Zoran Jelić, Državna revizorska institucija

Obaveza revizije finansija političkih partija u suprotnosti sa Zakonom o DRI

Član Senata Državne revizorske institucije Zoran Jelić, saopštio je da obaveza revizije godišnjih finansijskih iskaza političkih partija u suprotnosti sa aktuelnim Zakonom o DRI.
Objavljeno: 27. 04. 2018 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

"Propisivanjem obaveze DRI da svake godine vrši reviziju godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata čiji prihodi prelaze 10.000 eura, shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, nametnuta je obaveza DRI da vrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija svake godine, što je u suprotnosti sa članom 9 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji. Član 9 Zakona o DRI, definiše da Institucija samostalno odlučuje o subjektima revizije, predmetu, obimu i vrsti revizije, vremenu i načinu vršenja revizije. Shodno Zakonu o Državnoj revizorskoj instituciji, jedina zakonska obaveza za DRI je da jednom godišnje vrši reviziju završnog računa budžeta Crne Gore", kazao je Jelić u intervjuu za Portal Analitika.

ANALITIKA: Senat je nedavno usvojio petogodišnju strategiju razvoja DRI. Koji su ključni izazovi za DRI u narednom periodu? Nakon unapređenja zakonodavnog okvira i kvaliteta revizija na čemu još treba raditi? 

JELIĆ: Državna revizorska institucija je u saradnji sa Zajedničkom inicijativom Evropske unije i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (SIGMA) donijela Strateški plan razvoja DRI za naredni petogodišnji period, koji predstavlja kombinaciju strateških politika razvoja i tekućih operativnih poslova. Polazeći od osnovnih principa Lima deklaracije i Meksičke deklaracije o nezavisnosti vrhovnih revizorskih institucija, postojanje kredibilne, stručne i nezavisne državne revizije je od posebne važnosti za zakonito i uspješno funkcionisanje javnog sektora. Rad Državne revizorske institucije je usmjeren na sprovođenju revizija finansijskih izvještaja, revizija pravilnosti i uspješnosti kod poslovanja subjekata, koji upravljaju budžetom i državnom imovinom. Kroz objektivno, profesionalno i transparentno izvještavanje Skupštine i javnosti, Državna revizorska institucija doprinosi unapređenju odgovornosti i efektivnosti upravljanja javnim sredstvima i raspolaganja imovinom.

zoranjelic2Naš cilj je da u narednom petogodišnjem periodu ostvarimo veće efekte, koji će doprinijeti jačanju fiskalne odgovornosti i transparentnosti javne potrošnje. Ovaj cilj planiramo ostvariti kroz jačanje integriteta na domaćem i međunarodnom planu, jačanje uticaja DRI u unapređenju upravljanja javnim finansijama, kao i kroz povećanje kapaciteta i efikasnosti rada same Institucije. Svjesni smo očekivanja javnosti i s tim u vezi, nastavićemo da ispunjavamo predviđene strateške prioritete i da kroz primjenu međunarodnih standarda dalje jačamo našu ulogu i profesiju. 

ANALITIKA: Da li subjekti revizije imaju jasnu predstavu šta je Vaš posao? Da li Vas doživljavaju kao inspekcijski organ?

JELIĆ: Prava, obaveze i djelokrug rada Državne revizorske institucije je definisan Ustavom, Zakonom o DRI i drugim podzakonskim aktima, kao i okvirom međunarodnih revizorskih standarda. Shodno zakonski propisanim obavezama, u većini slučajeva subjekti revizije pokazuju visok stepen odgovornosti i profesionalnosti kada je riječ o obezbjeđivanju dokumentacije neophodne za rad revizora i dostavljanju izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja o reviziji. Shodno svojim kapacitetima, DRI vrši provjeru tačnosti informacija sadržanih u izvještajima subjekata revizije i u slučajevima gdje postoji visok stepen neispunjenosti preporuka, Institucija planira sprovođenje kontrolnih revizija.

Vjerujem da nas subjekti revizije doživljavaju više kao partnere, jer im naši nalazi i preporuke mogu značajno poslužiti u unapređenju njihovog poslovanja. Svjedoci smo da nam subjekti revizije često iskazuju zahvalnost na izuzetno dobroj saradnji, kao i na kvalitetnim izvještajima i preporukama koje imaju za cilj eliminisanje nepravilnosti u njihovom poslovanju. 

ANALITIKA: Ne po prvi put, u posljednjem Izvještaju o napretku Evropska komisija je rad DRI ocijenila najvećom mogućom ocjenom. Zašto je rad vrhovne državne revizije na tako dobrom glasu i bolje se vrednuje od rada drugih državnih institucija?

JELIĆ: Kada je riječ o posljednjem Izvještaju o napretku, čini nam veliko zadovoljstvo što je Evropska komisija prepoznala ostvareni napredak na polju eksterne revizije i ocijenila rad naše Institucije najvećom mogućom ocjenom.

zoranjelicdancomePodsjetiću da smo u prethodnom periodu ostvarili značajne rezultate kako na institucionalnom planu, tako i na planu jačanja uticaja rada DRI. Na polju eksterne revizije Crna Gora je usaglasila nacionalno zakonodavstvo s međunarodnim standardima vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI), posebno s Lima i Meksičkom deklaracijom, unaprijedila kvalitet revizija, uvela nove vrste revizije, ojačala revizorske kapacitete i obezbjedila sistem za praćenje realizacije revizorskih preporuka.

Državna revizorska institucija će i u narednom periodu nastaviti da realizuje aktivnosti definisane pregovaračkim poglavljem 32 „Finansijski nadzor“. Posebna pažnja će biti posvećena usklađivanju i unapređenju metodologije rada DRI sa međunarodnim standardima vrhovnih revizorskih institucija, što smo i prepoznali i definisali u Strateškom planu razvoja DRI za naredni petogodišnji period.

ANALITIKA: Kako komentarišete optužbe opozicije da ne bi smjeli obavljati aktuelnu funkciju u DRI kao jedan od aktera afere “Snimak”?

JELIĆ: Razumijem stavove, motive i ciljeve različitih aktera na političkoj sceni, jer sam dugo bio u politici. Ipak, poštujući Instituciju i poziciju koja mi je povjerena, ne bih komentarisao te stavove.

ANALITIKA: Da li se između Vašeg i novinarskog posla mogu povući određene paralele, imajući u vidu da i jedni i drugi treba da brane javni interes?  

JELIĆ: Strateškim planom razvoja DRI za naredni petogodišnji period, Državna revizorska institucija je prepoznala potrebu daljeg jačanja saradnje sa medijima kroz izradu Komunikacione strategije.

U skladu sa principima transparentnosti i odgovornosti propisanim međunarodnim standardima vrhovnih revizorskih institucija, Državna revizorska institucija redovno informiše javnost o svojim aktivnostima i rezultatima rada. Svi izvještaji o reviziji su dostupni javnosti.

Vjerujem da nam je svima zajednički cilj i interes da profesionalnim i objektivnim pristupom informišemo javnost o rezultatima rada naše Institucije. Iz tog razloga, smatram da su mediji naš zajednički partner, jer igraju ključnu ulogu u podizanju svijesti javnosti o značaju eksterne revizije u Crnoj Gori.

ANALITIKA: Da li bi DRI trebalo da obavlja reviziju finansijskih izvještaja političkih partija po aktuelnom modelu, ili da za političke partije važi pravilo kao i za sve ostale obveznike- da sami određujete koga da kontrolišete?

JELIĆ: Propisivanjem obaveze DRI da svake godine vrši reviziju godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata čiji prihodi prelaze 10.000 eura shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, nametnuta je obaveza DRI da vrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija svake godine, što je u suprotnosti sa članom 9 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji. Član 9 Zakona o DRI definiše da Institucija samostalno odlučuje o subjektima revizije, predmetu, obimu i vrsti revizije, vremenu i načinu vršenja revizije. Shodno Zakonu o Državnoj revizorskoj instituciji, jedina zakonska obaveza za DRI je da jednom godišnje vrši reviziju završnog računa budžeta Crne Gore.

Polazeći od toga, kao i od mišljenja SIGME, eksperata Savjeta Evrope, Generalnog direktorata za budžet vezano za eksternu reviziju, Državna revizorska institucija je u septembru 2017. godine podnijela Skupštini inicijativu za izmjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. DRI je predložila da se izmjenama Zakona utvrdi obaveza DRI da vrši reviziju godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata na osnovu procijenjenog rizika i kriterijuma iz metodološkog Uputstva o vršenju finansijske revizije i revizije pravilnosti i to najviše pet političkih subjekata na godišnjem nivou. Na taj način obezbijedilo bi se rasterećenje resursa DRI,  što bi ostavilo prostora da Institucija vrši revizije na osnovu utvrđenog rizika revizije i olakšalo izvršavanje ostalih ključnih funkcija i zadataka DRI.

 

 

Komentari: 8

Mrtvozornik

27. 04. 2018 - 17:17

Strucnost i nezavisnost si pokazao dok si vrsio reviziju Regionalnog vodovoda...OBJAVITE MI KOMENTAR!!!treci put pisem istinu i nikoga ne vrijedjam
Posmatrac

27. 04. 2018 - 18:02

Gospodin Jelic je ravi predizborni promoter za DPS
Pendrek

27. 04. 2018 - 19:20

Interesuje me a ko kontrolise DRI?
Mila K

27. 04. 2018 - 20:12

To da je Zakon o finansiranju pol.subjekata i izbornih kampanja u koliziji sa vaznijim zakonima od politickog o DRI je bilo ocigledno i kada se pisao i usvojio ovaj zakon i to bas od poslanika Jelica, ili to mozda nije ista osoba.
DANICA Đ.

27. 04. 2018 - 20:56

Nije isti.Ovo sad nema brke. Je li postalo vrstan teoretičar - jes.
Nema promjene

27. 04. 2018 - 23:17

S brcima ili bez brka čojstvo je isto.
Meštar

27. 04. 2018 - 21:30

Šuplja priča šefa DRI, institucije koju je najlakše kupiti u plenumu i komisijama.
Je li isto kao u ZZZCG?

27. 04. 2018 - 23:13

Važi li i u DRI princip 1 zapošljeni 4 glasa?
Novi komentar