Ministarstvo poljoprivrede

IPARD javni poziv za preradu predstavljen u Pljevljima i Žabljaku

Preduzetnici sa područja Pljevalja i Žabljaka danas su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa uslovima i mogućnostima za podršku investicijama kroz IPARD javni poziv za preradu poljoprivrednih proizvoda, na koji zainteresovani privrednici i kooperative mogu aplicirati od 16. maja do 16. jula 2018. godine, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. 
Objavljeno: 09. 05. 2018 - 16:14 Promjenite veličinu teksta: A A A

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja upoznali su zainteresovane prerađivače i predstavnike kooperativa sa procedurom sprovođenja javnog poziva, kroz koji se  može konkurisati sa projektima, vrijednosti od 40.000€ do 1.500.000€, uz bespovratnu podršku u iznosu do 50% prihvatljivih troškova.

Preduzetnici mogu investirati u izgradnju, rekonstrukciju ili opremanje objekata za prijem i preradu poljoprivrednih proizvoda, nabavku opreme, mehanizacije, uređenje infrastrukture na proizvodnoj jedinici, zatim u izgradnju, rekonstrukciju ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uvođenje sistema bezbjednosti hrane i upravljanje kvalitetom proizvoda.

Kako im je saopšteno, dodatna sredstva podrške od 10% mogu se dodijeliti za dio prihvatljivih/odobrenih troškova koji se odnosi na upravljanje otpadom, nusproizvodima, prečišćavanje otpadnih voda i iskorišćavanje otpada.

Prisutni su posebno bili zainteresovani za izgradnju objekata. Pojašnjena im je procedura odobravanja projekata za izgradnju novih objekata za preradu, uz napomenu da se adaptacija objekta ne podržava.

Od sektora koji su predmet podrške kroz objavljeni javni poziv najviše interesovanje bilo je za sektor prerade mesa. Predstavnici Ministarstva su detaljnije predstavili investicije koje se podržavaju, ističući da mogu izgraditi i/ili rekonstruisati objekte za prijem, privremeni smještaj životinja, za klanje, rasijecanje, obradu, preradu, pakovanje, skladištenje i otpremanje mesa, kao i prateću opremu. Pojašnjeno je da sve detalje mogu pronaći u dokumentima objavljenim na internet stranici Ministarstva, kao i IPARD internet stranici (www.ipard.gov.me).

2Tokom prezentacije naglašeno je da aplikanti moraju biti vlasnici predmetne investicije, odnosno objekat koji grade i/ili rekonstruišu mora biti upisan na podnosioca zahtjeva - pravno lice.

Korisnici IPARD javnog poziva za preradu mogu biti pravna lica (mikro, mala i srednja) preduzeća, kao i kooperative. U skladu sa kriterijumima, korisnici mogu biti i velika preduzeća. Podrška se dodjeljuje za preradu poljoprivrednih i ribljih proizvoda. Kada je riječ o uslovima za podršku, važno je istaći da u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu, u zavisnosti od sektora prerade, korisnici moraju imati određenu proizvodnju:

Sektor prerade mlijeka: minimalni kapacitet dnevne prerade od 500 l mlijeka;

Sektor prerade mesa:   -     klanice sa minimalnim kapacitetom dnevnog klanja (8 radnih     časova) od deset grla goveda ili 20 grla svinja ili 30 grla ovaca ili koza ili 3.000 komada živine;

  • prerada mesa sa minimalnim kapacitetom godišnje prerade od 10 t;

Sektor proizvodnje vina: minimalni kapaciteto od 2.000 l vina godišnje;

Sektor prerade voća i povrća (uključujući žitarice, gljive, pečurke, aromatično i ljekovito bilje): pogoni za preradu voća i povrća registrovani u odgovarajućim registrima u skladu sa zakonom.

Sektor prerade maslina: minimalni kapacitet prerade od 500 kg;

Sektor prerade ribe i akvakulture: minimalni kapacitet godišnje prerade od 5 t.

Poljoprivredni proizvođači i zainteresovane strane sa područja primorskih opština biće u prilici da se u četvrtak, 10. majau Baru i Tivtu detaljnije upoznajusamogućnostima podrške koju mogu ostvariti kroz objavljeni javni poziv za dodjelu sredstava finansijske podrške za Mjeru 3 „Investicije u fizički kapital vezano za preradu i marketing poljoprivrednih i ribljih proizvoda“ kroz IPARD program.

Prezentacije će se održati:

  • Opština Bar, u skupštinskoj sali Opštine, sa početkom u 10:00h;
  • Opština Tivat, u multimedijalnoj sali Opštine, sa početkom u 15:00h.

Komentari: 0

Novi komentar