Nakon sedam godina

Australijanci se povukli, Švajcarci sada traže blago na Bjelasici

Švajcarska kompanija Fusion Fund I AG od ove godine vršiće istražne radove, intenzivna geološka istraživanja i bušenja ležišta ruda olova, cinka i bakra na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika „Brskovo“ kod Mojkovca. Čelni ljudi švajcarskog fonda imaju veliko iskustvo u istraživanju plemenitih metala.Čelni ljudi švajcarskog fonda imaju veliko iskustvo, budući da su kao vlasnici rudnika SASA u Makedoniji realizovali projekat otvaranja rudnika olova I cinka vrijednog skoro 400 miliona dolara. 
Objavljeno: 08. 05. 2018 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Formalno gledano, Vlada je na prošloj sjednici dala saglasnost da se vlasnički udio nad koncesionarom DOO “North Mining” – Podgorica prenese na švajcarski Fusion Fund I AG – Wollerau iz Kantona Švic. Drugim riječima, Švajcarci su od Australijanaca potpuno preuzeli projekat “Brskovo”, ali zvanično nije objavljena vrijednost preuzimanja.

Za manje upućene čitaoce, kompaniju “North Mining” je, prije sedam godina, osnovala australijska kompanija “Sultan Corporation”.

I tada su obećali da će aktivirati rudnik “Brskovo” i Mojkovac pretvoriti u rudarski centar. I pored velikih napora, ne može se reći da su Australijanci, koji su zaposlili mahom naše ljude, uspjeli u misiji…

Kako je sve počelo: Prema slovu predloženog projekta iz 2011. godine, planirali su da u petnaestogodišnji rad rudnika ulože između 35 i 50 miliona američkih dolara.

vlada

Tada je saopšteno, da ukoliko rezultati dvogodišnjih istraživanja budu pozitivni, eksploatacija rude bi mogla da počne već početkom 2014. godine.

Rudnik bi, kako se tada najavljivalo, poslovao po najstrožijim ekološkim standardima, a u njemu bi bila upošljena domaća radna snaga.

Godišnja koncesiona naknada za 15- godišnji rad rudnika i pri minimalnoj proizvodnji od 250.000 tona rude iznosila je 648.435 eura i plaćala bi se u dvije rate.

Nadu Mojkovčana i cijele crnogorske javnosti su podgrijavala i istraživanja obavljena sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog vijeka kada je na eksploatacionom basenu “Brskova” dokazano postojanje rude zlata i srebra, ali tadašnja tehnologija nije omogućavala isplativost eksploatacije.

busotina1Zlatna groznica tresla Mojkovac i Crnu Goru: Kada su predstavnici “North Mininga” saopštili da su preliminarni rezultati bušenja pokazali rezultate iznad očekivanja, Mojkovac i Crnu Goru zatresla je zlatna groznica.

I kada su svi vidjeli u Mojkovcu reaktiviran rudnik –od toga nije bilo ništa, i samo su se u rijetkim saopštenjima Vlade pominjali isključivo - aneksi…

Malo ko od predstavnika sedme sile je brojao koliko je Vlada potpisala aneksa Ugovora sa “North Miningom”.  Sigurno je da ih je bilo makar četiri, a svi su omogućavali produžavanje rokova firmi “North Mining” da završi istraživanje i da, konačno, počne eksploataciju metala. Što se nije desilo…

I onda su se pojavili Švajcarci, koji su, uz saglasnost Vlade, preuzeli vlasnički udio u firmi “North Mining”.

Švajcarska ponuda: Prema Informaciji koju je Vlada usvojila na prošloj sjednici, Fusion tim je osnovao svoje zavisno društvo Fusion Fund I AG za preuzimanje projekta „Brskovo“, sa početnim kapitalom od 1,2 miliona švajcarskih franaka.

“U dostavljenoj dokumentaciji je navedeno da je pripremljen nacrt plana za unaprjeđenje projekta do izrade Studije predizvodljivosti u narednih 10 – 12 mjeseci, uz značajna ulaganja u bušenje i u izradu tehničke studije što, s obzirom na istaknute reference, te osnivački kapital ovog društva, izgleda izvodljivo. Nakon toga, slijedi izrada Studije izvodljivosti i pribavljanje svih saglasnosti i odobrenja u skladu sa zakonima, te pokretanje rudarske proizvodnje, uz napomenu da su interesi Koncendenta u predmetnoj stvari dodatno zaštićeni činjenicom da je vrijeme trajanja Aneksa 4 Ugovora fazno ograničeno te da zavisi od urednosti ispunjavanja obaveza od strane Koncesionara, kao i bankarskom garancijom za dobro izvršenje ugovornih obaveza u iznosu od 250.000 eura sa rokom važenja šest mjeseci nakon isteka tekuće faze”, piše u Informaciji koju je usvojila Vlada.

Kako je u dostavljenoj Strategiji navedeno, Fusion Fund i AG će u narednih 10 - 12 mjeseci ulagati u bušenje i tehničke studije.

Strategija rasta u rudarstvu Fusion Capital je da se kroz zavisno društvo Fusion Fund I AG, koje je u potpunosti u njegovom vlasništvu, fokusira na Istočnu Evropu i na proizvode osnovnih i plemenitih metala cinka, olova, bakra, zlata, srebra.

Ko su Švajcarci koji su preuzeli posao: Radna grupa Vlade je konstatovala da je Fusion Capital, inače vlasnik firrme koja je preuzela projekat “Brskovo”,  privatni akcijski fond sa sjedištem u Cirihu, čiji tim ima iskustva u rudarstvu i metalima i to u nekim od najvećih svjetskih kompanija za rudarstvo i metale. Tim društva čine: Kris Džejms, glavni izvršni direktor Fusion Capital AG i Fusion Fund I AG, koji ima 16 godina iskustva na vodećim funkcijama u oblasti rudarstva i metala;  Stefan Peške (Stefan Peschke) glavni finansijski direktor Fusion Capital AG i Fusion Fund I AG, koji ima 15 godina iskustva u oblasti finansija i spajanja i preuzimanja i Florian Daks, (Florian Dax) glavni direktor operacija Fusion Capital AG i Fusion Fund I AG, koji ima 15 godina iskustva u oblasti rudarske strategije, operacija i spajanja i preuzimanja.

“S obzirom na izloženo, davanjem saglasnosti od strane Vlade Crne Gore za prenos vlasničkog udjela nad koncesionarom DOO „North Mining“ - Podgorica, država će doći do značajnih geoloških podataka koji su od javnog interesa, ili će pak u slučaju raskida ugovora naplatiti iznos bankarske garancije u iznosu od 250.000 eura”, zaključuje se u Informaciji.

brskovostaraŠta krije Bjelasica: Prema tehničkim podacima dostavljenim Portalu Analitika, ukupne rezerve rude u ležištu „Brskovo“ proračunate su i verifikovane poslednji put daleke 1978. godine. Dokazane rezerve precizno iznose 3.440.000 tona sa 2,97 odsto olova, 3,09 procenta cinka, 0,22 odsto bakra i 17 grama srebra po toni rude.

Potencijalne rezerve u užem području ležišta „Brskovo“ procjenjuju se na oko 1.500.000 tona rude sa sličnim sadržajem korisnih metala. Pri dosadašnjim ispitivanjima zlato je utvrđeno i ima ga za korišćenje, ali nije isplativo. Međutim, danas savremenim tehnološkim postupcima postoji mogućnost da zlato, ipak, bude isplativo.

Rudnik Brskovo se prvi put u istorijskim izvorima pominje još sredinom XIII vijeka, tačnije - 1253.godine, kada je počela prva eksploatacija.

Rudnik je u bivšoj SFRJ aktiviran odmah poslije rata, a prestao je sa radom prije tri decenije. Lošom projekcijom rada rudnika napravljena je katastrofalna greška - u srcu Mojkovca došlo je do formiranja otrovnog jalovišta koje je prije trajne sanacije, predstavljalo ekološku crnu tačke Crne Gore.

Javnost očekuje da će Švajcarci, u skladu sa svojim renomeom, reaktivirati rudnik po najstrožijim ekološkim standardima, uposliti domaću radnu snagu i vratiti Mojkovac na mapi rudarskih gradova.

Komentari: 1

izgubljena nado

08. 05. 2018 - 09:32

Pricao mi je jedan prijatelj geoloski inzenjer da su jos tada prilikom odluke o otvaranju rudnika podvaljeni drugovima komunistima rudni uzorci sa drugog lokaliteta mnogo bogatiji metalom. Onda je bilo vazno da se zaposli stanovnistvo a gubitke je pokrivala socijalisticka drzava . Ne sujmam u to da ce Svajarci dobro izanalizirati situvaciju prije nego se upuste u takvu avanturu posebno sto bi se radilo o ogromnoj investiciji i pocetku od nule .
Novi komentar