУКЉА И ДАЉЕ ЈУЖНО ЈЕ!
RODOM CRNOGORAC

11. 04. 2018 - 13:26

"ДУКЉАНСКОЈ СРБИЈИ/ ДУКЉАНСКИМ СРБИМА" LoL :P Da je Zeta bila Srpska zemlja prijestolnica bi se iz ZABACENOGA RASA mogla prenijeti na obalu, kad je vec mogla (sto nije ;), kasnije, da se prebacuje u Skoplje, pa bi se slobodnije koristila stara kraljevska titula Vojislavljevica. ONO STO NIJE, PITACES ONOGA PODMUKLOG LISCA NEMANJU :)))
Станислав.

11. 04. 2018 - 17:21

БИЛО ЈЕ БЕЗБРОЈ ПРИЈЕСТОНИЦА А НАЈСТАРИЈА СКАДАР...ТО СЕ МИЈЕЊАЛО..И ПРИЗРЕН ГДЈЕ ЈЕ БОДИН КРУНИСАН ИТД..КАО И ЛАЗАР ЗАЦАРЕН..
RODOM CRNOGORAC

11. 04. 2018 - 19:06

Irelevatno od onoga sto sam ti odgovorio i dostavio kao odgovor na tvoju izjavu navise, sem pri neznanju bi da skrenes paznju na neku novu temu s tvojom fantazijom npr izmisljanje raske prijestonice u Duklji na Martinickoj Gradini sa rasanima Petrom i Mutimirom :))))))) Zaista besmisleno izmisljati neku srpsku prijestonicu u Zeti, o kojoj niko u Srbiji pojma nema :D
RODOM CRNOGORAC

11. 04. 2018 - 19:11

"ЛАЗАР ЗАЦАРЕН.." ??? Éééhh ... tebi nema kraja Stanislave :)))
RODOM CRNOGORAC

11. 04. 2018 - 19:38

Lazar je bio STAVILAC kod cara Dusana u Srbiji, najnizi u hijerarhiji srpskog dvora. U opisu posla bilo je to da brine o kvalitetu onoga sto mu je njegov gospodar krkao na dvoru :))) A da je Lazar ikada bio car ni u snu (!) a to sto narodno predanje i crkva ga takvim snijeva, neka izvole. Lazar nikad nije bio krunisan za kralja a jos manje za cara, jer NIJE IMAO MUDA za tako nesto i ako je imao debelu vezu putem Milice, pa se zadovolio s titulom >kneza< !
Станислав.

12. 04. 2018 - 15:58

ДА, Лазар је у Призрену зацарен само се одрекао титуле и прихватио да буде кнез у замјену са Грцима за признање Патријаршије.
KOMITA

14. 04. 2018 - 21:43

Manžen: Priznali smo grešku iz 1918. i dokazali da smo prijatelji Veoma je važno da država ima kapaciteta da prizna neke greške ili možda objektivne činjenice koje su se desile u prošlosti. Iako je od 1918. prošlo dosta vremena i odnosi Francuske i Crne Gore su se normalizovali, veoma je važno da se priznaju te činjenice, čime se dokazuje prijateljstvo i zrelost u odnosima između dvije zemlje, kaže u intervjuu Pobjedi direktorica za kontinentalnu Evropu u Ministarstvu inostranih poslova Francuske Florans Manžen.FRANCUZI PRIZNALI GRESKU,BUDITE LJUDI IAKO STE... PA I VI PRIZNAJTE GRESKU.LAKSE CE VAM BITI
Tivat

15. 04. 2018 - 08:10

Magaradi i jedna i druga,svi smo mi sa ovih prostora ILIRSKOG porijekla.Albanci koji tvrde isto nemaju veze sa Ilirima,oni su potomci plemena sa Bajkala,znači Srbi, Crnogorci,Hrvati su ILIRI.Neznanje je opšta kategorija za sve vas koji tvrdite suprotno i dicite se nacionalizmom . Najveći nacionalisti i šovinisti su oni ljudi koji su promijenili vjeru i pripadnost.DNK je sve ovo dokazao.
CRNOGORSKI 007

16. 04. 2018 - 21:05

KAD SE CRNOGORCI UDRUZE,CG POBJEDJUJE I ZATO MOJI CRNOGORCI OTUDJENI:CRNOGORCI!!! O CRNOGORCI!!! Tako vi svega što vam je najmilije, tako vi ovoga i onoga svijeta, tako vi duše i obraza, tako vi jučerašnjice i śutrašnjice, tako vi dana današnjega. Tako vi vaše đece, tako vi neba i mora na njinim rukama, tako vi dana na njinom licu, tako vi sunca u njinom glasu. Ne budite tuđa metla i lopata, ne ližite tuđe šake, ne obijajte tuđe pragove, ne dajte se varati, ne dajte se kupovati, ne budite tuđa sreća, vrćite se sebi i svome. Tako vi ljeba i vode, tako se lako s dušom rastajali, tako vi zemlje u koju ćete. Ne režite jedan na drugoga, ne pijte krv jedan drugome, ne kopajte jamu jedan drugome, ne radite za svoju pogibiju. E vi sve ponesoše, e vi sve popiše, e vi mozak popiše, e vi strv poginu, e ve iskopaše iz amina, da vi nema ni imena, ni pomena. POD SVOJE NEBO! NA OKUP OKO SVOGA SUNCA CRNOGORCI!!! O CRNOGORCI!!!
wc na Rumiji

19. 04. 2018 - 13:55

slušam komentare ovih što drukaju za srbiju,napravit ce te sebi da će te biti nacionalna manjina u C.G. Našu kuću ne damo nikom Crna Gora je zemlja Crnogoraca svih vijera i ostalih koji poštuju i vole je zna se kako je vaša politika završavala u traktorima Samo da vas pita koji je narod na balkanu najomraženij?da vam kažem, vaš zato što sve negirate i ne poštujete nikog laž,laž i samo laž vaša je krilatica
KOMITA

19. 04. 2018 - 16:57

BRAVO NA KOMENTARU.SAD CE SE VOZITI NA INDIJSKE TRAKTORE,SVOJE SU UNISTILI.TO TI JE ISTO SA TRAKTORIMA ,KAO KAD SECES GRANU NA KOJU SEDIS,ALI IH SPASISE INDIJCI.
Vasko

20. 04. 2018 - 14:37

Svaka čast Ćosoviću ti si jedan od rijetkih koji isključivo radiš po dokumentima a ne rekla kazala.Nekima ne odgovara istina ali što je tu je!!!!!
Bogteblagoslovio

21. 04. 2018 - 02:38

CRNOGORSKI 00716. 04. 2018 - 21:05 KAD SE CRNOGORCI UDRUZE,CG POBJEDJUJE I ZATO MOJI CRNOGORCI OTUDJENI:CRNOGORCI!!! O CRNOGORCI!!! Tako vi svega što vam je najmilije, tako vi ovoga i onoga svijeta, tako vi duše i obraza, tako vi jučerašnjice i śutrašnjice, tako vi dana današnjega. Tako vi vaše đece, tako vi neba i mora na njinim rukama, tako vi dana na njinom licu, tako vi sunca u njinom glasu. Ne budite tuđa metla i lopata, ne ližite tuđe šake, ne obijajte tuđe pragove, ne dajte se varati, ne dajte se kupovati, ne budite tuđa sreća, vrćite se sebi i svome. Tako vi ljeba i vode, tako se lako s dušom rastajali, tako vi zemlje u koju ćete. Ne režite jedan na drugoga, ne pijte krv jedan drugome, ne kopajte jamu jedan drugome, ne radite za svoju pogibiju. E vi sve ponesoše, e vi sve popiše, e vi mozak popiše, e vi strv poginu, e ve iskopaše iz amina, da vi nema ni imena, ni pomena. POD SVOJE NEBO! NA OKUP OKO SVOGA SUNCA CRNOGORCI!!! O CRNOGORCI!!!
Novi komentar