UNUTRAŠNJA KONTROLA

Dvije sumnje na policijsko zlostavljanje, spisi dostavljeni tužilaštvu

Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije je tokom aprila 2018.godine izvršilo kontrole zakonitosti postupanja policijskih službenika na osnovu dvije pritužbe građana na postupanje i ponašanje policijskih službenika. Takođe, u dva slučaja, i pored toga što u sprovedenim postupcima unutrašnje kontrole nijesu utvrđene nesporne činjenice i dokazi koji bi ukazivali na postojanje osnova za pokretanje postupka, zbog činjenice da se u ovim slučajevima radilo o navodima o zlostavljanju od strane policijskih službenika, izvještaji sa spisima predmeta sačinjenim u postupcima unutrašnje kontrole dostavljeni su nadležnim državnim tužilaštvima.
Objavljeno: 16. 05. 2018 - 10:20 Promjenite veličinu teksta: A A A

Pregled pritužbi građana: Građanin K.I. iz Petnjice uputio je Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije pritužbu na policijske službenike SP CB Bijelo Polje Š.I., N.S., R.M. i J.S., zbog načina postupanja prema njemu prilikom kontrole u saobraćaju dana 09.03.2018.godine, u Bijelom Polju, kojom prilikom je došlo do rasprave sa policijskim službenicima, povodom čega je priveden sudiji za prekršaje koji mu je izrekao zatvorsku kaznu na čije je izdržavanje odmah upućen, uz isticanje da smatra da u raspravi sa policijskim službenicima iste nije ničim uvrijedio.

U sprovedenom postupku unutrašnje kontrole nijesu utvrđene činjenice i dokazi koji bi ukazivali na nezakonito ili neprofesionalno preduzimanje službenih mjera i radnji od strane policijskih službenika prema podnosiocu pritužbe u predmetnomm slučaju.

Građanin K.A. iz Rožaja uputio je Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije pritužbu na postupanje policijskih službenika granične policije zbog, kako je naveo, detaljnih provjera koje u posljednjih nekoliko godina službenici granične policije sprovode prema njemu prilikom prelaska državne granice na ulasku ili izlasku iz Crne Gore, uz duže zadržavanje na graničnim prelazima zbog provjere njegovih dokumenata i bez davanja objašnjenja za takvo postupanje.

U sprovedenom postupku unutrašnje kontrole nijesu utvrđene činjenice i dokazi koji bi ukazivali na nezakonito preduzimanje službenih mjera i radnji ili neprofesionalno postupanje od strane policijskih službenika granične policije prilikom vršenja granične kontrole u konkretnim slučajevima.

Kontrole – provjere: Osim postupanja po pritužbama građana, službenici Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije su tokom aprila 2018.godine izvršili tri kontrole – provjere zakonitosti postupanja policijskih službenika, na osnovu operativnih i drugih saznanja o mogućim nezakonitostima i nepravilnostima u radu i postupanju policijskih službenika.

Izvršenim kontrolama nijesu utvrđene činjenice i dokazi koji bi ukazivali na neprofesionalno i nezakonito postupanje policijskih službenika, odnosno činjenice i dokazi koji bi ukazivali na postojanje osnova za pokretanje postupka za utvrđivanje disciplinske ili druge odgovornosti policijskih službenika.

Međutim, u dva slučaja, i pored toga što u sprovedenim postupcima unutrašnje kontrole nijesu utvrđene nesporne činjenice i dokazi koji bi ukazivali na postojanje osnova za pokretanje postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti policijskih službenika u vezi sa predmetnim slučajevima, zbog činjenice da se u ovim slučajevima radilo o navodima o zlostavljanju od strane policijskih službenika, izvještaji sa spisima predmeta sačinjenim u postupcima unutrašnje kontrole dostavljeni su nadležnim državnim tužilaštvima, na dalji postupak i konačnu ocjenu i odlučivanje.

 

 

 

 

Komentari: 0

Novi komentar