Vlada utvrdila je izmjene Krivičnog zakonika Crne Gore

U zatvor ako se gradi bez podnijete prijave

Vlada je utvrdila je Predlog zakona o izmjenama i dopuni Krivičnog zakonika Crne Gore kojim su propisana nova krivičn djela – građenje  objekata bez prijave i dokumetacije za građanje, građenje složenog inženjerskog objekta bez građevinske dozvole, kao i protivpravno priključenje na infrastrukturu. 
Objavljeno: 27. 04. 2018 - 07:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Tako je predviđeno da ko započne gradjenje objekta bez prethodno podnijete prijave kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina. Do sada se kazna odnosila samo na lica koja grade bez gradjevinske dozvole.

Takodje, novim zakonskim rješenjima je predvidjeno da se može kazniti kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine godina priključi građevinski objekat na infrastrukturu, bez podnijete prijave.

Predlogom zakona se predvidja i da  da ko protivno propisima o planiranju prostora i izgradnji objekata započne građenje složenog inženjerskog objekta bez građevinske dozvole ili gradi objekt suprotno građevinskoj dozvoli i revidovanom glavnom projektu ili odluci nadležnog organa o zabrani graĎenja, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

Komentari: 0

Novi komentar