KADROVSKI PLAN

VLADA: Ove godine planirano zapošljavanje 704 činovnika i 33 pripravnika

Prema Kadrovskom planu Vlade Crne Gore, tokom ove godine, u državnoj upravi će se zaposliti ukupno 704 službenika i 33 pripravnika. Iz Ministarstva javne uprave, međutim, nam je kazano da se ovaj plan neće realizovati u potpunosti.
Objavljeno: 24. 04. 2018 - 07:15 Promjenite veličinu teksta: A A A

"Kadrovski plan predstavlja zakonsku obavezu u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicama. On, između ostalog, donosi pregled stanja u pogledu broja zaposlenih u organima državne uprave, a istovremeno i presjek potreba organa za zapošljavanjem u skladu sa aktima o sistematizaciji. To, svakako, ne znači da ce ovaj plan organa realizovati u potpunosti", kazano je Portalu Analitika iz Ministarstva javne uprave.

Plan će, kako se dodaje, služiti kao dobar okvir u sklopu aktivnosti koje se sprovodi na planu pristupanja Crne Gore EU i procesa optimizacije broja zaposlenih, kako bi sto realnije sagledali potrebe organa, mogućnosti za mobilnost postojećih kadrova i dodatno zapošljavanje  u cilju jačanja administrativnih kapaciteta i povećanja efikasnosti javne uprave. 

" U 2018. godini planira se zapošljavanje ukupno 704 državnog službenika i namještenika.  Od toga, 580 državnih službenika i namještenika treba zaposliti  na neodređeno vrijeme i 124 na određeno vrijeme", piše uPlanu.

Prema Kadrovskom planu, 35 službenika i namještenika će, tokom ove godine, ispuniti uslov za odlazak u penziju. Za ovu godinu nije planirano stavljanje državnih službenika i namještenika na raspolaganje Upravi za kadrove za potrebe internog tržišta rada i raspoređivanja.

U organima državne uprave, Generalnom sekretrarijatu Vlade Crne Gore i Kabinetu Predsjednika Vlade Crne Gore ukupno je sistematizovano radnih mjesta za 13.424 izvršilaca. Trenutno, ukupan broj zaposlenih činovnika  je 10.628, od čega na neodređeno vrijeme 9.916, a na određeno 712.

U 2018. godini planirano je zapošljavanje ukupno 33 pripravnika, od čega 21 sa visokim obrazovanjem i 12 sa srednjim obrazovanjem.

Shodno novom Zakonu o državnim službenicima i namještenicima svi organi državne uprave su u obavezi da u III kvartalu 2018. godine donesu novi akt o unutrašnjoj organizaciji i sisitematizaciji radnih mjesta.

Prema relevantnim istraživanjima, posao u državnoj upravi do penzije je veoma poželjna za većinu crnogorskih građana.

P.Z.

Komentari: 0

Novi komentar