Ovo su brojevi za prijavu smetnji u korišćenju elektronskih usluga

Smetnju u korišćenju elektronskih komunikacionih usluga (fiksna i mobilna telefonija, pristup Internetu, distribucija TV i radio programa) korisnici mogu prijaviti pozivanjem brojeva koji su besplatni.
Objavljeno: 17. 04. 2018 - 09:49 Promjenite veličinu teksta: A A A

Telefonski brojevi na koje se može prijaviti smetnja u mreži pojedinog operatora su:

 

Operator

Telefonski broj za prijavu smetnje

Crnogorski Telekom

12711

Telenor

12769

Mtel

12768

Telemach

12755

Radio-difuzni centar

12712

Orion Telekom

12777

 

 

Pozivi ka ovim brojevima su uvjek besplatni, sa bilo kog fiksnog ili mobilnog telefona. Na ove brojeve se, odmah ili nakon izbora usluge za koju se smetnja prijavljuje, javlja operater.

Operatori elektronskih komunikacionih usluga su, na zahtjev Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, u drugoj polovini 2017. godine, omogućili korisnicima da smetnju mogu prijaviti i na navedene kratke brojeve.

Korisnici smetnje i dalje mogu prijaviti i na brojeve call centara ( 1500, 1600 1700, 1800…). Mađutim, brojevi call centara se koriste i za druge namjene, stoga se preko njih prijave smetnji teže realizuju, a i pozivi nijesu uvijek besplatni, odnosno besplatni su samo ako su call centar i broj sa koga se vrši poziv za prijavu smetnje pripadaju  istoj mreži.

Agencija preporučuje korisnicima da smetnje u korišćenju elektronskih komunikacionih usluga prijavljuju pozivanjem određenog broja iz opsega 127ab ( Crnogorski Telekom: 12711, Telenor: 12769, Mtel: 12768, Telemach: 12755, Radio-difuzni centrar: 12712 i Orion Telekom: 12777) jer je tako jednostavnije i uvijek besplatno.

Rezultati istraživanja iz 2017. godine koji se odnose na prijavu smetnji i prekida u korišćenju elektronskih komunikacionih usluga pokazuju da se broj smetnji značajno smanjio u odnosu na 2016. godinu, kao i da se povećalo zadovoljstvo korisnika brzinom otklanjana smetnje. Rezultati po uslugama:

39,9% korisnika fiksne telefonije prjavilo je smetnju/prekid u korišćenju usluge (53,1% u 2016. godni). Brzinom otklanjanja smetnje je zadovoljno 77,4% korisnika (70,4% u 2016. godini);

48,6% korisnici usluga TV provajdera prjavilo je smetnju/prekid u korišćenju usluge (58,1% u 2016. godini). Brzinom otklanjanja smetnje je zadovoljno njih 80,7% korisnika  (75,9% u 2016. godini);

50% korisnika internet prjavilo je smetnju/prekid u korišćenju usluge (58,5% u 2016. godini). Brzinom otklanjanja smetnje je zadovoljno 77,8% korisnika (74,1% u 2016. godini).

Parametri kvaliteta usluga i rezultati istraživanja pokazuju da operatori elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj  Gori iz godine u godinu poboljšavaju kvalitet usluga i brzinu otklanjanja smetnji.  Uvođenje posebnih brojeva za prijavu smetnji u korišćenju elektronskih komunikacionih usluga omogućava jednostavniju prijavu smetnji i doprinosi bržem otklanjanju smetnji u korišćenju elektronskih komunikacionih usluga, navodi se u saopštenju Agencije za elektronske komunikacije.

 

 

 

 

Komentari: 0

Novi komentar