Strategija reforme javne uprave

ŠAHMANOVIĆ: Koji je optimalan broj zaposlenih u javnoj upravi?

Glavni fokus evropskih integracija, pored vladavine prava i ekonomske reforme jeste reforma javne uprave, jer ona dovodi do stabilnosti i funkcionalnosti države koja je sposobna da u kontinuitetu unapređuje životni standard građana i u potpunosti sprovodi međunarodne obaveze. 
Objavljeno: 17. 04. 2018 - 10:15 Promjenite veličinu teksta: A A A

Piše: Admir ŠAHMANOVIĆ

Koji je to optimalan broj zaposlenih koji će pružiti efikasnu i kvalitetnu uslugu? Koje infrastukturne potvrde u vidu informacionih sistema je potrebno obezbjediti za uspješno sprovođenje zakona po standardima EU? Kojim javnim servisima je potrebna digitalizacija? Koje administrativne kapacitete je potrebno da jačamo i razvijamo? Čemu doprinosi podrška razvoju i koordinaciji politika? Kako civilno društvo može da pomogne u razvojnim izazovima Crne Gore?

Pomenuta pitanja, odnosno definisani prioriteti na evropskom putu adresiraće se na najbolji način uz podršku sredstava koja su nam za te svrhe na raspolaganju od EU kroz program sektorske budžetske podrške. Kroz pružanje podrške implementaciji Strategije reforme javne uprave 2016-2020. ostvariće se zadati cilj, pružanje doprinosa održivom rastu i jačanje konkurentnosti kroz uspostavljanje transparentnije, efikasnije i servisno orjentisane javne uprave u Crnoj Gori. Sektorska budžetska podrška je vrijedna 15 miliona € od kojih će 12 miliona € biti usmjereno direktno u budžet, a 3 miliona € je obezbijeđeno za tehničku podršku koja će pomoći ostvarivanju prioritetnih reformskih ciljeva i upravljanju procesom reforme. 

Reforma javne uprave predstavlja proces stalnog usavršavanja državnog sistema u cilju pružanja boljih i kvalitetnijih usluga građanima, te će se stoga kroz tehničku podršku razvijati kapaciteti Upravne inspekcije, Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Zavoda za statistiku Crne Gore. Najveći iznos sredstava iz tehničke podrške će se opredijeliti za reorganizaciju javne administracije, vodeći racuna o ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz procesa EU integracija

Razvijanje ljudskih resursa: Pravovremeno i efikasno razvijanje ljudskih resursa kao najznačajnijeg intelektualnog kapitala predstavlja poseban izazov Crne Gore od kojeg će dalje zavisiti kako proces evropske integracije, tako i kvalitet životnog standarda u našoj zemlji. Stoga jedan od projekata finansiranih iz tehničke podrške za koji će glavni korisnik biti Uprava za kadrove tiče se unapređenja kapaciteta javne uprave u oblasti upravljanja ljudskim resursima gdje će se uz podršku renomiranih međunarodnih institucija i škola za javnu upravu ojačati i crnogorski sistem. Zatim, podrška Upravi za kadrove  u cilju ažuriranja i unapređivanja Centralne kadrovske evidencije i povezivanja sa platnim sistemom Ministarstva finansija, što predstavlja suštinski element bez kojeg napori u cilju razvoja upravljanja i praćenja javne uprave nijesu održivi. Drugi infrastrukturni projekat se odnosi na Direktorat za e-upravu Ministarstva javne uprave za podršku unapređenja jedinstvenog sistema za razmjenu podataka između državnih registara što će doprinijeti povezanosti elektronskih državnih registara i predstavljaće osnovu za povećanje broje e usluga i značajno unapređenje kvaliteta i pristupačnosti pružanja javnih usluga, uz smanjenje ili pojednostavljivanje administrativnih procedura za građane i poslovne subjekte. 

Javna uprava po uzoru na članice EU: Program pristupanja je koncipiran da artikuliše potrebe Crne Gore za uspostavljanje javne uprave po uzoru na države članice EU, kao i da obezbijedi neophodne podatke za dugoročno strateško planiranje. Vođeni time, jedan od projekata će se fokusirati na Ministarstvo evropskih poslova radi daljeg jačanja strateškog planiranja u funkciji razrade vjerodostojnih srednjoročnih okvira, čime će se ojačati administrativni kapaciteti za efikasnije vođenje pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom. Takođe, podrška će biti pružena i Ministarstvu javne uprave za upravljanje eksternim i internim komunikacijama u cilju bolje informisanosti građana o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji i aktivnostima Ministarstvo javne uprave u oblasti reforme javne uprave. 

Određena sredstva iz ovog programa su planirana i za organizacije civilnog društva koje predstavljaju  naše partnere u procesu reforme javne uprave za projekat nadzor civilnog društva i aktivnosti podizanja svijesti javnosti, a sa ciljem praćenja djelotvorne, transparentne i odgovorne implementacije reforme javne uprave i podsticanja inkluzivnog razvoja politika i participativne demokratije. 

Veliki je broj partnera uključenih u realizaciju ciljeva Strategije reforme javne uprave – Evropska komisija, Delegacija EU u Crnoj Gori, SIGMA/OECD, UNDP, Svjetska Banka, ReSPA, kao i veliki broj inostranih ambasada sa kojima je uspostavljena bilateralna saradnja u raznim domenima, a čije dosadašnje znanje i iskustvo u sprovođenju projekata će rezultirati ispunjavanjem zadatih indikatora od čije ispunjenosti zavisi isplata novčanih sredstava. Ministarstvo javne uprave i Direktorat za međunarodnu saradnju i programe pomoći koordiniraju cjelokupnom podrškom i pokazana je spremnost i inicijativa za uključivanje svih relevantnih aktera, što doprinosi daljem pozicioniranju ministarstva kao pouzdanog i odgovornog aktera sa već izgrađenim kapacitetima i željom za daljim usavršavanjem u promociji aktivnosti iz pregovaračke agende, što je od značaja za dalji ekonomsko-društveni razvoj. Timski rad  i partnerski odnos sa pomenutim organizacijama/institucijama je ključ uspjeha na putu prema EU, a pred javnom upravom su brojne obaveze u cilju
jačanja kapaciteta i sprovođenja aktivnosti iz Strategije reforme javne uprave.


(Autor je generalni direktor Direktorata za međunarodnu saradnju i programe pomoći u Ministarstvu javne uprave)

 

 

 

 

Komentari: 5

Gordan

17. 04. 2018 - 11:21

Bravo,konacno neko pametan,
mju

17. 04. 2018 - 13:16

Izuzetno profesionalan covjek
Ene

17. 04. 2018 - 21:13

Ovaj ekspert je vherovatno iz Bosnjacke? Mora da mu je tijesno u drzavnoj upravi...
mju

18. 04. 2018 - 09:15

odakle god da je, par puta sam saradjivao sa njim i imam samo rijeci hvale. ljudi se cijene po onome kakvi su, a ne po tome odakle su i kako se zovu, zar ne?
vasilije

18. 04. 2018 - 14:54

saglasan sa ,,mju". skroz ok momak.
Novi komentar